Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/magnifikat6

Marketing

Predanje Bogu i Gospi: Oružje protiv vrhunskog Ubojice

A tko je vrhunski Ubojica pogađate? Sotona.
Onaj koji je u cijeloj Povijesti spasenja nastojao razarati Božja djela i na razne načine upropaštavati ljudske duše i tijela.

...

Ako zatvorimo oči pred nekom stvarnošću to ne znači da ne postoji. Tako nam se može ne sviđati činjenica da POSTOJI PAKAO, DA POSTOJI SOTONA – ali to ništa ne mijenja stvarnost da – postoji.
Odakle nam ta sigurnost?
ISUS JE O TOM GOVORIO, pa tko vjeruje Isusu (vjerujući da je on ne samo čovjek već i Bog; da je sama Istina) – vjeruje i svemu što je Isus rekao. Isus tako reče: ''bojte se onog koji i dušu i tijelo može baciti u pakao''; Reče također o paklu da će tamo biti ''jauk i škgrgut zubi'' ...
U BIBLIJI nalazimo i mnoge PRIMJERE OPSJEDNUĆA (TJ. POSJEDNUĆA – kako neki kažu,a možda i pravilnije), a i vidimo Isusa kako istjeruje zloduhe, a sami zlodusi mu se pokoravaju i priznaju ga Svecem i Sinom Božjim (Usp. Lk 4, .. Lk 8, ... ) . Image and video hosting by TinyPic
Vidimo i apostole kojima Isus daje vlast da izgone zloduhe...
I kroz povijest, kao i danas, postojali su primjeri POSJEDNUTIH OSOBA. Je li istina da ih je danas manje nego prije? Ili se neka posjednuća prikrivaju pod nazivom psihičkih poremećaja? Ako su se nekad egzorcistima, uz pomoć policije, otimali posjednuti kako bi ih se tretiralo kao psihičke bolesnike .
(usp. Satana, Miro Glavurtić, Sion 2002., str. 128.) – ne postoji li mogućnost da se to čini i danas?

SOTONA se pokazuje i U ŽIVOTU SVETACA koje ISKUŠAVA. Tako su se pustinjacima i demonima ukazivali demoni koji su hvalili njihovu ustrajnost i zanos ne bi li ih učinili oholima. Svetom Martinu se demon ukazao kao Isus, raskošno obučen, a kad je Martin rekao da mu ne vjeruje jer ga ne vidi s ranama prilika je nestala... Svetom Dominiku se demon ukazao u prilici majmuna ometajući ga u radu svojim grimasama. Sveti Ignacije Loyolski, sveta Terezija Avilska, blažena Ozana Kotorska su također imali susrete s demonima, u raznim oblicima... Među poznatijim svecima koje su demoni napadali i iskušavali su župnik Arški te Padre Pio iz Pietrelcine. Nakon buke koja je noću ometala ŽUPNIKA ARŠKOG zamolio je neke hrabrije ljude da noće u župnoj kući. Nekoliko noći su bili svjedoci lupanja ali nisu otkrili nikog te su ustanovili da buka ima neki drugi izvor, koji nije ljudska zloba . Svećenici na duhovnim vježbama su ismijavali ''đavolije'' župnika Arškog savjetujući mu da moli i posti kako bi otjerao 'đavle' iz svoje glave. No i oni su bili svjedoci jake, neobične i neobjašnjive buke. Župnik ih je uvjeravao da se ne trebaju uznemiravati jer kad je zloduh tako bučan to redovito najavljuje da dolazi ''neka velika riba''. Opet je bio predmet ismijavanja ali župnik je bio u pravu. Na misi se pojavi vitez des Murs ... Image and video hosting by TinyPic
Demon se sv. Mariji Ivanu Vianneyu često pokazivao i u liku crnog psa koji je imao plamene oči i oštru naježenu dlaku. Takav se pokazivao i sv. Stanislavu Kostki, ali bi nestali kad bi ovaj načinio znak križa. SVETOM PADRE PIJU se demon ukazivao u liku crne mačke, ponekad u liku mlade lijepe djevojke, a ponekad i u liku pape, u liku anđela čuvara ili liku sv. Franje... Image and video hosting by TinyPic

