Elaborat o skladotvornim skupinama

  rujan, 2010  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Rujan 2010 (7)

Opis bloga

Elaborat o znanstvenoj utemeljenosti trajne skladotvorne skupine za potporu Vladi Republike Hrvatske

Zagreb, lipnja 1993.

Linkovi
Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Igre.hr
Najbolje igre i igrice

Forum.hr
Monitor.hr

05.09.2010., nedjelja

Maharishijev efekt


„Kada znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u 10 godina čovječanstvo će napredovati više nego ranije u stoljećima svoje povijesti."

N. TeslaAmerički znanstvenik Garland Landrith, sa Maharishijevog međunarodnog sveučilišta (MIU - Iowa) prvi je registrirao „Maharishijev efekt" u prosincu 1974. godine. U njegovom preliminarnom radu uočen je pad stope kriminaliteta u četiri srednjozapadna grada SAD-a (Iowa City, Ames-Iowa, Lawrence-Kansas, Carbondale-Indiana) kada je u njima dosegnut broj od 1 % populacije koji prakticiraju TM 29. Ovi rezultati su potakli prvu znanstveno-eksperimentalnu sociološku studiju čak 22 američka grada koju su Borland i Landrith završili u srpnju 1976. godine 30 . Gradovi su bili podijeljeni u dvije grupe: kontrolnu i ispitnu skupinu, koja je obuhvaćala 11 gradova s oko 1% građana koji su prakticirali TM.

U ovim je gradovima došlo do pada kriminaliteta, prema statistici FBI, za čitavih 8,2%, dok je u istom razdoblju u kontrolnim gradovima došlo do povećanja stope kriminaliteta za 8,3%. Analizirani trendovi kriminaliteta u obje skupine (koji su inače bili istovjetni tokom niza godina), pokazali su nagli, gotovo dramatični pad u stopi kriminaliteta u prvoj skupini, pad koji je koincidirao s trenutkom u kojem segment populacije koji vježba TM dosiže približno 1%.

Do danas je napravljeno oko četrdeset egzaktnih socioloških studija i eksperimenata koji potvrđuju tezu da jedan posto ljudi koji meditiraju (ili korijen iz 1% - primjenom snažnijih siddhi - tehnika iz TM-programa) izaziva čitav niz kvalitativnih promjena u društvenim zajednicama: smanjuje se broj samoubojstava i prometnih nesreća, opada stopa kriminaliteta i oboljenja, povećava se produktivnost i broj prijavljenih patenata, smanjuje se intenzitet političkih i oružanih sukoba, itd.

U ovim istraživanjima obuhvaćene su populacije od manjih gradskih područja od 25 do 50.000 stanovnika, preko srednjih od nekoliko stotina tisuća, i velikih od više milijuna građana, sve do populacija čitavih država i kontinenata uključujući i planet kao cjelinu.

Dobijeni rezultati potvrđivali su fascinantnu hipotezu: nalazeći se u dijalektičkom odnosu međuzavisnosti, promjene u kolektivnoj svijesti društvenih cjelina odražavaju se u ponašanju pojedinaca koji ih čine, i obratno - rast svijesti individualnih članova izravno mijenja tokove skupne svijesti i praktično ponašanje društvenih zajednica, i to djelovanjem skupine veličine od samo 1% ukupne populacije (ili još manji broj, korijen iz 1%, u slučaju TM-sidhi) u čijim se živčanim sustavima generira povećanje koherencije moždanih valova, putem tehnike TM!

Budući je Maharishi Mahesh Yogi ovaj fenomen još 1960. godine prvi predvidio 31 po njemu je i nazvan „Maharishijev efekt".

Pojava da u kolektivnoj svijesti populacijskih sustava može doći do kvalitativne (fazne) promjene, u trenutku kada odredena „kritična" masa članova socijalnog sustava poprimi novu vrstu (koherentnijeg) funkcioniranja, analogna je zbivanjima u mnogim prirodnim sustavima" .

