šalabehteri http://blog.dnevnik.hr/salabhterizasve

srijeda, 06.01.2010.

BIOLOGIJA 2.r BIOLOŠKA RAZNOLISKOST

bilješke sa sata

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST


Sistematika- znanost koja se bavi razvrstavanjem živih bića
-Aristotel-> začetnik sistematike
-Carl Line- uveo dvoimeno nazivlje (rod+vrsta)
Uzroci biološke raznolikosti:
1.mutacije- promjene u molekuli DNA
2.spolno razmnožavanje
3.prirodan odabir- samo najjači opstaju
4.izolacija- npr. Australija- klokani, emu…
5.vrijeme

Teorija o endosibiozi- cijanobakterije


VIRUSI
Ř Ivanovski – otkrio viruse
Ř virusi su na granici žive i nežive prirode
Ř nemaju metabolizam;: koriste stanicu domaćina
Ř imaju samo jednu nukleinsku kiselinu- RNA ili DNA
Ř ne mogu živjeti van svog domaćina
Ř ne mogu živjeti na umjetnim hranjivim podlogama
Ř vide se samo elektronskim mikroskopom
Ř u velikom broju virusa dolazi do mutacija
Ř kapsida- zaštitna ovojnica bjelančevinastog sastava koja obavija nukleinsku kiselinu
Ř kapsomera- jedinica kapside
Ř neki virusi imaju i vanjsku ovojnicu građenu od bjelančevina, lipida i ugljikohidrata
Ř veličina virusa se izražava u nanometrima, a iznosi 10-300 nm
Ř nukleinska kiselina virusa sadrži genetsku tvar s nasljednim uputama za razmnožavanje virusa
Ř potpuno izgrađena zarazna virusna čestica zove se virion
Podjela virusa (s obzirom na svoje domaćine):
1.biljni
2.životinjski
3. bakteriofagi

Bakteriofagi
#razmnožavaju se u baterijama
#građeni od jedne nukleinski kiseline
#tijelo faga najčešće ime glavu pa nalikuje punoglavcu
#u glavi se nalazi nukleinska kiselina
… (ostalo na papiru-4.str)


$protiv virusa još nema lijeka
$na njih djeluju antibiotici


AIDS- uzročnik HIV- virus
- sadrži RNA- RNA virus
- HIV napada naš imoniološki virus
- Testom se dokazuju antitijela
- Hiv+ - ima prisutan virus u krvi

Retrovirus-

Načini zaraze:
- spolni kontakt
- krvlju
- preko majke i narkomana
RNAŕ DNA
Reverzna transkripcija

Prevencija- zaštita i sprečavanje
- apstinencija
- kondomi
- ne drogirati se


NADCARSTVO: PROKARIOTI
CARSTVO: MONERA ili BASKTERIJA

- prvi ih je vidio A. Leewenkock 16./17. st.
- Koristio se prvim mikroskopom
- L. Pasteur – otac bakteriologije
- Robert Koch – nastavio Pasterov rad
- Pasteur otkrio da mikroorganizmi mliječno- kiselog vrenja uzrokuju kvarenje vina i piva i da se to može izbjeći kuhanjem na 50Ú-60ÚC
- Bakterije građene od jedne stanice, nemaju jezgru
- Veličina: od 1-10 mikrometara
- Oblici bakterija
1- koki- streptokoki 
2- bacili- štapićaste
3- spirili- spirali
- -vibriji ,,,,,,
- Streptococus mutas- uzrokuju karijes
- Mogu se razviti na umjetnim hranjivim podlogama
- Kapsula- bitna za patogenost
- Mezosom- stanična membrana
- Nukleoid – kružna molekula DNA- ili bakterijski- kromosom
- Plazmid
- Najčešće se prenosi konjugacijom
- Bič- služi za pokretanje
- S obzirom na građu stanične stjenke: gram pozitivne 80%
- Gram negativne 10%
- Murein- spoj karakterističan za staničnu stjenku
- Penicilin – djeluje samo na gram pozitivne bakterije
- Endospore- služe za preživljavanje
- Razmnožavanje- nespolno, binarna diobaŕ ovim načinom razmnožavanja dobivamo klonove
- Način dolaska do energije:
- Aerobne- koje imaju potrebu za kisikom
- Anaerobne- samo bez kisika
- Fakultativne- mogu živjeti i s kisikom i bez njega
-
-
-
- Načini prehrane
- 1- autotrofne-
- -
- 2.hetrotrofne- uzimaju gotovu hranu
- -
- Značaj bakterija za prirodu i čovjeka
- Dušikove bakterija (N2 ŕNH4+)
- nitrificirajućeNH4+ ŕ NO2Ż ŕNO3Ż
- Denitrificirajuće – nitratne pretvaraju u …
- Bakterije vrenja:
- Mliječno
- Octeno
- Alkoholno
- Bolesti kod čovjeka
- 1- bedrenica- uzročnik- bacillus anthacis
- 2-botuizam
- 3-TBCŕ uzročnik tuberkuloze
- 4-Escherichia coli- živi u debelom crijevu; proizvodi vitamin K
- 5-helicobacter – gastritis
- Molekule vrsta
- Hranjivih podloga
- Čvrsto AGAR- dobivamo je iz jedne vrste crvene alge
- Bez agara – bujen
- Polutekućina- poput gela za kosu
-
- Sterilizacija- uklanjanje bakterija uz toplinu
- Pasterizacija- uklanjanje na 60Ú-70 ÚC
- Antibiogram- osjetljivost bakterija na antibiotike
-
CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE

- imaju fotosintezu-proizvode cijanficejski škrob
- bez C2
- ne oslobađa se kisik
- žive u kolonijama
- predstavnici: krokus
- nostok
- Oscilitorija
- Fotosintetski tilakoidi- tu se nalazi klorofil
- Heterocistaŕ sposobnost vezanja kisika
- Fiksacija-kisik
- Klorofil A, karotenoidi i ksanofili
- Kromatska adaptacija- boja ovisi o količini primljene i upadne svjetlosti

06.01.2010. u 21:47 • 0 KomentaraPrint#^

PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA

Javlja se krajem 18.st, puna afirmacija u prvim desetljećima 19.st. To je vrijeme velikih društvenih potresa i nacionalnih pokreta ; raspadanje feudalizma i jačanje građanstva ( buržoaska revolucija u Fr., Napoleonova osvajanja , ustanak dekabrista u Rusiji 1825.).
Očekivanja buržoazija , a ni aristokracije nisu ostvarena, Napoleon pada, fr. buržoaska revolucija nije ostvarila proklamirano bratstvo, jednakost i slobodu.

- novi se životni nazor odvija u nekoliko faza : sentimentalizam i melankolija, pesimizam
i klonuće. Romantičari se odriču ideala o vrhunskoj vlasti razuma (iz prosvjetiteljstva),
okreću se k emocijama i jakom individualizmu.
- romantizam je tako reakcija na klasicizam i prosvjetiteljstvo, ističe potpunu slobodu
mašte

Faze :
1. Predromantizam ili sentimentalizam - kraj 18. st.
2. Romantizam - početak 19.st.

- začetnik romantizma je Jean Jacques Rouseau (Žan Žak Ruso) s romanom Julija
ili Nova Heloise (Eloiza) - epistolarni roman, uzdiže emocije (sentimentalno-ljubavni
roman ).
- na oblikovanje romantičarskog nazora utječu i eng. pisac Byron i fr. Chateaubriand
(Šatobrijan ) - roman Rene , uvodi u književnost motiv "svjetskoga bola " i estetizi-
ra pejsaž


Tematika romantizma

1. Osobne preokupacije - ljubav, pesimizam, izgubljenost, snažna osobnost

2. Nacionalno - povijesna tematika - zbog nezadovoljstva sadašnjošću, traže rješenja u
prošlosti i ističu vrijednost narodnog nacionalnog stvaralaštva ; zanimanje za fol-
klor i starinu, prirodan seoski život

3. Pejzaž , daleki i nepoznati krajevi - egzotika, s puno vizualnih efekata, boja, lirizma
(pejzaži švicarski, Bliskoga i dalekog istoka, Kavkaza, američki, škotski)

4. Okultna i mistična tematika - jezovito i mistično - "grobljanske atmosfere", noćno, sab-
lasno - kod eng. pjesnika


Književne vrste

- lirska pjesma, poema, drama, putopis, roman i pripovijetka
- najbolja ostvarenja su u lirici ; roman je u obliku pisama, dnevnika, memoara


Estetika romantizma i stilske osobine

- emocije, mašta, jezik bogat vizualnom i glazbenom komponentom ; umjesto klasicis-
tičkog poštivanja pravila (čast, dužnost - kod likova, strogo poštivanje forme) sada
se njeguje individualnost i prožimanje književnih postupaka i vrsta
- sinestezija - miješanje zvukova, boja i mirisa, otkriće je romantizma i dalje se razvija
(Baudelaire, Matoš…)
- obogaćivanje lirskog pjesničkog izraza, razvijanje metafore
- prožimanje poezije, glazbe i slikarstva
- lirika ulazi u sve književne rodove
- razvija se monolog u romanu, pripovijesti i drami
- poema - lirsko-epska vrsta je gotovo dominantna (Byron, Puškin, Ljermontov)