Danas se i POJAVA PROTESTANTIZMA tretira kao jedan od ogranaka KRŠĆANSTVA u kojem kao da nije toliko bitno tko je UISTINU njihov osnivač MARTHIN LUTHER, već se samo naglašava potreba EKUMENIZMA, JEDINSTVA MEĐU KRŠĆANIMA ...
Image and video hosting by TinyPic
JEDINSTVO je usitinu lijep ideal. Ali ga se u ovom slučaju može zlorabiti na štetu same ISTINE. Kako ujediniti nešto što je oprečno? Zar je ISTINA postala tako NEBITNA?
Na iznenađenje mnogima, naviklima slušati o protestantima samo u okviru 'jedinstva' tj. 'ekumenizma', - i samu pojavu REFORMACIJE (te rođenja PROTESTANTIZMA pod vodstvom MARTHINA LUTHERA) se može promatrati kao DJELO SOTONE – ''oca Laži'', ma koliko to nekom zvučalo suludo i nestvarno.
Možda nam u osvjetljavanju te crne pojave u povijesti - pomogne opis samog začetnika protestantizma – MARTHINA LUTHERA. O Marthinu Lutheru možemo često pročitati samo površno.
Kako je doktorirao teologiju, bio katolički redovnik, augustinski monah, te kako je kasnije, uvidjevši loše stvari u Crkvi, započeo oštro kritizirati crkvene velikodostojnike.
Ne niječe se da je u Crkvi loših stvari bilo, kao što ih ima i danas, ali je važno pogledati malo bolje i izvor Lutherovih inspiracija u borbi protiv Katoličke Crkve.
Rijetko možemo o Lutheru pročitati ovo – pa je vrijedno navesti i veći citat već navedene knjige o Sotoni:

''Historija svijeta samo je povijest Crkve; protestantizam je kobnija stranica te povijesti; to je sumrak evropskog i kršćanskog jedinstva. Joseph de Maistre napisao je o protestantizmu stranice pune gorčine. Po njemu, protestantizam je najveći neprijatelj Evrope, to je 'univerzalni rastvarač'' aprotestanti su ''sinovi oholosti, očevi anarhije'' (...) U Crkvi se danas još jedino Papa Pavao VI usuđuje govoriti o protestantizmu s takvim tonom osude, dok jedan naopaki ekumenizam razara posljednje utočište istine.
Demonska mora vlada nad epohom prvih protestanata, u kojoj se uzdiže tragična figura augustinskog redovnika Martina Luthera, koji je u već u ranoj mladosti padao u melankolične krize. Zastrašivale su ga posljedice grijeha; beskrajno je zazivao Božju pravdu. Jednog dana grom udari pored njega i baci ga u jedan svijet bizarnog misticizma. Zaredio se 1512. God, ali samo porestoše njegovi unutarnji nemiri. Govorio je: ,,Molite se za mene; svakog dana sam jedan korak bliže paklu!''. Doktorirao je teologiju 1512. G i kao Erazmov učenik, počeo kritizirati navodne skolastičke zablude i način života crkvenih velikodostojnika. Kada 1516. Izbi afera s indulgencijama Luther je grmio s propovjedaonice. 31. listopada 1517 na vrata wittemberške crkve on pribi list sa svojim tezama. Rodio se protestantizam. (...)
Luther je neprestano pričao o đavlu, osobito prijateljima za trpezom. Satana je na početku svih njegovih uvjerenja, bjesova i ispada. Prema Audinu, ''Njemačkom sus e širile glasine da je Luther u vezama s nevidljivim silama i da ima noćne sastanke sa Satanom''. Govorilo se o čovjeku u crnom, koji ulazi u wartbourški zamak, ali ponekad i o jarcu, ili lijepoj djevojci. (...9 pričao je o svojim sastancima sa Satanom. U svom traktatu, Missa privata (1521) Luther jednom diaboličkom scenom, koja je postala historijska, 'ilustrira ulogu Satane u svom moralnom razvoju'' (f. Ribeadeau Dumas). Pričao je da se probudio jedne noći u ponoć; uz njega je bio Satana. Uljudno su raspravljali; đavo je zvao redovnika ''prosvećenim doktorom''. Knez Tame vodio je s rdovnikom tešku diskusiju o misi i Luther je pred Sataninim argumentima, povjerovao u zabludu Crkve. Često je podsjećao na tu tragičnu noć i taj strašni sastanak. Demonska argumentacija izokrenula je redovnikovo uvjerenje; u raspravama o celibatu Luther je tvrdio da je to djelo Satane. Audin je pisao: ''Sve što je još bilo neodlučno u Lutherovoj duši i što se odnosilo na vrijednost biblijskih tekstova, polako je padalo pred đavolovim argumentima. Uvjeren od Duha Tame, redovnik više u žrtvi mise nije vidio ništa drugo do li papističku idolatriju i prestade da je prikazuje.'' (...) Luther se krio u Wartbourgu, u zamku usred planine. Sustavno je, kamen po kamen, razarao Crkvu: ispovijed, kult svetaca, misu, čistilište, posljednju pomast, zavjete.
Satana se sa mnom šeta spavaonicom – pisao je Luther; on naređuje demonima da me prate. Trvdio je da ga ponekad i dva demona muče teološkim problemima. Govorio je – često me u diskusijama tako pritisnu da se dobro oznojim. Đavao je vječito ljut; ja to dobro osjećam i shvaćam ga. (...) U detalje je opisivao razgovore s đavlom. '' (isto, str. 106-109)

