Ra Hoor Khuit

24.03.2007., subota

Maloletnički Satanizam

Maloletnički Satanizam je sociološki fenomen - oblik mladenačkog bunta isprepleten s mladenačkom žudnjom za mistikom, moći uz nezadovoljeni religijski instinkt. Iskazuje se u mnogobrojnim oblicima radi nepostojanja bilo kakvog sistema učenja ili ozbiljne organizacije. U pravilu ga praktikuju mladi između 14-20 godina, u pravilu kraći period, uzimajući razne informacije iz literature katoličkih i evanđelističkih izvora, LaVey-ovih knjiga, magije, magike i bilo kakvih izvora s senzacionalističkim prizvukom. Često su ukljuečni u razne oblike vandalizma kao što su crtanje grafita s raznim satanističkim simbolima, uništavanja groblja, zatim narkomaniju, manje kriminalne radnje kao nasilničko ponašanje, sitne krađe i sl.

Broj mladih uključenih u ovakve aktivnosti ne može se odrediti radi nepostojanja bilo kakvih stabilnih organizacija i u pravilu kratkog perioda bavljenja tim aktivnostima.

17.03.2007., subota

Gotički Satanizam

Gotički Satanizam je izmišljena, krajnje zla religija, zamišljena najverovatnije od strane visokih autoriteta Katoličke Crkve u srednjem veku, u toku velikog progona paganskih religija zaostalih iz prethrišćanskih vremena poznatog kao "Lov na veštice". U toku 15-tog veka, u Katoličkoj Crkvi nastala je velika histerija usmerena protiv svih postojećih religija i zajednica na području njene dominacije u kojima se videla velika opasnost za egzistenciju Crkve radi postojanja mogućnosti da pojedinci sami izabiru religiju kojoj će pripadati. Takva politika se stopila s fenomenom već stare hrišćanske mržnje prema ženama, nastalom kao posledica politike ćudoređa - potiskivanja seksualnosti, efikasnog oruđa u slamanju samopouzdanja i samosvojnosti pojedinca; a kojem je prirodna prepreka bila muška požudnost i ženska zavodljivost. Pošto je ženska zavodljivost radi provociranja muške požude bila najveći neprijatelj hrišćanskog ćudoređa, a ista je u svim paganskim i ostalim religijama bila mnogo prirodnije prihvaćana, stvoren je temelj za jedan od najvećih genocida u istoriji čovečanstva.

Dominikanski sveštenici Kramer i Sprenger, 1486 g. e.v. pišu knjigu "Malleus Maleficarum" (Veštičjin Malj) koji postaje glavna optužnica za genocid. Prema njihovim tvrdnjama satanisti su uglavnom žene zbog njihove intuitivnosti, perfidnosti, orijentiranosti na zemaljsko, osvetoljubivosti i intelektualne zaostalosti prema muškarcima. Bog, pošto je muškarac, mnogo je bolje zaštitio muškarce od krivoverja. Dalje, satanisti ubijaju, truju i šire zarazu među životinjama, bacaju čini zbog kojih krave više ne daju mleko, uzrokuju impotenciju, sterilnost, abortuse i mrtvorađanja dece, noću jašu na metli i učestvuju u seksualnim orgijama, piju krv i jedu meso onih koji nisu kršteni u Katoličkoj Crkvi ili od njih proizvode sapun a njihove kosti koriste kao svoja magijska oružja, nude decu demonima, bacaju uroke na ljude pogledom, izgovaranjem čarolija, pljuvanjem, uzrokuju da gromovi pogađaju ljude i njihove kuće; tuku, ubijaju, muće, lome hrišćanske krsteve gde god stignu itd.

1620 g. e.v. Guazzo piše "Compendium Maleficarum" još jednu značajnu knjigu u istoriji "Lova na veštice" u kojoj opisuje kako satanisti jašu na leđima jarca kroz vazduh, mažu sebe magijskim uljima i lete ili isčezavaju, menjaju oblik u životinjski i natrag u ljudski, menjaju spol ljudima i životinjama; plešu, pevaju jedu i piju u prisutnosti Satane koji je u obliku crnog jarca; sakate, ubijaju, kuvaju i jedu vlastite kolege sataniste itd.