Predstavnici

Byron (eng.) - poema Childe Harold - nesklad između vlastitih moralnih načela i društ-
venih pravila, usamljenost, promašenost, buran unutarnji život ; Shelley (Šeli) i
Keats (Kits) - tri apsolutna prvaka svjetske poezije - razvijeni romantizam
- prijelaz stoleća, začetnici su pjesnici : William Blake i Robert Burns
- prijelaz stoljeća , pravi romantizam , pjesnici Wordsworth i Coleridge - tzv. je-
zerski pjesnici

Goethe (njem. knjiž.) - roman Patnje mladog Werthera - ljubavno sentimentalno

Schiller (njem.) - drama Razbojnici - lik pobunjenika protiv društvene nepravde

Ljermontov (ruska knjiž.) i Puškin (rus.) - uveli tip tzv. suvišnih ljudi, kao što je i Childe

Hugo (fr.) - roman Zvonar crkve Notre Dame - povijesni srednjovjekovni Pariz

W. Scott (eng.) - povijesni romani (npr. Ivanhoe ) od 12. st. nadalje

E.A. Poe (američka knjiž.) - jezovite mistične pripovijetke, poema Gavran

Hoffmann (njem.) -novele : sablasti, vile, čarobnjaci, jezovito i mistično

Manzoni (Manconi, tal.) - roman Zaručnici
Herder (njem.) i Macpherson (Makferzon, eng.) - proučavaju narodno blago, skupljaju ga
i pišu na temelju njega. U Herderovoj zbirci je i naša Hasanaginica u Goetheovu
prijevodu.
- Macpherson - skuplja narodno blago o zgodama prastarih škotskih junaka, ali
ima tu i izvornih narodnih pjesama ; tobože je našao stare Ossianove pjesme
(ritmička proza ), a izgleda da ih je sam napisao (Slamnig).
Tzv. eng. "jezerski pjesnici " - nezadovoljni stvarnošću , neko su vrijeme zajedno živjeli
i pisali u jezerskom dijelu Eng.

