Knjiga Sazdavanja
- Prevod sa engleskog -
PEREK I

Mišna 1.

JH,
JJJ Cevaot,
Elohei Jisrael,
Elohim Hajim,
Meleh Olam,
El Šadaj,
Rahim ve-Hanun,
Ram ve-Nisa’,
Šokhen Ad, -
Njegovo Ime Visoko i Sveto,
dalo je oblik, isklesalo je, sazdalo ovaj Univerzum u trideset i dva čudesna Puta Mudrosti, preko tri Sefarima:
Sefar
Sippur i
Sefer,
koja su u Njemu jedna i jedina.
Oni /= Putevi Kreacije/ se sastoje od deset Sefirota sazdanih ni iz čega /vidljivog/ i dvadeset i dva Otiota.

Mišna 2.

Deset Sefirota – kao broj deset prstiju.
Pet koji se upoređuju sa drugih pet.
Savez je stavljen u njihovu sredinu sa samo Jednim – po rečima i obredu Avrahama.

Mišna 3.

Deset su Sefirota sazdanih iz Ničega;
deset, ne devet; deset, ne jedanaest.
Shvati ovu veliku Mudrost; razumi ovo Znanje.
Merite njima.
Shvatite iz njih, – onda zaćutite.
Učinite Ga očiglednim i vratite Stvoritelja na Njegovo Mesto.

Mišna 4.

Deset Sefirota sazdanih iz Ničega su beskrajni u deset Pravaca:
Početak beskrajan;
Svršetak beskrajan;
Dobro beskrajno;
Zlo beskrajno;
Visina beskrajna;
Dubina beskrajna;
Istok beskrajan;
Zapad beskrajan;
Jug beskrajan;
Sever beskrajan.
Samo ti Gospode Bože,Verni Kralju, vladaš svim iz Tvog Svetog Prebivališta u sve Vekove.

Mišna 5.

Pojava Sefirota sazdanih iz Ničega je kao bljesak munje. Kako su bez kraja, Njegova reč je u njima, i kada odlaze i kada se vraćaju. Na Njegovu zapovest oni jure poput vihora i klanjaju se pred Njegovim Prestolom.

Mišna 6.

Deset Sefirota sazdanih iz Ničega: njihov broj je smešten u njihov početak; njihov početak u njihov /bes/kraj, baš kao što je plamen povezan sa ugljenom.
Spoznaj, onda prosudi, te zaćuti: jer Gospod Jedan je Jedini /Bog/. Njemu nema premca. Šta možeš brojati pre jedan?!

Mišna 7.

Deset Sefirota sazdanih iz Ničega.
Uzdrži svoja usta od izgovaranja i svoje srce od razmišljanja /o tome/. Ako te ipak jezik tera da govoriš a srce da razmišljaš, vrati se, jer je rečeno: »Stvorovi trčahu i opet se vraćahu poput munje.« – Savez je sačinjen i za ovo.

Mišna 8.

Ovo su deset Sefirota sazdanih iz Ničega:
Prvi /Sefirot/: Vetar Živog Boga.
Njegovo prestolje postavljeno je od Početka. Hvaljeno i slavljeno bilo Ime Onoga Koji živi u sve Vekove. Reč stvaralačke moći, Duh /- Vetar/ i Govor su ono što zovemo Duhom Svetim.
Početak bez započinjanja; Svršetak s onu stranu završavanja.

Drugi: Vazduh proistekao iz Duha/Vetra.
Pomoću njega On je dao zakonski oblik i utvrdio osnove dvadeset i dva Otiota.
Tri od njih su Elementarna Slova ili Majke, sedam su Dvojnici, a dvanaest su Obična konsonantna. Stoga je Duh onaj prvi.

