Elaborat o skladotvornim skupinama

  rujan, 2010  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Rujan 2010 (7)

Opis bloga

Elaborat o znanstvenoj utemeljenosti trajne skladotvorne skupine za potporu Vladi Republike Hrvatske

Zagreb, lipnja 1993.

Linkovi
Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Igre.hr
Najbolje igre i igrice

Forum.hr
Monitor.hr

05.09.2010., nedjelja

Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja


„Rat se začinje u svijesti - mojoj, tvojoj, našoj - stoga trebamo u vlastitoj svijesti gradili obranu mira."

Motto UNESCO-aPremda je svjetski mir bio dugo traženi cilj svih mudrih ljudi i gotovo svake vlade tijekom tisućljeća, svi dosadašnji pokušaji da se ostvari trajni svjetski mir ostali su bezuspješni.

Zato je sasvim razumljiva i opravdana pojava novih mirovnih pristupa koji pokušavaju dati svoj doprinos u zaustavljanju apokaliptičnih tendencija i izgradnji sigurnijeg svijeta.

Dilema: rat ili mir, na sadašnjem stupnju tehničkih i destruktivnih mogućnosti oružja predstavlja najpresudnije raskrižje, ne samo za kraj drugog milenija, već za budućnost i opstanak civilizacije i ljudske vrste uopće. Proučavanje svih putova i sredstava koja teže rješavanju te dileme u korist mira i života - zadatak je pred kojim moraju ustuknuti sve prolazne, a nerijetko i umjetno izazvane podvojenosti i antagonizmi.

Medu novim mirovnim pristupima posebno se ističe Program za stvaranje mira zasnovan na rezultatima znanstvenih eksperimenata i tehnologiji koja kreira koherenciju u individualnoj i skupnoj svijesti i neutralizira stresove i napetosti u pojedincima i društvenim zajednicama.

Prema svom autoru, Maharishi Mahesh Yogiju, ovaj program je službeno nazvan „Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira", a postupak na kojem se zasniva - Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja - koja se sastoji od tehnike transcendenatalne meditacije (TM) i TM-sidhi tehnike (napredne tehnike iz okvira TM-programa).

U posljednjih tridesetak godina napravljeno je preko pet stotina znanstveno-eksperimentalnih radova o ovoj metodi u preko sto šezdeset vodećih svjetskih znanstveno-istraživačkih ustanova i sveučilišta, na svim kontinentima 1. ( U daljnjem tekstu brojke iza riječi označavaju izvore iz popisa literature, što će biti objavljen na kraju bloga )

Pokusi su obavljani u područjima fiziologije, psihologije, ekologije i socijalnih odnosa u elitnim znanstvenim središtima širom svijeta, uključujući i takve kao što su: Harvard, Yale, Princeton, Massachusetts Institute of Technology, Stenford, UCLA i brojni drugi. Rezultati znanstvenih radova objavljuju se u najreprezentativnijim svjetskim medicinskim, psihološkim i socioioškim časopisima 2: Lancet, Science, Experimentia, Scientific American, American Journal of Physiology, Journal of Psycho¬logy, Academy of Managment Journal, Criminal Justice and Behavior, Journal of Moral Education, Journal of Mind and Behavior, Journal of Conflict Resolution, etc..

Empirijska istraživanja Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja (MTJP) nedvoumno su pokazala da njena primjena generira povećanje koherencije ili integracije na fiziološkoj, psihološkoj i socijalnoj razini.

Povećanje fiziološke integracije je praćeno većom stabilnošću i fleksibilnošću autonomnog i središnjeg živčanog sustava 3, povećanjem koherencije funkcioniranja mozga, posebno u čeonom režnju 4, smanjivanjem zdravstvenih problema koji su pojačani stresom, poput visokog krvnog tlaka i kolesterola 5, angine pectoris 6, bronhijalne astme i nesanice 8, redukcijom biokemijskih produkata koji su povezani sa stresom 9, pa čak i obrtanjem procesa biološkog starenja10.

Psihološki razvoj u pravcu povećane integracije se očituje u razvoju kognitivnih funkcija, poput poboljšanja u perccpciji 11 , „polju nezavisnosti" - koje uključuje sposobnost održavanja širokog obuhvata za vrijeme fokusiranja pažnje12 ,inteligenciji 13, stvaralaštvu 14 i akademskom postignuću 15. Pored toga, registrirano je povećanje zadovoljstva i psihološkog zdravlja smanjivanjem negativnih obilježja poput anksioznosti 16 i povećanjem pozitivnih osobina kao što su i samopostovanje 18 .

Poboljšanja u socijalnom ponašanju uključuju razvoj višeg moralnog rezoniranja 19, redukciju u upotrebi alkohola i droga 20 , harmoničniji obiteljski život 21, učinkovitiju rehabilitaciju zatvorenika 22, kao i poboljšanja u horizontalnim i vertikalnim komunikacijama među zaposlenima u poduzećima 23 .

Ovi sveobuhvatni učinci MTJP-a objašnjavaju se generiranjem novog stanja svijesti, transcendentalne svijesti, redovitom praksom tehnike TM i TM-sidhi programa i stabilizacijom iskustava transcendentalne svijesti tokom aktivnosti (što je osnova za razvoj i ostalih viših stanja svijesti 24).

Do 1970. godine znanosti su bila dobro poznata tri osnovna stanja svijesti: budno stanje, sanjanje i spavanje bez snova, međutim, s doktorskom disertacijom Roberta K.Wallacea obranjenom 1970. godine na Odsjeku za fiziologiju UCLA (University of California, Los Angeles) eksperimentalno je dokazano da se tehnikom TM-a doživljava novo stanje svijesti koje posjeduje vlastite specifične, fiziološke parametre živčanog sustava i ljudskog organizma uopće, sasvim različite u odnosu na do tada tri poznata stanja svijesti25 . R.K.Wallace je ovo stanje svijesti još nazvao „budno hipometabolično stanje" ili četvrto stanje svijesti i zahvaljujući tehnici TM-a kojom se sustavno proizvodi, transcendentalna svijest je postala dostupna egzaktnom znanstvenom proučavanju.

Tehniku TM-a je uveo Maharishi Mahesh Yogi, indijski filozof i diplomirani fizičar još 1957. godine, kao psihofiziološku metodu za neutralizaciju stresova i napetosti i razvoj ljudske svijesti 26 .

Do danas se tehnika TM legalno podučava u preko 140 zemalja, uključujući Kinu i Rusiju. Prakticiranje TM-a je potpuno neutralno u odnosu na politička i religiozna uvjerenja, način života, razinu obrazovanja i inteligencije, socijalnu, spolnu ili dobnu pripadnost i može je primjenjivati, praktično, svatko tko može misliti 27. Osim toga, poredbena istraživanja su pokazala da tehnika TM-a ne samo da generira pozitivne promjene u širem opsegu indikatora, već su te promjene i učinkovitije u odnosu na ostale relaksacijske i terapeutske metode 28 .

Jedno od najznačajnijih eksperimentalnih otkrića TM programa predstavljaju znanstvene studije kojima je potvrđena hipoteza da je svega 1% populacije koji zajednički vježba TM-sidhi program, dovoljno da proizvede mjerljiv i cjelovit utjecaj harmonije i integracije na socijalni život bilo koje društvene zajednice u kojima postoji ova kritična masa meditanata.

Ovaj fenomen je poznat pod imenom „Maharishijev efekt" što je zapravo i sama osnova Maharishijevog programa za stvaranje svjetskog mira.

Za razliku od ostalih mirovnih koncepata koji počivaju na teoretskim premisama i konkluzijama, Maharishi je svoju metodu podvrgao egzaktnim znanstvenim provjerama, na vodećim svjetskim sveučilištima, i u tekstu koji slijedi elaborirat ćemo ovaj specifičan Program stvaranja svjetskog mira i na osnovu njega ćemo izraditi i predložiti i mirovni progam za Republiku Hrvatsku.


- 19:06 - Komentari (1) - Isprintaj - #

Maharishijev efekt


„Kada znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u 10 godina čovječanstvo će napredovati više nego ranije u stoljećima svoje povijesti."

N. TeslaAmerički znanstvenik Garland Landrith, sa Maharishijevog međunarodnog sveučilišta (MIU - Iowa) prvi je registrirao „Maharishijev efekt" u prosincu 1974. godine. U njegovom preliminarnom radu uočen je pad stope kriminaliteta u četiri srednjozapadna grada SAD-a (Iowa City, Ames-Iowa, Lawrence-Kansas, Carbondale-Indiana) kada je u njima dosegnut broj od 1 % populacije koji prakticiraju TM 29. Ovi rezultati su potakli prvu znanstveno-eksperimentalnu sociološku studiju čak 22 američka grada koju su Borland i Landrith završili u srpnju 1976. godine 30 . Gradovi su bili podijeljeni u dvije grupe: kontrolnu i ispitnu skupinu, koja je obuhvaćala 11 gradova s oko 1% građana koji su prakticirali TM.

U ovim je gradovima došlo do pada kriminaliteta, prema statistici FBI, za čitavih 8,2%, dok je u istom razdoblju u kontrolnim gradovima došlo do povećanja stope kriminaliteta za 8,3%. Analizirani trendovi kriminaliteta u obje skupine (koji su inače bili istovjetni tokom niza godina), pokazali su nagli, gotovo dramatični pad u stopi kriminaliteta u prvoj skupini, pad koji je koincidirao s trenutkom u kojem segment populacije koji vježba TM dosiže približno 1%.

Do danas je napravljeno oko četrdeset egzaktnih socioloških studija i eksperimenata koji potvrđuju tezu da jedan posto ljudi koji meditiraju (ili korijen iz 1% - primjenom snažnijih siddhi - tehnika iz TM-programa) izaziva čitav niz kvalitativnih promjena u društvenim zajednicama: smanjuje se broj samoubojstava i prometnih nesreća, opada stopa kriminaliteta i oboljenja, povećava se produktivnost i broj prijavljenih patenata, smanjuje se intenzitet političkih i oružanih sukoba, itd.