06.01.2010. u 21:46 • 0 KomentaraPrint#^

Ivan i Matija Mažuranić, Petar Preradović--> 3.razred

ne znam odakle ovo prepisivah-ili iz čitanke ili s neta

IVAN MAŽURANIĆ-(1814-1890)hrv.knjiž. i političar.Rođen u N.vinodolskom, završio njem.pučku
školu.nakon završetka škole,još2god.ostaje u N.V.-odlazi u rijeku u gimn.s njem i lat nastavnim
jez.neki rani njegovi stihivi pisani su na mađ.jer se u to vrijeme hrv nije predavao u školi. 1833.
odlazi u zg,upisuje studij filozofije.u Zg stupa u kontakt s Gajem i oduševljavaju ga preporodne
ideje. 2.god studija nastavlja u Ugarskoj,u Szombathelyu, i tamo ga zatiče gajev proglas za
DANICU i NOVINE HORVATSKE.jesen1835. vraća se u ZG,upisuje pravoslovnu(juridičku)
akademiju.nakon završetka 1838.radi kao pravnik u odvj.uredu,napušta ga zbog male plaće,
prelazi kao suplent(pomoćni učitelj) na zagrb.gimn. 1840.položivši odvjetnički ispit,odlazi u
karlovac,tam radi kao advokat i tzv.sirotinjski staratelj.1848.vraća se u ZG.1873.postaje hrv.ban
,prvi“ban pučanin“.1880.odlazi sa banske dužnosti,prestaje se bavit politikom.posljednje god.života
je proveo u miru,baveći se matematikom i astronomijom.umro je u zg-u,4.8.1890.Njegova lirika je
ugl.rodoljubna i ljubavna većinom je prigodnog karaktera pa danas ima samo književnopovijesni
značaj.nadopunio gundulićevog osmana(14.i15.pjevanje).njegovo životno djelo,ep smrt sail-age
čengića objavljeno je 1846 u almanahu Iskra.ep ima 5pjevanje(Agovanje,Noćnik,Četa,Harač,Kob)i
donosi stvarnim pov.događajem inspiriranu fabulu o turskom silniku Smail-agi,njegovom bezdušnom
tirnstvu i nasilje nad Crnogorcima.SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA-epski spjev I.Mažuranića.epski spjev je pov.utemeljen.događaj se
dogodio 1840.ep ima 5 cjelina Agovanje,Noćnik,Četa,Harač,Kob./Smail-aga,nezadovoljan skupljenim
haračom,naređuje da se zarobljeni Crnogorci međusobno pobiju i muče kao opomena drugima i dokaz
njegove moći.isto stradava i Turčin-starac Durak koji pokušava upozoriti agu na mogućnost krvav
e crnogoračke osvete.ni molba odanog Durakovog sina Novice za očev život,surovom agi ne ome
kšava srce(Agovanje).vođen žeđu za osvetom,Novica noću napušta turski logor i pobjegne Crnogorcima
(Noćnik).priključuje se četi Crnogoraca koja se,praćena govorom starca-svećenika,upravo sprema u
osvetnički pohod(Četa).za to vrijeme Smail-aga skuplja harač,a kako raja nema dovoljno blaga,aga se
i sam priključuje mučenju nesretnika.osramotivši se lošim bacanjem koplja kojim ranjava svog,Turčina,aga
se razjaren ut to i pjesmom pjevača Bauka,još većom surovošću okomljuje na narod.nato malobrojna
hrabra crnogorska četa napada turski logor u koji ih dovodi Novica.u borbi pogibaSmail-aga, ali i Novica
(Harač).u zadnjem pjevanju(Kob),mažuranić alegorijski navješćuje pad imperije utemeljene na nasilju i pljački,
tumačeći ga kao neumitan poraz zla pred pravednošću./ovo djelo klasičan primjer epa u kojem je uočljiv
izvanredno prirodan spoj starije hrv.tradicije, nar.poezije, klasične i moderne knjiž. Mažuranićev stil je tečan
i prirodan,a izraz jasan i lapidaran.pjesnik s jedne strane suprostavlja lik smail-age tiranina i krvnika koji se
bešćutno naslađuje mukama porobljene raje,a s druge str.je u simb.smislu ČETA-narod kao cjelina,kao
kolektiv sa svim obilježjima izrazito ljudskih osobina.smai-aga je oličenje individualnog junaka Byronova tipa.MATIJA MAŽURANIĆ-(1817.-1881.)rođen u N.Vinodolskom. izučio je kovački zanat i radio u rodnom mjestu
,gdje se od 1852,bavio poduzetništvom. Mnogo je putovao austrijskom carevinom. Putopis: Pogled u Bosnu,i
li kratak put u onu Krajinu,učinjen 1839.-40 po jednom domorodcu 1842.
O POGLEDU U BOSNU-u predgovoru govori kako smo , pošto je uz tursku granicu ustrojena Vojna krajina i
na među postavljena jaka straža,Bosni okrenuli leđa jer smo se osjetili sigurni sa te strane. U prvom dijelu
knjige pisac pripovjeda o svom putu,ali nigdje ne propušta dati svoj sud o krajevima kojima je prolazio
i ljudima što ih je sretao. Pričanje teče vrlo glatko,priprostim jezikom, puno je nehinjene iskrenosti
i neposrednosti,koja uvijek djeluje živo,a katkada i dramatski. Bilo je trenutaka kad je piscu i život bio na kocki.
2.dio knjige nosi naslov RAZLIČITE OPASKE U BOSNI.tu se opisuje zemlja,narod i narodni običaji. Bošnjacima
smiju se zvati samo „muhamedovci“(kako ih pisac zove):kršćani su raja bošnjačka ili Vlasi. Pisac zove muslimane
Turcima, po tadanjem običaju. A prave Turke zove Osmanlijama. Bošnjaci mrze Osmanlije,a ovi njih jer ih smatraju
samo poturicama, gorima od kaura.U jeziku ima mnogo turcizama, ali pravi turski jezik malo tko zna, a i paša
sarajevski na turske upite odg.samo na bošnjačkom.
Petar Preradović (1818 – 1872)
Rođen u Grabovici, a školovao se u Grubišnom polju i Đurđevcu,
zatim u Bečkom Novom Mjestu na vojnoj akademiji.
Službovao u Milanu, Zadru i Zgrebu. 1866. postao general.
Prevodio je Dantea, Manzonija i Byrona te dobro poznavao
njemački, talijanski i francuski jezik.
Pod utjecajem sredine u kojoj se školovao i kasnije kretao, počeo je
pisati pjesme na njemačkom jeziku da bi, došavši u dodir s hrvatskim
(ilirskim) preporoditeljima, propjevao na hrvatskom i ostao mu vjeran do
kraja života. Njegove pjesme «Rodu o jeziku» i «Jezik roda moga» su domoljubne ode
materinskom jeziku.
Zbirke pj: Prvenci (1846), Nove pjesme (1851) Pjesnička djela P.P. (1973)
Zora puca, bit će dana (1844. za list Zora Dalmatinska):
govori o buđenju nac. svijesti, a ponoć je simbol svega negativnog.
Spominje i jedinstvo o slavnu prošlost i to sve.
Putnik: govori o izgubljenosti, otuđenosti od domovine i želji za povratkom
Mrtva ljubav: ne zna gdje da ju pokopa jer ju jako cijeni.
Ljudsko srce: nezasitnost ljudskih čežnji