Na temelju informacija iz tih knjiga, inkvizitori su iznuđivali dotična priznanja krajnje okrutnim mučenjima do smrti ili priznavanja navedenih greha. Ukoliko bi neko slučajno izdržao sve muke i umro a da nije priznao gore navedeno, bio bi proglašen pravednim, a njegova smrt bi bila greh na inkvizitorovoj duši što bi bio srećan kraj ispitivanja.

Ipak postepeno je jačao otpor prema Katoličkoj Crkvi što je dovelo do pada njene moći i uticaja, i kao posledica toga Crkva je morala napustiti metode otvorenog nasilja u cilju održavanja na vlasti. Pred kraj perioda "Lova na veštice" koji je u Europi trajao do 1792 g. e.v. ( a u Latinskoj Americi i do 1830 g. e.v. ), uveden je i koncept "Crne Mise" prema kojoj su navodno satanisti radili parodiju na Katoličku Misu i tako je oskvrnjivali. Prema toj konstrukciji u pričesti mokraća i prljava voda zamenjuju vino, plesnivi hleb zamenjuje hostiju, misa se navodno izgovara na lokalnom jeziku koji je profan i tako pod vlašću Đavola, a ne na Božjem latinskom. Tekst se navodno čita unatrag, hram je opremljen ukradenim i slomljenim krstem, jedan od prisutnih vernika biva žrtvovan Satani, te je ta misa potpuno suprotna "božjoj" katoličkoj misi.

I danas neki ljudi, posebno u hrišćanskim crkvama, a naročito u Evanđelističkoj crkvi, veruju u postojanje takve vrste Satanizma ali razna ispitivanja kao policijska i druga, pokazuju neosnovanost takvih sumnji. Svaki nađeni oblik satanizma potpada pod kategoriju Maloletniekog Satanizma i ili neki oblik prevare.

13.03.2007., utorak

Religija Satanizam

Satanizam kao religija podrazumeva Satanu kao apstraktni princip prirode, a vrlo retko kao osobu - superiorno biće. Iako je odgovor na hrišćanstvo velikih organizacija i jedan oblik opozicije doktrinama tih organizacija, nema zajedničkog s hrišćanskim pojmovima Boga, Satane, Pakla, demona ili zla. Satanisti koji prihvaćaju ideju postojanja Satane kao osobe, ne iskazuju veru i odanost slično hrišćanima ili pripadnicima nekih drugih velikih religija.

Prema mnogim hrišćanskim autorima, iako bez ozbiljnih dokaza, stvaratelj modernog - religijskog Satanizma jest Aleister Crowley. Iako je glavnina njegovih "greha" danas normalna svakodnevnica, Crowleyev rad je bio šokantan za svoje vreme i tadašnje prilike, njegovo učenje i praksa suprotna temeljnim interesima velikih hrišćanskih organizacija, ali opet u potpunoj suprotnosti sa osnovnim postavkama satanizma. Satanisti kao i hrišćani potpuno negiraju osnovne postavke Theleme, religije ustanovljene od Crowleya, težnju za samospoznajom, dolaženje do mističnih iskustava i zaživljavanje spoznatih Istina u životu, stapanje Višeg i Nižeg, nadilaženje ličnosti - Ega i stapanje s Univerzumom. Etiketu prvog ili najvećeg sataniste moglo je dobiti mnogo osoba koje su postojale pre ili posle Crowleya ali kao danas najznačajnijem protivniku hrišćanskih doktrina s radikalno novim učenjima i velikim uticajem, pripala je upravo njemu.

Pravi otac današnjeg Satanizma je Anton Szandor LaVey koji nakon proučavanja raznih magijskih i magičkih veština, psihologije itd. , 1969 g ere vulgaris objavljuje "Satanic Bible", zatim "Satanic Witch" i "Satanistic rituals" , pored gomile naslova ispunjenim praznoverjem gotovo jedine pouzdane izvore koji govore o satanizmu današnjice.