Treći: Voda proistekla iz Vazduha.
Pomoću nje On je dao oblik i utvrdio Pustoš i Prazninu, Blato i Ilovaču. Načini ih kao Vrh, podiže im Zid, stavi nad njima Krov od čvrste mase. Sruči sneg na njih te postadoše prašinom, kao što je rečeno: »On snegu zapoveda da zasneži po zemlji.«
Pustoš – zelena crta što okružuje svet.
Praznina – kamenje poravnjano i utonulo u Dubinu.
Voda /Bezdana/ izbija između njih.

Četvrti: Vatra proistekla iz Vode.
Pomoću nje On je utvrdio Presto Slave, Serafime i Ofanime, Sveta Živa Bića i anđele, i od njih triju On je načinio Svoje Sveto Prebivalište, kao što je rečeno: »Vetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu Svojega.«

Od /svih/ Jednostavnih Slova On izabra tri; učvrsti ih Svojim Velikim Imenom i zapečati njima šest Smerova:
Peti: On zapečati Visinu podigavši se Gore; zapečati je sa J-H-W.
Šesti: On zapečati Dubinu spustivši se Dole, Zapečati je sa H-J-W.
Sedmi: On zapečati Istok i istupi Napred. Zapečati ga sa W-J-H.
Osmi: On zapečati Zapad – i okrenu se Unazad. Zapečati ga sa W-H-J.
Deveti: On zapečati Jug i okrenu se Ulevo. Zapečati ga sa J-W-H.
Deseti: On zapečati Sever i okrenu se Udesno. Zapečati ga sa H-W-J.

Mišna 9.

Ovo su deset emanacionih Sfera sazdanih iz Ničega.
Od Daha /= Etera/ Živog Boga proistekao je /Element/ Vazduh.
Iz Vazduha Voda.
Iz Vode Vatra.
Iz Vatre Visina i Dubina, Istok i Zapad, Jug i Sever.
PEREK II

Mišna 1.

Postoje dvadeset i dva Temeljna Slova:
tri od njih su prvi Elementi ili Majke,
sedam koji su Dvojnici,
i dvanaest Jednostavnih.
Tri Temeljna Slova: Alef, Mem i Šin su u ravnoteži; na jednoj strani je vrlina a na drugoj mana; to je dovedeno u balans pomoću jezika.

Mišna 2.

Ovo su dvadeset i dva Slova koja čine /Temelj/ Stvaranja, nakon što su određena i utvrđena. On ih je kombinovao, merio i razmenjivao, formirao pomoću njih sva bića koja sada postoje i koja će /po Zamisli/ biti formirana u budućnosti.

Mišna 3.

Sva su ona ozakonjena Glasom, izrezana Božijim Dahom – Vetrom, i učvršćena na pet mesta u ljudskim ustima, naime:
Alef, He, Het i Ajin nastaju gde vrh jezika dodiruje grlo;
Bet, Vav, Mem i Fe nastaju na usnama;
Gimel, Jod, Kaf i Kof nastaju na nepcu;
Dalet, Tet, Lamed, Nun i Tav nastaju na sredini jezika;
Zajin, Sameh, Cade, Reš i Šin nastaju među zubima dok je jezik dole poravnjan.

Mišna 4.

On učvrsti dvadeset i dva Temeljna Slova na Točak od 231 Ulaza, i pokrenu Točak napred i nazad.
Oznake sa tri Slova: Gimel, Nun i Ajin. Ne postoji ništa bolje od sreće, i ništa gore od tuge i kuge.

Mišna 5.

Kako ih je On merio i pridruživao?
Slovo Alef sa svim ostalim Slovima u nizu, te sva druga Slova sa Alefom /je sastavio/; Slovo Bet sa svi ostalim Slovima u Nizu i ponovo sva druga sa Bet. I tako sa svima njima redom dalje je učinjeno.
Odatle sledi da postoje 231 Ulaz, i da svako stvorenje i sav Govor proizilaze iz jednog Imena.

Mišna 6.

