Stjepan Šuman

26.01.2016., utorak

Najbolji dokumentarac o Hrvatskoj

Ma kakav Đelo Hađiselimović...
"U zdrav mozak!" je najbolji prikaz Hrvatske. I to serija!

Reprezentativni primjerak tipičnog Hrvata je uhljeb. Odgajan od malih nogu za ideale posla u državnoj strukturi, što nebitnije i sa što većom mogućnošću izbjegavanje bilo kakave odgovornosti i posla, da bi se moglo ovo:


Ako vaš obližni prosječni Hrvat i sere protiv uhljeba, to najvjerojatnije radi iz kompleksa jer nije uspio ostvariti svoj dječački san, nametnut od ambicioznih roditelja: zaposlit se u općini, ili u nekom ministarstvu, ili agenciji za ovo ili ono. I tamo čekat penziju a u međuvremenu zaposlit svog sina ili kćer na isti način.


Ima tu i onih što su vidjeli svijeta a ne samo Hrvatske.
Primjer:
Goran Milić....


...ali kad vidite prethodnu snimku na 1:05 i narednu na 34:15......vidimo da je Milić džaba svijeta vidio ako tamo nije ništa naučio .
Miliću, trgovina utjecajem i poznanstvom u postizanju prednosti pred drugim pacijentima kvari naš domaći javni zdravstveni sustav. A uz to, ako se uguziš preko neke veze, zar ne izbacuješ sa začelja kolone nekog "sirotanovića" ili nekoliko njih, koliko bi ih taj "tvoj" doktor liječio dok liječi tebe i tvoje (ne samo preko reda nego i sa posebnom brigom)?
Odvratno.

Što tek reći ako se ovdje radi o posredovanju pri novčanom mićenju doktora? Što bi se netko uopće sam nudio sređivati doktora nekom polupoznaniku čiji niti glas ne prepoznaje?U najnovijim epizodama najboljeg dokumentarnog serijala o Hrvatskoj.
Ne propustite!
Masovni "ass-kissing" kada zove "Tim Orešković"

hrvatskaOznake: Tim Orešković, u zdrav mozak, mili, dokumentarac, Hrvatska


- 01:35 - Komentari (1) - Isprintaj - #

25.01.2016., ponedjeljak

Misa u Palmotićevoj (Zg) nedjeljom u 17:00

Drži je Pavlina.
To je jedan od ako i ne najbolji mi svećenik u Hrvatskoj. Nekome može biti netko drugi.
Bio sam na njegovim duhovnim vježbama još u prošlom tisućljeću.
Da, bili smo živi i on i ja još tada. 1997.

Nekome paše neka druga vrsta propovijedi, a meni baš njegova, jer mi odlično opisuje duhovni svijet i Isusovo djelovanje.

Ajmo dalje, ove nedilje je bila propovijed o tome kako bogatstvo zarobi čovjeka, kao navezanost (koja može biti i dobra i loša), i onda čovjek robuje bogatstvu umjesto da ga koristi onako kako ga Duh Sveti nadahnjuje.
Ma...ne mogu ja to opisati, treba to slušati. Svake nedjelje kad sam bio kod Pavline to je bio pun pogodak.

...


Čitam neki dan na fajsbuku, onaj lik što je osnovao Alibabu, najbogatiji Kinez.
Drži neko predavanje o uspjehu u životu.
Prvo govori o tome kako je najveća njegova greška što je zanemario svoju djecu i obitelj. Kako su odrasli praktički bez njega.
To je prvih par minuta petominutnog predavanja ovog "gurua" (pif!).
Gurui, aj drugi put o tome...
I tako on govori kako je pogriješio, samo što nije zaplakao i onda u drugih 5 minuta govori kako se nikad u životu ne treba kajati. No kajanje, no no!
Samo forward!
To je isto kao da se ja iz Zagreba trebam uputiti na neki sastanak u Varaždin i kod Jastrebarskog (pola puta do Karlovca, suprotni smjer od Varaždina) skužim da sam na krivom putu i umejsto da se vratim i popravim grešku kažem da samo treba naprijed i ravno, bez grižnje savjetsti i kajanja, bla bla... I uz očiglednu pogrešnost dosadašnjeg puta, koju čak i sam priznaje.
I onda na takav FB proljev se javljaju doslovni idolopoklonici, i to samo zato jer ovaj ima milijarde, ne milijune, nego milijarde. I plješću mu i dijele taj video kao neku dogmu koju treba slijediti.
Zašto?
Očito zato jer im je usađena pogrešna percepcija uspjeha. Njima je uspjeh biti bogat. Krivo