Prema Satanističkim učenjima Satana ima prehrišćansko-paganski oblik Đavola ili egipatskog boga Seta. Prema učenju ljudi su stvorili pojam Boga, a satanista ne treba prihvatiti tuđi - već stvoreni oblik, već sam naći njemu pogodan oblik zbog toga jer Bog nije osoba već sila prirode koju on doživljava na svoj lični način. Pakao i Raj ne postoje - to su laži i izmišljotine. Treba oslobađati i zadovoljavati animalne strasti, biti usmeren na uživanje u zemaljskim užicima, moć i veštinu njihovog pribavljanja. Teži se snazi, samostalnosti, lukavosti i inteligenciji, negira se samospoznaja, vrednost mističnog iskustva, duhovni razvoj, humanizam. U odnosima s okolinom kod satanista vredi politika odnosa sa stanovišta moći i uzvraćanja istom merom - prijateljstvom prema prijateljstvu a neprijateljstvom prema neprijateljstvu dok je osvetoljubivost na visokoj ceni. Život je svet, strogo je zabranjeno ubijanje, samoubistva, ritualna žrtvovanja, čak ni najveći neprijatelji ne smu se ubiti već samo onesposobiti i eventualno mučiti. Čovek se shvaća kao vrsta životinje, sposobnija i opasnija od ostalih, što ga i odvaja od ostalih vrsta.

Koriste se magijske prakse i rituali za razvijanje i korištenje moći za pomoć sebi, svojim prijateljima a i za onesposobljavanje neprijatelja

Današnji satanisti su uglavnom udruženi u tri osnovne organizacije: Church of Satan, Temple of Set i Church of Satan Revelation, u takozvane "grottoe" ili "temple" kako ih zovu parodirajući hrišćanske hramove ili vještičarske "coverne". Pojavljivali su se također, ili se pojavljuju u nekoliko minornih grupa. Teško je odrediti broj satanista danas, zbog uobičajenog prikrivanja njenih članova pred progonima, ali neki izvori američke vojske procenjuju da ima oko 10-20 hiljada pripadnika u USA.

Odnos satanista prema njihovim najljućim neprijateljima - hrišćanima i pripadnicima ostalih velikih religija je potcenjivački, smatraju ih smešnim i manje vrednim bićima izmučenih strahom, mržnjom i tupošću, koje se jedino može sažalevati. Kažu za sebe da su najbolji prijatelji hrišćanskih organizacija kojima omogućuju da ostanu u poslu.

