Image Hosted by ImageShack.us vjeronauk za ŠESTI razred
SADRŽAJ STRANICE (mjesečni planovi)
KLIKNI za TEME od RUJNA :
*Suvremene situacije neslobode
*Sloboda izvire iz prave ljubavi
*Božji poziv i nalog-Mojsije vodi narod u slobodu

KLIKNI za TEME od LISTOPADA

*Deset egipatskih zala i izlazak iz Egipta
*Prijelaz preko Crvenoga mora
*Pustinja kao stvarnost i simbol
*Hrana i voda znakovi Božje brige
*Sinajski savez
*Na putu do Obećane zemlje
*Dekalog
*Ponavljanje cjeline


KLIKNI za TEME od STUDENOG
*Crkva… nije savršena a ipak je SVETA- jer je ISUS glava crkve…
*Crkva-zajednica Isusovih učenika
*Pastiri Kristove Crkve
*Redovnici i redovnice u Crkvi
*Život redovnika i redovnica (izborna tema)
*Vjernici laici u Crkvi

KLIKNI za TEME od PROSINCA
*Ivan Merz
*Crkva - sažetak

KLIKNI za TEME od SIJEČNJA
*Prva stoljeća kršćanstva (izborna tema)
*Svijetle strane Crkve kroz povijest
*Tamne strane Crkve kroz povijest
*Novi tragičan rascjep kršćanstva
*Obnova Crkve

KLIKNI za TEME od VELJAČE
* Novo lice Crkve u XX. stoljeću
* Crkva kroz povijest – ponavljanje cjeline
* Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja
* Sloboda i robovanja današnjih mladih
* Zakon novoga života
* Prispodobe o Božjem kraljevstvu
* Isusova čudesa -znakovi Božjega kraljevstva
* Tajna Božjega služenja - Posljednja večera

KLIKNI za TEME od OŽUJKA

* Isus u siromašnima i potlačenima
* Posljednji trenuci
* Križni put
* Jedinstven događaj u povijesti svijeta
* Uskrsno vrijeme (izborna tema)

KLIKNI za TEME od TRAVNJA

* Što je sakrament?
* Sedam sakramenata
* Krštenje (krst)
* Potvrda (krizma)
* Euharistija
* Sakramenti i kršćanska inicijacija-ponavljanje cjeline
* Bog je izabrao Mariju
* Marija pod križem;
* Marija i Duhovski događajKLIKNI za TEME od SVIBNJA

* Marijini blagdani i molitve
* Marijanska svetišta
* Marija u umjetnosti
* Marija u Crkvi – ponavljanje cjeline
* Crkvene zgrade
* Crkveno graditeljstvo (izborna tema)
* Liturgijski predmeti i liturgijske knjige
* Liturgijska glazba


KLIKNI za TEME od LIPNJA

* Kratice i simboli
* Sveti znakovi
* Crkveni jezici i kultura - ponavljanje cjeline
* Ponavljanje gradiva prvog polugodišta
* Ponavljanje gradiva drugog polugodišta
* Zaključivanje ocjena

vjeronauk za ŠESTI razred

ponedjeljak, 01.10.2007.

Plan za listopad1. Deset egipatskih zala i izlazak iz Egipta
2. Prijelaz preko Crvenoga mora

3. Pustinja kao stvarnost i simbol
4. Hrana i voda znakovi Božje brige

5. Sinajski savez
6. Na putu do Obećane zemlje

7. Dekalog
8. Ponavljanje cjeline

Image Hosted by ImageShack.us

- 19:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu

Ključni pojmovi: Mojsije, Jahve, Pasha, prijelaz preko Crvenog mora, Knjiga Izlaska

aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• čitati, analizirati i interpretirati biblijske tekstove
• igrati uloge
• sastaviti novinski članak
* Pjesma: Image Hosted by ImageShack.us

On je ljubav koja ljubi, koja izgara za nas
On je srce koje kuca, koje kuca za sve nas!


''Braćo moja radujmo se Bog je tu, Bog je tu... da ON JE S NAMA tu...''


prijašnje gradivo: vidi ovaj BIBLIJSKI TEKST:

PRECI iZRAELSKOG NARODA U ROPSTVU
(iz Biblije:Image Hosted by ImageShack.us
Nevolje Hebreja u Egiptu Izl 1
#1Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom: (2) Ruben, Šimun, Levi i Juda; (3) Jisakar, Zebulun i Benjamin; (4) Dan i Naftali; Gad i Ašer. (5) U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu. (6) I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. (7) Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju. (8) Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. (9) I reče on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas. (10) Hajde, postupimo mudro s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje." (11) I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses. (12) Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca. (13) I Egipćani se okrutno obore na Izraelce. (14) Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu. (15) Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi: (16) "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi. (17) Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. (18) Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?" (19) Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode." (20) Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao. (21) A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom. (22) Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."


MOJSIJEVO DJETINJSTVO, Izl 2
Rođenje Mojsijevo
#2Neki čovjek od Levijeva koljena ode i oženi se djevojkom Levijkom. (2) Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca. (3) Kad ga nije mogla više sakrivati, nabavi košaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i položi ga u trstiku na obali Rijeke. (4) Njegova sestra stane podalje da vidi što će s njime biti. (5) Faraonova kći siđe k Rijeci da se kupa, dok su njezine sluškinje šetale uz obalu Rijeke. Opazi ona košaricu u trstici, pa pošalje sluškinju da je donese. (6) Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muško čedo. Plakalo je. Njoj se sažali na nj. "Bit će to hebrejsko dijete", reče. (7) Onda njegova sestra rekne faraonovoj kćeri: "Hoćeš li da ti potražim dojilju među Hebrejkama da ti dijete doji?" (8) "Idi!" - odgovori joj faraonova kći. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku. (9) "Uzmi ovo dijete", rekne joj faraonova kći, "i odgoji mi ga, a ja ću te plaćati." Tako žena uzme dijete i othrani ga. (10) Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj kćeri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, "jer sam ga", reče, "iz vode izvadila".
Mojsije bježi u zemlju Midjan
(11) Jednog dana, kad je Mojsije već odrastao, dođe među svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipćanin tuče jednoga Hebrejca - brata njegova. (12) Okrene se tamo-amo i, vidjevši da nikoga nema, ubije Egipćanina i zatrpa ga u pijesak. (13) Izađe on i sutradan te zateče dva Hebrejca kako se tuku. "Zašto tučeš svoga druga?" - rekne napadaču. (14) Ovaj odvrati: "Tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipćanina?" Mojsije se uplaši pa će u sebi: "Tako! Ipak se saznalo." (15) Kad je faraon to dočuo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Ondje sjedne kraj nekog studenca. (16) Midjanski je svećenik imao sedam kćeri. Dođu one da zahvate vode i naliju pojila, da napoje stado svoga oca. (17) Ali dođu i pastiri te ih potjeraju. Mojsije ustane, obrani ih i stado im napoji. (18) Kad su se vratile svome ocu Reuelu, on ih zapita: "Kako ste se danas tako brzo vratile?" (19) One odgovore: "Neki Egipćanin obrani nas od pastira i još nam zahvati vode i stado nam napoji." (20) "Gdje je?" - zapita on svoje kćeri. "Zašto ste ostavile toga čovjeka? Pozovite ga na objed." (21) Mojsije pristane da ostane kod toga čovjeka. On oženi Mojsija svojom kćeri Siporom. (22) A kad ona rodi sina, on mu nadjene ime Geršon, "jer sam", reče, "stranac u tuđoj zemlji".

MOJSIJEV POZIV

Bog poziva Mojsija za vođu
hebrejskom narodu
(23) Poslije mnogo vremena umre egipatski kralj. Izraelci su još stenjali u ropstvu. Vapili su, a njihov vapaj za pomoć sred ropstva uzlazio je k Bogu. (24) Bog je čuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom. (25) I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih.
Gorući grm
#3Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božjega. (2) Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. (3) "Hajde da priđem, " reče Mojsije, "i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva." (4) Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" - javi se. (5) "Ne prilazi ovamo!" - reče. "Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. (6) Ja sam", nastavi, "Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev." Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.
Poziv Mojsijev
(7) "Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu", nastavi Jahve, "i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove. (8) Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju - u zemlju kojom teče med i mlijeko: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. (9) Vapaji sinova Izraelovih dopriješe do mene. I sam vidjeh kako ih Egipćani tlače. (10) Zato, hajde! Ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce, iz Egipta." (11) "Tko sam ja da se uputim faraonu", odgovori Mojsije Bogu, "i izvedem Izraelce iz Egipta!" (12) "Ja ću biti s tobom", nastavi. "I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu."
Bog objavljuje svoje ime
(13) Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: 'Bog otaca vaših poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' - što ću im odgovoriti?" (14) "Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama." (15) Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako: 'Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.' To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena." Mojsijevo poslanje
(16) "Idi, skupi starješine Izraelaca pa im kaži: 'Jahve, Bog otaca - Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev - objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu. (17) Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca - u zemlju kojom teče med i mlijeko!' (18) Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: 'Objavio nam se Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.' (19) Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. (20) Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti. (21) Dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. (22) Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane."
Čudesni znaci Mojsijeva poslanstva
#4Mojsije uzvrati: "Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju me, nego mi reknu: 'Jahve ti se nije objavio?'" (2) "Što ti je to u ruci?" - zapita ga Jahve. "Štap", odgovori. (3) "Baci ga na zemlju!" - naredi mu Jahve. On ga baci na zemlju, a štap se pretvori u zmiju. Mojsije pred njom uzmače. (4) Onda Jahve reče Mojsiju: "Pruži ruku i uhvati je za rep." I on seže rukom i uhvati je za rep, a ona opet postade štap u njegovoj ruci. (5) "Tako moraju vjerovati da se Jahve, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, tebi objavio." (6) Još mu Jahve rekne: "Uvuci ruku u njedra." On uvuče ruku u njedra. Kad ju je izvukao, gle - ruka mu gubava, bijela kao snijeg. (7) "Stavi opet ruku u njedra!" - naredi mu Jahve. On opet ruku u njedra. Kad ju je iz njedara izvukao, gle - opet je bila kao i ostali dio tijela. (8) "Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat će poruci drugoga znamenja. (9) A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda što je budeš iz Rijeke uzeo na suhu će se u krv pretvoriti."
Aron - tumač Mojsijev
(10) "Oprosti, Gospodine!" - nastavi Mojsije Jahvi. "Ja nikad nisam bio čovjek rječit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku težak." (11) "Tko je dao čovjeku usta?" - reče mu Jahve. "Tko ga čini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja, Jahve! (12) Idi, dakle! Ja ću biti s tobom kad budeš govorio i kazivat ću ti što ćeš govoriti." (13) "Oprosti, Gospodine", opet će Mojsije, "ne bi li poslao koga drugoga!" (14) Razljuti se Jahve na Mojsija i reče: "Zar Aron, Levijevac, nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rječit. Evo, baš ti izlazi u susret. Kad te vidi, obradovat će se u srcu. (15) Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. Ja ću biti i s tobom i s njime dok budete govorili; kazivat ću obojici što ćete raditi. (16) Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. (17) Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja."