06.01.2010. u 21:40 • 0 KomentaraPrint#^

IVAN ČESMIČKI ili JANUS PANNONIUS-(1434.-1472.)rođen u plemićkoj obitelji koja potječe iz Česmice kod Čazme.
U Padovi stekao naslov doktora kanonskog prava. Zarana je došao na glas kao izvrstan latinski pjesnik, pa se u Italiji počeo nazivati Janus Pannonius.
Nakon 11 godina provedenih u Italiji, vratio se u Ugarsku i s nepunih 26 godina postao biskupom pečujskim. Previ mu je grob bio u pavlinskoj crkvi u Remetama, a kasnije mu je tijelo preneseno u pečujsku katedralu gdje je i pokopan.
Pisao je elegije, epigrame…

U SMRT MAJKE BARBARE
njegova najpoznatija autobiografska tužaljka(elegija)
 „Pošteno si živjela, i uvijek značaja blistava
Svakom pomagala, Boga si štovala ”
 „ I smrt je tvoja skladana bila tvome življenju”JURAJ ŠIŠGORIĆ – (oko 1445.-1509.)- najslavnije ime šibenskog ranog humanizma. Studirao u Padovi, stekao doktorat crkvenog i svjetovnog prava. Bio je svećenik i obnašao važne dužnosti u šibensko kaptolu, pa je dva puta bio biskupski vikar.
Djela: za života tiskano samo jedno djelo – Elegiarum et carminum libri tres (trei knjige elegija i lirskih pjesama)- 1477. u Mlecima; prva hrvatska zbirka pjesama obavljena tiskom.
Rukopis- ostala je zbirka od 16 nabožnih pjesama
- kraći prozno ogled De situ Ilyriea et cvitete Sibenici (o smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku)

06.01.2010. u 21:36 • 0 KomentaraPrint#^

Humanizam u Hrvatskoj

HUMANIZAM- u književnosti- povijesni fenomen oblikovan u Italiji. Traje od 1350.-1600. godine. Naglašava se važnost na Antiku.

HRVATSKI LATINISTI TJ HUMNAISTI
Krajnji Jug, Boka ŕ biskup Nikola Modruški- autor najstarije prozne inkunabule
ŕKotoranin Ludovik Paskalić- znameniti latinist i talijanski pjesnik
DubrovnikŕKarlo Pucić – autor važne knjižice ljubavne poezije
ŕLudovik Crijević- Tuberon- povjesničar
ŕIlija Crijević-svestrani latinski pjesnik
ŕJakov Bunić- epičar
ŕDamjan Benešić
ŕ Juraj Dragišić – filozof
ŕIvan Vučetić
ŕNikola Vučetić
Korčulaŕ Franjo Nigretić
SplitŕMarko Marulić
ŕFranjo Božićević
ŕTomo Niger
ŕJerolim Papalić
ŕKristofor Niger
HvarŕVinko Pribojević
ŕNikola Paladinić – vrstan povjesničar
TrogirŕObitelj Ćipiko(otac 5ar, sin Koriolan, unuk Ludovik)
ŕObitelj Andreis-iz te obitelji potekao slavni diplomat, povjesničar, teoretičar i
praktičar govorništva Fran Tankvil
ŠibenikŕJuraj Šišgorić- autor najstarije hrvatske pjesničke inkunabule
ŕAntun Vrančić
ŕFaust Vrančić- autor 5jezičnog rječnika, leksikograf i izumitelj
CresŕFrane Petrić- najplodniji i najpoznatiji filozof 16.stoljeća
RabŕMarkantun Dominis – matematičar, fizičar i teolog
IstraŕMatija Grbac
ŕMatija Vlačić Ilirik
Kontinentalna Hrvatskaŕ Ivan Vitez – križevačka županija
ŕ Ivan Čemički (Janus Pannonius)
ŕStjepan Brodarić
ŕBartol Đurđević
ŕAndrija Dudić
ŕPavao Skalić- Zagrepčanin- prvi upotrijebio riječ enciklopedija u današnjem značenju

06.01.2010. u 21:33 • 0 KomentaraPrint#^

GIOVANNI BOCCACCIO- (1313.-1375.); rođen u Parizu, kao nezakoniti sin francuske plemkinje i oca trgovca; otac ga ej htio poučiti trgovini i bankarstvu, no njega je ipak više zanimala književnost; od kuge umire i njegov otac pa ga je upravo ona inspirirala da napiše Decamerona.

