Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/terapeutinazarenieseni

Marketing

Haldejci
(Izvadak iz Drugog dela knjige ’O posvećeničkom življenju’. brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.com


Haldejci su poreklom bili semitski narod, doseljen u južnom porečju Eufrata, tvorci Novobabilonskog carstva. Njihova civilizacija, koja je negovala čitav niz naučnih disciplina, počela je se uzdizati oko 2.000 g. se., u vremenu Hamurabija. Od vremena Aleksandra Makedonskog Haldejci su bili poznati ponajprije po svojim sveštenicima, dobrim zvezdočatcima. Haldejac (grč.: ho chaldaíos) je tako postao sinonim za zvezdočatca, tumača snova i znamenja, predskazatelja budućnosti. Haldejci kao zvezdočatci i matematičari su proračunavali eklipse (pomračenja nebeskih tela), te doprineli odgovarajućoj podeli vremena (meseci, dani, sati i minuti).
Do smrti Aleksandra Velikog astrologija među Helenima nije imala veliki značaj, dok kod Rimljana, u helenističko doba, ona prodire u sve slojeve društva. Profanisani haldejci počeli su se baviti i političkim spletkama. Tako Takit priča o aferi iz 16. g. ne., za vreme vladavine kajsara Tiberija, kako je Libon Drus iz porodice Skribonija, koji je se predao nekromantiji (opasnom prizivanju mrtvih) optužen da uz pomoć haldejaca priprema prevrat: »Senator Firmije Kat, blizak Libonov prijatelj, navede ovog mladog, nepromišljenog i lakovernog čoveka da se pouzda u obećanje haldejaca, u opsenarske veštine magijaca, da poveruje tumačima snova. /.../ Navodio ga je na raskošan život, na zaduživanje, bio mu drug u raspusnom životu, u novčanom škripcu, ne bi li ga sa svih strana upleo u mrežu svojih optužbi.« ('Anali', II, 27) Libon, koji je i sam druge nagovarao da prizivaju sene mrtvih, u bezizlazu pred optužbama, ubio je se mačem na gozbi. Potom je Senat doneo odluku o proterivanju astrologa i magijaca iz italije. Jedan od njih, Lukije Pituanije, strmoglavljen je sa Tarpejske stene (II, 32), jedne oštro odsečene litice na jugozapadnoj strani Kapitolija, odakle su obično bacane ubice i izdajnici. Obraćanje astrolozima i proročištima u vezi s članovima carske porodice smatralo je se zločinom, pa je tako i strogo kažnjavano: »Lepida, iz slavne porodice Emilija, povrh toga praunuka Lukija Sule i Gneja Pompeja, /20. g. ne./ bude optužena u Rimu što je podmetnula Publiju Kviriniju, bogatašu bez dece, da je otac njenog deteta. Optužena je i zbog preljube, trovanja, dalje, što je tražila savet kod haldejskih astrologa protiv carske porodice.« (III, 22) - »Pod konsulatima /52. g. ne./ Faustom Sulom i Salvijem Otonom prognan je Furije Skribonijan pod optužbom da je preko haldejaca hteo da dozna čas careve smrti. /.../ ... Prognanik nije dugo poživeo u progonstvu. Jedni su pričali da je umro prirodnom smrću, drugi da je otrovan, već šta se kome činilo verovatnije. Donesena je potom stroga ali bezuspešna odluka o proterivanju astrologa iz Italije.« (XII, 52) – Nešto pre toga, 49. g. ne. Klaudije je doneo dekret »da svi judejci napuste Rim.« ('Dela', 18:2) Kako su tada i hrišćani smatrani kao deo judaizma, to su i oni pogođeni tim dekretom. Tako Svetonije Trankvil (Gaius Suetonius Tranquillus), koji je živeo otprilike od 75. do 150. godine, bio vitez i advokat, te sekretar (magister epistularum) cara Hadrijana, u svome delu De Vita Caesarum pominje i hrišćane i Hrista (Hresta), u svojoj neupućenosti smatrajući da je Hrist živeo u Rimu; tako u ‘Životu kajsara Klaudija’ (Liber V), na početku II stoleća, Svetonije piše: »On /Klaudije/ isterao je iz Rima Judejce zato što su na nagovaranje Hresta /Chresto/, stalno pravili nerede.« (25, 4) – Rim je bio stecište za mnoge kultove, ali i Rim je progonio kultove koji su donosili Svetlost.
Pausanija ukazuje za makedonsko-sirijskog osvajača Seleuka: »... Pošto je utemeljio Seleukiju na reci Tigru i doveo u grad Babilonjane kao naseljenike, on je poštedeo babilonski zid, a poštedeo je i Belovo svetilište, dopustivši haldejcima da stanuju oko svetilišta.« (I, 16 – prevod: Ljiljana Vulićević)Beros o haldejcima

Beros (BrMssos, III st. se.), rodom iz Babilona, haldejski Mardukov sveštenik i astrolog u svome delu BabylMniaka (ili Chaldaika), haldejce-redovnike predstavlja prevashodno kao dobre zvezdočatce; fragment je sačuvan u 'Izabranoj Hronografiji' Georgija Sinkela, koji puno govori o haldejskim vladarima.

Helenski tekst
(§‘›”‘™š‘, ™™™, fr. 7 – Synkellos, Ecloga Chronographica, 245)

ąApo\ de\ Nabonasa/rou tou\j xro/nouj th=j tw˝n a)ste/rwn kinh/sewj XaldaiÍoi h)kriżbwsan, kaiě a)po\ Xaldaiżwn oi¸ par’ ŕEllhsi maqhmatikoiě ...Prevod:

Počevši od Nabonasarove vladavine (747.-734. g. se.), haldejci su skrupulozno zapisivali vremena kretanja zvezda. Helenski astronomi su sačuvali haldejske zapise. Kako saopštavaju Aleksandar /Polihistor/ i Beros, koji su podrobno izložili osnovna haldejska predanja, Nabonasar, sabravši dela careva, koji su vladali do njega, uništio ih je, kako bi tačni zapisi haldejskih careva počinjali od njegove vladavine.

Osvrt

Nabonasar nije jedini monarh koji je se očajno sebično obračunao sa drevnim duhovnim zapisima, koji bi nam pomogli da bolje razumemo drevnu povest i drevna učenja. Takav uništitelj je bio i Aleksandar Makedonski koji je spalio persijsku carsku biblioteku u Persepolisu, gde su se nalazili mnogi zoroastrijanski spisi. Veliku biblioteku u Aleksandriji, koju su 295. godine stare ere utemeljili sholastik Demetrije i faraon Ptolomej Prvi Soter, a koja je sadržavala brojne helenske, hebrejske, aramejske i budističke tekstove, najpre je delimično zapalio Gaj Julije Kajsar prilikom opsade Aleksandrije 48. godine stare ere, a kasnije potpuno ju je dokrajčio Muhamedov učenik Omar. Saraceni su 638. godine uništili Kajsarejsku biblioteku u kojoj su se nalazili mnogi drevni hrišćanski spisi.


Post je objavljen 26.05.2011. u 20:02 sati.