---------------------------------------------------------

pitanja za provjeru znanja:
Image Hosted by ImageShack.us


o prijašnjem gradivu
podebljano: pitanja za aktualizaciju Biblijskog teksta!(Preci Izraelskog naroda u ropstvu
Mojsijevo djetinjstvo i poziv)


U kakvoj opasnosti je bio Mosjije kao dijete?
Kako ga je majka zaštitila?
Tko je pronašao Mojsija i posvojio ga?
Bog je već tada na poseban način štitio Mojsija. Zašto?
Kako se zove knjiga u Bibliji u kojoj je opisan život Mojsija?
kojemu je narodu pripadao Mojsije?
Je li Mojsije to znao kad je živio na dvoru?
kako se zovu Mojsijeva sestra i brat?
Kad je Mojsije odrastao dogodio se jedan incident: Koji?
Što je morao potom činiti?
Mojsije bježi i upoznaje svoju ženu. Kako se ona zove?
Čim se bavio Mojsije tada?
Koliko vremena je Mojsije bio pastir? (40)
Pretpostavlja se da je u to vrijeme napisao…što? (knjigu postanka)
Kako su se zvali Mojsijevi sinovi?

Na kojoj planini se dogodio poziv Mojsiju?
Bog objavljuje svoje ime... koje? Što ono znači?
Čiji je JAHVE Bog? (što govori Mojsiju... da li kršćani prihvaćaju Jahvu ili samo židovi?)
Gorući grm koji gori a ne izgara neki uspoređuju sa Izraelcima koji su bili…? (Napadani ali nikad uništeni)
Kako je Bog progovorio Mojsiju? Zašto mu se objavio?
Kakvo je to bilo tlo? (Što je Bog rekao) i što je Mojsije zbog toga morao učiniti?
Kakva je bila Mojsijeva reakcija?
(Kad Bog nekog poziva onda mu daje i potrebnu milost-što to znači?)Ima li i danas onih koji izuvaju obuću pri ulasku u sveto mjesto molitve? (Kršćani u Etiopiji, Turci, …)
Poziva li i danas Bog ljude? (Što znači da netko ima Božji poziv?)
Što su činili svećenici u Mojsijevo vrijeme prije ulaska u hram? (prali su ruke i noge, usp. Izl 30, 19)
Što mi činimo kod ulaska u sveto mjesto molitve-crkvu?
Koja ponašanja ne priliče svetom mjestu molitve? (razgovor s drugima za vrijeme molitve, ometanje drugih u molitvi, nedolično odijevanje, neugašeni mobiteli…)
Što je Mojsije učinio s rukama kad je čuo Božji glas? (sakrio oči… ili se bojao ili iz poštovanja…)
Je li to bilo pogrešno s Mojsijeve strane što traži od Boga neki znak – nešto po čemu će mu ljudi vjerovati? (ne…oni su dosta ogrezli u idolatriji u to vrijeme, zaboravili su na pravog Boga)
Ljudi su se tada kljanjali načinjenim idolima…Kakvi danas idoli mogu biti, čemu se ljudi mogu 'klanjati' umjesto Bogu, postaviti to u životu na prvo mjesto – umjesto Boga?
Bog pokazuje čuda Mojsiju kao znak da će biti s njim. Koja?
Mojsije pita Boga za ime. Što Bog odgovara?
Bog nije naglasio ja sam bio niti ja ću biti uvijek nego ja jesam… on je u sadašnjosti, on je u sadašnjosti prisutan s njima u njihovim životima! Što to znači za nas i naš odnos s Bogom? (da je s nama prisutan u sadašnjosti…upravo sada…)
Koje je znakove Bog dao Mojsiju uvjeravajući ga da ga ne treba biti strah jer ide u Božje ime?
Tko je odlazio faraonu s Mojsijem?
Kako se ponašao faraon?
Kojim izrazom u Bibliji se opisuje faraonova tvrdoglavost i suprostavljanje Bogu?
Za kakvog čovjeka bi mogli reći da mu je 'otvrdnulo srce'?


1. Deset egipatskih zala i izlazak iz Egipta
Image Hosted by ImageShack.us

Mojsije ide s bratom Aronom kod faraona u ime Božje... (vidi sliku)

Image Hosted by ImageShack.us


Štap pretvoren u zmiju :Image Hosted by ImageShack.us

(8) Još doda Jahve Mojsiju i Aronu: (9) "Kad faraon zatraži od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj štap i baci ga pred faraona, a štap će se pretvoriti u zmiju." (10) Dođu Mojsije i Aron pred faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju. (11) Zovne faraon mudrace i vračare. I zaista, egipatski vračari svojim vračanjem učine isto: (12) svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove. (13) Faraon bijaše tvrdokorna srca: ne htjede poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.

href="http://g.imageshack.us/g.php?h=504&i=zlo1sq6.jpg">
Zla su se sručila na Egipat zbog faraonove zloće
Image Hosted by ImageShack.us

