Image Hosted by ImageShack.us vjeronauk - 5.
Linkovi
Image Hosted by ImageShack.us
PRVAŠIMA
DRUGAŠIMAr
TREĆAŠIMA
ČETVRTAŠIMA
PETAŠIMA- stara stranica
ŠESTAŠIMA
SEDMAŠIMA
OSMAŠIMA
Image Hosted by ImageShack.us

autor stranice

nova stranica:
naši vjeronaučni radoviprezentacija autora:
'Krijesnica' na temu Religije (židovstvo, islam, kršćanstvo)
popraćeno lijepim slikama
i uvodom u kojem je priča: Božji tragovi
RELIGIJA ppt by Krijesnica
Sadržaj stranice (mjesečni planovi)
RUJAN
KLIKNI ovdje za TEME u RUJNU

*Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva
*Ja i drugi zajedno
*Što je religija? – Početak religije


LISTOPAD
KLIKNI ovdje za TEME u LISTOPADU

*Velike monoteističke religije: islam
*Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna tema)
*Isus Krist
*Kršćanstvo
*Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo intenzivno širi (izb. tema)
*Različiti, ali povezani
*Ponavljanje cjeline
*Biblija: posebna knjiga riječi i života


STUDENI
KLIKNI ovdje za TEME u STUDENOM
*Dugi put Biblije
*Kako upoznati i razumjeti Bibliju
*Slušanje Riječi Božje
*Kako se traži tekst u Bibliji
*Biblija u umjetnosti (izb.tema)
*Ponavljanje cjeline
*Provjera znanja
*Život ljudi u plodnom polumjesecu


PROSINAC
KLIKNI ovdje za TEME u PROSINCU
*Život ljudi u plodnom polumjesecu
*Abraham, Izak, Jakov
*Ponavljanje cjeline
*U susret Božiću
*Ponavljanje prvog polugodišta
*Zaključivanje


SIJEČANJ
KLIKNI ovdje za TEME u SIJEČNJU
*Izraelska plemena nakon dolaska u obećanu zemlju
*Šaul: prvi izraelski kralj
*Bog odabire Davida za svoju službu
*David i Jonatan
*David – kralj svega izraelskog naroda


VELJAČA
KLIKNI ovdje za TEME u VELJAČI
* Mudrost kralja Salomona
* Hram u Jeruzalemu
* Bog u povijesti izabranog naroda – ponavljanje cjeline
* Iz Isusova života
* Tko su bili Isusovi suvremenici
* Temeljni zakon novoga kraljevstva
* Isus se posebno brine za bolesne i odbačene
* Ozdravljenje jerihonskog slijepog prosjaka Bartimeja


OŽUJAK
KLIKNI ovdje za TEME u OŽUJKU
* Isusova ljubav prema grješnicima
* Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi
* Isusovi učenici danas
* Isus Krist – ostvaritelj novoga svijeta – ponavljanje cjeline
* Uskrsno vrijeme (izborna tema)


TRAVANJ
KLIKNI ovdje za TEME u TRAVNJU
*Biti Kristov učenik - poziv i poslanje
*Vijest koja nastavlja živjeti i mijenjati
*Sv. Nikola Tavelić i Sv. Leopold Mandić
*Sv. Marko Križevčanin i blaženi Alojzije Stepinac
*Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema)
*Ponavljanje cjeline
*Kada i gdje se pojavljuje molitva
*Molitvene geste


SVIBANJ
KLIKNI ovdje za TEME u SVIBNJU
*Biti Kristov učenik - poziv i poslanje
*Vijest koja nastavlja živjeti i mijenjati
*Sv. Nikola Tavelić i Sv. Leopold Mandić
*Sv. Marko Križevčanin i blaženi Alojzije Stepinac
*Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema)
*Ponavljanje cjeline
*Kada i gdje se pojavljuje molitva
*Molitvene geste