U ovim istraživanjima obuhvaćene su populacije od manjih gradskih područja od 25 do 50.000 stanovnika, preko srednjih od nekoliko stotina tisuća, i velikih od više milijuna građana, sve do populacija čitavih država i kontinenata uključujući i planet kao cjelinu.

Dobijeni rezultati potvrđivali su fascinantnu hipotezu: nalazeći se u dijalektičkom odnosu međuzavisnosti, promjene u kolektivnoj svijesti društvenih cjelina odražavaju se u ponašanju pojedinaca koji ih čine, i obratno - rast svijesti individualnih članova izravno mijenja tokove skupne svijesti i praktično ponašanje društvenih zajednica, i to djelovanjem skupine veličine od samo 1% ukupne populacije (ili još manji broj, korijen iz 1%, u slučaju TM-sidhi) u čijim se živčanim sustavima generira povećanje koherencije moždanih valova, putem tehnike TM!

Budući je Maharishi Mahesh Yogi ovaj fenomen još 1960. godine prvi predvidio 31 po njemu je i nazvan „Maharishijev efekt".

Pojava da u kolektivnoj svijesti populacijskih sustava može doći do kvalitativne (fazne) promjene, u trenutku kada odredena „kritična" masa članova socijalnog sustava poprimi novu vrstu (koherentnijeg) funkcioniranja, analogna je zbivanjima u mnogim prirodnim sustavima" .

Tako je npr., u fizici metala poznato da se magnetizacija komada čistog željeza događa u trenutku kada približno 1% atoma poravna svoje magnetske polove, što trenutno uzrokuje jedinstvenu polarizaciju ostalih atoma i magnetizam cijelog sustava (komada željeza).

Slična pojava i u sličnim proporcijama prisutna je u procesu kristalizacije kemijske otopine dodavanjem oko 1% kristala kao katalizatora, kao i drugdje.

U mnogim živim sustavima, kao što je npr. srce, rad i red čitavog sustava određen je često aktivnošću malog broja njegovih elemenata. U slučaju srca, to su tzv. stanice pace-makeri, kojih također u odnosu na čitav organ ima 1%.

Prilikom razvoja embriona, prije formiranja bilo kojeg organa, stvaraju se male grupe stanica poznatih pod imenom „primarni organizatori" koji determiniraju razvoj ogromnog broja ostalih neizdiferenciranih i nesređenih stanica zametka. Prisustvo malog broja stanica „primarnih organizatora" inducira vrlo složen razvoj živčanog sustava, mišića, bubrega, itd., i to sve u uzajamno harmoničnim relacijama 33. Iako nije poznat precizan mehanizam embrionske indukcije, empirijski rezultati nakon više desetljeća istraživanja su nedvojbeni: gdjegod se pojave stanice primarnih organizatora (bilo prirodno bilo eksperimentalnom transplantacijom) one organiziraju savršeno uređen sustav od stanica koje su prethodno pokazivale samo nisku razinu specifikacije i organizacije.

Ovi primjeri, kao i ostali slični fenomeni od razine molekula pa do ekosistema, vrlo jasno govore o širokoj rasprostranjenosti ključnog procesa: organizacija i funkcioniranje elemenata cjelo¬kupnog sustava determinirano je utjecajem malog postotka koherentnijih (skladotvornih) elemenata unutar sustava.

Veličina i značaj Maharishijevog doprinosa zrcali se u činjenici da je ponudio praktičnu tehnologiju, tehniku TM i TM-sidhi program, za generiranje povećane koherencije i u socijalnim sustavima, odnosno društvenim zajednicama, pomoću malog postotka populacije koji ove tehnike prakticira. Potpuno nezavisno od aktualnog postotka potrebnog da bi se promjena u makro-sustavu izazvala (u drugim sustavima on može biti veći ili manji), ove pojave ilustriraju opći princip promjena u prirodi izražen dijalektičkim zakonom prijelaza kvantitete u novu kvalitetu.

Sredinom sedamdesetih godina (1975/76) Maharishi je uveo znatno snažniju tehnologiju za generiranje koherencije u pojedincima koja je nazvana TM-sidhi tehnike 34. Sanskrtska riječ „sidhi" prevodi se kao „savršenstvo" i TM-sidhi tehnike su upravo i uvedene da bi se (brže) usavršile čovjekove perceptivne i kognitivne sposobnosti, intuicija, osjećaji, fizička snaga itd... Kao i tehnika TM. i TM-sidhi tehnike su uvedene i prakticirane zbog intenziviranja individualnog razvoja. Nije postojala namjera praktikanata da se izravno utječe na društvene zajednice.

Međutim, s obzirom na to da su kolektivna i individualna svijest vrlo blisko povezane, pretpostavljeno je da će i TM-sidhi tehnike, također, ostvariti utjecaj i na skupnu svijest - i to kao neka vrsta sporednog efekta. Otkada je potvrđeno da TM-sidhi tehnike izazivaju veće učinke na ljudima koji ih prakticiraju od same tehnike TM 35, očekivalo se da je njihov utjecaj na kolektivnu svijest znatno snažniji, odnosno da je kvadratni korijen od 1% populacije koji grupno prakticira TM-sidhi program dovoljan da proizvede mjerljivi i holistički utjecaj koherencije i integracije na cijelu populaciju. Ova pojava predstavlja samo proširenje „Maharishijevog efekta" a ponekad se još naziva „efektom superzračenja". Očito je, kad tako male grupe mogu stvoriti tako snažan utjecaj koherencije na društvene zajednice bez bihevioralnih interakcija s ostalom populacijom, da se radi o nekom efektu „djelovanja s distance" (action-at-a-distance).

U fizici su slični efekti djelovanja na distanci povijesno doveli do otkrića osnovnih polja kroz koja se ta djelovanja prenose na razdaljinu (npr. elektromagnetsko i gravitacijsko polje). U slučaju Maharishijevog efekta izgleda da je jedino vjerojatno polje koje može posredovati ovaj efekt tzv. „jedinstveno polje" koje, prema najsuvremenijim teorijama kvantne fizike, leži u osnovi funkcioniranja cjelokupne prirode. S obzirom na to da je jedinstveno polje izvor svih fenomena ono je, logički, izvor i objektivne i subjektivne egzistencije 36.

U skladu s dr.Johnom Hagelinom, vodećim svjetskim stručnjakom u teoriji jedinstvenog polja, jedinstveno polje se ponaša kao „bose" polje, odnosno, „polje sila" koje posjeduje opće svojstvo prema kojem je utjecaj koherentnog fizikalnog sustava pojačan proporcionalno s kvadratnim brojem (koherentnih) elemenata sustava 37 .

Lasersko svjetlo (ekscitacija bose-elektromagnetnog polja), na primjer, ima intenzitet proporcionalan kvadratnom broju koherentnih atoma koji stvaraju jedinstven izvor svjetlosti. Nasuprot tome, intenzitet običnog, difuznog (nekoherentnog) svjetla je proporcionalan samo njegovom broju atoma.

Drugi primjer je činjenica da je snaga ili intenzitet polja proporcionalan kvadratnom broju amplituda ili impulsa ovog polja. Amplituda polja se povećava koherentnim zbrajanjem amplituda iz različitih izvora tako da je kumulativan efekt koherentnih elemenata (N) proporcionalan njihovom kvadratnom broju (N2) za razliku od nekoherentnih elemenata gdje je taj efekt proporcionalan samo njihovom broju (N).

Ovo koherentno sumiranje amplituda je u fizici poznato kao princip „konstruktivne interferencije".

Na sličan način, Maharishi predviđa, a to je dosadašnjim eksperimentima i potvrđeno, da će koherentni, skladotvorni utjecaj, proizveden grupnom praksom (na istom mjestu i u isto vrijeme) TM-sidhi programa onog broja ljudi koji odgovara kvadratnom korijenu od 1% populacije, generirati snažan utjecaj koherencije u cjelokupnoj društvenoj zajednici. To znači da i ljudska svijest posjeduje ovaj N (kvadratno pojačanje) efekt kada se Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja prakticira zajednički 38 . Na osnovi ovoga je izračunato da skupina od oko 7.000 upućenika (što je približno kvadratni korijen iz 1% od svjetske populacije - oko 5 milijardi) koji prakticiraju zajednički Maharisihijevu tehnologiju jedinstvenog polja može kreirati mjerljiv utjecaj mira i harmonije u planetarnoj kolektivnoj svijesti.

Imajući u vidu velike razdaljine i odsutnost bilo kakvog klasičnog, uočljivog međudjelovanja između skupina TM-sidhi praktikanata i ostatka populacije, kao i pouzdanost i raznolikost očito koherentnih učinaka nastalih primjenom MTJP-a, koji su sociološkim eksperimentima registrirani, dr. Hagelin izjavljuje da oni ne bi mogli biti prenošeni nijednim odvojenim, nejedinstvenim poljem sila ili materije poznatih u fizici, odnosno, da ovi efekti mogu biti posredovani samo pomoću beskonačno korelirane i unutarnje, ne-lokalne, dinamike jedinstvenog polja 39.

I nekoliko neurofizioloških studija je potvrdilo ovaj pretpostavljeni efekt „polja svijesti" u kontroliranim, laboratorijskim uvjetima.
Tako je, na primjer, Travis 40 koristio analizu transferne funkcije da bi identificirao dinamičan odnos između EEG koherencije iskusnog praktikanta MTJP-a i nemeditanta koji je sjedio u susjednoj sobi. Pronađeno je da je u svakom paru subjekata (meditanta i nemeditanta), prilikom povećanja koherencije u EEG-u subjekta koji prakticira MTJP došlo do signifikantne korelacije sa sličnim promjenama u EEG-u nemeditanta pri čemu je, u skladu s pretpostavljenim uzročnim mehanizmom, povećanje koherencije u EEG-u meditanta uvijek pratilo (nakon nekoliko sekundi) i povećanje koherencije kod nemeditanta - nikada obratno. Vremensko kašnjenje u otpočinjanju povećanja koherencije u EEG-u nemeditanta bio je dokaz da ovaj efekt nije bio posredovan elektromagnetskim poljem (elektromagnetskom aktivnošću mozga) kao što je pretpostavio Tourenne 41, već da je bio izravno prenesen jedinstvenim poljem svijesti. Razlika od nekoliko sekundi u povećanju koherencije kod nemeditanata protumačena je time da je, vjerojatno, nastala zbog stresa ili nedostatka fleksibilnosti u organizmu.