Voda pretvorena u krv
(14) Tada Jahve reče Mojsiju: "Faraonovo je srce okorjelo; odbija da pusti narod. (15) Ujutro pođi k faraonu. Kad izađe k vodi, stani preda nj na obali Rijeke. Uzmi u ruku štap što se bio u zmiju pretvorio. (16) Reci mu: 'Jahve, Bog Hebreja, poslao me k tebi s porukom da pustiš moj narod da mi iskaže štovanje u pustinji. Ali sve dosad ti nisi poslušao. (17) Ovako Jahve poručuje: Ovim ćeš spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! Štapom koji imam u ruci mlatnut ću po vodi u Rijeci i pretvorit će se u krv. (18) Ribe će u Rijeci pocrkati; Rijeka će se usmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Rijeke.'" (19) Još Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj štap i pruži svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecišta, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, čak i u drvenim i kamenim posudama." (20) Mojsije i Aron učiniše kako im je Jahve naredio. Podiže Aron svoj štap i naočigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. (21) Ribe u Rijeci pocrkaše; Rijeka se usmrdje, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj. (22) Ali egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. (23) Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajući ni to k srcu. (24) Svi su Egipćani počeli kopati oko Rijeke tražeći pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.
Žabe
(25) Kad je prošlo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci, (26) opet Jahve reče Mojsiju: "Pođi k faraonu i reci mu: 'Ovako govori Jahve: Pusti moj narod da ode i štovanje mi iskaže. (27) Ako odbiješ da ih pustiš, svu ću ti zemlju kazniti žabama. (28) Rijeka će vrvjeti žabama. One će izići i prodrijeti u tvoj dvor, u ložnicu, u tvoju postelju, u kuće tvojih službenika i tvoga naroda, pod sačeve i naćve tvoje. (29) Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim službenicima skakat će žabe.'" #8Onda Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu neka ispruži svoju ruku sa štapom povrh rijeka, prokopa i jezeraca i učini da žabe navale na egipatsku zemlju." (2) Aron pruži svoju ruku povrh egipatskih voda, i žabe iziđoše i prekriše zemlju egipatsku. (3) Ali i vračari učiniše tako svojim vračanjem, te žabe navališe na egipatsku zemlju. (4) Zovne sad faraon Mojsija i Arona i rekne: "Molite Jahvu da ukloni žabe od mene i moga puka, a ja ću pustiti narod da prinese žrtvu Jahvi." (5) Mojsije uzvrati faraonu: "Dostoj se odrediti mi kad hoćeš da molim za te, za tvoje službenike i za tvoj narod da se žabe odstrane od tebe i tvojih domova i ostanu samo u Rijeci." (6) "Sutra", reče. "Neka bude kako kažeš", odvrati Mojsije, "da znaš kako nitko nije kao Jahve, Bog naš. (7) Žabe će otići od tebe, od tvojih službenika i tvoga naroda; ostat će samo u Rijeci." (8) Mojsije i Aron odu od faraona, a onda Mojsije zazva Jahvu zbog žaba kojima je kaznio faraona. (9) I Jahve usliša Mojsija, te žabe pocrkaju po kućama, dvorištima i njivama. (10) Na hrpe su ih zgrtali, zemlja se njima usmrdjela. (11) Kad je faraon vidio da je nastupilo olakšanje, srce mu otvrdnu te ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Komarci
(12) Onda će opet Jahve Mojsiju: "Reci Aronu neka zamahne svojim štapom i udari po prahu na tlu neka se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj." (13) I učine tako: zamahne Aron rukom i štapom te udari po prahu na tlu. Komarci navale na ljude i životinje. Sav prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj. (14) Vračari pokušaše da svojim vračanjem stvore komarce, ali nisu mogli. Ljudi i životinje postanu plijenom komaraca. (15) Tada vračari reknu faraonu: "To je prst Božji!" Ali je faraonovo srce bilo okorjelo, pa nije poslušao Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Obadi
(16) Onda Jahve reče Mojsiju: "Podrani ujutro, iziđi pred faraona kad krene k vodi, i reci mu: 'Ovako poručuje Jahve: Pusti moj narod da ode i da mi štovanje iskaže. (17) Ako ne pustiš moga naroda, pripustit ću obade na te, na tvoje službenike, na tvoj puk i tvoje domove. Egipatski domovi i samo tlo na kojem stoje vrvjet će od obada. (18) Ali ću toga dana izuzeti gošenski kraj, u kojem živi moj narod, te se ondje obadi neće pojaviti, tako da znaš da sam ja Jahve u središtu zemlje. (19) Tu ću razliku napraviti između svoga i tvoga naroda. To će znamenje biti sutra.'" (20) I učini Jahve tako. Rojevi obada nalete u faraonov dvor, na domove njegovih službenika i po svoj zemlji egipatskoj. Zemlja nastrada od obada. (21) Sad faraon pozove Mojsija i Arona pa im rekne: "Idite, prinesite žrtvu svome Bogu, ali u ovoj zemlji." (22) "Ne dolikuje da tako učinimo", odgovori Mojsije. "Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipćane su svetogrđe. Kad bismo, dakle, na njihove oči prinosili žrtve koje su Egipćanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali? (23) Zato moramo u pustinju tri dana hoda te prinijeti žrtvu Jahvi, Bogu svome, kako nam je zapovjedio." (24) "Pustit ću vas da odete u pustinju", odgovori faraon, "i prinesete žrtvu Jahvi, svome Bogu, ali ne odlazite predaleko. Molite za me!" (25) Nato odvrati Mojsije: "Čim odem od tebe, zazvat ću Jahvu da sutra nestane obada s faraona, njegovih službenika i njegova puka. Ali neka faraon više ne vara! Neka pusti narod da ide i prinese žrtvu Jahvi." (26) Tako Mojsije ode od faraona i pomoli se Jahvi. (27) I Jahve učini kako je Mojsije tražio: s faraona, s njegovih službenika i s njegova puka nestane obada - ni jedan jedini nije ostao. (28) Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode.
Pomor stoke
#9Tada Jahve reče Mojsiju: "Idi k faraonu i reci mu: 'Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: Pusti moj narod da ode i da mi štovanje iskaže. (2) Ako ga ne pustiš, nego ga i dalje budeš zadržavao, (3) ruka Jahvina udarit će strašnim pomorom po tvome blagu što je u polju: po konjima, magaradi, devama, krupnoj i sitnoj stoci. (4) Razlikovat će Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipćana, tako da ništa što pripada Izraelcima neće stradati.'" (5) Jahve je odredio i vrijeme, rekavši: "Sutra će Jahve izvesti ovo u zemlji." (6) Sutradan Jahve tako i učini. Sva stoka Egipćana ugine, a od stoke Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo. (7) Faraon je istraživao i uvjerio se da od izraelske stoke nije uginulo ni jedno grlo. Ali je srce faraonovo ipak otvrdlo i nije pustio naroda.
Čirevi
(8) Reče Jahve Mojsiju i Aronu: "Zagrabite pune pregršti pepela iz peći, pa neka ga Mojsije pred faraonovim očima baci prema nebu. (9) Od toga će nastati sitna prašina po svoj zemlji egipatskoj, i na ljudima će i na životinjama izazivati otekline i stvarati čireve s kraja na kraj Egipta." (10) Tako oni uzeše pepela iz peći i dođoše pred faraona. Onda Mojsije rasu pepeo prema nebu, a otekline s čirevima prekriše ljude i životinje. (11) Ni čarobnjaci se nisu mogli pojaviti pred Mojsijem, jer su i čarobnjaci, kao i ostali Egipćani, bili prekriveni čirevima. (12) Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu, pa on ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve Mojsiju i rekao.
Tuča
(13) Tada Jahve reče Mojsiju: "Podrani ujutro, iziđi pred faraona i reci mu: 'Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: Pusti narod da ode i da mi štovanje iskaže. (14) Ako ih ne pustiš, sva zla svoja navalit ću ovaj put na te, na tvoje službenike i tvoj puk, tako da spoznaš da nema nikoga na svoj zemlji kao što sam ja. (15) Da sam ruku svoju spustio i udario tebe i tvoj puk pomorom, nestalo bi te sa zemlje. (16) Poštedio sam te da ti pokažem svoju moć i da se hvali moje ime po svoj zemlji. (17) Ali se ti previše uzdižeš nad mojim narodom i priječiš mu da ode. (18) Sutra u ovo doba pustit ću tuču tako strašnu kakve u Egiptu još nije bilo otkad je postao do sada. (19) Zato naredi da pod krov utjeraju tvoje blago i sve što je vani, na otvorenu. Sve što se nađe u polju, bilo čovjek bilo živinče, ne bude li uvedeno unutra, poginut će kad tuča zaspe po njima.'" (20) Faraonovi službenici, koji su se pobojali Jahvina govora, utjeraju svoje sluge i svoje blago unutra. (21) Oni koji nisu marili za Jahvinu prijetnju ostave vani i svoje sluge i stoku. (22) Onda rekne Jahve Mojsiju: "Pruži ruku prema nebu da udari tuča po svoj zemlji egipatskoj: po ljudima, životinjama i svemu bilju u zemlji egipatskoj." (23) Mojsije diže svoj štap prema nebu. Jahve zagrmje i pusti tuču i munje sastavi sa zemljom. Sipao je Jahve tuču po zemlji Egipćana. (24) Tuča je mlatila, kroz nju munje parale. Strahota se takva nije oborila na zemlju egipatsku otkako su ljudi u njoj. (25) Tuča pobi po svem Egiptu sve što je ostalo vani, ljude i životinje; uništi sve bilje po poljima i sva stabla poljska polomi. (26) Samo u gošenskom kraju, gdje su živjeli Izraelci, nije bilo tuče. (27) Faraon posla po Mojsija i Arona pa im reče: "Ovaj put priznajem da sam kriv. Jahve ima pravo, a ja i moj narod krivo. (28) Molite Jahvu da ustavi gromove i tuču, a ja ću vas pustiti da idete. Nećete više dugo ostati." (29) "Kad iziđem iz grada", reče mu Mojsije, "dići ću ruke prema Jahvi, pa će gromovi prestati, a ni tuče više neće biti, tako da znaš da zemlja pripada Jahvi. (30) Ali ni ti ni tvoji dvorani, znam ja, još se ne bojite Boga Jahve." (31) I tako propade lan i ječam: jer ječam bijaše u klasu, a lan u cvatu. (32) Pšenica i raž nisu nastradali jer su ozima žita. (33) Otišavši od faraona, Mojsije iziđe iz grada i podigne ruke prema Jahvi. Prestane grmljavina i tuča, a ni kiša više nije padala na zemlju. (34) Kad je faraon vidio da je prestala grmljavina, tuča i kiša, opet padne u grijeh: i on i njegovi službenici opet otvrdnu srcem. (35) Otvrdnu srce faraonu i ne pusti on Izraelce, kako je Jahve i prorekao preko Mojsija.
Skakavci
#10Reče Jahve Mojsiju: "Idi k faraonu. Učinio sam da njemu i njegovim službenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja među njima; (2) da možeš pripovjedati svome sinu i svome unuku što sam učinio Egipćanima i kakva sam znamenja izvodio među njima, kako biste znali da sam ja Jahve." (3) Tako Mojsije i Aron odu k faraonu i kažu mu: "Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: 'Dokle ćeš odbijati da se preda mnom poniziš? Pusti moj narod da mi iskaže štovanje. (4) Jer ako ne pustiš moga naroda, sutra ću navesti skakavce na tvoju zemlju. (5) Tako će prekriti površinu da se zemlja od njih neće vidjeti. Pojest će ono što vam je iza tuče ostalo; i ogolit će vam sva stabla što po polju rastu. (6) Ispunit će ti sav dvor, kuće tvojih službenika i domove svih ostalih Egipćana - takvo što ne vidješe ni tvoji očevi ni očevi tvojih očeva u ovoj zemlji od svojih vremena do danas.'" Okrene se i ode od faraona. (7) "Dokle će nam ovaj čovjek biti stupica?" - rekoše faraonu njegovi službenici. - "Pusti te ljude neka idu i iskažu štovanje Jahvi, svome Bogu! Zar ne vidiš kako Egipat srlja u propast?" (8) Dovedu Mojsija i Arona natrag k faraonu, a on im reče: "Idite! Iskažite štovanje Jahvi, svome Bogu! A tko će sve ići?" (9) "Svi idemo", odgovori Mojsije, "i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kćerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati svečanost Jahvi." (10) "Jahve bio s vama isto kao što i ja pustio da s vama pođu i djeca!" - odgovori im. "Očito se vidi da vam nakana nije čista. (11) Nećemo tako! Nego muškarci neka odu i štovanje iskažu Jahvi. To ste i tražili." I otjeraju ih od faraona. (12) Tada reče Jahve Mojsiju: "Pruži ruku povrh zemlje egipatske da navale skakavci na egipatsku zemlju i pojedu sve bilje što još ostade nakon tuče!" (13) Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istočni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noći. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce. (14) Oni se razlete po svoj egipatskoj zemlji i padnu po svim krajevima Egipta u silnoj gustoći: toliko ih mnoštvo nikad prije nije bilo niti će kada biti. (15) Pokriju sve tlo, tako da se od njih zacrnjelo. Pojedu sve bilje u polju i sve plodove sa stabala što su bili ostali iza tuče. Ništa se više nije zelenjelo: ni stabla ni poljska trava u svem Egiptu. (16) Brže-bolje dozva faraon Mojsija i Arona pa im reče: "Sagriješio sam protiv Jahve, vašega Boga, i vas! (17) Oprostite mi uvredu još samo ovaj put i molite Jahvu, Boga svoga, da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni bič!" (18) Kad je Mojsije otišao od faraona, zazva Jahvu (19) i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (20) Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca.
Tama
(21) "Pruži ruku prema nebu", rekne Jahve Mojsiju, "pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja će se moći opipati." (22) Mojsije pruži ruku prema nebu i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala. (23) Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost. (24) Pozva onda faraon Mojsija i reče: "Idi i štovanje iskaži Jahvi! Ali vaša stoka, krupna i sitna, neka ostane ovdje. Vaša djeca neka idu s vama!" (25) "Ti nas sam moraš opskrbiti prinosima i žrtvama paljenicama koje ćemo prinijeti Jahvi, Bogu svojemu", odgovori Mojsije. (26) "Zato ćemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neće ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti." (27) Jahve otvrdne faraonu srce i on ne pristane da odu. (28) "Odlazi!" - vikne faraon na Mojsija. "I da mi više na oči ne dolaziš! Onoga dana kad mi se opet pojaviš na oči, zaglavit ćeš!" (29) "Dobro si kazao!" - uzvrati Mojsije. "Lica tvoga više neću vidjeti!"