05.03.2007., ponedjeljak

THELEMA, obrazloženje

THELEMA je grčka reč koja znači Volja i iste je brojčane vrednosti kao i reč AGAPE koja znači Ljubav. Ovo znači da se ova dva pojma nadopunjuju ili da su istovetni.
Svi veliki mudraci poznavali su Zakon Theleme i živeli su u skladu s njim, iako ga možda nisu poznavali pod ovim imenom i obliku u kojem ga mi danas poznajemo.
Zakon Theleme koji danas poznajemo objavljen je 1904. godine kroz knjigu nazvanu Liber AL vel Legis ili u prevodu Knjiga Zakona. Ova knjiga objavljuje nastupanje Novog Eona tj. nove ere u razvoju čovečanstva i proglašava novi Zakon koji po prvi puta u istorji vredi za čitavo čovečanstvo i nije ograničen kulturološkim, klimatskim i geografskim razlikama.
Thelema je univerzalni zakon po kojem Univerzum deluje. To je zakon evolucije i kao takav predstavlja jedini ispravni kodeks ponašanja svakog čoveka. Ovaj Zakon možemo sažeti u dve rečenice:
«Čini što ti volja i to neka ti bude sav Zakon.»
«Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.»
Prva rečenica objavljuje sam zakon, a druga pojašnjava prirodu ovog zakona.
Ove rečenice isprva zvuče vrlo jednostavno i teško da ih bilo tko neiniciran u njihovo dublje značenje može shvatiti za ozbiljno. Osnovna greška proizlazi iz pogrešnog shvaćanja reči Volja. Ova Volja nije trenutni hir, ona nije životinjski nagon ili slepa želja stvorena nepoznavanjem svoje istinske prirode. Ova Volja je duboka i Sveta tajna u svakom čoveku, istinsko kretanje njegovog Bića. Ona je sudbina, skriveni uzrok svih stvari i čovek je u normalnim uslovima nije svestan. Ona je sila prirode jednako kao i gravitacija, nevidljiva je golim okom, a ipak određuje naše kretanje. Volja je Alfa i Omega, ona je svrha svakog postojanja. Možemo reći da je Volja Sunca da izlazi na istoku i zalazi na zapadu ili da je Volja semena da izraste u drvo.
Sada dakle možemo videti da rečenica «Čini što ti volja i to neka ti bude sav Zakon.» objavljuje Zakon nove, nadmoćne ljudske rase i nalaže svakom muškarcu i ženi da obave taj najuzvišeniji zadatak od svih, da spoznaju svoju Istinsku Volju. Jedino tada mi možemo biti u skladu sa prirodom svih stvari u Univerzumu. Ovaj zadatak nije nimalo lak jer zahteva potpunu iskrenost i predanost, životinjsku snagu i upornost, a mnogi ljudi za ovo još nisu spremni. Ne, nije istina da nisu spremni, oni ne znaju da su spremni, ne žele biti spremni, ne usuđuju se biti spremni i mutavi su u pogledu Istinske Volje.
Telema je potraga za vlastitom božanskom iskrom, put ratnika svetlosti. To je neutaživa glad za vlastitom istinom.
Priroda ove Volje je Ljubav i to je način na koji naša Volja deluje. Ova Ljubav je AGAPE. To nije ona ljudska sentimentalnost obojena predrasudama i romantičnim iluzijama. Ova sentimentalnost samo je zakržljali oblik one velike ljubavi Teleme o kojoj ovde govorim. Ta ljubav je sama Vatra našeg srca, glad za sjedinjenjem sa Beskonačnim. Ljubav Teleme je prije svega iskrena, to je naša strast, snaga i hrabrost. U ljubavi pod voljom mi prihvaćamo sve stvari kako bi se spojili sa njima i spoznali istinu koja je izvan vidljive pojavnosti. Razmišljanjem možemo saznati vrlo malo o pravoj prirodi neke stvari jer sve o čemu mi možemo razmišljati je ono što već znamo. Iskustvom dolazimo do novih činjenica i spoznaja o pravoj istini stvari, a ovo iskustvo se stiče ljubavlju pod voljom. Možemo reći da je priroda Zakona Teleme večno kretanje prema nepoznatom, spajanje sa svim stvarima koje ne poznajemo kako bi ih u ljubavi pod voljom učinili sastavnim dijelom našeg vlastitog Univerzuma. Jer Istinska Volja je naše Istinsko Biće u akciji, ono nema zacrtani cilj, njegova je priroda stalno kretanje.
«Svaki muškarac i svaka žena je Zvezda.»
U Novom Eonu svaki je čovek centar svog vlastitog Univerzuma. Što to znači? To znači da svaki čovek poput Zvezde blista svojom vlastitom svetlošću, potpuno slobodan i svaki je za sebe jedinstven centar Svemira. Svaka zvezda je različita i putuje svojom vlastitom putanjom. Ona nije ograničena ničime osim vlastitim smerom kretanja, a taj smer je njena Istinska Volja. Dakle, osnovna ideja koja se krije u ovoj rečenici je ideja slobode, ravnopravnosti i tolerancije. Razmislite malo o ovome, jer slobodu koju dopustite sebi morate dopustiti i drugima. Ovo je dvostruka oštrica mača kojim se postiže ravnoteža i osobna sloboda dobiva proporcije.
«Reč greha je ograničenje.»
Sloboda igra ključnu ulogu u našem Zakonu i bez nje nismo sposobni vršiti svoju Volju. Za slobodu se moramo izboriti, svako za sebe na svoj jedinstveni način. Postoji mnogo tipova slobode, na svakom planu postojanja i svi su nužni za bilo kakav napredak na putu Volje. Postoji sloboda od vanjskih uticaja tj. uticaja okoline i sloboda od unutrašnjih uticaja, onih obrazaca ponašanja, predrasuda i navika koje se nalaze u nama i oblikuju naše živote. Većinom su upravo ovi, unutrašnji uticaji oni koji stvaraju najviše problema i ograničavaju našu Zvezdu. Oni se uvek oslikavaju u vanjskim uticajima, jer ono što je gore jednako je onom što je dole i ono što je unutra jednako je onom što je vani. To su naše iluzije, predrasude, strahovi, sumnje i loše navike koje smo prihvatili kroz odgoj u detinjstvu i kasnije u životu. Lažne religije, moralni i etički zakoni uzrok su najgorih psihoza i komplesa čovjeka jer predstvaljaju najveća neprirodna ograničenja tj. ograničenja koja je postavio čovek u svrhu kontrole ko zna čega, a utkani su svest rase generacijama krivog odgoja. Recimo da ste invalid i niste u mogućnosti šetati šumom, to je jedno od ograničenja koja je postavila priroda, na neki način. Ali zamislite slučaj da ste potpuno zdravi i da vam netko kaže «Ne smete šetati po šumi jer to nije moralno.» Ovo zvuči smešno. Ipak, ovo se događa svakodnevno i mi gotovo da više ne primećujemo koliko smo ograničeni već u samom startu, od samog rođenja. Uče nas što je dobro, a što loše, što se sme, a što ne sme. Ovo je način na koji današnji čovek funkcioniše. Dresiraju ga od malih nogu, roditelji, zatim mediji i okolina. Servirajte mu "istinu" i bit će dobar i poslušan. Čiju istinu? Ono što današnji čovek zna o sebi je iluzorna konstrukcija koja je umetna tvorevina i uopšte nije njegova. Svi moramo biti jednaki i živeti po pravilima koje su propisali ljudi bolesnog uma i zakržljalog falusa?! Sloboda od religioznih, moralnih i etičkih zakona mnogima izgleda strašno, podseća ih na anarhiju. Odgovorno tvrdim da ovo nije tako. Sloboda o kojoj pričam povlači za sobom još snažniju silu, silu odgovornosti. Poznavanje Istinske Volje i praktikovanje apsolutne slobode tela i uma uz preuzimanje odgovornosti za svoja dela dovode čovečanstvo na jedan novi, viši nivo postojanja. Jer sve dok ne postignemo ovu slobodu mi nismo razmaknuli velove koji skrivaju naše svetište i ne možemo videti svoju vlastitu zvezdanu suštinu. Zato zapišite ovo u svoja srca i umove:
«Nema Zakona nad Čini što ti volja.»
«Ti nemaš prava osim vršiti svoju volju. Čini to i nitko ti neće reći ne.»
Čovek koji ne živi u skladu sa svojom Voljom nije u skladu sa prirodom i oseća tugu i nezadovoljstvo. Oni koji ustrajavaju u tome dobivaju bolest uma ili tijela.