U drugoj studiji, Orme-Johnson, Dillbeck, Wallace i Landrith 42 testirali su isti mehanizam na različit način. Praćeno je stanje EEG koherencije meditanta u Iowi tijekom razdoblja koje se podudaralo s grupnim izvođenjem 2.500 praktikanata MTJP-a udaljenih više od 1.500 km, u Massachusettsu. Grupa je bila dovoljno velika za očekivani pozitivan utjecaj na cijelu populaciju SAD-a (korijen iz 1% populacije SAD-a je oko 1650) i, kao šio je predskazano pronađeno je signifikantno i simultano povećanje EEG koherencije za vrijeme kolektivne prakse grupe iz Massachusettsa.

Pugh, Walton i Cavanaugh 43 su mjerili kretanje metabolita serotonina tijekom prakse MTJP. Na osnovi prethodne studije, e.g. Bujatti i Reiderer44, kojom je uočeno povećanje u prometu serotonina sa praksom MTJP-a, pretpostavljeno je da će promet serotonina varirati s brojem kolektivnih praktikanata MTJP-a kako medu članovima grupe tako i medu drugim subjektima koji nisu sudjelovali u grupnoj praksi MTJP-a i nisu znali kada i gdje se ona provodi. I doista, analizom transferne funkcije registrirano je značajno, istovremeno, povećanje u prometu serotonina sa zajedničkom vježbom TM-sidhi programa u obje kategorije subjekata: meditanata i nemeditanata - što je bilo konzistentno s uzročnim mehanizmom i pretpostavljenom hipotezom o „polju svijesti".
Prema Maharishiju 45, polje transcendentalne svijesti predstavlja ujedinjenu osnovu individualne svijesti i svih razina kolektivne svijesti (od obiteljske, općinske, gradske, regionalne i nacionalne pa do planetarne svijesti), kao i individualnog i kolektivnog ponašanja, što je i sam temelj provjerljivih prcdikcija i praktičnog programa za poboljšanje kvalitete života i izgradnju mira na svim razinama društva.

U skladu s hipotezom „polja svijesti" istraživanja MTJP-a su pokazala da sustavno iskušavanje transcendentalne svijesti rezultira kako u smanjivanju stresova (nekoherencije) u neurofiziološkom funkcioniranju pojedinaca, tako i u učinkovitijem i skladnijem funkcioniranju socijalnih zajednica.

- 19:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Eksperimentalna potvrda Maharishijevog efekta

Ono što Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira čini posebno značajnim i po čemu se razlikuje od svih dosad u povijesti iskušanih pristupa za izgradnju mira jest činjenica da se zasniva na rezultatima temeljitih znanstvenih eksperimenata, a ne samo na teoretskim postavkama i zaključcima. Rezultati oko 40 eksperimenata svrstali su Maharishijev efekt u red eksperimentalno najbolje provjerenih socioloških fenomena, čime je potvrđeno postojanje znatno dublje razine pove¬zanosti između individua i društva nego što je, do nedavno, bilo smatrano za moguće.

Štoviše, oni ukazuju i na praktični postupak za poboljšanje kvalitete društvenog života, odnosno, postojanje novog mehanizma socijalnih promjena koji je bitno različit od ustaljenih paradigmi poimanja ove problematike.

Zbog ograničenosti prostora navest ćemo samo nekoliko najznačajnih radova kojima je skladotvorni utjecaj u kolektivnoj svijesti društvenih zajednica eksperimentalno potvrđen 46.

Da bi odgovorili na pitanje da li će se redukcija kriminaliteta zadržati i u duljem razdoblju, Dillbeck, Landrith i Orme-Johnson 47 komparirali su 24 američka grada s 1% meditanata sa 24 kontrolna grada tijekom jedanaest godina (1967-1977). U eksperimentalnim gradovima je nakon dosizanja kritične mase od 1 % meditanata (1972/73. god.) uočen nagli pad stope kriminaliteta za 22% od razine predskazane na osnovi prethodnog trenda. Nakon usporedbe svih relevantnih varijabli kovarijantnom analizom, eksperimentalni su gradovi i dalje pokazivali statističko značajno smanjenje u stopi kriminaliteta (p<0,02) čime je potvrđena pouzdanost i trajnost Maharishijevog efekta u šestogodišnjem razdoblju. Premda se statističkom kontrolom mogu isključiti određene varijable, ipak je još moguće postojanje neke nepoznate varijable, koja više od TM-programa, doprinosi pojavi registriranih socijalnih promjena. Da bi se provjerila i ova mogućnost, Dillbeck, Landrith, Polanzi i Beker48 su primijenili tkzv. unakrsno-zakašnjelu panel korelaciju u ispitivanju slojevitog uzorka od 160 američkih gradova. Eksperimentom je utvrđeno da su unakrsno zakašnjele razlike bile statistički značajne u predskazanom smjeru, indicirajući da porast TM-praktikanata u gradovima signifikantno korelira sa smanjenjem kriminaliteta u godinama koje slijede, odnosno da uočene promjene u stopi kriminaliteta nisu uzrokovane nekim drugim poznatim ili nepoznatim čimbenicima, već su izazvane porastom broja stanovnika koji vježbaju TM.

U studiji koja je proučavala kvalitetu života u SAD-u u 25-godišnjem razdoblju, od 1960-1984. god., mjeren je kompozitni indeks kvalitete života sa dvanaest socijalnih indikatora u područjima: zdravlja, kriminala, ekonomije, kreativnosti, obrazovanja, bračne stabilnosti, zdravstve¬nim navikama i sigurnosti u prometu. Orme-Johnson, Gelderloos i Dillbeck 49 registrirali su značajan rast kvalitete života u SAD-u u funkciji porasta broja TM-praktikanata. Od 1979. god. otpočinjanjem grupne prakse TM-sidhi programa na Maharishijevom međunarodnom sveučilištu (MIU) taj rast je postao još izraženiji, a tijekom 1982, 1983. i 1984. god., kada je predskazano povećanje koherencije u nacionalnoj svijesti, dogodio se dramatičan preokret u povećanju kvalitete života koji je u te tri godine bio 5,2 puta veći od bilo kojeg trogodišnjeg poboljšanja u prethodne 22 godine.

Veličina Maharishijevog efekta u ovoj studiji mjerena je prema „Indeksu Maharishi efekta" koji je uzimao u obzir i postotak TM praktikanata (m) širom SAD-a i kvadrat od broja TM i TM-sidhi praktikanata (N) koji su grupno vježbali na MIU.

Analiza indeksa kvalitete života u SAD-u pokazivala je gotovo kontinuirani pad od 1960. god. do 1975. godine. U 1975. godini preko 225.000 Amerikanaca je naučilo TM tehniku što je sa brojem prethodnih meditanata predstavljalo preko 0,4% od cjelokupne populacije SAD-a. Od te godine počeo je lagani rast kvalitete života u SAD-u. Na MIU je ukupna praksa TM-sidhi programa otpočela 1979. god. i od tada je kvaliteta života postigla definitivno pozitivni trend. Pored toga, u 1982., 1983. i 1984. godini kada je, prema Indeksu Maharishi efekta trebao nastupiti značajan porast koherencije u kolektivnoj svijesti, dogodio se zaista dramatičan porast kvalitete života (2,87%, 2,15% i 2,15%) od ukupno 7,17%, što je predstavljalo, kao što smo već spomenuli, 5,2 puta veći rast od bilo kojeg trogodišnjeg poboljšanja u prethodne 22 godine.

Studijom je ustanovljeno daje poboljšanje kvalitete života u SAD-u bilo proporcionalno rastu broja meditanata u zemlji, kombinirano sa brojem onih koji su kolektivno prakticirali TM-sidhi tehnike na MIU. Ova uzročna veza je posebno potvrđena činjenicom da su promjene u Iowi, gdje se nalazi MIU, bile veće nego promjene u SAD-u, kao cjelini.

Prema Maharishijevoj teoriji kolektivne svijesti porast koherencije u kolektivnoj svijesti bilo koje socijalne zajednice, proizveden potrebnom koncentracijom TM i TM-sidhi praktikanata, treba proizvesti jedan holistički skok u kvaliteti života, uključujući i poboljšanja u ekonomskim pokazateljima. K.L.Cavanaugh je primijenio Box-Tiao vremensku analizu da bi istražio odnos između indeksa siromaštva, koji se definira kao zbroj mjesečnih stopa inflacije i nezaposlenosti, i broja sudionika u grupnoj praksi TM i TM-sidhi programa na MIU (Iowa, SAD)50.