Imate isti primjer na još jednom "najuspješnijem" ( u čemu?)
pogodite o kome se radi.
Umro je nedavno.
Steve
Jobs

Isto tako sam čitao kako je govorio o tome koliko je pogriješio to u vezi sa svim svojim novcem i tako dalje, bla bla bla...
Dakle ljudi moji davno je napisano, zašto ne slušate?
Biblija o tome piše odavno, i na više mjesta.

Zašto se klanjate zlatnom teletu? Idolu. Novcu. Guruu?

Oznake: novac, Guru, financije, jack ma, Steve Jobs


- 23:22 - Komentari (5) - Isprintaj - #

15.01.2016., petak

Opasnosti spaljivanja rabljenog motornog ulja

U Republici Hrvatskoj zakonski je reguliran ciklus otpadnog ulja (očevidnici), a bilo kakvo njegovo nekontrolirano korištenje pa tako i spaljivanje je ilegalno (Kiš, 2007).
Rabljeno motorno ulje je vrlo opasan zagađivač, u velikim količinama sadrži policiklične aromatske ugljikovodike (eng.PAH) vrlo poznate po svojoj kancerogenosti, mutagenosti, teratogenosti i imunosupresivnosti, te zabrinjavajuće velike količine teških metala kao što su olovo, cink, bakar, krom i kadmij koji su vrlo toksični za organizam (Duhalt, 1988).

Kako motorno ulje postaje opasno
Nerabljeno motorno ulje je drugačijeg kemijskog sastava od rabljenog kod kojeg se pod temperaturama i pritiskom stvaraju novi spojevi (kao što je PAH) te se habanjem dijelova motora u njega oslobađaju metali olovo, aluminij, bakar, krom, željezo, mangan, nikal, barij i drugi. (U.S. Department of Health)
Količina PAH-a u motornom ulju raste njegovim korištenjem zbog rada motora, odnosno povećane temperature i tlakova. Dodatno, pri spaljivanju ulja, razina PAH-a se višestruko povećava zbog jako velikog povećanja temperature. Tako umnogostručen PAH u motornom ulju i emitiranim produktima tijekom njegovog spaljivanja umnogostručuje i njegovu kancerogenost, toksičnost i mutagenost. (Bingham, 1988 i Ingram et al. 1944)