Zadnje deseto zlo - umorstvo prvorođenaca - Izraelci ga izbjegavaju označavanjem nadvratnika krvlju jaganjaca
Image Hosted by ImageShack.us

Najava smrti prvorođenaca :Image Hosted by ImageShack.us

Izl 11
#11"Još ću samo jednom nedaćom udariti faraona i Egipat", reče Jahve Mojsiju. "Poslije toga pustit će vas odavde. I više: sam će vas odavde potjerati. (2) Kaži svijetu neka svaki čovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti." (3) Jahve učini te Egipćani bijahu naklonjeni narodu. Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u očima faraonovih službenika i u očima naroda. (4) A onda Mojsije navijesti: "Ovako poručuje Jahve: 'O ponoći proći ću Egiptom. (5) Svaki će prvorođenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvorođenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut će i sve prvine od stoke. (6) U svoj će zemlji egipatskoj nastati veliki jauk, kakva nije bilo niti će kad poslije biti. (7) Među Izraelcima ni pas neće zalajati na živo stvorenje: ni na čovjeka ni na životinju.' Po tome ćete znati da Jahve luči Izraelca od Egipćanina. (8) Onda će svi ovi tvoji dvorani k meni doći, preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga ću otići." I gnjevan ode od faraona. (9) "Neće vas faraon poslušati", reče Jahve Mojsiju, "a to da bi se umnožila moja znamenja u zemlji egipatskoj." (10) Mojsije i Aron izveli su sva ta znamenja pred faraonom, ali je Jahve okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca da odu iz njegove zemlje. -------
IZ Biblije o Pashi:Image Hosted by ImageShack.us
Pasha Izl 12
#12Jahve reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: (2) "Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. (3) Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno živinče. Tako, jedno na obitelj. (4) Ako je obitelj premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. (5) Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. (6) Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se spusti suton. (7) Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. (8) Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. (9) Da ništa sirovo ili na vodi skuhano od njega niste jeli, nego na vatri pečeno: s glavom, nogama i ponutricom. (10) Ništa od njega ne smijete ostaviti za sutradan: što bi god do jutra ostalo, morate na vatri spaliti. (11) A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Jahvina pasha. (12) Te ću, naime, noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj - i čovjeka i životinju. Ja, Jahve, kaznit ću i sva egipatska božanstva. (13) Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas; tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku."
Blagdan beskvasnih kruhova
(14) "Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u čast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena. (15) Sedam dana jedite beskvasan kruh. Prvoga već dana uklonite kvasac iz svojih kuća. Jer, tko bi god od prvoga do sedmoga dana jeo ukvasan kruh, taj se ima iskorijeniti između Izraelaca. (16) Prvoga dana držite sveto zborovanje, a tako i sedmoga dana. Nikakva posla tih dana nemojte raditi. Jedino jelo, što kome treba, možete pripraviti. (17) Držite blagdan beskvasnog kruha! Toga sam, naime, dana izveo vaše čete iz zemlje egipatske. Držite zato taj dan kao blagdan od koljena do koljena: to je vječna naredba. (18) Od večeri četrnaestoga dana prvoga mjeseca pa do večeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasan kruh. (19) Sedam dana ne smije biti kvasca u vašim domovima. Tko bi god jeo bilo što ukvasano, taj neka se ukloni iz izraelske zajednice, bio stranac ili domorodac. (20) Ništa ukvasano ne smijete jesti: u svim svojim prebivalištima jedite nekvasan kruh."
Propisi o Pashi
(21) Zatim sazva Mojsije sve starješine Izraelaca te im reče: "Idite i pribavite janje za svoje obitelji i žrtvujte Pashu. (22) Onda uzmite kitu izopa, zamočite je u krv što je u zdjeli i poškropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kućnih vrata do jutra. (23) Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da hara. (24) Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju. (25) I kad dođete u zemlju koju će vam Jahve dati kako je obećao, vršite ovaj obred. (26) Kad vas vaša djeca zapitaju: Što vam taj obred označuje? (27) odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u čast Jahvi koji je prolazio mimo kuće Izraelaca kad je usmrćivao Egipćane, a naše kuće pošteđivao." Tada narod popada ničice i pokloni se. (28) Potom Izraelci odu i poslušaju: kako je Jahve Mojsiju i Aronu naredio, tako i učine.
Smrt prvorođenaca
(29) U ponoći Jahve pobije sve prvorođence po zemlji egipatskoj: od prvorođenca faraonova, koji je imao sjediti na prijestolju, do prvorođenca sužnja u tamnici, a tako i sve prvine od stoke. (30) Noću ustane faraon, on pa svi njegovi dvorani i svi Egipćani, jer se strašan jauk razlijegao Egiptom: ne bijaše kuće u kojoj nije ležao mrtvac. (31) Faraon pozva u noći Mojsija i Arona te im reče: "Ustajte i odlazite od moga naroda i vi i vaši Izraelci! Idite! Odajte štovanje Jahvi, kako ste tražili. (32) Pokupite svoju i sitnu i krupnu stoku, kako ste zahtijevali: idite pa i mene blagoslovite!" (33) Egipćani nagonili narod da brže ide iz zemlje, "jer izgibosmo svi", govorahu oni. (34) Tako narod ponese svoje još neukislo tijesto; naćve, uvijene u ogrtače, ponesoše na ramenima. (35) I učiniše Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatražiše od Egipćana srebrnine, i zlatnine, i odjeće. (36) Jahve je učinio te Egipćani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipćane oplijenili.
Izlazak Izraelaca
(37) Pođu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuća pješaka, osim žena i djece. (38) A mnogo i drugoga svijeta pođe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna. (39) Ispeku beskvasne prevrte od tijesta što su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgađati, i tako nisu sebi spremili poputninu. (40) Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. (41) I kad se navrši četiri stotine i trideset godina - točno onoga dana - sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje egipatske. (42) Ona noć koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve naraštaje njihove, noć bdjenja u čast Jahvi.


pitanja:
- Tko je išao faraonu s Mojsijem? (Zašto ga je Bog postavio Mojsiju za pomoćnika)
- Koje znakove su pokazali pred faraonom?
- Što je faraon trebao shvatiti i učiniti?
- Koja su se zla događala?
- Može li Bog i danas kazniti zlo - već na zemlji - ili će to učiniti tek u vječnostI?
- Jesu li sva zla koja se dogode Božja kazna za nešto?
- Može li Bog iz zla učiniti nešto dobro?
(vezano uz prijašnje lekcije o zlu)

- Koliko je puta zlo pogađalo Egipat prije nego se faraon odlučio pustiti Izraelce?
- Što se naposljetku dogodilo što je ponukalo faraona da pusti Izraelce?
- Kako su Izraelci izbjegli deseto zlo?