Ovom studijom je registrirano daje u razdoblju od travnja 1979. do siječnja 1987. god., u Kanadi i SAD-u značajno smanjen indeks siromaštva (p<0,0001 za obje zemlje) u mjesecima kada je više od 1500 ljudi sudjelovalo u grupnom programu na MIU. Manje smanjenje indeksa siromaštva je pronađeno, također za obje zemlje, u mjesecima kada je veličina grupe bila između 1100-1500 ljudi, što se može objasniti dodatnim utjecajem koherencije koju proizvode meditanti širom SAD-a (preko 1 milijun) i Kanade, koji nije matematički praćen u ovoj studiji. Ova studija indicira da je smanjenje inflacije i nezaposlenosti u SAD-u i Kanadi povezano s povećanjem broja praktikanata Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja u najvećoj takvoj skupini u Sjevernoj Americi. Broj od 1500 praktika¬nata je približno kvadratni korijen od 1% populacije SAD-a što je bilo dovoljno da proizvede statistički visoko signifikantan utjecaj na redukciju stope inflacije i nezaposlenosti u Sjevernoj Americi. Povećanje u veličini skupine pratilo je smanjenje u indeksu siromaštva. Ovim rezultatima je potkrijepljena osnovna hipoteza da grupna praksa MTJP-a poboljšava i nacionalno ekonomske tokove generiranjem veće koherencije u kolektivnoj svijesti društva, čime je podržan zaključak da MTJP predstavlja posebno učinkovito sredstvo i za reduciranje ekonomskih problema stvaranjem veće ravnoteže u ekonomskoj dimenziji života.

Krajem 1978. god. više skupina (od 30 do 400) upućenika TM-sidhi programa, ukupno 1400 ljudi, boravilo je u pet kriznih područja svijeta kako bi se provjerilo da li je grupnom praksom TM-sidhi tehnika moguće obnoviti ravnotežu u kolektivnoj svijesti, a time i u političkim sustavima ovih područja, pri čemu je osnovna hipoteza unaprijed najavljena javnim objavljivanjem u više časopisa i novina. Grupe TM-sidhi stručnjaka boravile su u:

1. Rodeziji (Zimbabve) i Zambiji - u južnoafričkoj regiji

2. Nikaragvi i Hondurasu

3. Kostariki, Gvatemali i El Salvadoru - u Srednjoj Americi

4. Iranu i Siriji - Srednji Istok

5. Tajlandu - u jugoistočnoj Aziji i

6. Izraelu i Cipru

da bi istražili utjecaj na rat u Libanonu. Eksperimentom je potvrđeno daje grupna praksa TM-sidhi programa utjecala na smanjenje intenziteta sukoba i pojavu mirovnih inicijativa u ovim područjima (p<0,0001), a također i na razini svijeta kao cjeline (porast pozitivnih dogadaja: p< 0,007, smanjenje neprijateljskih aktivnosti: p <0,01 i smanjenje verbalnog neprijateljstva: p< 0,002) kao i daje nakon raspuštanja ovih skupina opet došlo do pojačavanja sukoba51. Harvardski znanstvenik, dr. Charles Alexander, kreirao je srpnja 1983. god. eksperiment kojim se mjerio utjecaj skupine (od 65 do 240) TM-sidhasa na intenzitet rata u Libanonu kao i kvalitetu života u Izraelu i Jeruzalemu. Orme-Johnson, Alexander, Davies, Chandler i Larimor su koristeći „skalu ratnog intenziteta" (war-intensity scale) i „banku podataka o konfliktima i miru" (Conflict and Peace Data Bank-COPDAB) pratili utjecaj na intenzitet rata u Libanonu, a kompozitni indeks kvalitete života mjeren je Box-Jenkins ARIMA (autoregresive integrated moving averages) analizom ocjene djelova- nja52. Ustanovljeno je da je do statistički značajnog smanjenja intenziteta rata u Libanonu (p=0,0006) došlo u razdoblju kad je skupina TM-sidhasa dosegla kritični prag od preko 200 članova (približno korijen iz 1% od populacije u tom području). Analizom transfernih funkcija pronađeno je značajno poboljšanje kvalitete života u Jeruzalemu i Izraelu (za jedan dan p=0,017; za šest dana p=0,039) što se očitovalo smanjenjem prometnih nesreća, kriminala i požara, kao i povećanjem nacionalnog raspoloženja i vrijednosti akcija na burzi u Tel Avivu.

Akumulacija eksperimenata kojima je Maharishijev efekt potvrđivan na gradskoj, pokra¬jinskoj i nacionalnoj (državnoj) razini potakla je znanstvenike da ispitaju njegov utjecaj na razini cijelog svijeta. Kvadratni korijen od 1% tekuće svjetske populacije bio je oko 7.000 što je bila predskazana veličina skupine potrebna da proizvede globalno mjerljiv utjecaj, a Orme-Johnson, Cavanaugh, Alexander, Gelderloos, Dillbeck, Lanford i Abu Noder unaprijed su objavili prognozu eksperimenta publiciranjem u tisku i obavještavajući skupinu eminentnih znanstvenika u SAD-u . Ovaj eksperi¬ment je zbog svojih impresivnih rezultata nazvan „Okus utopije" i pritom je registrirano:

1. povećanje pozitivnih i obrtanje negativnih trendova u svijetu (p=0,02),

2. povećanje pozitivnosti u zemljama „kriznih područja" što je mjereno skalom intenziteta međunarodnih konflikata (p=0,002),

3. napredak prema miroljubivom rješenju sukoba u Libanonu (p=0,006),

4. značajno povećanje vrijednosti akcija na glavnim burzama, u 19 zemalja svijeta, što je registrirano svjetskim indeksom međunarodnih burzovnih akcija, itd..

Nakon ovog prvog eksperimenta kojim je, na planetarnoj razini, verificiran Maharishijcv efekt održana su još dva skupa koji su bili dovoljno veliki (uzimajući u obzir broj meditanata i već postojeće grupe TM-sidhasa u svijetu) da proizvedu globalan utjecaj. Ovi skupovi su održani u Nizozemskoj (Haag) od 26.12.1984. do 06.01.1985. god. i u Washingtonu D.C. od 10. do 17.07.1985. godine.
Orme-Johnson, Dillbeck, Alexander, Chandler i Cranson su, u posebnoj studiji, pratili utjecaj sva tri svjetska skupa na intenzitet međunarodnih sukoba, medunarodni terorizam i Svjetski indeks međunarodnih burzovnih akcija 54.

Eksperimentom je registrirano da je u vrijeme sva tri globalna skupa došlo do značajnog smanjenja međunarodnih sukoba: u Iowi za 36,4%, u Nizozemskoj za 24,05% i Washingtonu za 34,9% u odnosu na predskazanu vrijednost ranijih trendova.

Primjenom ARIMA vremenske analize ustanovljeno je statistički značajno smanjenje međunarodnog terorizma za 72% nakon 5 dana od otpočinjanja ovih globalnih skupova, uzetih zajedno. Matematičkim proračunima je pronađeno da sezonski i godišnji utjecaji (praznična atmosfera na kraju godine) nisu mogli generirati ove rezultate. Pored toga registriranje i mali (ali signifikantan) porast svjetskog indeksa burzovnih akcija za 0,45% tijekom sva tri skupa u odnosu na očekivanu vrijednost.

Kao što je istakao B.Russett, urednik jednog od najuglednijih svjetskih časopisa za istraživanje problema rata i mira (Journal of Conflict Resolution), ukoliko konceptualni kriteriji za vjerodostojnost jedne teorije nisu dovoljno jasni (npr., ako se temelje na novoj paradigmi), ponavljanje i proširenje predskazanih eksperimentalnih rezultata igraju središnju ulogu u vrednovanju nove teorije55.
Zbog toga su Davies i Alexander napravili novu, longitudinalnu, sociološku studiju o utjecaju sedam velikih skupova praktikanata TM i TM-sidhi programa na rat u Libanonu56, kojom su samo ponovno potvrđeni i prošireni eksperimentalni nalazi prve studije (Orme-Johnson et al.57) o ovom sukobu.

Primjenom Box-Jenkins ARIMA analize utvrđeno je da je tijekom ovih sedam skupova u Libanonu došlo do statistički signifikantnog povećanja u razini kooperacije medu sukobljenim stranama za 66% (p<0,0001), smanjenja od 71% broja poginulih (p<0,0001) i broja ozlijeđenih od 68% (p<0,0001) kao i redukcije u intenzitetu sukoba za 48% (p<0,0001).


Također je pronađeno da je indeks o ratu i miru (Peace-War Indeks), koji je predstavljao kombinaciju svih ovih varijabli, pokazao značajan utjecaj, za svaki od sedam skupova, na libanonski sukob (p<0,01) kao i u svih sedam zajedno (p<0,0001).

Treba naglasiti da rezultati ovih znanstvenih eksperimenata imaju golemi značaj za smanjivanje i eliminiranje političkog nasilja i poboljšanje kvalitete života. Sve studije pokazuju da prakticiranje Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja proizvodi konzistentno pozitivan utjecaj na koherenciju svake razine kolektivnog života, od običnog naselja pa do cjelokupne međunarodne zajednice. Međutim, ovaj temeljiti eksperimentalni „background" činjenica i dokaza nije jednostavno razumjeti i prihvatiti bez proširenja ili revidiranja aktualne bihevioralne paradigme, koja, iako ne u cijelosti, ipak još dominira u međunarodnim odnosima i sociološkoj znanosti uopće.

Brojne eksperimentalne potvrde Maharshijevog efekta u mnogim područjima društvenog života, uz upotrebu najsuvremenije metodologije, snažno su potvrdile hipotezu da Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja reducira negativne i pojačava pozitivne trendove u društvu, koja ujedno predstavlja i posebno učinkovito sredstvo za izgrađivanje harmoničnijeg i miroljubivijeg svijeta. Imajući na umu urgentnu potrebu suvremenog svijeta Maharishi je izradio program za što brže postizanje svjetskog mira, osnivajući obrazovne institucije na svakom kontinentu s ciljem da se na jednom mjestu okupi oko 7.000 stručnjaka TM i TM-sidhi programa.

- 19:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Maharishijev program stvaranja svjetskog mira


„Samo novo sjeme može dati novu žetvu."

„Samo nastojanja zasnovana na novom znanju mogu ostvariti drevni san o svjetskom miru."

MaharishiMaharishijev program stvaranja svjetskog mira je javno, i na spektakularan način, obznanjen u preko stotinu država i više od tisuću najvećih gradova svijeta, tijekom sedmog i osmog mjeseca 1986. godine.