Trovanje PAH-om
PAH je kratica od engleskog Polycyclic aromatic hydrocarbons. To su kompleksni organski spojevi sastavljeni od 3 ili više aromatičnih prstenova. PAH i njegovi epoxidi su visoko toksični, mutageni i kancerogeni za ljude, a nalaze se u uljima za podmazivanje kao i u produktima njihovih izgaranja. U organizam se unose udisanjem, gutanjem (sline zagađene disanjem) i preko kože. Mješavina PAH-a općenito uzrokuje upalu i iritaciju. (Rengarajan, 2015)
Simptomi trovanja PAH-om su:
• iritacija oka,
• pečenje nosa, usta i grla
• mučnina,
• povraćanje,
• proljev i
• zbunjenost.
Dugoročna izloženost PAH-u uzrokuje:
• smanjenje funkcije imuniteta,
• katarakte,
• oštećenje bubrega,
• oštećenje jetre,
• problemi sa disanjem,
• abormalnosti funkcije pluća,
• crvenilo i upala (kože),
• izloženost trudnice utječe da dijete ima:
o smanjena porođajna težina,
o prerani porod,
o srčane malformacije,
o smanjeni IQ od treće godine,
o povećani problemi u ponašanju u šestoj i osmoj godini,
o astma ,
• izaziva rak (vjerojatno uništenjem imuniteta),
• genotoksično (oštećuje DNA i tako uzrokuje mutacije, malformacije, tumore i rak),
• rak mjehura i probavnih organa,
• rak pluća zbog udisanja,
• rak želuca zbog gutanja pljuvačke,
• rak usta,
• leukemija,
• rak dojke,
• limfom,
• rak debelog crijeva,
• rak prostate. (Rengarajan, 2015)
Udisanje emitiranih produkata spaljivanja otpadnog motornog ulja uzrokuje i dišne probleme-“stegnutost prsiju“ i povišeni krvni tlak, bol u želucu te je povezno sa anemijom vjerojatno zbog povišene razine olova (Dautrebandeu i sur. 1951).
PAH na primjeru par bolestiju:
1. Policiklični ugljikovodici (PAH) i spina bifida
Defekt neuralne tube (neural tube defect-NTD) nastaje kada se neuralna tuba ne uspje zatvoriti između 18.-28. dana poslije začeća. Ova ozbiljna greška u razvoju središnjeg živčanog sustava može uzrokovati smrt, ili trajnu oštećenost mozga, kičmene moždine i kičmenih živaca. Obični tipovi NTD-a su anancefalija, kada se kranijalna regija neuralnih tuba ne uspije zatvoriti i spina bifida, kada kaudalni dio neuralne tube ostaje otvoren. Većina novorođenčadi sa anancefalijom se rodi mrtva ili umre ubrzo po rođenju, dok novorođenčad sa spinom bifidom može preživjeti ali doživotno pati zbog oštećenja.
Vjeruje se da genetika igra važnu ulogu u nastanku NTD-a ali istraživanja na životinjama su pokazala da je PAH teratogen, uzrokujući NTD kao i druge malformacije izloženih embrija.Također postoji rastući broj studija dokaza da je rizik od NTD-a povezan sa prenatalnom izloženošću PAH-u. (Yuan, 2013)
PAH može izazvati genotoksične efekte kroz metaboličku aktivaciju i posljedični vezanje na DNK tvoreći PAH-DNK spojeve koji se naširoko koriste i kao indikatori oštećenja DNK povezan sa rizikom od karcinoma. PAH-DNA spojevi odražavaju individualnu varijaciju u izloženosti, absorpciji, metaboličkoj aktivaciji i DNK popravkama. Oni omogućavaju informativni biomarker biološki učinkovitih doza PAH-a iz svih izvora (uključujući između ostaloga i produkte izgaranja ogrijeva). PAH-DNA u pupkovini ili tkivu placente povezan je sa raznim urođenim abnormalijama uključujući nenormalno ponašanje, neurorazvojne nedostatke, i oštećen fetalni rast. (Yuan, 2013)
Prijašnje studije su pokazale povezanost između razine PAH-DNA spojeva u venskoj krvi majke i sa rizikom od NTD-a. Primijećene su statistički značajnerazine PAH-a i niske razine PAH-DNA u krvi kod majki koje su rodile djecu sa NTD-om, u odnosu na majke koju su rodile zdravu djecu. Takva istraživanja se tiču perifernog krvotoka koji ima kratak period izmjene pa je stoga dobar pokazatelj samo za kratkoročnu izloženost PAH-u. Za razliku od toga, planceta je izmjenjivački organ između majke i fetusa i kako se zagađivači mogu taložiti u tkivu placente tijekom trudnoće, placenta može služiti kao bolji pokazatelj izloženosti. Istraživanja su dokazala da se povišene koncentracije PAH-a u tkivu placente signifikantno povezuju sa povišenim rizikom od NTD-a (Ren, 2011; Yuan, 2013). (Yuan, 2013)
Fetalna toksičnost PAH-a može uključivati i anti-estrogeni učinak (Santodonato, 1997; Yuan, 2013), indukciju P450 enzima (Nebert, 2006; Yuan, 2013), oksidativni stres (Rossner, 2009; Yuan, 2013), te direktne učinke na već prisutni ugljik monoksid (Viau, 2000; Yuan, 2013). Dokazano je i da PAH uzrokuje metilaciju općenito pa tako i metilaciju DNA (Herbstman, 2012; Yuan, 2013).
Dokazi govore da je prenatalna izloženost PAH-u mjerena formiranjem DNA-PAH svojeva u pupkovini povezana sa oštećenim razvojem fetusa i djece (Tang, 2006; Yuan, 2013) a pogotovo neurobihevioralnog razvoja (Perera, 2008; Yuan, 2013). PAH-DNA spojevi povezani su i sa somatskim mutacijama novorođenčadi (Perera, 2008; Yuan, 2013). (Yuan, 2013)
Materinja izloženost policikličkim ugljikovodicima (PAH-polycyclic hydro carbons) je povezana sa rizikom od spine bifide kod potomstva (Langlois, 2013).
Plancetalna koncentracija PAH-a iznad medijana , (95% interval pouzdanosti, 1.57-8.79)3.71 puta povećava učestalost anancefalije i spine bifide (Ren, 2011).
2. PAH i bolesti srca
Nekoliko studija je pokazalo da je izloženost policikličlim aromatskim ugljikovodicima (PAH-polyciclic aromatic hidrocarbons) rizičan faktor za ishemijsku bolest srca (IHD-ishemic heart disease) (Burstyn, 2005), odnosno u zaključku ovog rada se potvrđuje konzistentna povezanost uzrok-posljedica.