- Što su Izraelci blagovali (i kako) u noći u kojoj su trebali izići iz Egip.ropstva?
- Na koji blagdan se sjećaju tog događaja?
- Slaveći obred Pashe izraelci su pjevali Aleluja. Što znači riječ Aleluja? (hvalite Jahvu)
- Koji blagdan mi slavimo na dan Pashe?
- Je li Isus slavio Pashu?
- Usporedu židovsku Pashu i našu sv. misu! (uoči sličnosti i razlike)2. Prijelaz preko Crvenoga mora
Image Hosted by ImageShack.us

Mojsije vodi narod preko mora...
Polazak Izraelaca Image Hosted by ImageShack.us
(17) Kad je faraon dopustio da narod ode, Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji, iako je onuda bilo najbliže. Bog je, naime, rekao: "Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje." (18) Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoružani od glave do pete. (19) Mojsije ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijaše zakleo Izraelce riječima: "Bog će se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!" (20) Krenuvši iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje. (21) Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako su mogli putovati i danju i noću. (22) I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.
Od Etama do Crvenoga mora
#14Jahve reče Mojsiju: (2) "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, između Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more. (3) Faraon će reći: 'Izraelci lutaju krajem tamo-amo; pustinja ih zatvorila.' (4) Ja ću otvrdnuti faraonu srce, i on će za njima poći u potjeru. Ali ja ću se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Tako će Egipćani spoznati da sam ja Jahve." Izraelci tako učine.
Egipćani u potjeri za Izraelcima
(5) Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, faraon i njegovi dvorani predomisliše se o narodu. "Što ovo učinismo!" - rekoše. "Pustismo Izraelce i više nam neće služiti." (6) Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. (7) Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. (8) Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. (9) Egipćani, dakle, pođu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici. (10) Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipćani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviču Izraelci Jahvi: (11) "Zar nije bilo grobova u Egiptu", reknu Mojsiju, "pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu učinio što si nas izveo iz Egipta! (12) Zar ti nismo rekli baš ovo u Egiptu: Pusti nas! Služit ćemo Egipćane! Bolje nam je i njih služiti nego u pustinji poginuti." (13) "Ne bojte se!" - reče Mojsije narodu. "Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. (14) Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!"
Prijelaz preko Crvenoga mora
(15) "Zašto zapomažete prema meni?" - reče Jahve Mojsiju. "Reci Izraelcima da krenu na put. (16) A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. (17) Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. (18) Neka znaju Egipćani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima." (19) Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. (20) Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći. (21) Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Jahve svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, (22) Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo. (23) Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. (24) Za jutarnje straže pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. (25) Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. "Bježimo od Izraelaca!" - poviču Egipćani, "jer Jahve se za njih bori protiv Egipćana!" Tada će Jahve Mojsiju: (26) "Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike." (27) Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda. (28) Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. (29) A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. (30) Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipćane na morskome žalu. (31) Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Jahve pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju.
Zahvala za izbavljenje
#15Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: "U čast Jahvi zapjevat ću, jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao. (2) Moja je snaga, moja pjesma - Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati. (3) Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo. (4) Kola faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih štitonoša More crveno proguta. (5) Valovi ih prekriše; poput kamena u morske potonuše dubine. (6) Desnica tvoja, Jahve, snagom se prodiči; desnica tvoja, Jahve, raskomada dušmana. (7) Veličanstvom svojim obaraš ti protivnike; puštaš svoj gnjev i on ih k'o slamu proždire. (8) Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, valovi se u bedem uzdigoše, u srcu mora dubine se stvrdnuše. (9) Mislio je neprijatelj: 'Gonit ću ih, stići, plijen ću podijelit', duša će moja sita ga biti; trgnut ću mač, uništit' ih rukom svojom.' (10) A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k'o olovo potonuše silnoj vodi u bezdane. (11) Tko je kao ti, Jahve među bogovima, tko kao ti sija u svetosti, u djelima strašan, divan u čudima? (12) Desnicu si pružio i zemlja ih proguta! (13) Milošću svojom vodio si ovaj narod, tobom otkupljen, k svetom tvom Stanu snagom si ga svojom upravio. (14) Kada to čuše, prodrhtaše narodi; Filistejce muke spopadoše. (15) Užas je srvao edomske glavare, trepet je obuzeo moapske knezove i tresu se svi koji žive u Kanaanu. (16) Strah i prepast na njih se obaraju; snaga tvoje ruke skamenila ih je dok narod tvoj, Jahve, ne prođe, dok ne prođe narod tvoj koji si otkupio. (17) Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim učini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim. (18) Vazda i dovijeka Jahve će kraljevati." (19) Kad su faraonovi konji, njegova kola i konjanici sašli u more, Jahve je na njih povratio morske vode pošto su Izraelci prošli posred mora po suhu. (20) Tada Aronova sestra, proročica Mirjam, uze bubanj u ruku, a sve žene pridruže joj se s bubnjem u ruci i plešući. (21) Mirjam je začinjala pjesmu: "Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao."


Image Hosted by ImageShack.us

Karta izlaska iz Egipta

pitanja:Što Bog želi pokazati Izraelskom narodu?
(Svoju moć koju želi upotrijebiti da spasi Izrael od neprijatelja.
Bog želi da mu Izrael vjeruje ali tu postoje poteškoće.)
Je li to istinit događaj ili samo neka priča koja ima pouku?
Kako se zove povijest u kojoj vidimo kako Bog spašava svoj narod? (povijest spasenja)
- Kako je Bog na vidljivi način bio prisutan među narodom (kako po danu, a kako po noći) /stup od oblaka, stup od ognja/
- Kakva je bila vjera Izraelaca?
- Što nisu uviđali u svojoj malovjernosti?
- Što su egipćani spoznali - ali prekasno?
- Voda je postala znak oslobođenja iz ropstva - kako je kod kršćana VODA - znak oslobođenja iz ropstva?
(- Opiši ulogu vode u životu!)
... ... ...

za aktualizaciju:
oslobođenje:
Kakvo oslobođenje ljudi danas trebaju?
Kakvu promjenu može oslobođenje proizvesti u ljudima?
Kako se ljudi mogu nositi s teretom grijeha?
Osjećaju li ateisti krivnju za ono što čine loše?
Moć:
Koje vrste moći ljudi susreću u danasnjem svijetu?
Nastoje li ljudi ovladati prirodnim silama?
Je li moć često vezana uz osobnu slavu i neke sebične interese?
Je li moć upotrebljena i loše (da razara, uništava)?
Boga vidimo kao nekog tko je zauzet za- koju skupinu ljudi (nemoćne – potlačene)
Čudo:
Kako to da neki ljudi svudje vide Božje čudo a neki ne vide ni u velikim stvarima? (… cvjetanje ruže… rođenje djeteta…)
Čudo drugčije doživljava vjernik a drugčije ateist… Kako jedan kako drugi?
Nemaju svi oči da vide čudo koje se događa. Kakve se to oči u pitanju?
Gdje se danas događaju čudesa?
Povjerenje:Što mogu biti posljedice nepovjerenja?
Kako je povjerenje važno za jednu školsku zajednicu?
U što ljudi stavljaju svoje povjerenje u teškim vremenima – ako ne vjeruju u Boga?

- 19:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

... Bog se brine za svoj narod

Ključni pojmovi: Sinajski poluotok, mana, prepelice, voda, pustinja
aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• analizirati i slikovito predstaviti razlike između nomadskog života i ropstva
• samostalno tražiti biblijske tekstove
• dramatizirati biblijski tekst ili prepričati biblijski tekst u prvom licu


1. Pustinja kao stvarnost i simbol

Pitanja:
- Kakva je bila pustinja kroz koju su koračali Izraelci? (nije pješčana kao Sahara nego stepa u kojo ima i trave i grmlja a u oazama ima i izvora vode.)
- Što znači da netko proživljava suhoću u duhovnom životu? (čini mu se da mu je Bog daleko, da ga ne čuje, da ga je napustio, --- nema volje za molitvu...)
- (Postoje trenuci kad se Bog objavljuje i trenuci kad nas Bog prepušta da vjerujemo da je on tu - a On ostaje skriven.)
Kad je to u trenucima života Izraelaca Bog sebe jasno objavio-otkrio, a kad se sakrio, pa su trebali vjerovati iako ne vide Njegovu prisutnost i ne osjećaju...
- Kako izreku 'Ako je oblak sakrio sunce to ne znači da sunca nema' primjeniti na doživlja Božje prisutnosti!
- Je li Isus bio u sitaciji da mu se činilo kako ga je Bog Otac napustio? (kad)
- Psalam 23 govori o Gospodinu dobrom Pastiru - navedi dio tog psalma!

///''Gospodin je Pastir moj,
ni u čem ja ne oskudjevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ja ne bojim,
jer Ti si sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.
Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge"
(Ps 23) ///


- Što je to kušnja?
- Navedi neki primjer kušnje?
- Je li Isus bio kušan od strane đavla?
- Daje li Bog svakom dovoljno milosti da nadvalada kušnju i opredjeli se za dobro?
- Kakvi su Izraelci bili u kušnjama (kad su osjećali da je sitacija teška i nesnosna...)?
- Koja razdoblja našeg života bi se mogla nazvati ''pustinjom''? (kad nam se čini jako teško nasljedovati Isusa...)
- U kojim situacijama su ljudi češće skloni obraćati se Bogu? (kad se razbole, kad su u financijskoj krizi, kad im nešto u školi ili na poslu ne ide... kad dođu problemi...)
- Razdobalja suhoće (pustinje) u našem životu mogu nas nečem i poučiti! Čemu? (Da se više oslanjamo na Boga a manje na same sebe)
- Pustinja je i mjesto odnosno situacija u kojoj se čovjek može više približiti Bogu?
-

