Ispitni rokovi u akademskoj 2012/2013. godini

zimski rok:
1. rok: 1.2. 2013.g. u 9:30
2. rok: 22. 2. 2013.g. u 9:30


ljetni rok:
1. rok:
2. rok:

jesenski rok:
1. rok:
2. rok:

konzultacije:
- ponedjeljkom u 13 h, ured br.132
- srijedom u 12 h, dvoranakontakt:
Zoran Čuljak, prof.
zculjak7@gmail.comSTRUKTURALNE I ENERGETSKE KARAKTERISTIKE SPORTSKE GIMNASTIKE

Prema kriteriju strukturalne složenosti, mušku sportsku gimnastiku ubrajamo u konvencionalne sportove, koji sadrže estetski oblikovane i koreografski postavljene acikličke kretne strukture. A prema dominaciji energetskih procesa, odnosno prema fiziološkoj klasifikaciji, sportska gimnastika pripada skupini anaerobnih sportova fosfagenih energetskih procesa. Jedino u vježbi na tlu prevladavaju glikolitički energetski procesi. Prema kriteriju dominacije sposobnosti, u muškoj sportskoj gimnastici dominiraju:
• relativna snaga
• koordinacija i agilnost
• fleksibilnost
• ravnoteža
Naravno, i ostale motoričke sposobnosti su vrlo važne u ispunjenju zahtjeva gimnastičke vježbe, a njihov redoslijed utjecaja varira od sprave do sprave. U gimnastičkom sportu estetska komponenta ocjene gimnastičke vježbe ima veliki utjecaj na rezultatsku efikasnost. U dvije discipline (tlu i preskoku), dominantna je eksplozivna snaga odraza. U dvije discipline (konj s hvataljkama i ruče) prevladava pozicija upora, te je najzastupljenija snaga ruku i ramenog pojasa. Na karikama i preči prevladavaju elementi visa i zamaha, te dominira specifični oblik ritma, odnosno na karikama je uz ove elemente potrebna i statička snaga.
----------------------------------------
TERMINOLOGIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI

Terminologija (lat.-grč, i sp. termin + logos - riječ, govor)- skup naziva u nekoj grani znanja, umjetnosti ili zanimanja; nazivlje, nomenklatura (Klaić, 1974.).

Osnove
Terminologija u SG - sistem specijaliziranih naziva (imena):
- spravama,
- inventaru,
- elementima na spravama i tlu,
Imenuju se dalje:
- pokreti rukama, nogama, trupom i glavom,
- stavovi i ravnotežni položaji,
- rotacije oko svih osi tijela,
- poskoci i skokovi,
- hodanja i trčanja,

ZADACI
Olakšava komunikaciju među :
- stručnjacima,
- pedagozima,
- vježbačima,
- sucima, i
- ostalim sudionicima u SG.

0PIS VJEŽBE
Treba opisati:
1.Spravu,
2.Položaj vježbača prema spravi,
3.Način održavanja kontakta sa spravom,
4.Opis vježbanja na spravi

SISTEMATIZACIJA ELEMENATA
Važnost klasifikacije elemenata u kemiji, biologiji i drugim znanostima olakšavaju istraživanje;
Rast broja i složenosti gimnastičkih elemenata zahtjevao sistematizaciju (razne logike: forma kretanja, anatomska, ruska škola - Gončarov, Ukran i Orlov).
P. Opavski vrši podjelu SG prema sadržaju kretanja, uključuje akrobatiku i preskoke (13 grupa)
1.Visovi
2.Potpori
3.Pomicanja
4.Njihanja i ljuljanja
5.Okreti
6.Uzmasi
7.Naupori
8.Kovrtljaji
9.Metanja
10.Prelazi iz viših u niže položaje
11.Iskreti
12.Koluti
13.Premeti
14.Salta
15.Naskoci i saskoci
16.Stavovi i izdržaji
17.Leteći elementi

----------------------------------------

YANG WEI (CHN)

----------------------------------------

SAVRŠENSTVO I LJEPOTA VJEŽBANJA

----------------------------------------

UDE - BERKI - SELIGMAN

EVROPSKO PRVENSTVO
LAUSANNE 11.05. 2008.
Konj s hvataljkama

----------------------------------------

Studij fizičke kulture Mostar - SPORTSKA GIMNASTIKA

petak, 18.01.2013.