Trovanje teškim metalima iz otpadnog motornog ulja
Ljudi koji žive u blizini mjesta gdje se spaljuje otpadno motorno ulje u svrhu grijanja, mogu udisati visoke razine PAH-a i teških metala (U.S. Department of Health).
Kao što je rečeno ranije, rabljeno motorno ulje je vrlo opasni zagađivač, a osim poznatog kancerogena PAH-a sadrži zabrinjavajuće visoke količine teških metala kao što su olovo, cink, bakar, krom i kadmij koji su vrlo toksični za organizam. Udio olova u dimu može iznositi i 70% onog unešenog u peć. Cink je u slično velikim količinama. Čestice dima se mogu sastojati od čak 33.3% olova, 10% cinka, i nešto manje drugih teških metala. Ni plinoviti dio emisije nije zanemariv, te može sadržavati i do 1.29% olova, te nešto manje drugih teških metala. (Duhalt, 1988)

Ostale štetne tvari iz otpadnog motornog ulja
Otpadno motorno ulje također sadrži i druge opasne tvari kao što su sumpor, nitro spojevi, čvrste čestice i kloride. Tijekom izgaranja otpadnog motornog ulja stvaraju se izrazito velike količine jako otrovnih plinova kao što su sumpor dioksid, dušični oksidi (NOx) i klorovodik. Izgaranjem nekih ulja se čak stvaraju i izrazito velike količine klorovodične kiseline. Nekoliko studija je dokazalo izrazitu kancerogenost ,mutagenost i toksičnost izloženosti ovim emisijama. (Duhalt, 1988)

U radovima je vidljiv iznimno visoki postotak stradalih životinja u pokusima izloženosti plinovima i dimu spaljenog otpadnog motornog ulja. Udisanje tih plinova i dima te gutanje sline zagađene disanjem u organizam se unose iznimno opasne tvari koje dalje širenjem krvotokom i limfom izazivaju trajna oštećenja svih organa i sva tkiva te čitavog organizma.