SIMBOLIKA NASLOVA-znači knjiga deset dana. Ima 100 novela, podijeljeno u 10 dana. Podrijetlo dolazi od grčke riječi deha cameron (10 dana). Djelo je kamen temeljac proznog izraza na narodnom jeziku.

KOMPOZICIJA DJELA- 10 dana- 10 novela. Pisano talijanskim. Pronalazimo elemente srednjovjekovnoga i renesanse.
1.i 9-dan nema teme
2.o hirovitosti fortune
3.o željama pretežito ostvarena ljubavi
4.tragične zgode
5.o ljubavi koja završava sretno nakon novih nevolja
6.brzi i duhoviti odgovori
7.o podvalama što ih čine žene na račun glupih muževa
8.šale i podvale u kojima se izruguju glupi ljudi
10.veliki i plemeniti odgovori

ŕ pripovjedači 7 djevojaka i 3 mladića
7 gospa između 18-28 godina, 3 mladića iznad 25

06.01.2010. u 21:31 • 0 KomentaraPrint#^

Dante - Božanstvena komedija

Dante- (1265.- 1321.), Firentinac; plemićka obitelj; veliki interes za umjetnost; najdraži pjesnik Vergilije; s 9 god. 1.puta vidio Beatrice Portinari, 2. put s 18, tad je doživio vrhunac svega blaženstva; 1290. umire Beatrice, bol je beskrajna, no ljubav prema njoj ništa nije moglo pokolebati; 1295. ženi se s Gemmom Donati- dva sina, 2 dvije kćeri, jednu je nazvao Beatrice; 1302. prognan iz rodnog grada zbog politike, nikada nije izgubio nadu da će se vratiti u rodni grad; živio u Veroni, Roveni i Parizu ; 1316. dobio priliku da se vrati u Firencu kao pokajnik, no nije htio. 1318. živi u Roveni gdje predaje retoriku i dovršava Božanstvenu komediju. 14.9.1321. umire u 56.god života. Djela VITA NOVA, GOZBA, BOŽANSTVENA KOMEDIJA. Uzor mu je Vergilije, a izučavat će Aristotela, Cicerona…

SIMBOLIKA NASLOVA- komedija jer je to u srednjem vijeku označavalo pripovjedačko epsko djelo, a atribut božanstvena je dobila zbog teme o Bogu i djelo je ocijenjeno savršenim (u smisli božanskog) te zbog naglaska na uzvišenost teme.

KOMPOZICIJA DJELA- djelo ima tri djela: pakao ili inferno, čistilište ili pulgatorio i raj ili paradiso. Svaki dio ima 33 pjevanja s tim da pakao ima jedno uvodno pjevanje pa čini savršenu brojku 100. svako pjevanje pisano je tercinama. Rimuje se 1. i 3.stih, a 2. stih se rimuje s prvim stihom sljedeće strofe.

SADRŽAJ
1.pjevanje
Dante je na polovici svog životnog puta i nalazi se u mračnoj šumi. Želi se uspeti nazad na pravedan put, ali ga u tome sprečavaju gepard, vučica i lav(simbol za putenost, oholost i lakomost). Iz Limba izlazi Vergilije koji će ga voditi kroz pakao.
2.pjevanje
Sumnja u uspjeh putovanja. Želi u tom putovanju kroz pakao, čistilište i raj vidjeti posljedice grijeha. U tom putovanju pomoći će mu Beatrice i Vergilije.
3.pjevanje
Na vratima pakla je pisalo
KROZ NAS SE IDE U GRAD SVIJU MUKA,
KROZ NAS SE IDE GDJE SE VJEČNO PLAČE,
KROZ NAS SE IDE DO PROPALA PUKA.

PRAVDA NAM TVORCA VIŠNJEG POTAČE;
BOŽANSKA SVEMOĆ, MUDROST, SVE ŠTO ZNADE,
I PRVA LJUBAV GRADITI NAS ZAČE.

ŠTO GOD STVORENJA PRIJE NAS IMEDE,
VJEČNO JE, PA SMO I MI VJEČNA VIJEKA;
TKO UĐE, NEK SE KLONI SVAKE NADE.