LIPANJ
KLIKNI ovdje za TEME u LIPNJU
* Isus nas uči moliti
* Vrijeme i prostori za molitvu
* Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom - ponavljanje cjeline
* Ponavljanje gradiva prvog polugodišta
* Ponavljanje gradiva drugog polugodišta
* Zaključivanje ocjena


*************************
HVALOSPJEV LJUBAVI JEDNOG UČITELJA
Kad bih poučavao vještinom
najboljih učitelja,
a ljubavi ne bih imao
bio bih samo pametan govornik i simpatičan zabavljač.
I kad bih poznavao sve tehnike i ispitao mnoge metode,
i kad bih imao toliko obrazovanja da bih se osjećao kompetentnim,
a ne bih shvaćao način na koji moji učenici razmišljaju i osjećaju
ne bi bilo dovoljno.
I kad bih provodio mnoge sate u pripremanju
da bih postao napet i nervozan,
a ne bih imao ljubavi i razumijevanja
za osobne probleme mojih učenika
to još ne bi bilo dovoljno.
Učitelj koji ljubi je strpljiv, dobrostiv;
ne sablažnjava se kad mu se ljudi povjeravaju;
ne ogovara; ne obeshrabruje se lako;
nije nepristojan
nego je uvijek svojim učenicima živi primjer
dobrog načina života o kojem govori.
Ljubav nikad ne prestaje.

Programi? - Zastarjet će;
Metode? - Postat će staromodne;
Tehnike? - Bit će napuštene;
Jer, ograničeno je naše znanje,
I samo malo ga možemo predati svojim učenicima;
Ali ako imamo ljubavi
Onda će svi naši napori postati stvaralački,
I naš utjecaj ostat će zauvijek
Prisutan u životima učenika.
A sada ostaju vještine, metode i ljubav,
to troje
ali najveća je među njima ljubav.
Anonymous (prema I. Korinćanima 13)

Metode nastave...

Image Hosted by ImageShack.us

Metode u korištenju tekstova na nastavi:

