Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/gladusa

Marketing

Porez na nekretnine

Općina Pašman je postavila obavijest o Porezu na nekretnine: http://opcinapasman.hr/obavijest-porezu-nekretnine/

Navodi se da je Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.
Predmet oporezivanja su stambeni prostor, garažni prostor i druge pomoćne prostorije, te neizgrađeno građevinsko zemljište.

Uz obavijest su obrasci za stambeni prostor, poslovni prostor i za neizgrađeno zemljište.

Popunjen obrazac možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Pašman, Jedinstveni upravni odjel, Pašman 34, 23262 Pašman najkasnije do 31.10.2017. godine.

Iz Zakona:
"14. neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje"

"(1) Porez na kuće za odmor plaća se od 5 do 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor." - umjesto ovoga ubuduće se plaća porez na nekretnine.

"(1) Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.
(2) Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti boda (B)
2. koeficijenta zone (Kz)
3. koeficijenta namjene (Kn)
4. koeficijenta stanja (Ks)
5. koeficijenta dobi (Kd)."

"1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona i iznosi za:
1. stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje i prostor koji koriste neprofitne organizacije koeficijent 1
2. garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1
3. neizgrađeno građevinsko zemljište koeficijent 0,5."

"(1) Koeficijent dobi (Kd) primjenjuje se na prostore iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, a ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja:
1. do 1940. godine koeficijent 0,8
2. od 1941. do 1970. godine koeficijent 0,9
3. od 1971. do 1987. godine koeficijent 1
4. od 1988. do 2005. godine koeficijent 1,1
5. od 2006. godine i dalje koeficijent 1,2.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je na prostorima iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije."

Za izračun "neto podne površine nekretnine" najvažniji podaci su sljedeći:
- za površinu stana koeficijent je 1,0
- za površinu garaže koeficijent je 0,75
- za površinu natkrite stambene terase i spremišta izvan stana koeficijent je 0,50
- za površinu balkona i nenatkrite terase koeficijent je 0,25
- za površinu spremišta izvan stana koeficijent je 0,50

Sami provjerite u narodnim novinama da li je to točno.
Zanimljivo, Grad Zadar nije od svojih građana tražio podatke o neto korisnim površinama, već samo podatke o starosti, namjeni i stanju nekretnina. Dakle, djelatnici gradskih službi će sami na osnovu dostupnih podataka računati neto korisne površine, dok je na Pašmanu taj dio posla prebačen na građane/mještane.


Post je objavljen 30.05.2017. u 18:45 sati.