On sazda Određeno iz Neodređenog; napravi od Nevidljivog /ono/ Vidljivo; izreza velike Stubove iz neopipljivog Vazduha.
Ovo je izraženo kroz sparivanje Slova Alef sa svim ostalim Slovima, i svih ostalih Slova sa Alefom.
PEREK III

Mišna 1.

Tri Majke: Alef, Mem i Šin su poput vage: jedan tas /je/ za ono što se stiče, drugi za ono što se duguje, Jezik Zakona ih uravnotežuje.
Tri Majke: Alef, Mem i Šin su velika, divna i misteriozna, skrivena su pomoću šest Prstenova ili Elementarnih Krugova.
Vazduh, Voda i Vatra izlaze iz njih, te se kroz podmladak dele na Muško i Žensko.

Mišna 2.

Tri Majke: Alef, Mem i Šin Bog je ozakonio, izrezao ih, sastavio ih, zapečatio njima.
Tri Majke: Alef, Mem i Šin su u svetu /prisutne/.
Tri Majke: Alef, Mem i Šin su u godini /prisutne/.
Tri Majke: Alef, Mem i Šin su u biću muškom i ženskom /prisutne/.

Mišna 3.

Tri Majke: Alef, Mem i Šin na svetu su: vazduh, voda/mora i vatra.
Nebo je rođeno iz Vatre ili Etera.
Atmosfera je rođena iz Vazduha.
Zemlja je rođena iz Vode.
Vatra nad Vodom Dole.
Jezik Zakona drži ih odvojene.

Mišna 4.

Tri Majke: Alef, Mem i Šin stvaraju tokom godine toplotu, hladnoću i vlažnost.
Toplota nastaje iz Vatre.
Hladnoća nastaje iz Vode.
Vlažnost nastala iz Vetra drži ih odvojene.

Mišna 5

Tri Majke: Alef, Mem i Šin su u biću muškom i ženskom glava, grudi i trbuh.
Glava je nastala iz Vatre.
Trbuh je stvoren iz Vode.
Grudi su stvorene iz Vazduha i drže ih odvojenim.

Mišna 6.

On napravi /Slovo/ Alef vladarem u Vazduhu.
Okruni ga.
sastavi sa ostalim Slovima i formira time:
atmosferu u svetu;
vlažnost u godini;
grudi u biću muškom i ženskom.

Mišna 7.

On napravi Slovo Mem vladarem u Vodi.
Okruni ga.
sastavi sa ostalim Slovima i formira time:
zemlju u svetu;
hladnoću u godini;
trbuh u biću muškom i ženskom.

Mišna 8.

On napravi slovo Šin vladarem u Vatri.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i formira time:
nebo u svetu;
toplotu /- vrućinu/u godini;
glavu u biću muškom i ženskom.PEREK IV

Mišna 1.

Sedam Dvojnika: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Reš i Tav temeljni su u:
Mudrosti,
Bogastvu,
Rađanju,
Životu,
Lepoti,
Vladanju i
Miru.

Mišna 2.

Sedam Dvojnika u dvostrukom, mekom i tvrdom izgovoru:
Vet – Beth;
Ghimel – Gimel;
Dhalet – Dalet;
Haf – Kaf;
Fe – Pe;
Rheš – Reš;
Thav – Tav.

Mišna 3.

Sedam Dvojnika iskazuju životne suprotnosti:
Mudrost i Ludost;
Bogastvo i Siromaštvo;
Rađanje i Neplodnost;
Život i Smrt;
Lepotu i Ružnoću;
Vladanje i Ropstvo;
Mir i Rat.

Mišna 4.

Sedam Dvojnika: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Reš i Tav su i šest strana Hrama sa središnjim Prebivalištem.

Mišna 5.

Dvojnih Slova su sedam, ne šest; sedam, ne osam.
Blagoslovljena Slava Božija u Njegovom Prebivalištu. On je Prebivalište Sveta. U svetu nije Njegovo Sveto Prebivalište. On ga celog nosi.

