Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/evandjeljeumolitvama

Marketing

38 - Pripremite put za Moj dolazak!

PITANJE:

Gospodine,
često smo "mlaki" u vjeri, a, to stanje ne želimo
priznati kao pad, i svjesno stanje spremnosti za
činjenje novih grijeha, molimo, pokaži nam način
da jasnije prepoznamo Tvoju volju u našem životu?

Isus je rekao:
"Moj narode, teško je Mojim vjernim shvatiti kako
su mnogi sveci imali darove da postignu očuvanje
njihove svetosti u životu. Ovim svecima je bila dana
milost da ispune svoje misije, ali da nisu u potpunosti
dali svoju volju Mojoj volji, ne bi imali takav duhovni
uspjeh. Ja gledam u srce, sa željom da se slijedi moja
misija. Kada duše surađuju s Mojom voljom, one mogu
postićin puno na spašavanju duša. U vrlo malo slučajeva
vi ste vidjeli fizički dokaz ovih svetih ljudi kao u nekih koji
su imali Moje rane po tome što su bili stigmatci.
Drugi dokazi vidljivi su u neraspadivim tjelima svetaca.
Za one nevjernike, ili one koji trebju neku fizičku sigurnost,
ovi znakovi daju autentičnost Mojim svecima i njihovi svetim
životima. Čak i Moji mučenici su znakovi jake vjere da
ohrabre one koji su mlaki u svojoj vjeri. Drugi znakovi su
se pojavljivali na krvavim mjestima koja se stvaraju na
Mojim hostijama u čudima moje Euharistije, da pokažu
Moju stvarnu nazočnost u Mojim Hostijama. Kada sam
se ukazao Mojim apostolima, ja sam im dao fizički dokaz
Mojih rana i Mog jedenja hrane, kako bi oni mogli shvatiti da
sam uistinu uskrsnuo od mrtvih. Stoga ne budite nevjerni,
nego vjerujte u Moje uskrsnuće i da će jednoga dana svi
Moji vjerni Uskrsnuti, u proslavljenom tijelu kao što sam Ja.

(dio poruke od 11.08.2011., Johnu Learyju)


Post je objavljen 15.01.2012. u 19:17 sati.