- SLUŠATI TEKST S KASETOFONA…
(Kod težih tekstova dobro je da učenici istodobno i slušaju i prate tekst)
- GLEDATI TEKST NA PREZENTACIJI PPT.
(Tekst popraćen sa slikama i glazbom duže ostaje u pamćenju)
- NASTAVNIK PIŠE KRATKI TEKST, šutke, čeka komentar učenika
(citat, aforizam…)
- GRAFIČKO OBLIKOVANJE TEKSTA NA RAČUNALU
Na računalu se tekst oblikuje u raznim fontovima i stilovima pisanja…
Umetanje tablica…
- SAŽIMANJE DUŽEG TEKSTA
Učenici kod kuće čitaju neki duži tekst, sažimlju ga u nekoliko teza…
- PRIPRAVLJENI SUSRET S TEKSTOM
Kod težih tekstova pripremiti učenike na ono što će pročitati u tekstu: o stručnim pojmovima, o kontekstu, o osnovnom problemu, o učinku koji bi neki tekst mogao imati…
- PREDHODNA ANALIZA ODLOMKA NEKOG TEKSTA
(Teži dio se posebno protumači… možda pomoću skice na ploči…)
- TEKST – SLAGALICA (PUZZLE)
Određeni tekst se razreže na manje dijelove…
Učenici sastavljaju rečenice…
Umetnuti i dijelove koji ne pripadaju rečenicama…
- NADOPUNJAVANJE TEKSTA
( u tekstu su praznine u koje treba upisati riječi koje nedostaju)
- OZNAČAVANJE I POTCRTAVANJE TEKSTA
Učenici Podcrtaju ono što se njima čini najvažnije.
Kasnije brisati suvišno podcrtavanje.
- OD TEKSTA DO TABLICEObjasniti učenicima kako će podatke iz teksta unijeti u tablicu
- JE LI TEKST ISINIT?Kod čitanja usporedbi, bajki, prispodoba… upitati učenike je li taj tekst istinit… odrediti značenje usporedbe, bajke, prispodobe
- RAŠČLANJIVANJE TEKSTA
Učenici označavaju 'naslovima' pojedine dijelove teksta… Uočavajući unutarnju podjelu teksta…
- PRECRTAVANJE NEPOTREBNOG TEKSTA
Učenici precrtaju nepotreban tekst – kako bi ostale samo najvažnije informacije iz teksta
- RAZRADA TEKSTA POMOĆU UVODNIH PITANJA
Na tekstu su uvodna pitanja koja učenici trebaju odgovoriti.
Na drugoj strani teksta mogu biti odgovori kako bi mogli provjeriti svoje rezultate
- OBRADA RAZLIČITIH TUMAČENJA
Učenici se podijele u grupe. Dobiju isti tekst. Na tekstu dobiju pitanja na koja trebaju odgovoriti, ali ne ista nego različita. Odgovori će stoga biti različiti i imat ćemo nekoliko različitih tumačenja (biblijskog) teksta. Iznose rezultate.
- USPOREĐIVANJE TEKSTA
Tekstovi mogu imati različit završetak… različite motive.. različit početak… te se trebaju usporediti i preispitati u svojoj uvjerljivosti
- USPOREDBA BIBLIJSKOG TEKSTA S PREOBLIKOVANJEM
Biblijski tekst se preoblikuje te usporedi s izvornim…
(npr. Priča o milosrdnom samaritancu… može biti preoblikovana u priču o milosrdnom čovjeku iz nama susjedne zemlje… a ranjenik njihov mještanin…)
- TEKST PREPRIČAN U SLIKOVNOJ PRIPOVIJESTI
Koje bi se slike mogle napraviti vezane uz pročitani tekst? (Upitati učenike… a po mogućnosti i skicirati to na ploču) Ukoliko nije prezahtjevno za učenike i oni će tekst likovno prikazati
- IZRADA FILMSKIH KADROVA
U odgovarajuću tablicu učenici upisuju mjesta, likove, radnju i dijalog…
Učenicu stvaraju scenarij
Pojedine scene raditi u grupi
- SHEMATSKI PRIKAZ
Odnosi između osoba u tekstu prikažu se grafički (krugovi, strelice, kvadrati… s upisanim imenima i odnosima)
- IZBOR I KOMENTIRANJE AFORIZMA
Izabire se jedan aforizam i objašnjava izbor. Objašnjenja se uspoređuju.
- PREOBLKOVATI (BIBLIJSKI) TEKST
Paziti da tekst ostane sadržajno isti a od njega probati napraviti:
- sažetak, novinski izvještaj, policijski izvještaj, pismo, …
- PERSPEKTIVNO BIBLIJSKO PRIPOVIJEDANJE
Biblijski tekst pripovijedati sa stajališta nekog od likova u tekst
- AKTUALIZACIJA BIBLIJSKIH TEKSTOVA
Biblijski način izražavanja prilagoditi današnjem načinu govora… zadatak za učenika.
- PISANJE NOVIH PRISPODOBA
O kraljevstvu Božjem…
- STAV PREMA TEKSTU
Što mi smeta? Što mi se ne dopada u tekstu? (rad u tišini… eventualno u paru…)
- ZA I PROTIVUčenike podijeliti u skupine. Jedni će braniti tekst, jedni će ga osporavati. Kod kuće će prikupiti argumente. Pripremiti obranu svog stava i sljedeći sat raspravljati (parlaonica)
- VAŠ NASTUP
Osoba se poistovjeti s nekim likom iz Biblije. Kod kuće će se pripremiti. Učenici će mu postavljati pitanja…može biti i više učenika koji će imati isti zadatak (više različitih likova)
- BIBLIJSKI KVIZ
Kviz 'Tko sam ja?... (učitelj ili učenik preuzima ulogu nekog biblijskog lika); pantomima: pogoditi o kojoj je situaciji riječ; asocijacije;
ODGONETANJE BIBLIJSKIH CITATA
Učenici traže navedeni citat: (Izlazak 3,7), organizirati natjecanje u traženju tekstova, …
UČENJE BIBLIJSKIH TEKSTOVA NAPAMET
Ponoviti neke važnije citate, molitve - više puta… naučiti ih napamet (ograničiti se na bitni dio!, jer je ova metoda došla na zao glas…)
PROCJENA IZABRANIH BIBLIJSKIH TEKSTOVA
Pronaći u bibliji tekst koji najbolje odgovara današnjoj situaciji … npr. Tekst o pravdi… (potrebno da učenici imaju Biblije)
MOJI TEKSTOVI – MOJE BLAGO
Sastavljanje vlastitih tekstova koje učenici izabiru kao posebno lijepe, važne, vrijedne… 'poetski album' … Nastavnik može koristiti tekstove iz nečije antologije.
SAT ČITANJA
(Predstavljanje tekstova koje su učenici sakupili u svojoj antologiji i koji se njima čine važni… u slobodnom satu čitanja ili sa unaprijed određenom temom…)vjeronauk - 5.

