Eeei pPlsi. vjerOjatNo ste primijeTiLi da veČ dugo ne ObjavlJujem neW diZZajNe, a to Je zbog togA štO mi je KompJuter napaO gadaN virus pa Ne moGu uČi ni Na MaiL ni Na BloG haEr. tAk da ništa Od bloGa doK se Ne rJešiM virUsa. PonoVno dolAzim - aLi poD nOvim ImenOm.

LjudoF koEg nisaM staviLa u LinK:Tibby^^ &hearts