KOLOKVIJ


Kolokvij za prvi zimski ispitni rok održati će se u utorak 29. 01. 2013.g.:
- Sportska gimnastika 1 u 10:00 h
- Sportska gimnastika 2 u 10:45 h

- 01:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 18.09.2012.

PROGRAM: SPORTSKA GIMNASTIKA 2 - STUDENTI

ELEMENTI NA TLU

Stoj na rukama
Kolut natrag kroz stoj
Premet strance jednom rukom
Sklopka s glave
Premet strance s okretom (rondat)
Premet naprijed
Premet natrag
Salto naprijed zgrčeno
Salto natrag zgrčeno


ELEMENTI NA KONJU S HVATALJKAMA

Premah odnožno d. naprijed
Premah odnožno d. natrag
Premah odbočno naprijed u l.
Premah odnožno d. natrag
Premah odnožno l. natrag
Saskok odbočka u d.

Premah odnožno d. naprijed
Premah odnožno l. naprijed
Premah odbočno u d. natrag
Premah odnožno l. naprijed
Premah odnožno d. naprijed
Premah odbočno u l. natrag
Premah odnožno d. naprijed
Premah odnožno d. natrag
Saskok zanoška u lijevo

Premah odnožno d. naprijed/natrag
Premah odnožno l. naprijed
Škare u desno
Premah odbočno d. natrag
Premah prednožno l. naprijed
Škare zatvorene u lijevo
Premah odnožno d. Natrag
Saskok prednoška u lijevo

Naskokom kolo prednožno d.
Kolo odnožno lijevom
Premah odnožno l. naprijed/natrag
Saskok zanoška


ELEMENTI NA KARIKAMA

Iskret naprijed zanjihom iz podmetnog njiha
Naupor prednjihom
Kovrtljaj naprijed iz prednosa
Svlak
Saskok raznoška

Naupor sklopkom
Spad podmetno
Iskretom natrag saskok


ELEMENTI NA PRESKOKU

Raznoška po dužini
Zgrčka po dužini
Sklonka po dužini
Premet strance s okretom (90°)
Premet naprijed


ELEMENTI NA RUČAMA

Upor zanjihom podmetnim njihom
Prednos - izdržaj/ stoj na ramenima
Prednjih, zanjihom stoj na ramenima
Kolut naprijed pruženo
Kolut natrag do potpora (upora)
Upor sklopkom
Saskok prednoška s okretom
Naupor sklopkom
Saskok zanoška s okretomELEMENTI NA PREČI

Klimom njih
Naupor jašući
Kovrtljaj naprijed/natrag u uporu jašućem
Premah odnožno natrag
Zanožnim zamahom odbočka

Zgibom njih
Naupor sklopkom
Kovrtljaj naprijed
Kovrtljaj natrag
Podmetni saskok- 23:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 02.02.2011.

PROGRAM: SPORTSKA GIMNASTIKA 1 - STUDENTI

ELEMENTI NA TLU
Kolut naprijed
Kolut natrag
Kolut letom iz mjesta
Kolut letom iz zaleta
Stoj na lopaticama
Stoj na glavi
Stoj kolut naprijed
Vaga zanoženjem
Premeti strance iz čeonog početnog položaja L/D
Premeti strance iz bočnog početnog položaja L/D

ELEMENTI NA KONJU S HVATALJKAMA
Zamasi s odnoženjem u uporu prednjem
Odnožni premasi iz upora prednjeg
Zamasi u uporu jašućem
Saskok odnožno-odnoška
Zamasi s odnoženjem u uporu stražnjem
Odnožni premasi iz upora stražnjeg
Saskok odbočno iz upora prednjeg