2. Hrana i voda znakovi Božje brige

iz Biblije:
Image Hosted by ImageShack.us
Prva postaja: Mara
(22) Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora i pođu na put kroz pustinju Šur. Tri su dana putovali pustinjom, a vode nisu našli. (23) Dođu k Mari, ali nisu mogli piti vode kod Mare jer je bila gorka. Stoga se i zove Mara. (24) Narod je mrmljao na Mojsija i govorio: "Što ćemo piti?" (25) A on zazva Jahvu. Jahve mu pokaže neko drvo. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kušnju. (26) Zatim reče: "Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje." (27) Zatim stignu u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma. Tu se, uz vodu, utabore.
Mana i prepelice
#16Potom krenu iz Elima, i sva izraelska zajednica dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca nakon odlaska iz zemlje egipatske. (2) U pustinji sva izraelska zajednica počne mrmljati protiv Mojsija i Arona. (3) "Oh, da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!" - rekoše im. "Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!" (4) Tada reče Jahve Mojsiju: "Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li se držati moga zakona ili neće. (5) A šestoga dana, kad spreme što su nakupili, bit će dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan." (6) Onda Mojsije i Aron progovore svim Izraelcima: "Večeras ćete poznati da vas je Jahve izveo iz zemlje egipatske, (7) a ujutro ćete vidjeti svojim očima Jahvinu slavu, jer vas je čuo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. Što smo mi da protiv nas mrmljate? (8) Večeras će vam Jahve dati mesa da jedete", nastavi Mojsije, "a ujutro kruha do mile volje, jer je Jahve čuo vaše mrmljanje protiv njega. Što smo mi? Vi ne mrmljate protiv nas nego protiv Jahve." (9) Poslije toga rekne Mojsije Aronu: "Reci svoj izraelskoj zajednici: 'Skupite se pred Jahvu, jer je čuo vaše mrmljanje!'" (10) I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava. (11) Onda se Jahve oglasi Mojsiju i reče mu: (12) "Čuo sam mrmljanje Izraelaca. Ovako im reci: 'Večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete poznati da sam ja Jahve, Bog vaš.'" (13) I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora. (14) Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji. (15) Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: "Što je to?" Jer nisu znali što je. Onda im Mojsije reče: "To je kruh koji vam je Jahve pribavio za hranu. (16) A ovo je zapovijed koju je Jahve izdao: 'Nakupite koliko kome treba za jelo - jedan gomer po osobi, svatko prema broju članova koji su mu u šatoru.'" (17) Izraelci tako uradiše. Neki nakupe više, neki manje. (18) Kad su izmjerili na gomer, pokaza se da nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje: svatko je nakupio koliko mu je trebalo za jelo. (19) "Neka nitko ne ostavlja ništa za ujutro!" - rekne im Mojsije. (20) Ali oni nisu poslušali Mojsija; neki ostave i za sutra. A to im se ucrva i usmrdje. Mojsije se na njih razljuti. (21) Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mÓana bi se rastopila. (22) Onda šestoga dana nakupiše dvostruku količinu hrane - po dva gomera na svakoga. Kad su starješine zajednice došle da izvijeste Mojsija, (23) on im reče: "Ovo je zapovijed Jahvina: Sutra je dan potpunog odmora, subota Jahvi posvećena. Ispecite što želite peći; skuhajte što želite kuhati. Sve što vam preteče ostavite za sutra." (24) Ostave to oni za sutra, kako je Mojsije naredio, i niti se usmrdjelo niti su se crvi pojavili. (25) "Jedite to danas", reče im Mojsije, "jer je ovaj dan subota u čast Jahve; danas nećete naći mÓane na polju. (26) Šest je dana skupljajte, a sedmoga, u subotu, neće je biti." (27) Bijaše nekih koji su i sedmoga dana išli da je nakupe, ali ništa ne nađoše. (28) Zato Jahve reče Mojsiju: "Dokle ćete odbijati da se pokorite mojim zapovijedima i mojim zakonima? (29) Pogledajte! Zato što vam je Jahve dao subotu, daje vam hrane šestoga dana za dva dana. Neka svatko stoji gdje jest; neka nitko u sedmi dan ne izlazi iz svoga stana." (30) Tako se sedmoga dana narod odmarao. (31) Dom je Izraelov tu hranu prozvao mÓanom. Bijaše kao zrno korijandra; bijela, a imala je ukus medenog kolačića. (32) Onda rekne Mojsije: "Ovo je zapovijed koju je izdao Jahve: Napunite tim jedan gomer i čuvajte ga za svoje potomke da vide hranu kojom sam vas hranio u pustinji kad sam vas izbavio iz zemlje egipatske." (33) I naredi Mojsije Aronu: "Uzmi jednu posudu; stavi u nju cio gomer mane, a onda je položi pred Jahvu da se sačuva za vaše potomke." (34) Kako je Jahve naredio Mojsiju, Aron je stavi pred Svjedočanstvo na čuvanje. (35) Izraelci su se hranili manom četrdeset godina, sve dok nisu došli u naseljenu zemlju: jeli su manu do dolaska na granicu zemlje kanaanske. (36) Gomer je deseti dio efe.
Voda iz pećine
#17Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije. (2) Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im odgovori: "Zašto se sa mnom prepirete? Zašto kušate Jahvu?" (3) Ali je narod žeđao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: "Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da nas žeđom pomoriš, nas, našu djecu i našu stoku?" (4) "Što ću s ovim narodom!" - zazivao je Mojsije Jahvu. "Još malo pa će me kamenovati." (5) "Istupi pred narod!" - rekne Jahve Mojsiju. "Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. (6) A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije." Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina. (7) Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Jahvu govoreći: "Je li Jahve među nama ili nije?"
Pobjeda nad Amalečanima
(8) Uto dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. (9) A Mojsije reče Jošui: "Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci." (10) Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zađe u borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. (11) I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. (12) Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. (13) I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod. (14) Onda Jahve reče Mojsiju: "Zapiši ovo u knjigu na sjećanje i utuvi u uši Jošui da ću ja spomen na Amalečane sasvim izbrisati pod nebom!" (15) Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga : Jahve mi je stijeg! (16) "Jer", reče, "Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amalečana od naraštaja do naraštaja!"
-----------------

- Koliko su se godina Izraelci hranili manom?
- Kakvog je okusa bila mana? (ima okus meda, može se peći kao kolač, kuhati ili jesti sirova)
- Koje ptice su im 'pale s neba' za hranu? (prepelice su ptice selice. Gnijezde se u Evropi, a na jesen sele u Afriku. U proljeće sele i u ovim su krajevima često sasvim iscrpljene, tako da ih je lako uhvatiti... Zašto je to onda ČUDO? Jer se prepelice u ogromnom broju pojavljuju baš u navještenom času!)
- Mojsije kao pastir zna gdje treba tražiti vodu. Ipak, Bog od njega traži da nešto učini - kako bi potekla voda.. Što? Voda je tako očiti Božji dar narodu.
- Kako se zovu dva mjesta ('mjesto kušnje' i 'mjesto prepirke') na koja su naišli Izraelci? (Masa i Meriba)
- u čemu je bila kušnja? (je li Bog s nama ili nije?)
- tko se prepirao? Narod s Mojsijem
- Kako su Izraelci griješili protiv Boga?
- I kršćani imaju svoju 'manu' i svoj izvor žive vode? Na što se time misli?
(Mislimo na euharistiju tj. na Isusa Krista koji se predaje za nas...)
- Kojim riječima iz Oče naša iskazujemo pouzdanje u Božju brigu za svakodnevnu hranu? (...kruh naš svagdanji daj nam danas)

-


- 19:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Krivnja i oprost - savez na Sinaju

Ključni pojmovi: Sinajski savez, Deset zapovijedi, zlatno tele, Kovčeg Saveza
obećana zemlja


aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• preoblikovati biblijski tekst
• pisati novinsko izvješće
• napraviti strip