Mišna 6.

Sedam Dvojnika: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Reš i Tav su temeljno ozakonjena, izrezana, sastavljena, izmerena, i pošto ih je Bog zamenio stvori pomoću Njih:
sedam planeta sveta;
sedam dana sedmice:
sedam čulnih kapija živih bića;
sedam i sedam.

Mišna 7.

Sedam planete sveta su:
Saturn,
Jupiter,
Mars,
Sunce,
Venera,
Merkur i
Mesec.
Sedam dana u godini: sedam dana sedmice.
Sedam čulnih kapija u muško i žensko biće su: dva oka, dva uha, dve nosnice i usta.

Mišna 8.

On napravi Slovo Bet vladarem u Mudrosti.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz njega:
Merkur u svetu;
sredu u sedmici;
levu nosnicu u biću muškom i ženskom.

Mišna 9.

On napravi Slovo Gimel vladarem u Bogastvu.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz Njega;
Mesec u svetu;
ponedeljak u sedmici;
levo oko u biću muškom i ženskom.

Mišna 10.

On napravi Slovo Dalet vladarem u Rađanju.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz njega:
Veneru u svetu;
petak u sedmici;
levo uho u biću muškom i ženskom.

Mišna 11.

On učini Slovo Kaf vladarem u Životu.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz njega:
Jupiter u svetu;
četvrtak u sedmici;
desno uho u biću muškom i ženskom.

Mišna 12.

On učini Slovo Fe vladarem u Lepoti;
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz njega:
Mars u svetu;
utorak u sedmici;
desnu nosnicu u biću muškom i ženskom.

Mišna 13.

On učini Slovo Reš vladarem u Gospodarenju.
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim Slovima i napravi iz njega:
sunce u svetu;
nedelju u sedmici;
desno oko u biću muškom i ženskom.

Mišna 14.

On učini Slovo Tav vladarem u Miru;
Okruni ga.
Sastavi ga sa ostalim slovima i napravi iz njega:
Saturn u svetu;
subotu u sedmici;
usta u biću muškom i ženskom.

Mišna 15.

Po Dvojnicima on izreže:
sedam Nebesa;
sedam zemlji;
sedam mora;
sedam reka;
sedam pustinja;
sedam dana;
sedam sedmica;
sedam godina;
sedam sedmičnih godina;
sedam jubileja.

Sveto Prebivalište najljubljenijom Sedmicom pod celim Nebom On izreza.

Pomoću sedam Dvojnika sazdana su Nebesa i Zemlje,
Sedam Nebesa:
Veth – Vilon /Zastor/;
Ghimel – Rakija /Svod/;
Dhalet – Šechakim /Magline/;
Khaf – Zevul /Stanište/;
Fe – Meon /Konačište/;
Rheš – Makhon /Boravište/;
Thaw – Aravoth /Oblaci/.

Sedam zemlji:
Beth – ’Adamah /ljudska zemlja, zemlja kao prah/;
Gimel – Tevel /biljna zemlja/;
Daleth – Nešija /podzemlje/;
Kaf – Ciah /isušena zemlja/;
Pe – Cheled /crnica/;
Reš – ’Erec /zemlja/:
Taw – Gai’ /klanac, tesnac/.

Mišna 16.

Kako je On Dvojnike sastavljao?
Dve Kamene Zgrade – dve Kuće;
tri Kamene Zgrade – šest Kuća;
četiri Kamene Zgrade – dvadeset i četiri Kuće;
pet Kamenih Zgrada – sto i dvadeset Kuća;
šest Kamenih Zgrada – sedam stotina i dvadeset Kuća;
sedam Kamenih Zgrada – pet hiljada i četrdeset Kuća.
Nadalje ti moraš ići i razmišljati o onome što usta ne mogu izreći i uho ne može čuti.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se