Tako je npr., u fizici metala poznato da se magnetizacija komada čistog željeza događa u trenutku kada približno 1% atoma poravna svoje magnetske polove, što trenutno uzrokuje jedinstvenu polarizaciju ostalih atoma i magnetizam cijelog sustava (komada željeza).

Slična pojava i u sličnim proporcijama prisutna je u procesu kristalizacije kemijske otopine dodavanjem oko 1% kristala kao katalizatora, kao i drugdje.

U mnogim živim sustavima, kao što je npr. srce, rad i red čitavog sustava određen je često aktivnošću malog broja njegovih elemenata. U slučaju srca, to su tzv. stanice pace-makeri, kojih također u odnosu na čitav organ ima 1%.

Prilikom razvoja embriona, prije formiranja bilo kojeg organa, stvaraju se male grupe stanica poznatih pod imenom „primarni organizatori" koji determiniraju razvoj ogromnog broja ostalih neizdiferenciranih i nesređenih stanica zametka. Prisustvo malog broja stanica „primarnih organizatora" inducira vrlo složen razvoj živčanog sustava, mišića, bubrega, itd., i to sve u uzajamno harmoničnim relacijama 33. Iako nije poznat precizan mehanizam embrionske indukcije, empirijski rezultati nakon više desetljeća istraživanja su nedvojbeni: gdjegod se pojave stanice primarnih organizatora (bilo prirodno bilo eksperimentalnom transplantacijom) one organiziraju savršeno uređen sustav od stanica koje su prethodno pokazivale samo nisku razinu specifikacije i organizacije.

Ovi primjeri, kao i ostali slični fenomeni od razine molekula pa do ekosistema, vrlo jasno govore o širokoj rasprostranjenosti ključnog procesa: organizacija i funkcioniranje elemenata cjelo¬kupnog sustava determinirano je utjecajem malog postotka koherentnijih (skladotvornih) elemenata unutar sustava.

Veličina i značaj Maharishijevog doprinosa zrcali se u činjenici da je ponudio praktičnu tehnologiju, tehniku TM i TM-sidhi program, za generiranje povećane koherencije i u socijalnim sustavima, odnosno društvenim zajednicama, pomoću malog postotka populacije koji ove tehnike prakticira. Potpuno nezavisno od aktualnog postotka potrebnog da bi se promjena u makro-sustavu izazvala (u drugim sustavima on može biti veći ili manji), ove pojave ilustriraju opći princip promjena u prirodi izražen dijalektičkim zakonom prijelaza kvantitete u novu kvalitetu.

Sredinom sedamdesetih godina (1975/76) Maharishi je uveo znatno snažniju tehnologiju za generiranje koherencije u pojedincima koja je nazvana TM-sidhi tehnike 34. Sanskrtska riječ „sidhi" prevodi se kao „savršenstvo" i TM-sidhi tehnike su upravo i uvedene da bi se (brže) usavršile čovjekove perceptivne i kognitivne sposobnosti, intuicija, osjećaji, fizička snaga itd... Kao i tehnika TM. i TM-sidhi tehnike su uvedene i prakticirane zbog intenziviranja individualnog razvoja. Nije postojala namjera praktikanata da se izravno utječe na društvene zajednice.

Međutim, s obzirom na to da su kolektivna i individualna svijest vrlo blisko povezane, pretpostavljeno je da će i TM-sidhi tehnike, također, ostvariti utjecaj i na skupnu svijest - i to kao neka vrsta sporednog efekta. Otkada je potvrđeno da TM-sidhi tehnike izazivaju veće učinke na ljudima koji ih prakticiraju od same tehnike TM 35, očekivalo se da je njihov utjecaj na kolektivnu svijest znatno snažniji, odnosno da je kvadratni korijen od 1% populacije koji grupno prakticira TM-sidhi program dovoljan da proizvede mjerljivi i holistički utjecaj koherencije i integracije na cijelu populaciju. Ova pojava predstavlja samo proširenje „Maharishijevog efekta" a ponekad se još naziva „efektom superzračenja". Očito je, kad tako male grupe mogu stvoriti tako snažan utjecaj koherencije na društvene zajednice bez bihevioralnih interakcija s ostalom populacijom, da se radi o nekom efektu „djelovanja s distance" (action-at-a-distance).