ponedjeljak, 01.10.2007.

Plan za listopad


1. Velike monoteističke religije: islam
2. Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna
tema)
3. Isus Krist
4. Kršćanstvo
5. Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo intenzivno širi (izb. tema)
6. Različiti, ali povezani
7. Ponavljanje cjeline
8. Biblija: posebna knjiga riječi i života


Image Hosted by ImageShack.us

- 18:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Velike monoteističke religije: islam

Ključni pojmovi: suvremene nekršćanske religije, monoteizam, ateizam, židovstvo, islam
1. Velike monoteističke religije: islam

aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• istraživati na Internetu i u knjižnici o religijama
• proučavati geografske karte
• čitati i interpretirati tekstove
* interpretacija jedne islamske poučne priče o trudu, radu i nagradi

ppt prezentacija

Image Hosted by ImageShack.us


Poslije kršćanstva islam je najmnogobrojnija religija na svijetu.
Postoji 7.st. posl. Kr. Po muslimanskom vjerovanju Bog je preko anđela Gabrijela govorio njihovu proroku Muhamedu i otkrio mu poruke zapisane kasnije u musl.svetoj knjizi - Ku'ran. To je monoteistička religija, kao i kršćanstvo i židovstvo. Svi, dakle - vjerujemo da postoji jedan jedini Bog ali o njemu ne vjerujemo isto. Postoje značajne razlike, ali postoje i neke sličnosti
(pisane u tablici - priprema za rujan)
Image Hosted by ImageShack.us

U suvremene religije možemo ubrojiti i hinduizam i budizam. To su religije u kojima se ne vjeruje u Boga koji se objavio ljudima nego gdje čovjek svojim snagama (meditacijom...) nastoji doseći Više biće i postići stanje mira.
Ateizam je ne vjerovanje u Boga.
Teizam je vjerovanje u Boga.
Monoteizam je vjerovanje u jednog Boga.
Politeizam je vjerovanje u više bogova.


priča:
Bez truda tanak obrok

U nekom mjestu bijahu otac i sin. Oba su bili učeni. Otac je bio jako vrijedan, a sin lijenčina. Otac ga je nagonio da radi, ukazujući mu na posljedice nerada i lijenosti, podsjećajući ga da nas Kur'an upućuje na rad riječima. "Ve en lejse lil-insani illa ma se'a" - "da za čovjeka nema ništa bolje od njegova rada i truda". A sin odgovori, da je Allah, dž.š., zagarantovao svakom dovoljno. Otac mu reče kako on zna za taj kur'anski ajet, ali je pitanje o kakvoj i kolikom se obroku radi. Sin i dalje osta pri svom.
Image Hosted by ImageShack.us