Tko se zanimao za psihologiju i čuo je valjda za K.G. JUNGA te da je on najveći PSIHOANALITIČAR XX vijeka. No neke druge činjenice nisu tako poznate. Tako npr. ova da je bio sin velikog švicarskog masona koji je bio uronjen u OKULTIZAM. U svojim ''snovima'' bi posjećivao neku biblioteku a alkemičarskim spisima i knjigama. Jung se sa svojim vizijama šeta i razgovara. Tako je opisivao jednog svog ''gurua'' kao pojavu s likom starca, s rogovima bika i s krilima ptice vodomara. Jung je također bio Freudov učenik. (usp. Isto, str. 122-124)
Što sve može OKULTIZAM I MAGIJA uz pomoć sotone pokazuje i primjer Austina Sparea koji je pripadao jednoj satanističkoj zajednici. B. Je pitao Sparea može li prouzrokovati I KIŠU - magijskim putem. Spare reče da može ''i poče crtati na staroj kuverti jedan znak svog alfabeta. Oblaci se počeše naglo skupljati u gustu tamnu masu, točno iznad njihove glave. Uskoro se prolomi strašan pljusak, tako da su se potpuno mokri vratili kući'' ... (usp. Isto str. 126.)

Da Sotona može uspješno OBMANJIVATI LJUDE te učiniti i SVIJETLE LIKOVE CRKVE – TAMNIMA pokazuje primjer crne legende O PAPI SILVESTRU II. O njemu su naime širile priče da je sklopio ugovor s vragom kako bi postigao slavu i moć. Postao je papa. A onda mu se, prema legendi, ukazuje za vrijeme mise sam đavao te ovaj predosjeća da je došao dan njegove smrti pa daje da mu se odsjeku udovi jer je njima častio sotonu. Navodno je i poslije smrti toliko oplakivao njegove grijehe da i kamen njegova groba vlaži godinama nakon njegove smrti. To je potaklo papu Inocenta X, da godine 1648 otvori grob pape Silvestra II. Nasuprot takvim strašnim pričama, u grobu je nađeno cijelo i neraspadnuto tijelo, ruke prekrižene na grudima, a tijelo je bilo ukrašeno znacima dostojanstva. (Isto, str 131. )