U fizici su slični efekti djelovanja na distanci povijesno doveli do otkrića osnovnih polja kroz koja se ta djelovanja prenose na razdaljinu (npr. elektromagnetsko i gravitacijsko polje). U slučaju Maharishijevog efekta izgleda da je jedino vjerojatno polje koje može posredovati ovaj efekt tzv. „jedinstveno polje" koje, prema najsuvremenijim teorijama kvantne fizike, leži u osnovi funkcioniranja cjelokupne prirode. S obzirom na to da je jedinstveno polje izvor svih fenomena ono je, logički, izvor i objektivne i subjektivne egzistencije 36.

U skladu s dr.Johnom Hagelinom, vodećim svjetskim stručnjakom u teoriji jedinstvenog polja, jedinstveno polje se ponaša kao „bose" polje, odnosno, „polje sila" koje posjeduje opće svojstvo prema kojem je utjecaj koherentnog fizikalnog sustava pojačan proporcionalno s kvadratnim brojem (koherentnih) elemenata sustava 37 .

Lasersko svjetlo (ekscitacija bose-elektromagnetnog polja), na primjer, ima intenzitet proporcionalan kvadratnom broju koherentnih atoma koji stvaraju jedinstven izvor svjetlosti. Nasuprot tome, intenzitet običnog, difuznog (nekoherentnog) svjetla je proporcionalan samo njegovom broju atoma.

Drugi primjer je činjenica da je snaga ili intenzitet polja proporcionalan kvadratnom broju amplituda ili impulsa ovog polja. Amplituda polja se povećava koherentnim zbrajanjem amplituda iz različitih izvora tako da je kumulativan efekt koherentnih elemenata (N) proporcionalan njihovom kvadratnom broju (N2) za razliku od nekoherentnih elemenata gdje je taj efekt proporcionalan samo njihovom broju (N).

Ovo koherentno sumiranje amplituda je u fizici poznato kao princip „konstruktivne interferencije".

Na sličan način, Maharishi predviđa, a to je dosadašnjim eksperimentima i potvrđeno, da će koherentni, skladotvorni utjecaj, proizveden grupnom praksom (na istom mjestu i u isto vrijeme) TM-sidhi programa onog broja ljudi koji odgovara kvadratnom korijenu od 1% populacije, generirati snažan utjecaj koherencije u cjelokupnoj društvenoj zajednici. To znači da i ljudska svijest posjeduje ovaj N (kvadratno pojačanje) efekt kada se Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja prakticira zajednički 38 . Na osnovi ovoga je izračunato da skupina od oko 7.000 upućenika (što je približno kvadratni korijen iz 1% od svjetske populacije - oko 5 milijardi) koji prakticiraju zajednički Maharisihijevu tehnologiju jedinstvenog polja može kreirati mjerljiv utjecaj mira i harmonije u planetarnoj kolektivnoj svijesti.

Imajući u vidu velike razdaljine i odsutnost bilo kakvog klasičnog, uočljivog međudjelovanja između skupina TM-sidhi praktikanata i ostatka populacije, kao i pouzdanost i raznolikost očito koherentnih učinaka nastalih primjenom MTJP-a, koji su sociološkim eksperimentima registrirani, dr. Hagelin izjavljuje da oni ne bi mogli biti prenošeni nijednim odvojenim, nejedinstvenim poljem sila ili materije poznatih u fizici, odnosno, da ovi efekti mogu biti posredovani samo pomoću beskonačno korelirane i unutarnje, ne-lokalne, dinamike jedinstvenog polja 39.