1. Sinajski savez
2. Na putu do Obećane zemlje

1. Sinajski savez

karta: pogled prema obećanoj zemlji
Image Hosted by ImageShack.us


savez na Sinaju:Image Hosted by ImageShack.us

Deset zapovijedi:
Image Hosted by ImageShack.us

iz Biblije:
Dolazak do Sinaja
#19Tri mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske, istoga dana, stignu Izraelci u Sinajsku pustinju. (2) Idući od Refidima, dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom,
(3) a Mojsije se popne k Bogu. Jahve ga zovne s brda pa mu rekne:
Obećanje Boga Saveznika
"Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:
(4) 'Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. (5) Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! –
(6) vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.' Tim riječima oslovi Izraelce." (7) Mojsije se vrati i sazva narodne starješine te im izloži sve što mu je Jahve naredio.
(8) A sav narod uzvrati jednoglasno:
"Vršit ćemo sve što je Jahve naredio." Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi.
Priprave za Savez
(9) Nato Jahve reče Mojsiju:
"Ja ću, evo, doći k tebi u gustom oblaku da narod čuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje."
Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda. (10)
"Pođi k narodu", reče Jahve Mojsiju, "i posvećuj ga danas i sutra.
Neka opere svoju odjeću; (11) neka bude gotov prekosutra, jer će prekosutra sići Jahve na brdo Sinaj naočigled svega puka.
(12) Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: 'Pripazite da se na brdo ne penjete; da se ni podnožja ne dotičete! Tko se god brda dotakne, smrt će ga snaći. (13) Nikakva ruka neka ga se ne dotakne, nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio čovjek ili živinče, neka na životu ne ostane.'
Na otegnuti zvuk trube neka se na brdo penju." (14) Mojsije siđe s brda k narodu i poče posvećivati narod. Oni operu svoju odjeću. (15) "Budite gotovi za prekosutra!" - rekne Mojsije narodu. "Ne primičite se ženi!"
Bogojavljenje
(16) A prekosutra, u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevaše, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa truba, zadrhta sav puk koji bijaše u taboru.
(17) Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Stadoše na podnožju brda.
(18) Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj.
Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.
(19) Zvuk trube bivao sve jači. Mojsije je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao. (20) Jahve siđe na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda.
Mojsije se uspe. (21) Sad Jahve reče Mojsiju: "Siđi i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. Mnogo bi ih poginulo. (22) I sami svećenici, koji dolaze blizu Jahvi, moraju se očistiti, da ih Jahve ne uništi." (23) "Narod se ne može popeti na brdo Sinaj", odgovori Mojsije Jahvi, "jer si nas sam ti opomenuo: 'Postavi granice naokolo brda i proglasi ga svetim.'" (24) "Siđi pa se opet popni zajedno s Aronom", odgovori mu Jahve. "Ali neka svećenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu." (25) Mojsije siđe k narodu i sve mu kaza.
Deset zapovijedi
#20Onda Bog izgovori sve ove riječi: (2)
"Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. (3) Nemoj imati drugih bogova uz mene. (4) Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. (5) Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, (6) a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. (7) Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. (8) Sjeti se da svetkuješ dan subotni. (9) Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. (10) A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. (11) Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. (12) Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. (13) Ne ubij! (14) Ne učini preljuba! (15) Ne ukradi! (16) Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! (17) Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!" (18) Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje. (19) Onda rekoše Mojsiju: "Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!" (20) "Ne bojte se", reče Mojsije narodu. "Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite." (21) Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.
2. Knjiga saveza…
3. SKLAPANJE SAVEZA
#24Potom reče Mojsiju: "Uzađi k Jahvi - ti, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starješina.
Poklonite se izdaljega! (2) Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi!
Oni neka se ne primiču, a puk neka se s njim ne penje."
(3) Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Jahvine i sve odredbe.
A sav puk odgovori u jedan glas: "Sve riječi što ih Jahve reče, vršit ćemo."
(4) Tada Mojsije popiše sve riječi Jahvine. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih.
(5) Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Jahvi junce kao žrtve pričesnice.
(6) Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku.
(7) Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: "Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo."
(8) Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: "Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih riječi."
(9) Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starješina Izraelovih.
(10) Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo.
(11) Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili. (12) Onda Jahve reče Mojsiju: "Popni se k meni na brdo i pričekaj ondje.
Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao."
(13) Ustane Mojsije i njegov pomoćnik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje.
(14) A starješinama reče: "Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo.
Eto je s vama Aron i Hur. Tko imadne kakvu razmiricu, neka se obrati na njih."
(15) Zatim Mojsije uzađe na brdo, a onda oblak prekri brdo.
(16) Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana.
Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka.
(17) Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže.
Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo.
(18) Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.
pitanja:
Što znači riječ savez?
Kakav je Bog prema Izraelcima?
Kakvi su Izraelci prema Bogu?
Kakav je savez sklopljen kod brda Sinaj?
koji savez vrijedi za nas danas?
Je li Isus ukinuo 10 zapovijedi?
Kako mi pokazujemo da pripadamo Božjem narodu?
Štomisliš kako Bog želi da mu služimo?
Što su Izraelci rekli kad je Mojsije došao sa zapovijedima? (Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo!')
(Možemo li i mi tako reći???)
Koje zapovijedi određuju naš odnos prema Bogu a koje naš odnos prema bližnjima?
Znaš li 10 BZ napamet?
Koji je najvažniji događaj u hodu pustinjom?
Da li nas 10 zapovijedi zarobljavaju ili?... (prisjeti se priče o djeci na otoku - gradivo iz rujna - o slobodi... Božje zapovijedi nas ne zarobljavaju nas čine slobodnima)
2. Na putu do obećane zemlje

obećana zemlja - Kanaan:
Image Hosted by ImageShack.us


iz Biblije:
5. OTPAD IZRAELACA I OBNOVA SAVEZA
Zlatno tele

zlatno tele:
Image Hosted by ImageShack.us

#32A narod, videći gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: "Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske." (2) "Poskidajte zlatne naušnice što vise o ušima vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri", odgovori im Aron, "pa ih meni donesite." (3) Sav svijet skine zlatne naušnice što ih je o ušima imao i donese Aronu. (4) Primivši zlato iz njihovih ruku, rastopi kovinu u kalupu i načini saliveno tele. A oni poviču: "Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske." (5) Vidjevši to Aron, sagradi pred njim žrtvenik a onda najavi: "Sutra neka se priredi svečanost u čast Jahvi!" (6) Sutradan rano ustanu i prinesu žrtve paljenice i donesu žrtve pričesnice. Onda svijet posjeda da jede i pije. Poslije toga ustade da se zabavlja.
Prijetnja Jahvina
(7) "Požuri se dolje!" - progovori Jahve Mojsiju. "Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. (8) Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: 'Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!' (9) Dobro vidim", reče dalje Jahve Mojsiju, "da je ovaj narod tvrde šije. (10) Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda ću od tebe razviti velik narod."
Zagovor Mojsijev
(11) Mojsije pak zapomagao pred Jahvom, Bogom svojim, i govorio: "O Jahve! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom! (12) Zašto bi Egipćani morali reći: 'U zloj ih je namjeri i odveo, tako da ih smakne u brdinama i izbriše s lica zemlje!' Smiri svoj gnjev i ljutinu; odustani od zla svome narodu! (13) Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: 'Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.'" (14) I Jahve odustane da na svoj narod svali nesreću kojom mu bijaše zaprijetio.
Savez raskinut - razbijene ploče
(15) Mojsije se okrene i siđe s brda. U rukama su mu bile dvije ploče Svjedočanstva, ploče ispisane na objema plohama; ispisane i s jedne i s druge strane. (16) Ploče su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u pločama urezano. (17) A Jošua ču viku naroda koji je bučio pa reče Mojsiju: "Bojna vika u taboru!" (18) Mojsije mu odgovori: "Niti viču pobjednici, niti tuže pobijeđeni: tu ja samo pjesmu čujem." (19) Čim se približi taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi se Mojsije. Baci iz ruku ploče i razbije ih na podnožju brda. (20) Pograbi tele koje bijahu napravili, spali ga ognjem i u prah satre. Onda prah razbaca po vodi i natjera Izraelce da je piju. (21) "Što ti je ovaj puk učinio", reče Mojsije Aronu, "da si tako velik grijeh na nj svalio?" (22) "Neka se moj gospodar srdžbom ne raspaljuje", odgovori Aron. "Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon. (23) Rekoše mi: 'Napravi nam boga pa neka pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske.' (24) Na to im ja rekoh: 'Tko ima zlata, neka ga skine!' Tako mi ga dadoše, a ja ga bacih u vatru te izađe ovo tele."
Revnost levita
(25) Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan - tÓa Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo među svojim neprijateljima - (26) stade na taborskim vratima i povika: "Tko je za Jahvu, k meni!" Svi se sinovi Levijevi okupe oko njega. (27) On im reče: "Ovako govori Jahve, Bog Izraela: 'Neka svatko pripaše mač o bedro i pođe taborom od vrata do vrata pa neka ubije tko svoga brata, tko svoga prijatelja, tko svoga susjeda.'" (28) Sinovi Levijevi izvršiše Mojsijev nalog, i toga dana pade naroda oko tri tisuće ljudi. (29) "Danas ste se posvetili Jahvi za službu", reče Mojsije, "tko uz cijenu svoga sina, tko uz cijenu svoga brata, tako da vam danas daje blagoslov."
Mojsije ponovo zagovara
(30) Sutradan reče Mojsije narodu: "Težak ste grijeh počinili. Ipak ću se Jahvi popeti. Možda za vaš grijeh oproštenje pribavim." (31) Mojsije se vrati Jahvi pa reče: "Jao! Narod onaj težak je grijeh počinio napravivši sebi boga od zlata. (32) Ipak im taj grijeh oprosti... Ako nećeš, onda i mene izbriši iz svoje knjige koju si napisao." (33) Nato Jahve odgovori Mojsiju: "Onoga koji je protiv mene sagriješio izbrisat ću iz svoje knjige. (34) Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Anđeo će moj pred tobom ići. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova ću ih grijeha kazniti." (35) Udari Jahve po narodu pomorom zbog teleta što im ga Aron načini.
Nastavlja se put u obećanu zemlju
#33Jahve reče Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati njihovim potomcima. (2) Pred tobom ću poslati anđela; istjerat ću Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. (3) Idite u zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja s vama neću poći - jer ste narod tvrde šije - da vas putem ne istrijebim." (4) Kad narod ču ove oštre riječi, poče tugovati. I nitko više ne stavi na se svoga nakita. (5) Jer reče Jahve Mojsiju: "Kaži Izraelcima: 'Vi ste narod tvrde šije. Kad bih ja s vama išao samo čas, uništio bih vas. Stoga skinite svoj nakit, a ja ću vidjeti što ću s vama učiniti.'" (6) Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita.
Šator sastanka
(7) Mojsije uze Šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga Šator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, pošao bi k Šatoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora. (8) Kad bi god Mojsije pošao u Šator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj šator i gledao za Mojsijem dok ne bi ušao u Šator. (9) A kad bi Mojsije ušao u Šator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u Šator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao. (10) Videći kako stup oblaka stoji na ulazu Šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora. (11) Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošua, sin Nunov, mlađarac, iz Šatora ne bi micao.
Jahve - Suputnik Izraelov
(12) Mojsije oslovi Jahvu: "Vidi, ti si meni rekao: 'Povedi ovaj narod', ali mi nisi objavio koga ćeš sa mnom poslati. Još si mi rekao: 'Znam te po imenu, i ti uživaš moju blagonaklonost.' (13) Stoga, ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uživam tvoju blagonaklonost. Promisli također da je ova svjetina tvoj narod." (14) "Ja ću osobno s tobom poći", odgovori Jahve, "i počinak ti priuštiti." (15) "Ako ti ne pođeš", nadoda Mojsije, "odavde nas i ne izvodi. (16) Ta kako će se znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome što ideš s nama. Time ćemo se samo razlikovati ja i tvoj narod među svim narodima koji su na licu zemlje." (17) "I ovo što si zatražio, učinit ću", odgovori Jahve Mojsiju. "Ta ti uživaš moju blagonaklonost jer te po imenu poznajem."
Slava Jahvina
(18) "Pokaži mi svoju slavu", zamoli Mojsije. (19) "Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve. Bit ću milostiv kome hoću da milostiv budem; smilovat ću se komu hoću da se smilujem. (20) A ti", doda, "moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati. (21) Evo mjesta ovdje uza me", nastavi Jahve. "Stani na pećinu! (22) Dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu pećine i svojom te rukom zakloniti dok ne prođem. (23) Onda ću ja svoju ruku maknuti, pa ćeš me s leđa vidjeti. Ali se lice moje ne može vidjeti."
Obnova saveza - nove ploče
#34Reče Jahve Mojsiju: "Okleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. (2) Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje ćeš, navrh brda, stupiti preda me. (3) Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokaže. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda." (4) Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio.
Bogojavljenje
(5) Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!" (6) Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, (7) iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja nego kažnjava opačinu otaca na djeci - čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena." (8) Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. (9) Onda reče: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!"
Savez
kovčeg saveza:Image Hosted by ImageShack.us