Opasnost spaljivanja paleta, iverice i sličnog otpada

Palete se zbog fitosanitarnih zahtjeva tretiraju, a ukoliko su tretirane metil-bromidom (IPPC oznaka na paleti je MB ili bez oznake) onda je njihovo spaljivanje sigurno opasno za okolinu jer se tako dimom i plinovima u okolinu emitira metil-bromid. Metil-bromid je izrazito otrovna tvar koja uništava mozak, živčani sustav i bubrege. Čak i kraća izloženost parama izaziva nelagodu, glavobolju, bolne oči, bolan stomak i otrnuće stopala (EC,2012). Toksičan je i u niskim koncentracijama, jako dobro se apsorbira plućima, apsorbira se čak i kožom. Tri puta je teži od zraka i može se akumulirati u slabo provjetrenim prostorima te na niskim područjima. (ATSDR, 2014)
U principu sigurne pelete su one sa oznakom EUROPAL ili one sa oznakom HT („Heat treated“), tretirane toplinom , a ne metil bromidom. Unatoč tome nikad nije sigurno što se sve prevozilo na tim paletama, curilo po njima i upijalo se u njih ili se sušilo na njima pa izgaranjem ide u emisiju.
Iverice su tretirane raznim opasnim tvarima od formaldehida do lijepila koja opet izgaranjem daju nove opasne produkte. Izgaranje boja, lakova i lijepila također stvara opasan dim i plin.
Spaljivanje parketa, lakiranog i bojanog drveta, lijepljenog drveta, iverice i svega u tim kategorijama vrlo je opasno za ljudsko zdravlje zbog jako opasnih koncentracija PCB-ja (Polichlorinated-biphenil) i teških metala, poglavito olova i žive. (EH, 2005)

Literatura

Kiš, D. i suradnici (2007)- Motorno ulje-opasan otpad;
Link

Thamaraiselvan, Rengarajan, i sur. (2015) Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons with special focus on cancer, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.

Vasquez-Duhalt, Rafael (1988) Environmantal impact of used motor oil, The science of total environment 79 (1989) 1-3

Ren, Aiguo i sur. (2011) Association of selected persistent organic pollutants in the placenta with the risk of neural tube defects. University of California, Berkeley, CA, and approved June 16, 2011 (received for review April 4, 2011)
Link

Yuan, Yue i sur.( 2013) Levels of PAH-DNA Adducts in Placental Tissue and the Risk of Fetal Neural Tube Defects in a Chinese Population
Reprod Toxicol. Author manuscript; available in PMC 2014 Jun 1.
Link

Burstyn, Igor i sur. (2005), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Fatal Ischemic Heart Disease; Epidemiology Vol. 16, No. 6 (Nov., 2005), pp. 744-750
Link

ATSDR (2014), Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Medical Management Guidelines for Methyl Bromide
Link

Toxicological Profile For Used Mineral-Based Crankcase Oil U.S. Department Of Health And Human Services
EC (2012) European Commission, Taxation and Customs Union, Dangerous Substances,
Link


Langlois i sur. (2013) Maternal occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and risk of selected birth defects. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology 2013 May; 97(5):329
Link

EH (2005), Environmental heath; Do you know what you are burning?
Link

Narodne novine 124/06-Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Link

Oznake: opasnosti spaljivanja otpadnog motornog ulja, rak, karcinom, spina bifida, policiklički aromatski ugljikovodici, teški metali, olovo, bolesti, pluća, dišnih organa, nadražena sluznica, upala očiju, zbunjenost, kašalj, bol u prsima, ishemija srca


- 15:26 - Komentari (1) - Isprintaj - #

A gdje je ulje?

Ulio sam novo ulje u auto i potražio na internetu da vidim gdje se zbrinjava staro. Jako teško sam našao ovu adresu: Ina maziva u Heinzelovoj, industrijska zona. Zagreb.Tamo sam danas ostavio 5l.

Iako ih je bilo teško naći, nadam se, i vjerujem da nisu jedini koji skupljaju otpadno motorno ulje, jer sam, kako kaže portir, bio prva osoba od 8. mjeseca prošle godine koja je tamo donijela ulje na zbrinjavanje. A to sam i vidio pri upisu u očevidnik.
Da, očevidnik, jer otpadno motorno ulje je ekstremni kancerogen.Jedan znanstveni rad (Kiš, 2007) dokazuje jako raširenu zloupotrebu otpadnog motornog ulja u Republici Hrvatskoj.