Jednog dana sin izrazi želju da malo prohoda po svijetu.
Putujući od mjesta do mjesta zadrži se u jednom gdje mu se život svidio. Kada je potrošio svu gotovinu, uvidi da ga niko ne prima i odluči da se vrati kući. U putu ga uhvati noć u jednoj šumi i on zanoći u jednom grmu. Rano se probudi i ugleda lisicu, koja je bila bolesna i jedva se dovukla do jednog grma, pa se tu savila i ležala, jer dalje nije mogla. Tada pomisli: "Ova lisica je bolesna, sama sebi nije u stanju pribaviti ništa za jelo", te ostade tu tri noći, da bi vidio hoće li ona doći do hrane. Nakon tri noći ugleda i vuka kako nosi plijen u zubima i spušta nedaleko od lisice.
Kad ga je pojeo i dotjerao do kostiju odusta i ode. Lisica se s mukom dovuče do kostiju i počne jesti svoj obrok.
Poslije ovog doživljaja putnik nastavi put. Kada je stigao kući, upita ga otac gdje je bio i šta je doživio, te zašto se tako brzo vratio. Sin mu sve ispriča i na kraju i događaj o lisici i vuku, ističući da je on bio u pravu, da je Allah, dž.š., svakom obećao hranu, pa i onoj bolesnoj lisici. Otac mu na to odgovori: "E, moj sine, tačno je to da je Allah svakom obećao hranu, ama kakvu? Ti si se ugledao u onu bolesnu lisicu, koja je tek treći dan nešto okusila, i to iza drugog kosti oglodala, a što se nisi ugledao, sram te bilo, na vuka, koji je i sebe nahranio i drugom donio."- 18:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija

ključni pojmovi: značenje subote u životu Židova, značenje petka u životu, muslimana, glavni događaji u vjerskom životu Židova, muslimana, budista

1. Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna
tema)


aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• čitati i interpretirati tekstove
• upoznavati i inerpretirati molitve i pjesme iz židovstva, islama i drugih religija

Židovstvo:
blagdani u židova:
Šabat - sveti dan mirovanja - najvažniji blagdan, Roš ha-Šana - Nova godina - obljetnica stvaranja svijeta,
Jom Kipur - dan pomirbe i pokajanja,
Sukot - blagdan sjenica,
Š'mini Aceret i Simhat Tora - obnavljanje kruga čitanja Tore,
Hanuka - blagdan svjetlosti,
Tu bi-š-vat - nova godina drveća,
Purim - blagdan izbavljenja,
Pesah - Pasha) - blagdan oslobođenja,
Jom ha-Šoa - dan sjećanja na žrtve Holokausta,
Jom ha-Acmaut - dan države Izrael,
Jom Jerušalajim - dan grada Jeruzalema,
Šavuot - blagdan primanja Tore.
_____
napomena:
Mi slavimo nedjelju kao Dan gospodnji a ne subotu zato jer je Isus uskrsnuo u nedjelju
.
_____
Sveto mjesto molitve: sinagoga
Svete knjige: Tora (Petoknjižje, prvih pet knjiga naše Biblije)
Osim Tore sveta knjiga židovstva je i Talmud. (tumačenje židovskog zakona)
Judaizam - je drugi naziv za židovstvo.
domovina židova: Izrael -Image Hosted by ImageShack.us

simboli židovstva: sedmerokraki svijećnjak, Image Hosted by ImageShack.us
Davidova zvijezdaImage Hosted by ImageShack.us
Islam (vjera muslimana)
Sveto mjesto molitve za muslimane je: džamija
Sveti grad: Meka. Vjeruju da je tamo Bog preko anđela Gabrijela dao svoje poruke sadržane u svetoj knjizi.
Sveta knjiga muslimana: Ku'ran.
Simbol islama: polumjesec i zvijezda
vidi zastave: Image Hosted by ImageShack.us


