Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/gospa-moja

Marketing

PUT KRIŽAUvodna molitva

Premilostivi Bože, Isuse Kristel Evo duša moja s rastuženom Majkom tvojom Marijom ide za tobom i prati te na teškom putu tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

Pjevači:

Rascviljena Majka staše,
Pokraj Križa uzdisaše,
Videć Sina propeta.Svećenik: Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.
1.PRVA POSTAJA Isusa osuđuju na smrt


Gledaj nedužnoga lsusa gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: - "Propni ga, propni"! Osudiše ga; a on prima drage volje osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva.

P o m o I i m o s e. Gospodine Isuse, na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam te zlim življenjem svojim osudio. Oprosti mi! Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:

Čije srce ucviljeno,
Vele gorko izmučeno,
Žalost ko mač prostrijeli.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

DRUGA POSTAJA Isus prima na se križ

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav sviiet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

P o m o I i m o s e. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na se križ, što ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:

0 koliko rascviljena
Bi djevica preblažena
Majka Jednorođenog.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

TREĆA POSTAJA Isus pada prvi put pod križem

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom, a pada zato da se mi podignemo iz zloća svojih. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

P o m o l i m o s e. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš ti da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi tvoje. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:

Koja gorko žalbovaše,
Blaga Majka, dok gledaše
Muke Sina premilog.


Puk: Sveta Majko, men' usliši, U srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

ČETVRTA POSTAJA Isus susreće svoju svetu Majku

Gledaj žalosnu Majku lsusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrdjena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

P o m o I i m o s e. Predragi Isuse! Molim te za onu tugu što si je podnio kad si sreo Majku svoju: podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek spominjem muke Sina tvoga i da po njoj dodjem u nebo. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Ah! tko ne bi proplakao
Kad bi Majku ugledao
U tolikoj žalosti?

Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

PETA POSTAJA Simon Cirenac pomaže isus nositi križ

Spasitelj je tako iznemogao da više ne može nositi križ, ali tvrdo srce Ijudsko nema smilovanja. lsus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život: sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Simona te pomogne Isusu nositi križ. 0 sretna li Simona! A kako ti nosiš križ?

P o m o I i m o s e. Premili moj lsuse! Prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost tvojega križa i daj mi milost da križ od tebe meni poslani zagrlim i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Tko bi mog'o bez žalosti
Gledat' Majku u gorkosti,
Muke s'Sinom trpjeti!


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

ŠESTA POSTAJA Veronika pruža Isusu rubac

Medju silnom svjetinom koja se naslađivala mukama lsusovim, našla se jedna pobožna žena te požali lsusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svoga, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogiedalo često!

P o m o I i m o s e. Predobri lsuse koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Radi grijeha puka svoga
Vid' lsusa premiloga
Mukam, bičim podložna.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

SEDMA POSTAJA Isus pada drugi put pod križem

Eto i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ .

P o m o l i m o s e. Ljubazni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim te za boli što si ih oćutio kod ovoga pada, uzdigni me iz grijeha mojih i ne daj da se ikada više u njih povratim. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:

Gledaj Sina preljubljena
Umirući zapuštena
Dok Duh Sveti izdahnu.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

OSMA POSTAJA Isus tješi jeruzalemske žene

Bogoljubne žene požališe lsusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: *Kćeri jeruzalemske. Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!* I tebi lsus veli isto što je rekao ženama: *Ne oplakuj, sinko, mene nego oplakuj sebe i grijehe svoje!*- A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

P o m o l i m o s e. Premili Isuse, koji voliš da oplakujem grijehe svoje negoli muke tvoje, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s tobom u Kraljevstvu nebeskom. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Čin' da plamen srca moga
Ljub' Isusa Sina tvoga,
Da mu budem ugodan.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

DEVETA POSTAJA Isus pada treći put pod križem


Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja Ijudskoga. Zašto ti nećeš da nosiš križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

P o m o l i m o s e. Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali si se opet pridigao i prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom i trepetom mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, odakle nema spasenja. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Tvoga Sina izranjena,
Za me gorko izmučena,
Muke sa mnom razdijeli.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

DESETA POSTAJA Isusa svlače

Gledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše! Oh, strahotel Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizdavosti i puste taštine mora on podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odijećom nedužnosti koju smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

P o m o I i m o s e. Nedužni lsuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da sve što je taštim Ijudima slatko, meni bude gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Čin' da s tobom gorko cvilim
Za lsusom dragim, milim
Dokle budem živio.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

JEDANAESTA POSTAJA lsusa pribijaju na križ

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge, koje su koračale jedino za spasenje ljudsko. Što si
ti zasluiio koji si rukama svojim toliko nepravde počinio; koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti. Bolje na ovom svijetu negoli na drugom.

P o m o I i m o s e. Klanjam ti se. Isuse moj i molim te za svetu muku tvoju: daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha; daj da razapnem grešne požude tijela svoga i da vazda budem tvoj. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
O preslavna svih djevica,
gorke suze tvoga lica
Nek me čine plakati.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

DVANAESTA POSTAJA Isus umire na križu

U groznim mukama visi Spasitelj na kriiu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!" Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.

P o m o I i m o s e. Strpljivi lsuse, koji si na križu izdahnuo, molim te, pritegni me k sebi na sveti križ. Zaslužio sam nesretnu smrt, ali te molim za pregorku smrt tvoju, smiluj mi se i daj da jednoć s križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Čin' me ranam izraniti,
Čini Križem opojiti,
Još i krvlju Sinovom.


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

TRINAESTA POSTAJA Isusa skidaju s križa

Promisli koliku je bol morala oćutjeti blažena Djevica Marija kad joj mrtvo tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh probode mačem prevelike žalosti Majčinsko Srce Njezino. Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš.

P o m o l i m o s e. Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Motim te za onu preljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijeto božanskoga Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilol Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Da ne budem ognjem spaljen,
Već po tebi, Djevo branjen
Na dan suda strašnoga.Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

ČETRNAESTA POSTAJA Isusa polažu u grob

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast, položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše jog nitko ukopan. No tijelo Isusovo nije ostalo u grobu. Domalo je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako ustane slavno na vječni život.

P o m o I i m o s e. Isuse, početniče života, daj da na tvom grobu oživim novirn životom i da, obumrvši posvema grijehu, s tobom jednom uskrsnem na tivot vječni. Amen.

0če naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu.

Svećenik: Smiluj se nama, Gospodine!

Puk: - Smiluj se nama!

Pjevači:
Kada umre tijelo moje,
onda duša slave Tvoje
Nek s'napoji zauvijek!


Svećenik: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Puk: Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

ZAVRŠNA MOLITVA

Predobri lsuse. zahvaljujem ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu muke svoje, na zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu. 0 ne daj, lsuse, da neizmijerna vrijednost Presvete Krvi Tvoje bude za me izgubljena, nego mi udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj i Njegova pod križem žalosna Majka Marija!

Prvi put ove godine u našoj župi je organizirana molitva Žive krunice.
Pohvale župniku Ivanu i kapelanu Tomislavu i svima koji su se uključili u molivu Živu krunice.
Pohvale i časnoj Ivanki koja je i djecu u školi uključila u molitvu krunice. Neka nam i ova korizma bude vrijeme razmišljana o Isusovoj muci i žrtvi koju je za nas podnio. Promislimo kako mi podnosimo naše probleme, nevolje, žrtvujmo se. Učinimo u korizmi djelo milosrđa, budimo bolji prema drugima.

Svima lijep pozdrav i nadam se da ćete se i Vi uključiti u molitvu krunice.Post je objavljen 25.02.2012. u 19:42 sati.