Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/sjedi5

Marketing

39. Odgoj za humanost

Čovječnost (ili ljudskost, humanost) je pojam koji ima dva značenja. Prvo je neutralno stajalište da čovječnost sadrži i obuhvaća sve karakteristike čovjeka, dobre i loše. Drugo, i općenito više prihvaćeno i korišteno stajalište, je da opisuje razne predodžbe vrijednosti humanizma prema kojima djeluju pojedini individualci: sreća i dobrobit pojedinca i društva; poštovanje dostojanstva, identiteta i života čovjeka; razvoj čovjeka; dopuštanje razvoja dostojanstva i slobode ljudi u društvu.
Wikipedija

Na stranici AZOO-a nalazi se IZVOD IZ PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE.

http://www.azoo.hr/images/goo/Program_medjupredmetni-interdisciplinarni_sadrzaji.pdf

Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora.U tom dokumentu pronašla sam dosta sadržaja po različitim dimenzijama Građanskog odgoja i obrazovanja koje upućuju učitelje da s djecom volontiraju i uče ih humanosti. Ako mi je koja tema promakla nek' mi oprosti moje ministarstvo.

U našoj školi već dvije godinu provodi se UNICEF-ov projekt „Škole za Afriku“. Glavni nosioci projekta u našoj školi su učiteljice četvrtih razreda, no u humanitarnoj akciji sudjeluju svi učenici škole. Kolegice su organizirale više humanitarnih prodaja i humanitarni koncert. Prikupljeno je dosta novca.


Evo primjera iz "IZVODA IZ PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE" na kojima se može raditi na promicanju humanosti.

1. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti
o Upoznavanje s dječjim pravima
o Ravnopravnost u odnosu na dob i spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Dostojanstvo osobe

2. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti
o Upoznavanje s dječjim pravima
o Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etničke, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Volontiranje u razredu i školi

3. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti
o Upoznavanje s ljudskim i dječjim pravima
o Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etničke, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike
o Suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Volontiranje i društvena solidarnost u lokalnoj zajednici

4. Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog
o Interkulturna otvorenost i komunikacija
o Osvještavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda

XVII. Izvanučoničke aktivnosti
Volontiram – pomažem djeci …

4. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti
o Upoznavanje s Konvencijom UN-a o pravima djeteta
o Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etničke, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike
o Suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Timski rad
o Volontiranje i akcije društvene solidarnosti u lokalnoj zajednici

5. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Želje i potrebe
o Osnovne potrebe ljudskih bića koje se moraju zadovoljiti kako bi čovjekovo dostojanstvo bilo potpuno
o Osnovne potrebe ljudskih bića temelj za nastanak ljudskih prava
o Prava koja imamo jednako pripadaju svakom drugom čovjeku bez obzira na
spol, rasu, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje

4. Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog
o Međukulturna otvorenost i komunikacija
o Osvještavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda

6. Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Zaštita okoliša i održivi razvoj
o Izrada različitih predmeta od otpadnog materijala

IX. Izvanučioničke aktivnosti - primjeri:
Primjeri:
Obrada teme „Proizvodnja i sudjelovanje u stvaranju novih vrijednosti u novcu i
zajedničkim društvenim dobrima“ može se povezati s prepoznavanjem poduzetnika u
lokalnoj zajednici, sudjelovanjem učenika u radu školske zadruge, prepoznavanjem i
sudjelovanje u istraživanju i rješavanju manjih problema društvene zajednice, sudjelovanjem
u volonterskim aktivnostima – Crveni križ, Caritas, u aktivnostima mladih tehničara i sl.
Praktično upoznavanje s medijima može se pospješiti tako da učenici izrađuju razredne
novine; uče o strukturi toga medija; prikupljaju i pišu o događajima iz škole i lokalne sredine itd.

6. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti
o Temeljna načela Konvencije o pravima djeteta: pravo na sudjelovanje, pravo da
razvijemo naše potencijale, pravo na sigurnost i dobar život, pravo na zaštitu
o Osobno dostojanstvo i ravnopravnost, uključivanje umjesto isključivanja

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Solidarnost i društveno koristan rad: pomoć slabijim učenicima, volontiranje

4. Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog
o Među/kulturna osjetljivost: prepoznavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda

5. Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača
o Poduzetnost u pokretanju projekata istraživanja i rješavanja problema u društvenoj zajednici, volontiranju, korisnog rada u školskoj zadruzi i sl.

XIII. Izvanučioničke aktivnosti – primjeri
o Pokretanje projekta istraživanja i rješavanja problema u lokalnoj zajednici, volontiranja, korisnog rada u školskoj zadruzi i sl.

7. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građana
o Ravnopravnost spolova, povijest borbe za ženska prava te mijenjanje položaja žena tijekom povijesti Pravo glasa žena
o Donošenje Deklaracije o pravima čovjeka (povijest)
o Pojava humanitarnih organizacija u zaštiti ljudskih prava (povijest)

2. Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Demokratska država i uloga građana u demokratskoj državi
o Zajednička dobrobit i društvena solidarnost osnova opstanka i razvoja društvene zajednice

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Društvene komunikacijske vještine
o Volontiranje i dobrovoljni društveni rad u zajednici: volonterstvo, etički kodeks volontiranja, iskustvo volontiranja
o Društvena isključenost, predrasude, diskriminacija, koruptivno ponašanje
o Društvena solidarnost prema učenicima i osobama s invaliditetom

8. RAZRED

1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građana
o Problemi u svijetu: glad, siromaštvo, terorizam, rat, ekološki problemi, ugrožene vrste, kloniranje

3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Socijalne vještine i društvena solidarnost
o Volontiranje i dobrovoljni društveni rad u zajednici: volonterstvo, etički kodeks volontiranja, iskustvo volontiranja
o Društvena solidarnost prema osobama s invaliditetom

4. Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
Kulturni identiteti i međukulturni dijalog
o Stereotipi i predrasude


Prepisani dijelovi iz "IZVODA IZ PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE". (AZZO)


Moram napomenuti da se humanosti tj. humanom odnosu prema sebi i drugima kao i životinjama djeca uče i kroz program Zdravstvenog odgoja.


Dakle prema svemu ovome svaki učitelj koji je razrednik i svaki učitelj koji vodi bilo koju skupinu u školi može odvojiti nekoliko sati humanitarnog rada za izradu predmeta za prodaju. Satovi razrednika, Likovne kulture i Tehničke kulture idealni su za izradu različitih predmeta, ali u planu lijepo piše da se Građanski odgoj i obrazovanje treba provoditi kroz sve predmete, pa nema prepreka da se uključe svi.

Pošto se na ovom blogu samo hvalim, pohvalit ću se što sam sve načinila za taj projekt. S djecom izrađujem humanitarne čestitke i predmete za prodaju i to na Likovnoj grupi i na satovima razrednika.


Ove godine u prosincu bit će ponovna akcija humanitarnih priloga „Škole za Afriku“.

Za tu prigodu izdvojila sam dosta svojeg slobodnog vremena i načinila dvadesetak ukrasnih kutijica na rezaču sizzix, vijence za vrata i nekoliko kuglica za bor. Znam da će to obradovati četvrtaše i moju kolegicu koja mi je ujedno i prijateljica.
Idealan primjer učenja humanosti je imati na nivou škole grupu koja promiče humanost i volonterstvo. Ove godine jedna moja kolegica izabrala je za slobodnu aktivnost upravo takvu grupu - Humane vrednote.

Eto zašto me nije tako dugo bilo. Prvi je razlog moji prvašići, a drugi što volim kreativan rad.
Post je objavljen 27.11.2016. u 14:15 sati.