A kako je, u povijesti, Sotona uspio od viteškog reda TEMPLARA učiniti 'SINAGOGU SOTONINU' – ne samo da je začuđujuće nego i grozno i odvratno.
Image and video hosting by TinyPic
Nad tom preobrazbom zgražao se i sam papa Klement V. Umjesto redovnika pripadnici su postali bankari. Oni koji su kasnije ulazili u red su imali strašne obrede koji gaze kršćanske svetinje. Osim gaženja križa, primjerice, pojas koji je nekad bio simbol čistoće bio bi se obujmio oko nekog idola a onda stavljao na nove pripadnike reda, kao predmet koji je imao magijske učinke. (usp. Isto str 133.)
ČAROBNJAŠTVO je odigralo veliku ulogu U SOTONSKOJ IGRI oko vlastodržaca. Bilo je sve manje svetih kraljeva kao što je bio francuski kralj Luj, a sve više onih prokletih. ''Pape su svjesne prisustva čarobnjaka i satanista i u svojoj najbližoj okolini. Kao zelene muhe oni padaju na lešine, kruže oko prijestolja koja se ljuljaju. Arnaldus de Villanova je primjerice liječnik koji je bio uronjen u oklultizam, a bio je liječnik i nekih papa. Boravio je na dvorcima i liječio. Njegova medicina liječi ''krvlju crnih pasa, živom koja se stavljala u pragove kuća, upotrebljavanjem magneta, srcima vrana i jastrebova, uvudeći u kuću jarad (kako bi se 'istjerali zlodusi') ... Ovaj liječnik imao je velikog utjecaja i na kraljeve, a također i na intelektualnu klimu i humanističku znanost budućih stoljeća (isto str 147)
Image and video hosting by TinyPic
ČAROBNJAŠTVO I VJEŠTIČARSTVO je pojava na koju su pape stoljećima upozoravale, iako možda mnogi misle da su te pojave ''samo iluzije ili bajke''. Na Sorboni je tako tvrdio i Guillaume Edelin, doktor teologije. No treba znati da je taj isti doktor teologije sklopio ugovor sa samim đavlom, te pristupio sekti satanista 1438. Godine. Nikola Jacquerius koji je osobno poznavao Guillaumea kaže kako mu je sam đavao naređivao da javno propovijeda kako su SASTANCI ČAROBNJAKA SAMO ILUZIJE – jer će tako povećati demonsku vlast.
Povijest bilježi demone MAGNETIZMA. Zanimljiv je primjer dr Thouvereya koji je uspijevao liječiti i najteže bolesti,a njegova moć je dolazila, kako je povjerio jednom prijatelju, od jedne ogromne osobe koja se jednu večer pojavila u njegovoj sobi i rekla između ostalog: ''...ti ćeš liječiti riječima i polaganjem ruku.
I tu moć koju ti dajem sačuvat ćeš samo pod jednim uvjetom: da se nikada ne potčiniš i ne primiš blagoslov katoličkog svećenika''. Image and video hosting by TinyPicGodinu dana poslije toga dr T. Je postao udovac i kad se htio ponovo oženiti njegova žena je inzistirala da se vjenčaju u crkvi. On se očajnički tomu odupirao ali je na kraju popustio. Kad je primio blagoslov od svećenika nestale su i njegove čudesne moći liječenja (!) (usp. Isto, str 188-189.)

Čuli smo za SPIRITIZAM ili prizivanje duhova. I to su VRAŽJA POSLA. Oni koji misle da na taj način komuniciraju s pokojnikom – možda nisu ni svjesni da se igraju s vragom (a ne s pokojnikom). Zloduh može komunicirati na razne načine: tipologijom (''spiritistički telegraf''; kuckanjem - npr. dva puta ako je odgovor 'da'...), automatskim pisanjem, (ruka vođena vragom...) i sl.
Sveti oficij je dekretom od 24.4.1917. godine zabranio vjernicima da prisustvuju spiritističkim seansama, čak i ako izražavaju ''da ne žele saobraćati sa zlim duhovima''.
''Nesumnjivo je da spiritizam postoji, kao način saobraćanja između ljudi i nevidljivih bića, isto je tako nesumnjiva činjenica da su ta bića demoni... Bog, anđeli, duhovi mrtvih nemaju nikakve veze sa spiritističkim stolovima ... te stolove pokreću demoni'' (isto, str. 202)Image and video hosting by TinyPic
''Dr Forbes Winslov utvrdio je da je u Americi, u samo nekoliko godina, 10 000 ljudi koji su se bavili spiritizmom završilo u ludnicama''

A da je i pojava te ŠIRENJE MASONERIJE ('Slobodno zidarstvo')
Image and video hosting by TinyPic
povezano sa sotonom i sotonizmom svjedoče i oni koji su bili masoni najvišeg, 33. stupnja – kao npr. Paul Rosen koji ''napušta Slobodno zidarstvo i objavljuje knjigu Satana i kompanija, gdje tvrdi da je cilj Masonerije obaranje morarhije i rušenje Crkve, te uvođenje društvene anarhije. (str 246)
Navodim nekoliko citata iz knjige: 'Satana':
''i mnogi masoni nisu dovoljno skrivali da se iza ''Velikog arhitekte svemira'' krije Lucifer. Pred tim satanizmom, neki masoni napustiše lože. Upravo su oni najbolje osvijetlili pravu prirodu masonstva... (...)

