Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/evandjeljeumolitvama

Marketing

40. Pripremite put za Moj dolazak

PITANJE:

Gospodine,
Danas su katolici ugroženi kada su kao manjina u
mnogim zemljama trećeg svijeta. Unatoč toga broj
katolika se povećeva prvenstveno prelaskom
pripadnika drugih religija i sekti na katolički kršćaniki
put. Molimo da nam izneseš riječi istine o tome.

Isus je rekao:
"Moj narode, u prvom čitanju ste čuli kako je Sv. Petar
imao nekoliko vizija koje su mu potvrdile da konzumiranje
nekih jela nije pogrešno. On je također bio vođen u domove
neznabožaca kako bi On mogao položiti ruke na njih. Sveti
Petar je odgovorio na poziv Centuriona da dođe i blagoslovi
njegovo domaćinstvo sa krštenjem Duha svetoga. Vjerni uz
Sv. Petra su isto vidjeli neznabošce posjećene po milosti
Duha svetoga. Ovo je bilo prvi put da su neznabošci kršteni
i dovedeni u crkvu. Sveti Petar je također bio misionar među
neznabošcima. U ovom čitanju Ja želim Moj narod naučiti da
sam Ja umro za svakoga i da su svi dobrodošli da dođu i budu
kršteni u moju crkvu. Danas vi ne smijete diskriminirati druge
ljude zato što oni, koji Me prihvate i traže Moje oproštenje,
mogu biti spašeni. Dajte hvalu i slavu Meni jer Ja zovem
neznabošce i ne-Katolike da dođu i budu kroz Mene spašeni.

(dio poruke od 16.05.2011., Johnu Learyju)


Gospodine,
govori se o nastanku budućih podjela u Tvojoj crkvi,
kako će se to odvijati?

Isus je rekao:
"Moj narode, ja sam vam dao mnogo poruka o nadolazećoj
podjeli u Mojoj crkvi koja će odvojiti različite dijelove Moje
crkve. Vidjet će te podjelu između otpadničke crkve i Mog
vjernog ostatka. Otpadnička crkva će slijediti principe Nev
Age-a i objaviti da seksualin grijesi nisu više smrtni grijesi.
Moj vjerni ostatak će slijediti učenje koje su dali moji apostoli.
Ovo će onda slijediti i vjerski progon koji će zatvoriti sve crkve,
a Moji vjerni će morati tražiti zaštitu u Mojim skloništima.

(dio poruke od 06.01.2011., Johnu Learyju)
Post je objavljen 29.01.2012. u 14:55 sati.