Ponekad znamo kako bi trebali delovati i što bi za nas bilo najbolje ali nemamo hrabrosti za to. Um izmišlja isprike za ne delovanje, strah nam govori da se povučemo iz bitke. Pazite ovo: «Loše se osećam na ovom poslu i najbolje bi mi bilo da odem odavde. Ali ne mogu, to znači da moram početi iz početka, a imam već puno godina i teško mi je početi iz početka. Ovde imam barem neku sigurnost...» Ovo je toliko česta pojava da je već postala simbol zapadnog čovjeka. Ovo je prokletstvo straha i malodušnosti. Strah ne postoji u srcu ratnika. Thelema je put ratnika, to je put hrabrosti, čista srca i vere u svoje mogućnosti.
Znajte još samo ovo, prihvatili vi svesno ovaj zakon ili ne, on i dalje deluje jer to je zakon samog Univerzuma i po njemu cela priroda deluje. A onaj koji se suprotstavi struji Volje biva raznesen.
«Zakon je za sve.»


01.03.2007., četvrtak

Devet Satanističkih Navoda

1. Satana predstavlja ugađanje sebi umesto apstinencije!

2. Satana predstavlja vitalnu egzistenciju umesto duhovnih laži!

3. Satana predstavlja neoskvrnutu mudrost umesto licemerne samoobmane!

4. Satana predstavlja dobrotu prema onima koji to zaslužuju umesto ljubavi portrošene na nezahvalnike!

5. Satana predstavlja osvetu umesto okretanja dugog obraza!

6. Satana predstavlja odgovornost odgovornima umesto brige za psihičke vampire!

7. Satana predstavlja čovjeka kao životinju, nekad bolju, često goru od onih koje hodaju na sve četiri koji je zbog svoje "božanske duhovnosti i
intelektualne razvijenosti" postao najkrvoločnija od svih!

8. Satana predstavlja sve takozvane "grehe" jer svi vode ka fizičkoj, mentalnoj i emocionalnoj gratifikaciji.!

9. Satana je uvijek bio najbolji prijatelj Crkve, jer ju održao u poslu sve ove godine!

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se