Vergilije govori Danteu da su stigli do mjesta teških jada, opisuje mu čemu se sve može nadati u Paklu. Na kraju se Dante onesvijesti.
4.pjevanje
Na udarac groma Dante se probudi i iu Vergilijevu pomoć siđe u ponor pakla. U prvom krugu, Limbu, susreće duhove pravednika koji nisu bili kršteni, a među njim su i veliki ljudi Antike jer oni nisu u raju jer su živjeli prije pojave kršćanstva. Silazi u drugi krug.
5.pjevanje
Na ulasku u drugi kruga pakla stoji strašan sudac Minos koji nerado pušta Dantea u drugi krug. Tamo susreće mnoge poznate ljubavnike poput Semiramide, Kleopatru i Pariza. Njihove duše sada raznosi vihor koji nikada ne prestaje. Kad se vjetar smirio , razgovarao je S Franceskom i Paolom. Dante je toliko ganut njihovom pričom, pao u nesvijest.

Ovo je alegorijski ep.

TEMA DJELA- Danteova vizija sedmodnevnog putovanja kroz zagrobni život odnosno kroz pakao, čistilište i raj. Samo središte čini brojka 3 simbol Svetog Trojstva.
SIMBOLIKE U DJELA
$ Dante- simbol grešnog čovjeka koji ima priliku vidjeti posljedice grijeha
$Vergilije- simbol mudrosti i razuma;ustrojan i priseban da pomogne Danteu
$ šuma – simbol grešnog života
$ papa Bonificije 8- smjestio ga za života u pakao
$Francesca- simbol grešnice, ali je njena duša čišća od većine duša u paklu, ali zbog preljuba je ipak tamo
$ Beatrice- simbol božje milosti

Ima 9 krugova pakla, a u svakom krugu su grešnici koji odslužuju zaslužujuću kaznu. Na kraju pakla nalazi se Lucifer.

Slatki novi stil- velika, uzvišena ljubav

Dante je često ironičan, sarkastičan, nemilosrdan

Kroz raj ga vodi Beatrice .

U 31.pjevanju raja 103 stih Dante spominje Hrvate.

06.01.2010. u 21:29 • 0 KomentaraPrint#^

hrvatski 2.razred, svjetski barkok

pisano u kraticama,najvažnije, prepisano iz čitanke(čini mi se)LUIS DE GONGORA Y ARGOTE(1561.-1627.)najveći španj.bar.pjes.
početk.pisao u duhu narodne poezije, kasnije traži novi pjesnički jezik,
počinje stvarati vl.sintaksu i razgrađivati smionu metaforu,često
punu mit.simbolike..njegove strasti:pisanje,kockanje,
borbe s bikovima. Smatra se jednim od glavnih predstavnika KULTERANIZMA
ŕpravca što je po njegovim epigramima nazvan i gongorizam.
GIAMBATTISTA MARINO(1569.-1625.)pjesn-tal.baroka.
začetnika manirizma-pravca između renesanse i
baroka.napisao nekoliko1000lirskih pjesama i
mit.spjev ADONIS.zadatak-„cilj je pjesnikov za začudi“.
// KONČETO-stil.fig.u bar.temelji si na
vještini pronalaženja slič. Između pojava
i predmeta koji su naizgled potpuno različiti.bit
končeta je duhovitost.najčešći oblici kon.su
antiteza, paradox i hiperbola.Zlatni vijek španj.knjiž.-16.17.st.LOPE DE VEGA-pučk.karak.njegova
pozornica u grad.dvor. vrlo skromna,ideje iz života. DE LA BARCA-dvorsko
kazal.raskošna scengrf.posvećuje veću pozor.ljudsk.psihi
. TORQUATO TASSO -(1544-1595)tal.pj.dob-manir.human.obraz.,
1562-za vrijeme stud.prava U padovi, objav.ep RINALDO.1565.služba
kardinala luigija d este u ferrarii.prvo radi za njega,kasnije za alfonsa II.d
este.1575-oslob.jer.200lirskih pjesm.1565-1575-mirnoća, ubrzo umire
otac,ludi,ćelija sv.ane.1586.izlazi iz boln,rim.1595-lovor.vijenac,
umire,O.J.-30pisan,15336stihova,insp.turci,spoj pov.+aktul.borba
kršćan.vitezova i saracena kod j. .krš.stra.RINALDO,TANKRET,sarac.str.opaki A
KRANT,KLORINDAlijepa ratnica. Jedanaesterac.4knjiž.krg.1-dur.2-dalm.3-banska hrv.4-slav. 3-zrin-fran.hrv.kni.brk.
1600-kr.18.st-jadr.-dunav.jzk.prlg.reg.//du.-djela umj.kar.,SZhrv-relg.