ELEMENTI NA KARIKAMA
Njih u visu prednjem
Vis strmoglavi
Vis uznjeto
Iskretom natrag saskok
Naupor vučenjem
Spad podmetno do visa uznjeto
Podmetni njih
Prednjihom raznoška

KARIKE U LJULJANJU
Ljuljanje
Okreti u predljuljaju (2x)
Zgibovi u predljuljaju i zaljuljaju s odnjihom (2x)
Saskok zaljuljajem

ELEMENTI NA PRESKOKU
Prednoška kosim zaletom L/D
Raznoška
Odbočka
Zgrčka
Zanoška

ELEMENTI NA RUČAMA
Njih u potporu
Upor sklopkom
Stoj na ramenima
Kolut naprijed do sijeda raznožno
Sasjed - prednoška
Njih u uporu
Sklekovi u njihu
Zanjihom odsun do potpora
Prednjihom upor
Saskok – zanoška

ELEMENTI NA PREČI
Uzmah jednonožni
Premasi odnožno do upora jašućeg
Spad natrag do visa zavjesom
Naupor jašući
Saskok odnožno- odnoška
Uspostavljanje njihanja
Zanjihom puštanje i hvatanje pritke
Prednjihom okreti jednoručke
Zanjihom saskok

- 23:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< siječanj, 2013  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Sportska gimnastika je kineziološka aktivnost sa izraženo svestranim utjecajem na psihosomatski status čovjeka. Može se reći da i ne postoji dimenzija psihosomatskog statusa na koju sportska gimnastika, u većoj ili manjoj mjeri ne utječe.
Sportska gimnastika, gimnastički višeboj, je grana sporta koju karakterizira velika raznovrsnost i kompleksnost elemenata, specifičnih za svaku spravu, koje vježbač treba savladati kako bi ih različitim kombinacijama mogao povezati u skladnu cjelinu. Zbog složenosti i raznovrsnosti biomehaničkih zahtjeva, uspješno ovladavanje elementima pojedinih disciplina gimnastičkog višeboja zahtjeva od vježbača da razvije niz različitih motoričkih sposobnosti, zašto je svakako potreban i duži vremenski period usvajanja.

Gimnastička tradicija, i ozbiljnost ovog sporta, nalažu disciplinu, red i rad, tako da su izvrstan odgojni operator djece i mladeži.

---------------------------------

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU
-muška sportska gimnastika

OPĆA PRAVILA

Broj sudaca na natjecanju
- 1 VRHOVNI NATJECANJA
- 6 VRHOVNIH PO SPRAVAMA
- 2A, 6B NA SVAKOJ SPRAVI

Podjela elemenata po grupama i vrijednostima
NA SVAKOJ SPRAVI 5 GRUPA
- A = O.1
- B = 0.2
- C= 0.3
- D = O.4
- E = 0.5
- F = 0.6

Određivanj ocjene
A+B=konačna ocjena

A komisija- uzima 9 najboljih elemenata
- ne više od 4 iz svake grupe
- pridodaje se saskok
- ocjenjivanje počinje od 0.00
B komisija
- zadatak B komisije je da bilježi greške u tehničkoj i estetskoj izvedbi svakog pojedinog elementa
- ocjenjivanje počinje od 10.00 prema dolje
- najmanja i najveća ocjena otpada, a uzima se aritmetička sredina preostale 4 ocjene

Vrste grešaka
- mala: 0.1
- srednja: 0.3
- velika: 0.5
- pad:0.8

TLO
ravna elastična ploha, dimenzija 12X12 metara
GRUPE ELEMENATA:
1. NEAKROBATSKI ELEMENTI
2. AKROBATSKI ELEMENTI NAPRIJED
3. AKROBATSKI ELEMENTI NATRAG
4. AKROBATSKI ELEMENTI BOČNO