Budizam
Buda, utemeljitelj budizma zvao se Siddhartha Gautama. Rođen je kao kraljević u malom kraljevstvu Šakya.
Riječ Buda u stvari nije osobno ime nego znači 'prosvijetljeni'.
Prosvijetljen je onaj koji vidi da kakav život stvarno jest, tko ne živi u zabludi želeći u životu samo uživati. Buda napušta svoje bogatsvo i izabire siromašan život.
Uviđa se da sreća i zadovoljstvo nisu u materijalnom te se nastoji meditacijom steći stanje mira i osloboditi se od nezadovoljstava.Ova je religija vrlo rasprostanjena u Indiji, gdje je i nastala.
Image Hosted by ImageShack.us

Temeljna razlika budizma i kršćanstva:
U njihovoj religiji nema Boga koji im se sam otkrio - objavio (kao što mi vjerujemo) već oni samo svojim snagama nastoje postići stanje blaženstva.
Mi vjerujemo da se Bog najpotpunije objavio u Isusu koji nam je pokazao put do vječne sreće...

- 18:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Kršćanstvo

ključni pojmovi: Isus Krist, kršćani, temeljna poruka kršćanstvaaktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• uraditi likovni ili pismeni rad na temu kršćanstva
• likovno ili pismeno prikazati razliku između Crkve i crkve

NADOPUNA AKTIVNOSTI ZA PAR DANA!
1. Isus Krist

Ukratko o Isusu:

- U njemu nam se najpotpunije Bog objavio u povijesti (Tko vidi mene, vidi i oca)
- Njegov dolazak na svijet dijeli povijest na dva dijela: prije Krista i poslije Krista (najznačajniji događaj u povijesti čovječanstva!)
- On je Bog i čovjek! (pravi Bog i pravi čovjek)
- Živio je oduvijek - kao Bog ('Prije nego je Abraham bio, JA JESAM')
- Uzima lik čovjeka - u liku malog djeteta - a majka mu je Djevica Marija.
- Postaje čovjek! To slavimo ne samo na veliki kršćanski blagan: BOŽIĆImage Hosted by ImageShack.us
nego i na blagdan Blagovijesti - Njegova utjelovljenja u Marijinoj utrobiImage Hosted by ImageShack.us

- Živi skrovitim životom 30 godina
- Josip mu je poočim, a Bog otac. Bog Josipu povjerava zadatak da ga odgaja skupa s Marijom. Josip je tesar a Isus se također bavi tesarskim poslovima. Živi život običnog čovjeka.Image Hosted by ImageShack.us

- U tridesetoj godini počinje njegov javni život
- Njegovom misijskom djelovanju predhodi Ivan Krstitelj, koji mu je bio rođak (sin Elizabete, Marijine rodice)
- Ivan krsti narod i poziva ga na obraćenje. Isus dolazi k Ivanu i čini ono što i svi koji su spremni prihvatiti Kraljevstvo Božje.
U trenutku krštenja zaori se glas s neba: 'OVO JE SIN MOJ LJUBLJENI U NJEMU MI SVA MILINA!'... A golubica, koja je simbol Duha Svetoga, doletje na Isusovo rame. Image Hosted by ImageShack.us
Tu vidimo kako se Bog očituje kao Trojstvo:
BOG OTAC, BOG SIN, BOG DUH SVETI. Jedan Bog ali u tri božanske osobe. To je tajna vjere. Misterij kojeg ne možemo razumom shvatiti.
- Isus prolazi zemljom čineći dobro. Propovijeda Kraljevstvo Božje, objavljuje se kao Sin Božji koji je jednak Ocu, poziva na obraćenje, ozdravlja bolesne, okuplja učenike koji će nastaviti njegovo djelo - Crkvu...,
- Isus biva razapet na križu. Image Hosted by ImageShack.us
Osuđen da huli na Boga...
- Isus treći dan uskrišava od mrtvih!!!Image Hosted by ImageShack.us

To je centralni dio našeg vjerovanja.
ISUS JE USKRSNUO... a onima koji mu vjeruju obećaje uskrsuće na život... život vječni...
- PONOVO ĆE DOĆI U SLAVI, suditi žive i mrtve...
Image Hosted by ImageShack.us