(10) "Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom činit ću čudesa kakva se nisu događala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet će što može Jahve, jer ono što ću s tobom učiniti bit će strašno. (11) Vrši, dakle, što ti danas nalažem! Gle, protjerat će ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. (12) Čuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš; da ne budu zamkom u tvojoj sredini. (13) Nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, počupajte im ašere! (14) Jer ne smiješ se klanjati drugome bogu. TÓa Jahve - ime mu je Ljubomorni - Bog je ljubomoran. (15) Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni, kad se odaju bludnosti sa svojim bogovima i žrtve im budu prinosili, ne bi pozivali, a ti pristao da jedeš od prinesene žrtve; (16) da ne bi uzimao njihove djevojke za žene svojim sinovima, da one - odajući se bludništvu sa svojim bogovima - ne bi za sobom povele i tvoje sinove. (17) Ne pravi sebi livenih bogova! (18) Drži Blagdan beskvasnoga kruha - jedući beskvasni kruh sedam dana, kako sam ti naredio - u određeno vrijeme u mjesecu Abibu, jer si u mjesecu Abibu izišao iz Egipta. (19) Svako prvorođenče materinjega krila meni pripada: svako muško, svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga. (20) Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. Ako ga ne otkupiš, moraš mu šijom zavrnuti. A sve prvorođence od svojih sinova otkupljuj. Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku! (21) Šest dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme žetve. (22) Svetkuj Blagdan sedmica - prvine pšenične žetve - i Blagdan berbe na prekretu godine. (23) Triput na godinu neka se svi muškarci pojave pred Gospodinom Jahvom, Bogom Izraelovim. (24) Jer ću protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje međe te nitko neće hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini budeš uzlazio da se pokažeš pred Jahvom, Bogom svojim. (25) Od žrtve koju mi namjenjuješ ne prinosi krvi ni s čim ukvasanim; niti ostavljaj žrtve prinesene na blagdan Pashe da prenoći do jutra. (26) U kuću Jahve, Boga svoga, donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke. (27) Zapiši ove riječi", reče Jahve Mojsiju, "jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez." (28) Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza - Deset zapovijedi.
Mojsije silazi sa Sinaja
(29) Napokon Mojsije siđe sa Sinajskog brda. Silazeći s brda, nosio je u rukama ploče Svjedočanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost. (30) Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti. (31) Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dođoše Aron i sve starješine zajednice. I Mojsije razgovaraše s njima. (32) Poslije k njemu dođoše i svi Izraelci, pa im on priopći sve što mu je naložio Jahve na Sinajskom brdu. (33) Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica koprenu. (34) Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi izišao. Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naređeno, (35) Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uđe da s Jahvom govori.

Image Hosted by ImageShack.us
pitanja za provjeru znanja:

1. Zašto je narod tražio od Arona da naprave zlatno tele? (jer se Mojsije dugo nije vraćao)
2. Što su povikali ljudi kad su istalili tele? (Ovo je tvoj bog izraele koji te izveo iz zemlje egipatske)
3. Što je Aron napravio pred teletom? (oltar za prinošenje žrtve bogu Jahvi)
4. Što je naredio narodu za sutradan? (da se pripreme za prinos žrtve sutradan)
5. Što su radili sutradan (prinijeli Bogu žrtve i počeli se zabavljati)
6. Jahve je rekao Mojsiju što se događa podno brda i rekao je da će ih kazniti. Što je Mojsije na to rekao? (Da im se smiluje, da ih ne kazni. Mojsije moli za narod)
7. Tko je bio s Mojsijem, na povratku s brda? (Jošua, njegov kasniji nasljednik koji će voditi narod u Obećanu zemlju)
8. Kad su začuli buku i vidjeli slavlje oko teleta - Mojsije se razgnjevi i …? (razbije ploče)
9. Mojsije je napravio Šator, Gdje i zašto? (izvan tabora u kojem je boravio narod. Tamo je razgovarao s Bogom)
10. kako je narodu bilo očito da je Bog bio s Mojsijem? (kad bi Mojsije ušao u šator pred šatorom bi došao stup oblaka)
11. Što je narod činio kad je vidio stup oblaka pred ulazom u Šator? ('Videći kako stup oblaka stoji na ulazu Šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora.')
12. Bog obnavlja svoj savez s narodom. Naređuje Mojsiju …('"Okleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio…')
13. Što Mojsije moli Jahvu? (da ide s Njima u Obećanu zemlju, jer je Jahve bio rekao da neće pošto su narod 'tvrde šije') a što Jahve odgovara? (Dobro. I obećava mu da će i dalje s tim narodom činiti čudesa pobjeđujući druge narode na putu do Obećane zemlje: (Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.))
14. Što je još Jahve naredio Mojsiju prije polaska na put? (da ne sklapaju nikakav savez s okolnim narodima, da se ne kljanjaju njihovim poganskim bogovima, da ne uzimaju sebi za žene njihove žene…)
15. Kad se Mojsije vraćao s brda nije ni znao da je njegov izgled bio poseban. Po čemu? (iz lica mu je izbijao sjaj…)
16. Kako se na Mojsiju vidjelo kad je razgovarao s Bogom? (svaki put kad bi izlazio iz Šatora iz njegova lica bi izbijala svijetlost… pa bi Mojsije stavljao na lice koprenu)

Neka pitanja za aktualizaciju:
1. Kad smo i mi u napasti napustiti vjeru u pravog Boga (ako ne molimo – kad mu se molimo jačamo vjeru kad vjerujemo više molimo… )
2. Što mi možemo izabrati kao idol – kao nešto što će nam biti na prvom mjestu umjesto Boga?
3. Gdje smo mi pozvani Bogu prinositi 'žrtvu zahvalnu'… koja je to najbolja molitva zahvale Bogu… (Euharistija)
4. Što možemo naučiti iz Mojsijeva primjera kad je molio za narod? (da naša molitva zagovora – molitva za nekog može puno pomoći da mu se Bog ipak smiluje ako je zaslužio da ga Bog kazni… posebno smo pozvani moliti za duše u čistilištu…)
5. Gdje Bog na poseban način prebiva? (prebiva u svakom čovjeku, prebiva svugdje gdje se moli, prebiva na poseban način prebiva u svetohraništu – u svetoj hostiji!)
6. Postoji jedna posebna molitva Isusu u hostiji u kojoj se pred Bogom u posvećenoj hostiji priznajemo ovisni o njemu, molitva u kojoj ga priznajemo svojim Bogom… a zove se… (klanjanje Presvetom sakramentu)
7. Bog obnavlja savez s narodom. Isklesane su dvije nove ploče – ali savez je obnovljen i u Isusovo vrijeme. Koje zapovijedi Isus ističe kao najvažnije? (z. Ljubavi)
8. Kako mi možemo Bogu pokazati da smo Njegov narod, da želimo Njemu pripadati? (poštivati Njegove zapovijedi)
- 19:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ponavljanje cjeline

Ključni pojmovi: Mojsije, Jahve, Pasha, Zapovijedi, Sinaj


• prepričavati biblijske tekstove
• odgovarati na pitanja
• gledati film o Mojsiju


- 19:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< listopad, 2007 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Rujan 2008 (1)
Srpanj 2008 (1)
Lipanj 2008 (3)
Svibanj 2008 (5)
Travanj 2008 (5)
Ožujak 2008 (4)
Veljača 2008 (6)
Siječanj 2008 (4)
Prosinac 2007 (5)
Studeni 2007 (7)
Listopad 2007 (5)
Rujan 2007 (3)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
materijali za vjeronauk

stranica ZA VJEROUČITELJE
i za one koji žele znati kada koje teme obrađujemo


U izradi stranice pomažu:
- Kristina Ćosić

- Mia Rogošić,
- Ana Perišić,
- Marija Plazibat
- Ivona Bosančić
- Sara Radan
- Meri Rogošić
- Tomislava Rogošić
- Matea Kardum
- Maja Perišić
- Mirna Perišić-...blog counter
box3

na dan današnji tu vas je:

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se