šumarKA

Zgode i nezgode jedne šumarice

NJEGA SASTOJINE PROREDOM

15.07.2006., subota

Njega obuhvaća uzgojne radove koji se u sastojini ( šumi ) provode od njezina nastanka pa do početka njezine obnove. Njegujući sastojinu utječemo na njezinu strukturu čime se osiguravaju preduvjeti za postizanje cilja gospodarenja te trajnu stabilnost, dobru produktivnost i na kraju mogućnost kvalitetne prirodne obnove.

Njega šuma obuhvaća:
1. radove s tlom zbog poboljšanja edafskih uvjeta ( rahljenje tla, uklanjanje korova, odvodnja i dr. )
2. zaštita mladih sastojina od različitih štetočina (biljaka, životinja i dr.) i nepovoljnih ekoloških čimbenika (mraz, žega)
3. popunjavanje nedovoljno obnovljenih površina
4. njega pomlatka nakon dovršnog sijeka
5. njega sastojine čišćenjem
6. njega sastojine proredom.

Moram opet spomenuti planinare koji misle, bar većina, da šumari samo sijeku i uništavaju naše šume. blabla E pa dragi planinari, lijepe šume u kojima ostavljate tragove vaših gojzerica nisu Bogom dane. wink Uz prethodno navedene radove šumari su ih učinili takvima. thumbup

Sada ću ja vama dobro objasniti što znači njega za šumu. To vam je kao sa ženama. cerek Morate joj od početka posvetiti pažnju, voljeti je, maziti i paziti, ulagati, a sve s postizanjem točno određenog cilja, ma koji on bio.winkwinkwink Ako u početku napravite krivi korak teško ćete to kasnije ispraviti, a ako ju zanemarite, bit će vam zapuštena i od nje nećete dobiti ono što želite. smijehsmijeh Mislim da ste shvatili. wink

Nakon instruktaže o njezi ponika, pomlatka i mladika, prije dva tjedna, u utorak se za našu upravu šuma održala instruktaža o njezi sastojina proredom. Predavači su bili: Jelčić Krunoslav, dipl. ing. šum. – savjetnik za uzgajanje šuma, akademik Slavko Matić – umirovljeni sveučilišni profesor i docent Igor Anić – profesor na Šumarskom fakultetu. Teoretski dio seminara održao se u Karlovcu, a terenski dio na 4 pokusne plohe u Gospodarskoj jedinici Petrova gora – Petrovac u Šumariji Vojnić.

Ako ćemo gledati vremenski, prorede kao faza njege najdulje traju. Počinju se provoditi nakon maximalnog visinskog prirasta sastojine (kod lužnjaka i kitnjaka to je negdje između 15-te i 20-te godine, a bukve oko 30-te godine), pa sve do oplodnih sječa. Proredom iz sastojine uklanjamo stabla koja neposredno ugrožavaju odabrana stabla budućnosti, dakle uklanjaju se nekvalitetna i bolesna stabla, ali i ona dobra koja ugrožavaju odabrana stabla.

Kada započinjemo s proredama u sastojini su se već formirale etaže. Proizvodni (glavni) dio sastojine čini dominantna etaža ( nju čine najviša stabla u šumi na kojima se gomila najveći prirast) i nuzgredna etaža ( koju čine potisnuta stabla iz prethodne etaže ). Pomoćni dio sastojine čine podstojna etaža i sušci. Glavna svrha pomoćnog dijela sastojine je zaštita tla i čišćenje debla od grana.

Zašto sam vam pisala o etažama? Zato što nakon svake prorede vertikalna struktura sastojine mora ostati neporemećena. Zato iz proizvodnog dijela sastojine smijemo izvaditi minimalno onoliko koliko u postocima taj dio sastojine sudjeluje u drvnoj masi cijele sastojine, a iz pomoćnog dijela maximalno onoliko koliko taj dio sastojine sudjeluje u masi cijele sastojine.
Prorede se u sastojinama izvode svakih 7 do 10 godina. Moramo znati i koliko ćemo drvne mase u svakoj proredi izvaditi. Radi se o intezitetu prorede što je ustvari odnos drvne mase koja će se posjeći i ukupne drvne mase sastojine. Važno je znati maximalni intezitet prorede, jer prekoračenjem tog inteziteta sastojinu devastiramo. A bit svega je da pred prirodno pomlađivanje imamo 100 do 200 najkvalitetnijih stabala po hektaru u sastojini, onih stabala koje smo već u prvoj proredi prepoznali kao stabla budućnosti i koja će nam dati najkvalitetnije sjeme i omogućiti prirodno pomlađivanje naše šume.