Ovaj se program temelji na rezultatima socioloških eksperimenata koji su potvrdili tri teze:

a) socijalni red i nered kao i ostale kvalitete društvenog života bilo koje društvene zajednice, primarno su funkcija koherencije kolektivne svijesti konkretne socijalne skupine,

b) postoji recipročan odnos između kvalitativnih promjena socijalnog sustava i kvalitativ¬nih promjena unutar individualnih članova sustava,

c) povećanje koherencije u živčanim sustavima malog postotka (oko 1% ili korijen iz 1%) članova socijalnih sustava dovoljno je da generira povećanje koherencije u zajednici kao cjelini.
Maharishijev program predviđa stvaranje svjetskog mira u tri faze uz precizno navedene kriterije kojima će se pratiti stupanj uspješnosti u realizaciji svake etape59.

Prva faza predstavlja stvaranje koherencije u svjetskoj svijesti. Osnivanjem skupine od 10.000 ljudi da bi se osiguralo, na praktičnoj razini, stalno prisustvo oko 7.000 ljudi koji će permanentno prakticirati MTJP, proizveo bi se snažan i uočljiv utjecaj koherencije u svjetskoj kolektivnoj svijesti. Budući da je čimbenik sigurnosti uvijek potreban u svim pothvatima, Maharishi smatra da bi nakon zasnivanja prve skupine (na bilo kojem kontinentu) trebalo i na ostalim kontinentima izgraditi takve skupine, kako bi se još više osigurala stalna, globalna koherencija kao osnova svjetskog mira. Da bi svjetski mir postao stabilan i trajan neophodno je ostvariti i slijedeće dvije etape.

Druga faza bi bila stvaranje koherencije u nacionalnoj svijesti svake zemlje osnivanjem skupine veličine kvadratnog korijena od 1% nacionalne populacije.

Treća faza podrazumijeva kreiranje koherencije u gradskoj svijesti svakog grada svijeta stvaranjem skupine veličine kvadratnog korijena od 1% gradske populacije.

Rast koherencije u svjetskoj kolektivnoj svijesti očitovat će se u:

1. skladnom prestanku opasnog rivalstva supersila,
2. okončavanju brojnih međunarodnih konflikata,
3. nestanku terorizma, kako u Punjabu (Indija) tako i u drugim dijelovima svijeta,
4. prevladavanju srdačnosti i predusretljivosti u međunarodnim odnosima,
5. uravnoteženom i nesputanom rastu međunarodne trgovine i gospodarstva.

Maharishi izjavljuje da će se ove promjene pojaviti u punoj snazi kada trajna skupina od 7.000 TM-sidhasa bude osnovana.

Porast koherencije u nacionalnoj kolektivnoj svijesti očitovat će se u:

1. redukciji sukoba između različitih grupa u zemlji (političkih, nacionalnih, religioznih,
kulturnih, etc.) kojima se iscrpljuje i slabi država,
2. povećanju uspjeha u nacionalnim sustavima zdravlja, obrazovanja, uprave, poljoprivre¬de i obrane,
3. nesputanom i uravnoteženom rastu nacionalne trgovine i gospodarstva bez obzira na ekonomski i politički sustav.

Povećanje koherencije u većim gradovima svijeta bit će praćeno:

1. harmoničnim i uspješnim upravljanjem u svim područjima gradskog života,
2. prevladavanjem mira i sklada u obiteljskom životu,
3. na individualnoj razini - kada svaki član obitelji počne živjeti visoko integriranim životom, spontano se ponašajući na životno podržavajući način.

Uz to, Maharishi najavljuje da će s porastom koherencije u svjetskoj kolektivnoj svijesti doći do pravog procvata različitih kultura u svim dijelovima svijeta.

Pored znanstveno-eksperimentalne utemeljenosti, jedan od ključnih kriterija valjanosti neke nove teorije, (u bilo kojoj grani znanosti, a posebno u društvenim naukama) predstavlja njena prediktabilnost, odnosno, kreiranje na osnovu konkretne teorije, predvidljivih i unaprijed željenih rezultata.

Maharishi je zbog toga i postulirao ove kriterije za praćenje realizacije njegovog Progra¬ma, da bi, s jedne strane, pomogli u ocjeni ispravnosti dotadašnjih teorijsko-eksperimentainih rezultata, a s druge da bi služili za mjerenje stupnja praktičnog ostvarenja ovog autentičnog Programa za izgradnju svjetskog mira.

Posebno je zanimljivo da, kada usporedimo glavne međunarodne procese, od druge polovice 1986. godine do danas, s kriterijima za mjerenje rasta koherencije u svjetskoj kolektivnoj svijesti, tj. za mjerenje stupnja realizacije prve faze Maharishijcvog programa, nalazimo potpunu podudarnost medu njima.

Skladan prestanak opasnog rivalstva velesila - Razdoblje od 1980. do 1986. god. je bilo jedno od najgorih u odnosima između SAD-a i bivšeg SSSR-a. Velesile su u atmosferi velikog nepovjerenja i neprijateljstava razmjenjivale uzajamne optužbe koristeći čak i takve sintagme kao što su „imperija zla", „carstvo mraka" itd. Kazaljke atomskog sata koji simbolično izražava stupanj opasnosti od novog svjetskog rata, pomaknute su sa pet minuta do dvanaest na minutu do dvanaest... Međutim, u nekoliko posljednjih godina dogodio se neočekivan i potpuni preokret. Čak je i bivši predsjednik SAD Ronald Reagan, na moskovskom summitu 1988. god., izjavio: „Ne postoji način na koji bih mogao objasniti kako sam se našao ovdje. Nikad nisam očekivao da ću tu biti 63.

Ne samo da je potpisan i ratificiran ugovor o uklanjanju nuklearnih raketa srednjeg i kratkog dometa, prvi ugovor u povijesti kojim se uništava jedna kategorija oružja, i ne samo da se uspješnom kraju privode ugovori o smanjenju strateškog nuklearnog potencijala za 50% kao i redukciji klasičnog naoružanja u Evropi, nego su odnosi između SAD-a i bivšeg SSSR-a poboljšani na svim ostalim poljima i danas su bolji nego ikad ranije. Američki i sovjetski generali šetkaju se po supertajnim bazama svojih dojučerašnjih neprijatelja, razgledaju najnovije tipove oružja, smješkaju se i nazdravljaju jedni drugima na zajedničkim ručkovima i večerama, a rakete s nuklearnim bojevim glavama stvarno se povlače s lansirnih rampi i uništavaju itd. Žestoko sukobljavanje velesila zamijenila je neuobičajeno bliska suradnja, o svim relevantnim pitanjima, što se može vidjeti i po rekordnom broju osobnih susreta političkih lidera SAD-a i bivšeg SSSR-a.


- 19:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Mirovni program za Republiku Hrvatsku


Iz dosadašnjeg izlaganja je potpuno vidljivo da je Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira, u biti, univerzalni program za izgrađivanje mira na bilo kojoj razini socijalne organiza¬cije i u bilo kojem području svijeta, s obzirom da je akumulacija stresova i napetosti u individualnoj i kolektivnoj svijesti osnovni uzrok svih ratova, socijalnih sukoba, kriminala, terorizma i svih ostalih individualnih i društvenih negativnosti i slabosti, a tek njihovom neutralizacijom (koja se nekontroli¬rano odvija putem sukoba i terora) kroz primjenu TM i TM-sidhi tehnika stvaraju se osnovne pretpostavke za miroljubivo rješavanje sukoba.

Zbog toga je vrlo jednostavno iz Maharishijevog programa derivirati praktičan mirovni program za sukobe na teritoriju Republike Hrvatske.

Ne bismo se zadržavali na deskripciji ovog sukoba, budući je o formama njegovog očitovanja mnogo puta već sve rečeno, nego bismo odmah prešli na razradu, u osnovnim crtama, konkretnog programa za izgradnju mira u RH koji bi se, prema našem mišljenju, trebao realizirati u nekoliko komplementarnih faza.

Prva faza bi otpočela osnivanjem skupine od 250 TM-sidhi upućenika koja bi 30 dana prakticirala zajedno, na istom mjestu i u isto vrijeme, svoj program dvaput dnevno - ujutro i popodne. Za našu zemlju koja ima negdje oko 4,5 milijuna stanovnika, grupa od 250 ljudi predstavlja približno kvadratni korijen od 1% populacije. Prije osnivanja ove grupe TM-sidhasa, bilo bi potrebno formirati jednu nezavisnu grupu vrhunskih znanstvenika, koji bi primjenjujući najsofisticiranijc metode pratili sociološke promjene koje trebaju nastati na teritoriji RH djelovanjem grupe „250", u razdoblju prve faze, a također i tijekom cijelog mirovnog projekta. U Hrvatskoj već postoji oko 250 TM-sidhi praktikanata, međutim, oni su raspršeni po cijeloj zemlji, tako da na taj način ne mogu proizvesti dovoljno snažan skladotvoran učinak, ali ih je moguće u jednom ovakvom projektu, okupiti zajedno barem tridesetak dana. Zasnivanjem grupe od 250 TM-sidhi upućenika, koja bi djelovala u jednomje¬sečnom razdoblju, u velikoj mjeri bi se neutralizirali postojeći stresovi i tenzije čime bi bili stvoreni pogodni uvjeti i za odvijanje druge faze ovog mirovnog programa.