2. Kršćanstvo

- 18:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo intezivno širi

Ključni pojmovi: misije, kršćani, Isus Krist,
aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• proučavati zemljovid
• razgovarati o nekim važnijim misionarima današnjice
• izraditi zemljovid
1.Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo intenzivno širi (izb. tema)

- 18:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Različiti, ali povezani

Ključni pojmovi: dijalog, diskriminacija, različiti, ali povezani
aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• istražiti na Internetu o diskriminaciji
• izraditi strip ili plakat s pozitivnim primjerima i porukama

1. Različiti, ali povezani

Različiti ali povezani - iz Katekizma Katoličke Crkve
Image Hosted by ImageShack.us
II. Jednakost i razlike među ljudima
1934 Svi su ljudi stvoreni na sliku jednoga Boga, obdareni su istom razumnom dusom te imaju istu narav i isto porijeklo. Otkupljeni žrtvom Kristovom, svi su pozvani da sudjeluju u istom božanskom blaženstvu: svi dakle uživaju jednako dostojanstvo.
1935 Jednakost među ljudima bitno pociva na njihovu osobnom došto-janstvu i na pravima što odatle proistjecu: Svaku diskriminaćiju u temeljnim pravima osobe (...) zbog spola, rase, boje, društvenoga položaja, jezika ili vjere treba prevladati i dokinuti, jer se protivi Božjem naumu. 1936 Čovjek dolazeci na svijet ne raspolaze svime što mu je potrebno za razvoj tjelesnog i duhovnog života. Potrebni su mu drugi. Postoje različitosti vezane s dobi, s fizickim moćima, s umnim i moralnim svojstvima, s našlijedjenim društvenim položajem, s raspodjelom bogatstva. "Talenti" nisu raspodijeljeni podjednako.
1937 Te razlike ulaze u Božji naum jer Bog hoće da svatko od drugih prima što mu treba i da oni koji imaju osobite "talente" upotrebljavaju ih u korist onih koji su ih potrebni. Različitost potiče, a često i obvezuje osobe na velikodusje, na dobrohotnost i uzajamnost; podstice kulture na uzajamno obogacivanje.
Ja raspodjeljujem vrline tako različito da ne dajem svakomu sve, nego ovome jednu, a onome drugu (...) Jednom dajem poglavito ljubav, drugom pravednost, drugom opet poniznost, a onome živu vjeru (...) I tako sam razdao mnoge darove, milosti i kreposti, duhovne i vremenite, s takvom raznolikoscu da nisam samo jednoj osobi dao sve, kako biste bili prisiljeni na uzajamnu ljubav (...) Htjedoh da svatko treba drugoga te svi budu moji posluzitelji u dijeljenju milosti i darova što su ih od mene primili. 1938 Ima također nepravednih nejednakosti koje pogadjaju milijune muskaraca i žena. One su u otvorenoj suprotnosti s Evanđeljem: Jednako dostojanstvo osoba zahtijeva da se stvore čovječniji i pravedniji uvjeti za život. Prevelike ekonomske i društvene nejednakosti među clanovima i narodima jedne te iste ljudske obitelji izaživaju sablazan i protive se društvenoj pravednosti, pravicnosti, dostojanstvu ljudske osobe kao i društvenom i međunarodnom miru.
III. Ljudska solidarnost
1939 Načelo solidarnosti, oznaceno i imenom "prijateljstva" ili "socijalne ljubavi", izravan je zahtjev ljudskog i kršćanskog bratstva: Zabluda je danas dosta rasirena, što se zaboravlja zakon ljudske solidarnosti i ljubavi, zakon što nam ga s jedne strane diktira i namece zajedničko porijeklo i jednakost razumne naravi vlastite svim ljudima, kojem mu drago narodu pripadali, a s druge strane otkupiteljska žrtva koju je Isus Krist na žrtveniku križa prinesao svom nebeskom Ocu u korist gresnog čovječanstva. 1940 Ta se solidarnost izražava osobito u rasporedbi dobara i nagradi za rad. Ona pretpostavlja i zalaganje za pravedniji društveni poredak u kojemu bi se napetosti bolje prevladale a sukobi lakse našli dogovorno rjesenje.
1941 Društveni i gospodarski problemi mogu se rijesiti samo uz suradnju svih oblika solidarnosti: solidarnosti uzajamne između siromašnih, između siromašnih i bogatih, između samih radnika, između poslodavaca i zaposlenih, solidarnost između naćija i naroda. Ta međunarodna solidarnost zahtjev je moralnog reda. O njoj dobrim dijelom ovisi mir svijeta.
1942 Krepost solidarnosti nadilazi podrucje materijalnih dobara. Sireci duhovna dobra vjere, Crkva je uz to pogodovala razvitku vremenitoga blagostanja i često mu otvarala nove putove. Tako se kroz vjekove ispunjala riječ Gospodinova: "Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati" (Mt 6,33): već dvije tisuce godina u dusi Crkve živi i snazno djeluje onaj osjećaj koji je, sve do heroizma ljubavi, potakao i još uvijek potiče monahe zemljoradnike, osloboditelje robova, dvoritelje bolesnika, vjerovjesnike, pronositelje civilizaje i kulture svim naraštajima i svim narodima kako bi se stvorili društveni uvjeti koji će omogućiti svima život dostojan čovjeka i kršćanina.
Ukratko
1943 Društvo jamci društvenu pravednost kad ostvaruje uvjete koji udruzenjima i pojedincima omogućuju postići ono na što imaju pravo.
1944 Poštivanje ljudske osobe vodi tome da u drugomu promatramo "svoj drugi ja". To uključuje poštivanje temeljnih prava što proistjecu iz nutarnjeg dostojanstva osobe.
1945 Jednakost ljudi temelji se na njihovu osobnom dostojanstvu i na pravima što odatle proistjecu.
1946 Razlike među osobama jesu u Božjem planu jer on hoće da trebamo jedni druge. One moraju poticati na ljubav.
1947 Jednako dostojanstvo ljudskih osoba traži napor za smanjenjem pretjeranih društvenih i ekonomskih nejednakosti. Ono potiče da se uklone nepravedne nejednakosti.
1948 Solidarnost je prava kršćanska krepost. Ona ostvaruje uzajamnost u duhovnim dobrima još vise nego u materijalnima.- 18:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ponavljanje cjeline

