Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/dijanaemanuel

Marketing

Marijini blagdani

Marijini blagdani
Blažena Djevica Marija željela je čitavim bićem proslaviti Krista Gospodina. Ako je Krist potpuna slika Očeva, otisak bića njegova, onda je Marija najvjerniji otisak Kristova Duha.

Isusova Majka, kao što je tijelom i dušom već proslavljena na nebu, slika i početak Crkve kakva ima biti u budućnosti, tako i na ovoj zemlji, dok ne dođe Dan Gospodnji, svijetli putujućem Božjem Narodu kao znak pouzdane nade i utjehe. (LG, 68 )


U namisli svojoj Bog je Mariju od vijeka posjedovao, u namisli svojoj on je Mariju od vijeka ljubio, u namisli njegovoj Marija od vijeka bijaše predmetom božanskih njegovih naslada.

Marija je jedina čija je unutrašnjost uređena, čije je srce slobodno od svake neuredne strasti, dok mi svi osjećamo itekako grijeh i njegove posljedice. Marija je ona kojoj nije mogao nauditi grijeh ni ikoja posljedice grijeha. Milost bezgriješnosti sačuva je i od griješnih sklonosti i nagnuća. Ova milost, ova moć njezina, kojom savladava svaki nered, udijeljena joj je od Boga ne samo radi nje, nego i radi nas

Bogoljubni slušatelji! Nemoguće je da promatramo Mariju Milosti punu na tolikoj visini svetosti, a da se naše srce ne gane, da štujemo i ljubimo presvetu Djevicu koja je već pri svome dolasku na svijet bila toliko lijepa, tako mila. Mi ne možemo tu rijeku nebeskih milosti promatrati, a da ne zaprosimo sebi malo od te žive vode koja teče u život vječni. Punina milosti njezinih nuka nas da je prosimo da i nama udijeli od onoga u čemu obiluje. A Crkva nam govori da ona rado skrbi za one koji se njoj utiču i pobožno je časte.

Marija naime nije samo Majka Božja, nego je u pravom smislu i otajstvenim načinom također majka cjelokupnog kršćanskog puka: dakle - naša majka i majka svakog pojedinog kršćanina. Svi ostali časni naslovi Marijini, njezina veličina na nebesima, kao i slava na zemlji posljedica su dvostrukog ovog materinstva. Božjim materinstvom približila se neposredno Bogu, a kao majka kršćana ima svoj prijesto među kršćanskim pukom koji se bori i pati. Da, mi možemo reći da ona upravo kao majka naša kraljuje u kršćanskom puku i da upravo materinstvo njezino ono što kršćanski puk tako čudovišnom silom k sebi privlači.Otac Vendelin Vošnjak


Post je objavljen 14.07.2011. u 12:02 sati.