Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/hms

Marketing

DVA HMS VIKENDA

HMS ove nedjelje ima Sudačku sjednicu i Skupštinu, a idući vikend Seminar o plesnim tehnikama.

SATNICA SEMINARA O PLESNIM TEHNIKAMA:

Subota 4.4. - Dvorana stare osnovne škole
09:00 dolazak u Klinča Sela i priprema za seminar
10:00-13:00 1. blok satova
13:00-16:00 stanka za ručak
16:00-19:00 2. blok satova

Nedjelja 5.4. - Dom kulture
08:30 dolazak u Klinča sela i priprema za seminar
09:00-12:00 3. blok satova
12:00-14:00 stanka za ručak
14:00-17:00 4. blok satovaPotpredsjednica sudačkog odbora HMS-a saziva

SJEDNICU SUDAČKOG ODBORA HMS-a
dana 29. siječnja 2017. (nedjelja), sa počekom u 10.00 sati u Virovitici, Matija Gupca 5, Dom Hrvatske vojske

Na sjednici trebaju prisustvovati svi suci i sudački pripravnici HMS-a, a eventualna spriječenost treba se pismeno opravdati.

SJEDNICA SUDAČKOG ODBORA

Za radni dio predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1. Napredovanje sudaca u viši licencni razred prema čl. 13 Kodeksa sudaca i delegata
-Gordana Šćurić iz N(viši) u S(senior)
-Ivana Štulec iz N(viši) u S(senior)
-Marija Sremić iz L(nacionalni) u N(viši)+prema čl. 14. Kodeksa sudaca i delegata mogućnost dodjele delegatskog statusa

2. Skidanje licence za jedan licencni razred zbog neodazivanja na revizijski ispit prema čl. 13. Kodeksa sudaca i delegata i prema odluci Sudačkog odbora 7.4.2016. na Sudačkoj sjednici
-Ivana Vrvišćar (DCN) ne odaziva se na reviziju od 2013. godine
-Kristina Krajna (ICN) ne odaziva se na reviziju od 2013. godine

3. Izmjena i dopuna pravilnika HMS-a

4. Dodijeljivanje mentora za sudačke pripravnike

5. Ostalo

Prijedlozi za dnevni red, te neki drugi upiti trebaju se poslati pismeno do 27. siječnja 2017.

S osobitim poštovanjem,

Marija Sremić, ICL
potpredsjednica sudačkog odbora
Temeljem čl. 26. st. 3. Statuta HMS-a sazivam

25. redovnu Skupštinu Hrvatskog mažoret saveza

dana 29. siječnja 2017. (nedjelja), sa početkom u 11:00 sati
u Virovitici, Matija Gupca 5, Dom Hrvatske vojske

Za radni dio predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Utvrđivanje prisutnih članova, članova sa pravom glasa i kvoruma, mandati udruga te otpis članarine
ČLANOVI KOJI NEMAJU RIJEŠENE OBVEZE PRI ŽUPANIJSKOM UREDU ZA UPRAVU NEMAJU PRAVO GLASA
članovi koji nisu podmirili dospjele članarine nemaju pravo glasa (završno sa 1. ratom za 2017.)

2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, ovjeravatelja zapisnika.

3. Prihvaćanje zapisnika sa 24. izvanredne Skupštine HMS-a
# zapisnik ćemo dijeliti prije Skupštine, a poslan je članovima mailom

4. Predstavljanje i rasprava o učlanjenju novih mažoret sastava u HMS, prijem istih i definiranje broja članova HMS-a

5. Financijsko izvješće HMS-a

6. Izvješće predsjednika HMS-a

7. Izvješće Nadzorno-stegovnog odbora HMS-a

8. Izvješće Sudačkog odbora HMS-a

9. Izvješće o provođenju 95% projekta „Novi uzlet HMS-a“
# projekt je u potpunosti ostvaren u godinu dana, umjesto u planiranih 2 godine

10. Pokretanje 2. faze projekta „Novi uzlet HMS-a“
# kako je 1. faza projekta ostvarena u godinu dana, umjesto u planiranih dvije godine, krećemo sa 2. fazom projekta, godinu dana prije planiranog roka
Prezentacija projekta u radnim materijalima

11. Izbor člana Upravnog odbora i izbor tajnice HMS-a zbog ostavke dosadašnje tajnice
# Dosadašnja tajnica HMS-a Šefi Jukić Lorković odselila je u Veliku Britaniju dočim više ne može obnašati funkciju tajnice
* Članovi moraju svoje kandidature poslati u HMS do 15.1.2017.

12. Izbor člana Nadzorno-stegovnog odbora
# Dosadašnja članica Irena Fešiš je odselila iz Belišća, te postala neaktivna u mažoret plesu
* Članovi moraju svoje kandidature poslati u HMS do 15.1.2017.

13. Provođenja Državnog prvenstva 2017.
* Članovi moraju svoje kandidature poslati u HMS do 2.1.2017.

14. Kandidature za Državno prvenstvo 2018.
Kandidati moraju svoje kandidature poslati najkasnije do 25.1.2017.


15. Rasprava i glasanje o provođenju i kalendarima regionalnih i županijskih natjecanja 2017:
Kandidati moraju svoje kandidature poslati najkasnije do 2.1.
Do sada zaprimljene kandidature:
# Južna Hrvatska - nema kandidature
# Istočna Hrvatska - nema kandidature
# Središnja Hrvatska - Jastrebarsko, 2.4.2017.
# Zapadna Hrvatska - nema kandidature

16. Održavanje Državne smotre i Ludih mažoret igara u lipnju 2017.
Kandidati moraju svoje kandidature poslati najkasnije do 25.1.2017.

17. Plan HMS-a za 2017. godinu.

18. Problemi članova HMS-a i ostalo

Nakon Skupštine svi članovi će imati priliku bilateralno (samo jedan sastav) ili multilateralno (nekoliko sastava) razgovarati sa predsjednikom, tajnicom, administracijom, upravnim odborom HMS-a, te predsjednikom i ostalim sucima HMS-a.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SKUPŠTINE POSLAN JE ČLANOVIMA MAILOM.
Ukoliko neki član nije dobio traženi obrazac, molim da se hitno javite administraciji HMS-a da isti pošaljemo.

U Zagrebu, 29. prosinca 2016.

Sa osobitim poštovanjem,

Alen Šćuric IDCV
predsjednik HMS-a


Post je objavljen 25.01.2017. u 15:23 sati.