''na našim savjetima je odlučeno da ne želimo kršćanstvo; treba dakle proširiti porok među narodom; neka ga udiše svim svojim osjetilima, nekga ga se napije, neka se zasiti. UČINITE IM SRCA POROČNA I NEĆETE VIŠE IMATI KATOLIKA'''' (iz jedne poruke karbonarske Vrhovne vente...)
I porok se ustavno širio, posredstvom kazališta, glazbe, plesa, filma, mode, erotizma, pornografije.
Jedno kasnije uputstvo ložama kaže:
''Religija ne strahuje od noževa, ali može pasti pod težinom pokvarenosti.
ne propustite nikada da kvarite;
poslužite se sportom, kao izgovorom, ili klimatskim liječenjem...'' (...) Konačno u današnjim danima 'permissiv society' vlada krilatica. ,Kvarite i budite pokvareni!'Masonerija je nametnula čitavoj jednoj književnosti luciferanski mit o nepravedno palom ''anđelu svjetlosti'', Luciferu, i o Bogu kršćana koji je zao i čiju Crkvu treba rušiti (...)
Viktor Hugo je napisao 'Kraj Satane', u kojoj poemi Satana isčezava a rađa se ''nebeski Lucifer''. Baudlaire piše litanije Satani... (str. 245)

Papa Leon XIII piše 1890. god piše encikliku dal Alto, u kojoj se kaže da je Masonerija prožeta satanskim duhom. U ratu masona protiv religije papa piše u pismu Custodi (1892.) kao i u poslanici Inimica vis, od 1892., u kojoj kaže da je duh svih ranijih sekta oživio u masonskoj sekti''.
Msgr Leon Meurin D.I. nadbiskup Port-Louisa, objavio je 1893. Obimno djelo Masonerija, Sinagoga Satanina u kojem izričito kaže da se u tajnim ložama obavljaju satanistički obredi kao i da se satana katkada osobno ukazuje. (248.)
Kada su se pojavila prva djela koja govore o satanizmu masonerije i odjeknule enciklike slobodni zidari su stvorili plan neutraliziranja svih otkrića. Sva svjedočanstva trebalo je učiniti apsurdnim.
Orkestralnom štampom i isplaniranom mistifikacijom velikih razmjera trebalo je paladizam i satanističke kultove učiniti smiješnim... (str. 249) ... Tijekom dvanaest godina slijedila su djela o paladizmu ... mješao se istinite podatke s grotesknim fabulama. (...) (str 250)

...Ova obmana ima za cilj da zavede katolike, sve učini smiješnim i BESMISLENIM, i da se tako diskreditira antimasonska borba, kao i literatura o Satani. (str. 251.)
(u Paladizmu se radi o paklenoj inverziji: kršćanski Bog je zao, a Satana je njihov pravi bog, nepravedno kažnjen. )

... Na ruskom dvoru. (str 256-257) meštar Filip ... na ruskom dvoru misle da je čudotvorac ... Ruski car je okružen čarobnjacima. Na dvoru je i mag Pjotr ... koji cara liječi od neke stomačne bolesti, a zapravo mu daje jednu drogu koja će mu potpuno oslabiti volju. (...)
Dr. Papus povezuje magiju i medicinu. Surađuje s dr Charcotom, koji je liječio od histerije u Salpetrieri, i tako su satanisti utjecali da se posjednuća tretiraju kao histerične pojave. Medicina je omiljeno područje čarobnjaka... (258.)
Aleister Crowley. Potekao iz religiozne obitelji... veoma mlad krenuo je putevima proklestva, tražeći tajne znanosti i moći. Čitavog života zazivao je duhove i težio susretima s ''tajnim vođama''. (...) Vratolomni je uspon Crowleya u hijerarhiji masonerije... (...) blizini nekog jezera u kojem navodno živi neka neman Crowley priređuje orgije. (...) zazivao je demone, (268), (učio je od afričkog vrača kako se hoda po žeravi... (270 str.) Crowleyevi biografi tvrde da je on izmislio magijski znak 'vikotriju', kada je uvidio da su nacisti usvajanjem svastike i znaka 'V' pokrenuli neodoljivu plimu demonijačkih sila... (276)...
Image and video hosting by TinyPic
Izvrnuti univerzum. (280-281)... ''ako ne prihvatimo istinu prihvatit ćemo laž. S rušenjem Kristove crkve uzdiže se anticrkva, Sinagoga Satanina.
Crkva je bdjela nad istinom i vjerno tumačila Riječ Božju.
Učila je da je Satana tajanstveni inspirator hereza...
U okviru masonske duhovnosti hereze su postale istinite. A u samoj crkvi posumnjalo se u istinitost kršćanske doktrine i teolozi su ustajali protiv svake dogme i objavljene istine; teolozi su postajali pokretači najmračnijih hereza ... Crkveni personal i vjerski listovi i kod nas pišu da i govore da Crkva nije JEDINI ČUVAR ISTINE i zastupaju pluralizam. Tako oni osporavaju sam smisao postojanja CRKVE. I to je konačna faza rastrojstva; diverzija teologa, svećenstva i laika. Posljednji stupanj laži je UKIDANJE APSOLUTNE I CJEOVITE ISTINE, u svopćem relativnizmu i pluralizmu. (281.)