Druga faza predstavlja podučavanje tehnike TM oko 45.000 građana RH što je približno 1 % populacije RH i ujedno ekvivalent za grupu korijena od 1% njegovih građana. Ukoliko bi postojala ovolika koncentracija meditanata u RH koji bi svatko za sebe - u svojim kućama itd., prakticirali 2 puta dnevno po 15 do 20 minuta samo osnovnu tehniku TM, kao dio svoje dnevne rutine, proizvodili bi isti utjecaj koherencije kao i daleko manja grupa (korijena iz 1% populacije RH - oko 250) TM-sidhi praktikanata koji bi zajedno vježbali daleko snažnije TM-sidhi tehnike. Već smo na početku rekli da su za prakticiranje tehnike TM irelevantni nacionalna pripadnost, politička i religiozna uvjerenja, način života, razina inteligencije i obrazovanja itd., s obzirom da tehnika TM operira na znatno dubljoj razini - koju najsuvremenije teorije kvantne fizike nazivaju „jedinstvenim poljem", pa je zbog toga potpuno nevažno tko će biti tih 45.000 ljudi (najvjerojatnije će to biti heterogena skupina po svim ovim obilježjima), odnosno, potrebno je samo 45.000 ljudskih živčanih sustava u kojima će se generirati ovi snažni valovi koherencije neophodni za neutralizaciju stresova i napetosti.
Ova faza bi otpočela, približno, istovremeno s prvom fazom, a prethodila bi joj snažna masmedijska prezentacija učinaka, mehanizma i mogućnosti kako za pojedince tako i za društvene zajednice tehnike TM-a preko javnih predavanja, tiska, radija i televizije s obzirom da se o tehnici TM-a, za sada, relativno malo zna i čuje od kompetentnih ljudi. Bilo bi preporučljivo da se s tehnikom TM-a prvo upoznaju takozvani „top people" (vodeći ljudi) u području znanosti, zdravstva, politike, gospodarstva, kulture, obrazovanja, itd., jer najinteligentniji najlakše shvaćaju i prihvaćaju nove stvari, a ujedno daju i primjer ostalima. U ovom razdoblju bi se mogla organizirati i razna znanstvena istraživanja djelovanja tehnike TM-a u područjima psihologije, fiziologije, medicine, rehabilitacije...

U RH postoji dovoljno TM-učitelja koji bi mogli u roku od 30 dana (vrijeme trajanja prve faze) podučiti ovoj tehnici oko 45.000 građana RH8. Nakon što bi bila postignuta ova koncentracija meditanata u RH, 250 TM-sidhasa, iz prve faze, mogli bi se vratiti svojim domovima, u različite dijelove RH.

Treća faza bi otpočela minimalno 3 mjeseca nakon otpočinjanja prve faze, osnivanjem trajne skladotvorne skupine od 250 TM-sidhasa, čime bi bio osiguran dodatni (čimbenik sigurnosti je vrlo važan za svaki projekt), stabilni izvor koherencije za ovo područje prije svega. Tri mjeseca su potrebna jer je prijeko potrebno prakticirati barem 1,5 mjesec osnovnu tehniku TM-a da bi se živčani sustav čovjeka pripremio za znatno snažnije TM-sidhi tehnike, a još preostalih 45 dana za završavanje tečajeva TM-sidhi tehnika.
Ovu grupu bi mogli činiti studenti, policajci, vojnici pa čak i zatvorenici ili bilo koja druga homogena ili heterogena skupina ljudi. Važno je jedino da zajednički, na istom mjestu i u isto vrijeme, prakticiraju TM-sidhi tehnike, kako bi sinhronizirano generirali dovoljno snažan skladotvorni učinak u kolektivnoj svijesti RH.

Četvrta faza bi mogla biti osnivanje skupine od oko 7.000 TM-sidhasa koji bi 2 puta dnevno zajedno prakticirali TM-sidhi tehnike (najbolji bi bili studenti ili vojnici, jer oni već žive skupa na istom mjestu - u studentskim domovima ili u vojarnama) bilo gdje u RH, kao dio svoje dnevne rutine. Ova četvrta faza nije neophodna za izgradnju mira u RH, ali bi njome bio generiran multiplicirano pojačan utjecaj koherencije kojim bi bio omogućen neslućeno ubrzan društveno-ekonomski razvoj cijele RH, a ujedno bi se snažno pridonijelo izgrađivanju koherencije u kolektivnoj svijesti cijeloga svijeta što bi se i Hrvatskoj višestruko vratilo.

Realizacijom ovog mirovnog programa za RH bili bi potpuno eliminirani etnički i politički sukobi uz generiranje snažnog ekonomskog razvoja, kao i porast svih ostalih pozitivnih karakteristika društvenog života što bi (moramo to reći iako neupućenima može izgledati pretjerano) našu zemlju, u slijedećih nekoliko godina, pretvorilo u državu blagostanja.
Između Maharishijcvog programa, i na njemu zasnovanog mirovnog programa za RH, i drugih pristupa za rješavanje konflikata i postizanje mira možemo uočiti slijedeće razlike:

1.
ZNANSTVENA POTVRĐENOST- Maharishijev program stvaranja mira u svijetu zas¬niva se na rezultatima temeljitih (preko 400) znanstvenih eksperimenata vodećih sveučilišta i is¬traživačkih ustanova širom svijeta, s čime se ne mogu usporediti ostali pristupi koji počivaju, prije svega, na teoretskim premisama i zaključcima.

2.
CJELOVITOST - Pored mogućnosti stvaranja svjetskog mira, Maharishijcva tehnologija jedinstvenog polja ima potencijale za otklanjanje dugotrajnih problema kriminaliteta, rehabilitacije, bolesti i socijalnih konflikata, te za poticanje razvoja na svim razinama socijalne organizacije.

3.
NAJVEĆA UČINKOVITOST - Prema rezultatima znastvenih eksperimenata, Maharis¬hijev program predstavlja najučinkovitiji pristup stvaranju mira u povijesti, na svim razinama društvene organizacije, i u uvjetima najsnažnijih sukoba i napetosti.

4.
JEDNOSTAVNA PRIMJENA - Ovaj Program može biti, u odnosu na ostale programe mira, vrlo jednostavno realiziran osnivanjem skupina korijena od 1% populacije svijeta, svake države
i svih naselja (> 10.000 stanovnika) koje bi dvaput dnevno kolektivno prakticirale MTJP, kao dio svoje dnevne rutine.

5.
VISOKA EKONOMIČNOST - Maharishijev program može biti lako ostvaren uvođenjem, uz minimalna sredstva, u bilo koju društvenu organizaciju (gdje već na jednom mjestu borave odredene koncentracije ljudi) i bez bilo kakvih značajnijih promjena u njihovoj strukturi, što ga čini i najekonomičnijim programom za izgrađivanje mira bilo gdje u svijetu.

6.
ZNANSTVENA PROVJERLJIVOST- Realizacija svake etape ovog programa može biti znanstveno praćena i provjerena.

7.
ŽIVOTVORNOST - Osim toga što primjenom Maharishijevog programa svi dobijaju, zbog redukcije stresova i napetosti u kolektivnoj svijesti, njegova realizacija podstiče donošenje životvornih i skladotvornih političkih odluka.

8.
UNIVERZALNOST - Maharishijev program je primjenjiv i u prevenciji i u eliminaciji svih vrsta oružanih sukoba, bez obzira na lokaciju, razmjere i intenzitet, a također i na sve ostale vrste političkih i socijalnih konflikata - gdjegod postoje društvene tenzije, bez obzira na forme u kojima se očituju.

9.
HUMANOST - Pored svega ovoga Maharishijev program je i vrlo human, jer ne samo da je njegova primjena daleko od bilo kakve vrste represije ili nasilja, već potiče psihofiziološki razvoj i ostalih ljudi koji nisu izravno uključeni u njegovu realizaciju.

- 19:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ka zaključku


Zbog svega iznijetog smatramo da je krajnje potrebno nastaviti s daljnjom aplikacijom i znanstveno - eksperimentalnom verifikacijom Maharishijevog programa i Maharishijevog efekta i u našoj zemlji osnivanjem, prije svega, grupe od 250 hrvatskih građana (stoje, približno, korijen od 1% populacije RH) koji bi zajednički prakticirali, na jednom mjestu, Maharishijevu tehnologiju jedinstvenog polja . Ovaj projekt službeno se naziva „Trajna skladotvorna skupina za potporu Vladi RH".

Povijest znanosti nas uči da su uvijek nova znanstvena otkrića većini ljudi, u početku, ličila na fantastiku i izgledala nevjerojatno, jer su otkrivala dublje razine funkcioniranja zakona prirode koji nisu bili u skladu sa dominantnim predodžbama i paradigmama vremena u kojem su se pojavili, međutim, prihvatljivost novih nalaza ne smije ovisiti o tome da li su u skladu sa prevalentnim pretpostavkama već isključivo o tome da li su ti nalazi, pod određenim uvjetima, eksperimentalno ponovljivi.

Maharishijev efekt je temeljito potvrđen brojnim ponovljenim eksperimentima, u suradnji s ekspertima s vodećih sveučilišta svijeta i uz primjenu najsuvremenijih socioloških metoda, što potiče društvene znanosti da ozbiljno razmotre implikacije promjena paradigmi u fizici, od Newtonovog svijeta zasnovanog na materiji do svijeta utemeljenog na kvantnom polju, kao i kako nam to može pomoći u rješavanju bitnih pitanja poput odnosa svijesti i materije, ličnosti i društva, državne i svjetske zajednice i unutrašnje i vanjske koherencije, socijalnog razvoja i mira.

Zbog ogromnih potencijala i dalekosežnosti konzekvenci, prijeko je potrebno nastaviti sa daljnjim empirijskim istraživanjima Maharishijevog efekta, tim prije što je u dosadašnjim eksperimentima, publiciranim u vodećim znanstvenim časopisima, snažno potvrđena njegova djelotvornost. Ukoliko i budući eksperimenti podrže dosadašnje rezultate, to bi moglo izazvati revolucionarne promjene u znanosti i predstavljalo bi neprocjenjiv doprinos bilo kojoj društvenoj zajednici, odnosno, bilo bi jedno od najznačajnijih otkrića dvadesetog stoljeća.