I nekoliko neurofizioloških studija je potvrdilo ovaj pretpostavljeni efekt „polja svijesti" u kontroliranim, laboratorijskim uvjetima.
Tako je, na primjer, Travis 40 koristio analizu transferne funkcije da bi identificirao dinamičan odnos između EEG koherencije iskusnog praktikanta MTJP-a i nemeditanta koji je sjedio u susjednoj sobi. Pronađeno je da je u svakom paru subjekata (meditanta i nemeditanta), prilikom povećanja koherencije u EEG-u subjekta koji prakticira MTJP došlo do signifikantne korelacije sa sličnim promjenama u EEG-u nemeditanta pri čemu je, u skladu s pretpostavljenim uzročnim mehanizmom, povećanje koherencije u EEG-u meditanta uvijek pratilo (nakon nekoliko sekundi) i povećanje koherencije kod nemeditanta - nikada obratno. Vremensko kašnjenje u otpočinjanju povećanja koherencije u EEG-u nemeditanta bio je dokaz da ovaj efekt nije bio posredovan elektromagnetskim poljem (elektromagnetskom aktivnošću mozga) kao što je pretpostavio Tourenne 41, već da je bio izravno prenesen jedinstvenim poljem svijesti. Razlika od nekoliko sekundi u povećanju koherencije kod nemeditanata protumačena je time da je, vjerojatno, nastala zbog stresa ili nedostatka fleksibilnosti u organizmu.

U drugoj studiji, Orme-Johnson, Dillbeck, Wallace i Landrith 42 testirali su isti mehanizam na različit način. Praćeno je stanje EEG koherencije meditanta u Iowi tijekom razdoblja koje se podudaralo s grupnim izvođenjem 2.500 praktikanata MTJP-a udaljenih više od 1.500 km, u Massachusettsu. Grupa je bila dovoljno velika za očekivani pozitivan utjecaj na cijelu populaciju SAD-a (korijen iz 1% populacije SAD-a je oko 1650) i, kao šio je predskazano pronađeno je signifikantno i simultano povećanje EEG koherencije za vrijeme kolektivne prakse grupe iz Massachusettsa.

Pugh, Walton i Cavanaugh 43 su mjerili kretanje metabolita serotonina tijekom prakse MTJP. Na osnovi prethodne studije, e.g. Bujatti i Reiderer44, kojom je uočeno povećanje u prometu serotonina sa praksom MTJP-a, pretpostavljeno je da će promet serotonina varirati s brojem kolektivnih praktikanata MTJP-a kako medu članovima grupe tako i medu drugim subjektima koji nisu sudjelovali u grupnoj praksi MTJP-a i nisu znali kada i gdje se ona provodi. I doista, analizom transferne funkcije registrirano je značajno, istovremeno, povećanje u prometu serotonina sa zajedničkom vježbom TM-sidhi programa u obje kategorije subjekata: meditanata i nemeditanata - što je bilo konzistentno s uzročnim mehanizmom i pretpostavljenom hipotezom o „polju svijesti".
Prema Maharishiju 45, polje transcendentalne svijesti predstavlja ujedinjenu osnovu individualne svijesti i svih razina kolektivne svijesti (od obiteljske, općinske, gradske, regionalne i nacionalne pa do planetarne svijesti), kao i individualnog i kolektivnog ponašanja, što je i sam temelj provjerljivih prcdikcija i praktičnog programa za poboljšanje kvalitete života i izgradnju mira na svim razinama društva.

U skladu s hipotezom „polja svijesti" istraživanja MTJP-a su pokazala da sustavno iskušavanje transcendentalne svijesti rezultira kako u smanjivanju stresova (nekoherencije) u neurofiziološkom funkcioniranju pojedinaca, tako i u učinkovitijem i skladnijem funkcioniranju socijalnih zajednica.

- 19:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se