dijalog
poštovanje

• sudjelovati u izradi pitanja za Kviz znanja, te u njemu sudjelovati

- 18:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Biblija - posebna knjiga

ključni pojmovi: Biblija, Stari zavjet, Novi zavjet, autor Svetoga pisma,

aktivnosti:
Image Hosted by ImageShack.us


• donijeti Bibliju i pronaći najvažnije djelove
• promatrati reprodukcije
1. Biblija: posebna knjiga riječi i života
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.ussvitak
Image Hosted by ImageShack.us


- 18:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Rujan 2008 (1)
Srpanj 2008 (1)
Lipanj 2008 (4)
Svibanj 2008 (7)
Travanj 2008 (5)
Ožujak 2008 (5)
Veljača 2008 (5)
Siječanj 2008 (3)
Prosinac 2007 (6)
Studeni 2007 (5)
Listopad 2007 (8)
Rujan 2007 (5)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
materijali za vjeronauk
stranica ZA VJEROUČITELJE
i one koji žele znati kada koje teme obrađujemo


u izradi stranice sudjeluju:

- Mia Rogošić,

- Ana Perišić,
- Marija Plazibat
- Ivona Bosančić
- Sara Radan
- Meri Rogošić
- Tomislava Rogošić
- Matea Kardum
- Maja Perišić
- Mirna Perišić-...

i ovo je možda korisno za vjeroučitelje:
nova stranica:
naši vjeronaučni radoviBrojač posjeta od početka šk.god 2007/08

blog counter
Image Hosted by ImageShack.usBROJAČ POSJETA NA dan današnji:

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se