- 19:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Literatura


1.
Ormc-Johnson, D.W., Farrow, J.T.(Eds.) „Scientific research on the Transcendental Meditation program: Collected papers", vol.1. Rheinweiler, W.Germany: Maharishi European Re¬search University (MERU) Press, 1977.
Chalmers, R.A, Clements, G. Schcnkluhn,M., Weinless,M.(Eds.) (in press) „Scientitlc research on the Transcendental Meditation and TM-sidhi program: Collected papers" vols.2-4. Vlodrop, The Netherlands: Maharishi Vedic University (MVU) Press.
Wallace R.K., et al.(Eds.) „Scientific research on the Transcendental Meditation and TM-sidhi program: Collected papers", vol.5, Fairfield, Iowa, SAD: Maharishi International University (MIU) Press, 1990.
2.
Vidjeti: „Results of Scientific Research on the Transcendental Meditation and TM-sidhi Program"; Maharishi European Research University (MERU) Press, Seelisberg, Switzerland, 1984.
3.
Lang,R., Dehof,K., Meurer,K.A,Kaufmann, W. „Sympathetic activity and Transcenden¬tal Meditation", Journal of Neural Transmission, 44, 1979, 117-135.
Wallace,R.K., Mills,P.J., Orme-Johnson,D.W., Dillbeck,M.C., and Jacobc,E. „Modifica¬tion of the paired H reflex through the Transcendental Meditation and TM-sidhi program", Experi¬mental Neurology, 79, 1983, 77-83.
Orme-Johnson,D.W. „Autonomic stability and Transcendental Meditation", Psychoso¬matic Medicine, 35, 1977, 341-349.
4.
Dillbeck,M.C., Branson,E.C. „Short-term longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on EEG power and coherence", International Journal of Neuroscience, 14, 1981, 147-151.
5.
Blackwell, B., HanensonJ.B., Bioomfield, S.S., Magenheim,H.G., Nidich, S.I., Gartside, P. „Effects of Transcendental Meditation on blood pressure: A controlled pilot experiment". Psycho¬somatic Medicine, 37, 1975,86.
Arcki S. „Transcendentalna meditacija kao metod relaksacije u lečenju esencijalne hiper- tenzije", Psihijatrija danas, 4, 1986, 409-419.
Cooper, M.J., Aygen,M.M. „A relaxation technique in the management of hypercholes¬terolemia", Journal of Human Stress, 5, 1979, 24-27.
6.
Zamarra, J.W., Besscghmi,I. & Wittenberg,S. „The effects of the Transcendental Medi¬tation program on the exercise performance of patients with angina pectoris", Collected papers, Vol. l,p. 270-278 op.cit.
7.
Wilson, AF., Honsbcrger,R., ChiuJ.T., Novey,H.S. „Transcendental Meditation and asthma", Respiration, 32, 1975, 74-80.
8.
Miskiman, D.E. „Long-term effects of the Transcendental Meditation program in the treatment of insomnia", Collected papers, Vol. 1, p. 299 op.cit.
9.
Jevning, R., Wilson, AF., Davidson, J.M. .Adrenocortical activity during meditation", Hormones and Behavior, 10, 1978, 54-60.
Jevning,R., Wilson, AF., Smith, W.R., Morton,M.E. „Redistribution of blood (low in acute hypometabolic behavior", American Journal of Psysiology, 235, 1978, R89-R92.
10.
Wallace,R.K., Dillbeck,M.C., Jacobe,E., Harrington,B. „The cffccts of the Transcenden¬tal Meditation and TM-sidhi program on the ageing process". International Journal of Ncuroscicncc, 16,1982,53-58.
Glaser,J.L. Brind,J.L., Eisner,M.J., VogelmanJ., Dillbeck.M., Chopra,D., Wallace,R.K., „Elevated serum dehydroepiandrosterone sulfate levels inoldcr practitioners of the Transcendental Meditation abd TM-sidhi program", Age, 10 (4), 1987, 160. (Avstract No. 13).
11.
Pelletier,K.R. „Influence of Transcendental Meditation upon autokinetic perception", Perceptual and Motor Skills, 39, 1974, 1031-1034.
12.
Dillbeck.M.C., Assimakis,P.D., Raimondi,D., Orme-Johnson,D.W., Rowe,R. „Longitu¬dinal effects of the Transcendental Meditation and TM-sidhi program on cognitive ability and cognitive style". Perceptual and Motor Skills, 62, 1986, 731-738.
Dillbeck,M.C. „Meditation and flexibility of visual perception and verbal problem solving. Memory & Cognition, 10, 1982, 207-215.
13.
Tjoa A. „Meditation, Neuroticism and Inteligence: A Follow Up" in „Gedarg: Tijdschrift voor Psychologie" (Behaviour Journal of Psychology) vol.3, 1975, 167-182, (Netherlands)
14.
Travis,F. „The Transcendental Meditation technique and creativity: A longitudinal study of Cornell University undergraduates", Journal of Creative Behavior, 13, 1979, 169-180.
15.
Kember,P. „The Transcendental Meditation technique and postgraduate academic per¬formance", British Journal of Educational Psychology, 55, 1985, 164-166.
16.
DilIbeck,M.C. „The effect of the Transcendental Meditation technique on anxiety level", Journal of Clinical Psychology, 33, 1977, 1076-1078.
17.
Turnbull,M.J., Norris,H. „Effects pf Transcendental Meditation on self-identity indices and personality", British Journal of Psychology, 73, 1982, 57-68.
Nidich,S., Seeman,W., Dreskin,T. „Influence of Transcendental Meditation on self-actu¬alization: A replication", Journal of Counseling Psychology, 20, 1973, 565-566.
18.
Alexander,C.N. „Ego development, personality and behavioral changes in inmates prac¬ticing the Transcendental Meditation technique or participating in other programs: A cross-sectional and longitudinal study". (Doctoral dissertation, Harvard University, 1982). Dissertation Abstracts International, 43, 1982, 539B.
19.
Nidich,S.I. „A study of the relationship of Transcendental Meditation to Kohlbcrg's stages of moral reasoning" (Doctoral Dissertation, University of Cincinatti, 1975.). Dissertation Abstracts Inernational, 36, 1975, 4361A-4362A
20.
Shafii,M., Lavely,R.A, Jaffe,R.D. (1974) „Meditation and marijuana", American Journal of Psychiatry, 131, 1975, 60-63.
Shafii,M., Laveiy, R.a., Jaffee,R.D. (1975) „Meditation and the prevention of alcohol abuse", American Journal of Psychiatry, 132, 1975, 942-945.
Aron.E.N. & Aron, A.P. „The Transcendental Meditation program and marital adjustment", Psychological Reports, 1982, 51. 887-890.
22.
Bleick,C.R., Abrams,A.I. „The Transcendental Meditation program and criminal recidi¬vism in California", Journal of Criminal Justice, 15, 1987, 211-230.
Abrams,A.I., SiegeI,L.M. „The Transcendental Meditation program and rehabilitation at Folsom State Prison: A cross-validation study", Criminal Justice and Behavior, 5, 1978, 3-20.
23.
Frew.D.R. (1974). Transcendental Meditation and productivity. Academy of Manage¬ment Journal, 17, 362-368.
24.
Alexander C.N., Cranson,R.W., Boyer R.W., Orme-Johnson,D.W. „Transcendental con¬sciousness: A fourth state of consciousness beyond sleep, dreaming and waking". In: J. Gackenbach (Ed.) „Sleeping and dreams: A source book", p.282-315, New York: Garland Publishing, 1987.
Bloomfield H. et. al. „Transcendentalna meditacija - otkrivanje unutrašnje energije i nadvladavanje stresa", Prosvjeta, Zagreb, 1979.
25.
Wallace R.K. „The physiological effects of TM: A Proposed Fourth Mahor State of Consciousness"; Department of Physiology, School of Medicine, University of California, Los Ange¬les, California 1970; Inc. in „Science". 167/1970, p. 1751-1754.
26.
Maharishi M.Y. „Thirty Years Around the World - Dawn of the Age of Enlightenment" vol.1, Maharishi Vcdic University (MVU) Press, Netherlands, 1986.
27.
Bloomfield H. et al. „Transcendentalna meditacija -..." op.cit.
28.
Brooks J.S., Scarano T. „Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment" Journal of Counseling and Development 64, 1985, 212-215.
Epplcy K., Abrams A.I., Shear J. „The effects of meditation and relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis". Rad prezentiran na godišnjem skupu American Psychologica Associ¬ation, Toronto, 1984, August.
Ferguson P.C. „An integrative meta-analysis of psychological studies investigation the treatment outcomes of meditation techniques" (Doctoral dissertation. University of Colorado, Boul¬der 1980). Dissertation Abstracts International 42,1980, 1547B.
Dillbcck M.C., Orme-Johnson D.W. „Physiological differences between TM and rest" American Psychologist 42, 1987, 879-881.
29.
U: Borland C., Landrith G. Ill „Improved quality of city life through the Transcendental Meditation program: Decreased crime rate", In: Collected papers Vol. 1, p.651, op.cit.
30.
Ibidem p.651-660
31.
Ibid, p.651 - Prema nepubliciranom predavanju Maharishi Mahesh Yogija, Shankaracha- ria Nagar, Rishikesh, India, I960.. Maharishi je nekoliko godina kasnije i u pisanoj formi najavio ovaj fenomen u svojoj knjizi „The Science of Being and Art of Living", New York: The New American Library, 1968.
32.
Vidjeti: Elaine i Arthur A. „The Maharishi Effect" p.37-43, Stillpoint Publishing, Walpole, New Hampshire, SAD, 1986.
33.
Balinsky B.I. „An introduction to embriology" Philadelphia, Pennsylvania: W.B.Saunders Co, 1965.
34.
Maharishi Mahesh Yogi „Enlightenment and Invincibility" p. 26-36 i 406.; MERU Press, W. Germany, 1978. - Maharishi je pretpostavio da će skupina veličine korijena od 1% populacije koja zajednički prakticira TM-sidhi program proizvesti mjerljiv utjecaj na povećanje kvalitete socijalnog života.
35.