KONJ S HVATALJKAMA
visina 105 cm od strunjače
GRUPE ELEMENATA:
1. JEDNOSTAVNI ZAMASI, PREMASI I ŠKARE
2. KOLA
3. PRIJELAZI U BOČNOM I ČEONOM UPORU
4. KOLA I PRIJELAZI SA OKRETIMA
5. SASKOCI

KARIKE
visina 260 cm od strunjače
GRUPE ELEMENATA:
1. SKLOPKE I ELEMENTI ZAMAHA (I DO PREDNOSA)
2. ELEMENTI ZAMAHA DO STOJA (2 SEC.)
3. ELEMENTI ZAMAHA DO IZDRŽAJA ( NE I DO PREDNOSA)
4. ELEMENTI IZDRŽAJA I SNAGE
5. SASKOCI

PRESKOK
visina135 cm od poda
GRUPE ELEMENATA:
1. DIREKTNI PRESKOCI
2. PRESKOCI S PUNIM OKRETOM U 1. FAZI LETA
3. PRESKOCI KROZ PREMET
4. PRESKOCI S Ľ OKRETA U 1. FAZI LETA (RONDAT)
5. PRESKOCI S PREDELEMENTOM PRIJE ODRAZA

RUČE
visina 180 cm od strunjače
GRUPE ELEMENATA:
1. ELEMENTI U UPORU ILI KROZ UPOR NA 2 PRITKE
2. ELEMENTI S POČETKOM U POTPORU
3. ELEMENTI U VISU NA 1 ILI 2 PRITKE
4. ELEMENTI IZ VISA UZNIJETO
5. SASKOCI

PREČA
visina 260 cm od strunjače
GRUPE ELEMENATA:
1. ZAMASI ILI VELEKOVRTLJAJI SA ILI BEZ OKRETA
2. ELEMENTI LETA
3. ELEMENTI UZ PRITKU
4. ELEMENTI U IZVRNUTOM HVATU ILI STRAŽNJEM VISU
5. SASKOCI
---------------------------------

PROGRAM SPORTSKE GIMNASTIKE II


PROGRAM ZA STUDENTE ZA A.G.2007/08.
ELEMENTI NA TLU
1. Kolut natrag kroz stoj na rukama
2. Stoj na rukama
3. Premet strance na jednoj ruci
4. Premet strance s okretom
5. Sklopka s glave
6. Premet naprijed
7. Premet natrag
8. Salto naprijed zgrčeno
9. Salto natrag zgrčeno
ELEMENTI NA KONJU S HVATALJKAMA
1. Premasi odbočno naprijed
2. Premasi odbočno natrag
3. Saskok prednožno
4. Saskok odbočno
5. Škare otvorene
6. Škare zatvorene
7. Kolo odnožno
8. Kolo prednožno
9. Kolo odbočno
ELEMENTI NA KARIKAMA
1. Naupor vučenjem
2. Naupor prednjihom
3. Naupor sklopkom
4. Spad i smak
4. Iskret naprijed
5. Nupor zanji. podmetom
6. Kovrtljaj naprijed
ELEMENTI NA PRESKOKU
1. Prednoška zaletom pravo
2. Zanoška
3. Raznoška s zanoženjem po dužini
4. Zgrčka s zanoženjem po dužini
5. Sklopka s lopatica
6. Premet stra. s okretom
7. Premet naprijed
ELEMENTI NA RUČAMA
1. Saskok prednoška s okretom
2. Saskok zanoška s okretom
3. Kolut naprijed pruženo
4. Kolut natrag do upora
5. Naupor sklopkom
6. Naupor pod. do potpora
ELEMENTI NA PREČI
1. Naupor jašući
2. Kovrtljaj jašući natrag
3. Kovrtljaj jašući naprijed
4. Kovrtljaj naprijed
5. Naupor sklopkom
6. Naupor zanjihom
7. Saskok odbočka
8. Saskok zgrčka
9. Saskok uzmah stražnji

---------------------------------

----------------------------


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se