Vratimo se mi ženama, znam da ćete na taj način lakše shvatiti bit proreda. cerek Malo pojednostavljeno i vremenski skraćeno to bi izgledalo otprilike ovako. Imate 20 godina, s 30 ćete stvarati potomstvo, daju vam 10 žena i svake godine morate eliminirati jednu. Eliminaciju započinjete s najlošijom i fenotipski i genotipski. Na kraju će vam ostati najbolja, najkvalitetnija koja će vam podariti vrhunsko potomstvo i produljiti nam vrstu. Ma znam da bi vi najrađe zadržali svih 10, cerekcerekcerek ali mislim da ste shvatili što sam htjela reći.

Odabir stabala za sječu u proredama je zanimljiv posao. Osnovne smjernice kako napraviti proredu navedene su u tekstu, ali u praksi to zna biti drugačije. Zašto? Sve ovisi koliko su kvalitetno napravljene dosadašnje prorede. Moj radni vijek je recimo 30 godina, ako ću ga cijelog provesti kao revirnik ja ću u jednoj npr. bukovoj šumi napraviti tri prorede. U tom slučaju ja ću njegovati tu bukovu šumu tek nešto manje od trećine njezina života i poslije je prepustiti nekome drugome. Ako sam radila loše, moj nasljednik će mi spominjati rodbinu sve u 16 nut i mučiti se da ispravi što se ispraviti da. Ali, možda mi rodbinu spominje uzalud, jer sam i ja mogla od svog prethodnika naslijediti devastiranu šumu. rolleyes

Da se vratim na žene. smijeh Ako je vaš prethodnik (ili više njih) sa ženom postupao loše, zlostavljao je, bilo psihički, bilo fizički, maltretirao je, gušio, što je dovelo do njenog nepovjerenja prema muškarcima vi ćete se morati dobro potruditi i biti jako strpljivi da stvari opet dovedete u red, ako vam ikada i uspije. smijeh Ako je pak vaš prethodnik ženu dobro njegovao i brinuo se o njezinim potrebama bit će vam lako nastaviti u istom ritmu i ubirati plodove njegovog i svog rada. wink
Ma znam da ste sve shvatili. winkwinkwink

Vratimo se instruktaži u Šumariji Vojnić. Bili smo na 4 pokusne plohe koje su osnovane s ciljem edukacije, demonstracije i daljnjih istraživanja. Na plohama su obrojčana sva stabla, označene su etaže, te stabla koja bi se u proredi trebala ukloniti.

Evo par slika.

Pokusna ploha 1 – šuma bukve i graba starosti 21 godinu


Pokusna ploha 2 – bukova šuma starosti 39 godina


Pokusna ploha 3 – bukova šuma starosti 44 godine


Pokusna ploha 4 – bukova šuma starosti 79 godina


I za kraj. Sve što sam napisala ne vrijedi za preborne šume (šume Gorskog Kotara i Like) s kojima se gospodari na sasvim drugačiji način. thumbup

Komentari

<< Arhiva >>

Google search — pretražite http://suma.blog.hr/

Prikaz komentara po želji možete uključiti ili isključiti, a ako mi želite pisati, možete mi se javiti e-poštom.

Planinarenje

Na dva kotača

Podzemni svijet

Putovanja

Blogersko društvo

od 01.01.2016
hit counter


  • posjetitelja online
  • Blogerica.com
  • Free counter and web stats
  • Free Counter
  • kako-radi.blog.hr
 
Lora

Lora

Nerazdvojna suputnica, prijateljica i planinarka (20. 11. 1994 — 13. 02. 2007.)