Nidich S.I., Rynacarz R.A., Abrams A.I., Orme-Johnson D.W., Wallace R.K. „Kohlber- gian cosmic perspective responses, EEG coherence and the Transcendental Meditation and TM-sidhi program" Journal of Moral Education 12, 1983, 166-173.
36.
Hagelin J.S. „Is consciousness the unified field?", Modern Science and Vedic Science, 1, 1987, 28-87.
37.
Hagelin J.S. „The Maharishi Effect from the perspective of modern physics" in: Maharishi Mahesh Yogi „Life Supported by Natural Law" p. 171, Washington D.C.: Age of Enlightenment Press, 1986.
38.
Ibidem.
39.
Hagelin J.S. „Is consciousness the unified field?" op.cit.
40.
Travis F. „Testing the field padigm of Maharishi's Vedic Psychology: EEG coherence and power as indices of states of consciousness and field effects", Doctoral Dissertation, Department of Psychology, Maharishi International University (MIU), Fairfield, IA, SAD, 1988.
41.
Tourenne,C. „A model of the electromagnetic field of the brain at EEG and microwavc frequencies". Journal of Theoretical Biology, 106, 1985, 495-507.
42.
Orme-Johnson,D.W., Dillbeck,M.C„ Wallace,R.IC, Landrith,G.S. International Journal of Neuroscience, 16, 1982, 203-209.
43.
Pugh,N., Walton,K.G., Cavanaugh,K.L. „Can time series analysis of serotonin turnover test the theory that consciousness is a field?" Society for Neuroscience Abstracts, 14, 1988, 372.
44.
Bujatti,M., Reiderer,P. „Serotonin, noradrenalin, and dopamine metabolites in the Tran¬scendental Meditation technique". Journal of Neural Transmission, 39, 1976, 257-267.
45.
Maharishi Mahesh Yogi „Creating an ideal society", Rheinweiler, West Germany: ME¬RU Press, 1977.
46.
Detaljniju analizu ovih eksperimenata kao i elaboraciju teorijskih osnova ovih fenomena vidjeti u radu: Voš L. „Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira". Politička misao 2, 1989, 79-98
47.
Dillbeck.M.C.. Landrith G., Ormc-Johnson D.W. „The TM program and crime rate change in a sample of forty-eight cities" - Journal of Crime and Justicc 4, 1981, 25-45
48.
Dillbeck.M.C., Landrith III G.S., Polanzi C. and Baker S.R. „The TM program and crime rate change: A casadl analysis", Department of Psychology, Maharishi International University, Fairfield, Iowa, SAD; Center for the Study of Crime, Deliquence and Corrections, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, SAD; and Department of Educational Psychology, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, SAD; 1982.
49.
Orme-Johnson D.W., Gelderloos p.; Dillbeck N.C. „The effects of the Maharishi Techno¬logy of the Unified Field on the US quality of life (1960-1984)"; Social Science Perspectives Journal Vol.2, 4, 1988, 127-146.
50.
Cavanaugh K.L. „Time-Series Analysis of U.S. and Canadian Inflation and Unemploy¬ment: A test of a Field-Theoretic Hypothesis", In: Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, p.799-804, Washington D.C.: American Statistical Association, 1987..
51.
Orme-Johnson D.W., Dillbeck M.C., Bousquet J.G. and Alexander C.N. „The World Peace Project: An experimental analysis of achieving world peace through the Maharishi Technology of the Unified Field" Maharishi International University (MIU), Fairfield, Iowa, SAD and Harvard University, Cambridge, Massachusetts, SAD, 1979.
52.
Orme-Johnson D.W. Alexander C.N. Davies J.L., Chandler H.M.: Larimore W.E. „Inter¬national peace project in the Middle East: The Effect of the Maharishi Technology of the Unified Field", Department of Osychology", MIU, Iowa, SAD; Department of Psychology and Social Relati¬ons, Harvard University, Cambridge Massachusetts, SAD; Institute for Research on Consciousness and Human Development, Cambridge, Massachusetts, SAD; and Scientific Systems, Inc., Cambridge, Massachusetts, SAD, 1984.. Takoder isti rad u: Journal of Conflict Resolution vol 32,4, 1988, 776-812
53.
Orme-Johnson D.W., Cevanaugh K.L. Alexander C.N. Gelderloos P., Dillbeck M., Landorf A.G. and Abou Nader T.M. „The influence of the Maharishi Technology of the Unified Field on world events and global social indicators: The effects of the Taste of Utopia Assambly", MIU, Iowa, SAD and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, SAD, 1984..
54.
Orme-Johnson D.W., Dillbeck M.D., Alexander C.N., Cranson R.W., Chandler H.M. „Strategic interventions reducing international conflicts and terrorism: Time-series analysis of the effects of coherence creating groups". Paper presented to the 85th Annual Meeting of the American Political Science Association, Atlanta, GA August 1989.
55.
Russet B. „Editor's comment", Journal of Conflict Resolution 4, 1988, 773-775.
56.
Davis J.L., Alexander C.N. „Alleviating political violence through reduction of collective stress: Impact assessment analysis of the Lebanon War", Paper presented to the 85th Annual Meeting of the American Political Science Association, Atlanta, GA August 1989.
Davies J.L. „Alleviating political violence through enhacing coherence in collective stress: Impact assessment analysis of the Lebanon war", Doctoral dissertation. Psychology Department, MIU, Fairfield, Iowa, SAD, 1988.
57.
Orme-Johnson D.W. ct. al: „International Peace Project in the Middle East..." op.cit.
58.
Vidjeti: „Maharishi's Programme to Create World Peace: Global Inauguration"; MERU Press, Vlodrop, Holland; Age of Enlightenment Press Washington D.C., SAD, 1987.
Orme-Johnson D.W., Gelderloos P. „Topografic EEG Mapping During Jogic Flying", International Journal of Neuroscience, vol.38, 1988, 427-434.
59.
Vidjeti: „Maharishi's Programme to Create World Peace" p. 20-25, Maharishi Vcdic University (MVU) Press, Publication No: 11170, Vlodrop, Holland, 1986.
60.
S obzirom na to da u svijetu ima preko četiri milijuna TM praktikanata i oko 70 tisuća TM-sidhi praktikanata koji u manjim i većim skupinama kolektivno već vježbaju TM-sidhi program, pretpostavlja se da se odredene indicije svjetskog mira mogu pojaviti, iako ne u stopostotnoj snazi, čak i prije osnivanja trajne skupine od 7.000 TM-sidhi praktikanata - Prema referatu dr. Bevana Morisa, rektora MlU-a. na Međunarodnoj konferenciji o svjetskom miru održanoj 28.03.1988. u Haagu.
61.
Maharishi M.Y. „Creating an Ideal Society", p.142, op.cit.
62.
Frei D. „Developing the Institutionalisation of Forecasting in International Relations", Peace and Sciences 3, 1973, 51-52.
63.
„Time", June 13, 1988, p. 13.
64.
„Paterns of Global Terrorism" p.4, US Department of State, Publication 9705, March 1989.
65.
„Vjesnik" 23.12.1988., str.3.
66.
„Svjetska trgovina: još jedan uspon", Vjesnik, 12.12.1988., str. 4.
67.
Maharishi M.Y. „Creating an Ideal Society", p.10, op.cit.
68.
Clements G. „Tour of Universities in the People's Republic of China"; Paradigm Print Gateshead, Great Britain, 1986.
69.
Vidjeti: „Maharishi International University News" p.6, Fairfield, Iowa, Spring 1987.
70.
Orme-Johnson D.W., Dillbcck M.C. „A proposal to establish a U.S. Academy of Peace; In: Proceedings of the hearing before the Subcommittees on International Security and Scientific Affairs and on International Operations of the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Postsecondery Education of the Committee on Education and Labor"; House of Representatives, Ninety-Seventh Congress, Second Session, on bills H.R. 5088 and H.R. 6182, 21 July 1982, p.241-250; U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1982.
71.
Dr. Jose Louis Alvares jc izjavio daje opunomoćen, od brazilskih vlasti, da ove podatke javno prezentira tijekom globalnog, intersatelitskog TV prijenosa iz Maharishijevog centra u New Delhiu, 12.01.1989. (za Evropu: ECS-1, channel-llight 2, od 20-23h)
Također: „Berlingskc Tidende", 25. April 1989., Copenhagen.
72.
Vidjeti: „Dr. John Hagelin Adresses Top Soviet Physicists"; MIU News, p.l, Winter 1988, Iowa, SAD.
73.
Obavijesti Društva za primjenu TM, br. 3/1989. str. 11, Zagreb. Također: „The Daily News" 28.04.1989., „The Times of India" 02.04.1989., New Delhi itd.
74.
„Rebuilding Armenia", The Fairfield Source, p.lž3, No. 9,1989, Fairfield, Iowa, SAD.
75.
,Armenian Proposal", The Fairfield Source, p.13, No 10, 1989
„MIU Team Off to Armenia", MIU Rewiev, p.4-5, Vol.5, No.5, Nov. 21, 1989.
76.
„Bringing Relief to Armenia", MIU News, p.13, December - February 1990, Fairfield, Iowa.
77.
Pored javne prezentacije Maharishijevog Programa i kriterija za praćenje njegove reali¬zacije tijekom 1986.g., Maharishi je redovno objavljivao oglase u vodećim svjetskim časopisima i slao pozive političkim čelnicima u kojima je najavljivao razvoj međunarodnih dogadaja.
Vidjeti: „Poziv na akciju - Maharishijev program stvaranja svjetskog mira". Publication No. N3016
78.
Tečaj tehnike TM-a traje 6 dana, svaki dan otprilike 1,5 sat, što znači daje nakon desetak sati čovjek naučio tehniku TM-a i može je samostalno prakticirati cijeloga života. U Hrvatskoj se tehnika TM-a legalno podučava u okviru Hrvatskog saveza za transcendentalnu meditaciju (koji ima status društvene organizacije) - u svim većim gradovima.


- 18:49 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se