A ipak KATOLICIZAM je sama ISTINA jer je CRKVA BOŽJE DJELO.

Samo u jednom teokratskom društvu, koje ima sveopći karakter, kao MASONERIJA, moguće je da se jednoga dana UJEDINE – ISLAM I KRŠĆANSTVO,
ŽIDOVSTVO I BUDIZAM,
EVROPA I AZIJA,
u jednom zajedničkom idealu i u istoj nadi. Jednom riječju MASONERIJA TREBA OSNOVATI SVEOPĆU CRKVE (!!!)
(!!!)
(283)
Edit Kermit Roosevelt opisuje plan HRAMA te nove sveopće crkve, koji se treba izgraditi u Washingtonu. Image and video hosting by TinyPic
Sazdan je od ŠEST DJELOVA a svaki dio posvećen je jednoj religiji. Iza ovog programa stoje veliki financijeri, senatori i iluministi... Tako se utemeljuje hram nove svjetske religije ''Church of all people'' – ''Crkva svih naroda''. (284)
...Za njih će heretici biti jedino pravi kršćani. Kršćanski pak mistici govore o tri mračna dana, kada će sluge Antikrista htjeti istrijebiti posljednje kršćane, koji će biti nadnaravno zaštićeni...
's njima surađuju P. Desjardins i P. Sabatier, nadajući se da će rastočiti crkvu samim katoličkim svećenicima, koji će naučavati navodne ''MODERNE ISTINE''.
Masonska akcija u preobražavanju katoličkog klera i teologije veoma je izražena u Nizozemskoj, ako i u SAD-u osobito pri sveučilištu Notre Dame – gdje je bilo žarište ''katoličkih'' pentakostalaca; u kolovozu 1977. Tu je 70 OKUPLJENIH TEOLOGA ''ZAMAGLJIVALO TEOLOŠKE PROBLEME'', o čemu je govorio msgr. Franić na Rimskoj Sinodi... (286)
Dvije greške možemo učiniti u odnosu na demone: možemo posvuda vidjelti njihovo djelovanje i nadmoć ili ne vidjeti nigdje. Danas i vjernici i teolozi upadaju u drugu grešku: za njih đavli više ne postoje. Razborito je kloniti se jedne i druge pretjeranosti.Dojam da đavli ne postoje samo je njihova najveća prijevara.
Demoni kao da su obmanuli same vjernike i teologe.
TAJNA DRUŠTVA su kao i đavao = njihova najveća prijevara je uvjeriti narod da NE POSTOJE (!!!), kaže P. Mariel, koji je upoznat s njihovm taktikom. (287)

***
nastavak..... (...)

Image and video hosting by TinyPic

Preuzvišena kraljice nebesa i Gospodarice anđela,
Ti, koja si od Boga primila moć i misiju da smrviš glavu satani,
Molimo te smjerno,
Pošalji nebeske čete, da bi one pod tvojim zapovjedništvom prognale vraga,
svugdje mu se suprostavile, obuzdale njegovu drskost i bacile ga u vječni ponor!

Tko je kao Bog?
O dobra i nježna Majko, Ti ćeš uvijek biti naša ljubav i naša nada.
O božanska Majko, pošalji svece da nas brane i da daleko otjeraju vraga, okrutnog neprijatelja!
Svi anđeli i arkanđeli, branite nas i čuvajte nas!

nastavit će se...

Post je objavljen 19.10.2013. u 11:21 sati.