I.G.-1589.-1638-du,ŕo.š.+gimn..1608.članV.v.
/nad. Mačica(mačkica)jer nikada nije posvećivao
previše pozornosti onome što je trebao obaviti
.pis.poč.ran.mlad.4/10mldrm.dijana,
arijanda,armnida,prozerpina ugrabljena..
/ 1621. 1.knjg. PJESNA POKORNE KRALJA DAVIDA, 1622.ssr.1628.dbrv..kruna-osman
SSR-1622.1623.brk.poema.život u grijehu nije život dostojan čovjeka i vraća
Se bogu i vjeri.POEMA.isprepl.lir.eps.dram.eps-prip. Lir.stih+strof.dram-unutr.sukob
sr. 3.plč-sagrješenje-pokajnikovo sjećanje na grijeh,SPOZNANJE-spoz.grijeha,života
i smrti,kao i putova spasenja grijeha.skrušenje-pokajanje, preobraćenje, povratak bogu.
DUBRAVKA-meldr,1628,mldr-osob.vrsta drm u kojoj glazba neorekidno ili
na važnijim mjestima prati govor glumaca-tematika naglašeno sentimentalna.. popis
lica-pastiri,ribar,ljubdrag-stvarna lica.,, vile i satiri-mitološka bića..
m.r-dubrava-šuma-sim-du, 3 skazanja, OSAMAN- 20pj., 1
4+15.izgub.,1521.hoćimska bitka-poraz tur.vojske-razjedinjena
europa spoznala da im se može oduprijeti.bar-ep.likovi-stvarni+izmišljeni.
1.pj-razmišlj. O ovozemaljskom… osmanova odluka-nova vojska
4.-ali –paša-progovara o prošlog bitci, spominje se sokolica
7.-kazlar-skuplja djevojke po carstvu.krene na sunčicom.
8.kazal-aga odvodi sunčicu, susreću osmanova glsnika s pismom
9.sokolica i ekipa hara eupropom.kpaju se u jezeru.11-poljaci prih uvj. Mira
20-mustafa car.osman umire.i.bunić.vučić-1592-1658.,plem.obitelj,du.šk.drž.admin.5Xknez rep.
9djece,istaknuo se nikica, diplomat i pjesniki.b.v.plandovanja-rel-poema-mandalijena pokornica.-1630,mleci..planovanj
a sačuvana u rukopisu.-->svjet, relig.,
junije palmotić-1607-1657-du,isusovac, administracijaignjat đurđević-1657-1737-du,1698-isusovac,nakon 8 god prešao
bened.ugl.živio u ita.umro u du. / zbirka PJESNI RAZLIKE, preveo
plaslme. Uzdasi mandalijene pokornice,, suze marunkove-kom.poema
f.k.f- 1643-1671.plemić.solidno znaanje str jez-lat, ita,fra, njem,mađ..
pisao na lat. 1663-butka kod jurjevih stijena-bio ogul.kap., on
i p.z.smaknuti 30,4,1671.Djel-GARTLIC ZA ČAS KRATITI-zbir.
lrs.pjesm. Palvinski zbornik-rukopisni zbor.-kakkavski lčiturtgijski text
i crkc.pjesm. dovršen 1644. // kety.z.-1625-1673.-sister f-k.f-1641,
žena 5ra zrin.,dobro obraz, str,jez. Zbog urote završila u samostanu u grazu.
.—djelo—putni tovaruš .upućene raznim svecima i prepjevani psalmi.
///juraj habdelić- 1609-1678-turpooljska obitelj.šk u zg, beč.beč
1630-isusivac,studij filoz.zg-umro. Sastavio hrv-lat rječ…2 nadbožne
knjige-ZERCALO MARIANSKO,graz 1662 i PERVI OCA NAŠEGA
ADAMA GREH, graz 1674..// antun kanižlić-1699-1777.pž, isus-gimn
. Zg-više r. 1752-vrat u pž, umto. Vjersko moral. djela.-crkvenopovijesna
rasprava-kamen pravi smutnje velike,os 1780., sv rožalija, pamormitanska
divica,beč 1780.

06.01.2010. u 21:24 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  siječanj, 2010  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Siječanj 2010 (8)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

tijeko srednje škole nakupilo mi se šalabahtera pa da vam olakšam muke,odlučila sam to podijeliti s vama...
prije nego si uzete što vam treba PROVJERITE TOČNOST šalabahtera jer se možda negdje omaknula koja greška..

šalabahteri su pisani prema gimnazijskom programu

Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Forum.hr
Monitor.hr