Ajmo sad malo matematike:
Ako se od količine prodanog motornog ulja (evidentirane u gospodarskoj komori ili negdje drugo) oduzme količina propisno zaprimljenog i zbrinutog
(evidentirana u Ministarstvu zaštite okoliša), ostat će razlika "nestalog" otpadnog motornog ulja.
Druga strane jednadžbe je broj bolesnih građana (evidentirano u Ministarstvu zdravlja).

Ako je promet i zbrinjavanje otpadnog motornog ulja, inače ekstremnog kancerogena, strogo regulirano zakonom, zašto se taj zakon ne izvršava i tko su krivci? Da li se zarađuje na zloupotrebi otpadnog motornog ulja? Tko zarađuje? Koliko?

Koliko građana je to platilo zdravljem, a da i ne znaju zašto su bolesni?

Oznake: otpadno motorno ulje, policiklički aromatski ugljikovodici, tumor, kancerogen, mutagen, spina bifida, teški metali, Ministarstvo zaštite okoliša, gospodarenje opasnim otpadom, PAH, smrt


- 13:33 - Komentari (1) - Isprintaj - #

09.01.2016., subota

Ubojstvo lajkom

Prvi naslov ovog posta je bio "Ubojstvo internetnom", ali je promijenjen u "Ubojstvo lajkom" nakon završetka pisanja ovog posta.Radi se o čitavoj kulturi izrade videa gdje se namjerno prkosi smrti nekakvom vještinom i onda se zadivljuje bolesna publika i kako cijelu tu luđačku mašineriju životom plaćaju neki totalni anonimusi koji su najčešće nezreli adolesenti, nevina djeca, željna dokazivanja i ulaska u knjigu "slavnih" i odraslih. Roditelji, pripremite svoju djecu na vrijeme....jer...

Dokazivanje da si "bolji" od drugih? Ili prkos strahu van granica normale?lud
Što nije ovo glupasto, ludo, riskirati život da se pokaže boljim od drugih?
Jel' se pokazuje sloboda od straha ili možda od zdravog razuma?
Hrabrost je nešto sasvim drugo. sretan

Ajmo nazad na bolest.
"Crazy stunts"
Death defieing stunts" i slično
nađe se kad se "zayoutubaju" ovi pojmovi

Treba kritizirati ovakva videa, preciznije veličanje ovakvih videa, jer prvo izrada ovakvog nečeg, a onda veličanje istog iz sigurnosti svoje fotelje je podržavanje kulture iznimne gluposti opasne po život.

Jer ako podržavate ovakvo nešto onda istovremeno podržavate i nuspojavu mnoštva ovakvih slučajeva:...dok su neki od najtragičnijih u rubrikama zabave....Bi li se smijali da je vaše dijete završilo ovako?
I kako bi vam bilo da je u rubrici zabave?
To dijete je bilo poptuno nezrelo u svom pothvatu dokazivanja, a izazvali su ga svi ostali "uspješni" u tom dokazivanju na putu u smrt, balansiranju na milimetar od smrti, isto je. Samo što to mladi nezreli mozak ne spoznaje.

A najveće ubojice su mnoštvo "low lifera" koji "lajkaju" i preživjele i poginule iz sigurnosti svoje uprđene fotelje. Ili kauča.
Jeste li i vi jedni od njih?Oznake: stunt


- 10:44 - Komentari (3) - Isprintaj - #

04.01.2016., ponedjeljak

Ogovarači

Ljudi koji ogovaraju


Ponašanje im sliči ponašanju ovih prelijepih životinja. U mraku i čoporu se osjećaju moćno. A po danu i na svjetlosti su nemoćni.Hijene, ne zamjerite na usporedbi, nisam rekao da ste isti kao ogovarači, već samo da vam ponašanje ima neke zajedničke crte.

Oznake: hijene, ogovarači, hijena, ogovaranje


- 11:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< siječanj, 2016 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

brojilo montirano 27.9.12. (tadašnji total=31.000)


23.5.2013. postavljeno

Locations of Site Visitors

mah Molitve: mah

Molitve svete Brigite
Molitve svetog PiaFilm o padre Piu,
najpoznatijem mistiku
i svecu 20. stoljeća:

Prvi dio
Drugi dio

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se