Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/kalvinizam

Marketing

Svečano bogoslužje i obrana rada u TordincimaU nedjelju, 13.02. 2011. godine, u sjedištu Protestantske reformirane crkvene općine Tordinci i Protestantskog teološkog učilišta "Mihael Starin", doktorant Protestantskoga teološkoga fakulteta u Novom Sadu, starokatolički svećenik Leonardo Beg, obranio je svoju doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom: Prof. dr.sc. Dimitrije Popadić, predsjednik povjerenstva, prof. dr.sc. Jasmin Milić, mentor, prof.dr.sc. Andrew Parlee, član povjerenstva. Prije same obrane, upriličeno je zajedničko bogoslužje na kojem su, pored službenika Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH služili i starokatolički župnik iz Šaptinovaca vlč. Stjepan Topolski kao i doktorant, vlč. Leonardo Beg. Okupljenim vjernicima propovijed je uputio prof.dr.sc. Dimitrije Popadić, dekan Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu.
Ovom je prilikom i Damir Sitar iz Osijeka obranio svoj diplomski rad u okviru diplomskih master studija Protestantskoga teološkoga fakulteta u Novom Sadu stekavši zvanje Master iz područja teologije (Magistar teologije).
Doktorsku disertaciju pod nazivom: «Gratia Sanans Medicinalis u ekumenskoj euharistiji - Ex Opere Operato» možete pogledati na slijedećem linku: doktorska disertacija

Fotografije možete vidjeti ovdje

POZADINA ISTRAŽIVANJA
Kandidat promošlja način na koji je moguće riješiti sablažnjujuće stanje euharistijske razjedinjenosti među crkvama. Proučava problematiku i osmišljava tezu o načinu na koji je moguće da se ostvari zajednička ekumenska euharistija kršćanskih crkava. Rad je koncipirao kroz sedam poglavlja krenuvši od povijesnog prikaza slavljenja Večere Gospodnje, zatim uočava početke razilaženja koji je kulminirao velikim raskolom između Istoka i Zapada te daljnjim razilaženjima i podjelama. Nakon toga uočio je doprinose koje je dala reformacija na području euharistijskoga razumijevanja da bi zatim obradio važnost Euharistije za jedinstvo Crkve te napravio presjek kroz crkvene dokumente da bi u sedmom poglavlju predstavio način na koji kršćanske crkve mogu slaviti zajedničku euharistiju.

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA
Euharistija je tema o kojoj su napisane mnoge studije. Kandidat je iznio originalnu hipotezu kojom pokazuje na koji je način moguće da kršćanske crkve ostvare euharistijsko zajedništvo. Značaj ovoga istraživanja je u tome što on povećava mogućnost euharistijskog zajedništva među crkvama što je od primarne važnosti za autentičnost Crkve kao takve.


FOKUS ISTRAŽIVANJA
Istraživanje je fokusirano na korjene pashe unutar čijeg okvira Krist ustanovljuje svoju Posljednju Večeru iz koje se razvila Euharistija kao spomen na tu Posljednju Večeru. Analizirao je različita interpretiranja Kristove euharistijske prisutnosti pri Večeri Gospodnjoj i dao vlastiti prijedlog načina na koji je moguće obnoviti zajedničko euharistijsko slavlje kršćanskih crkava.

U ISTRAŽIVANJU ODREDIO JE OVE OSNOVNE POJMOVE

POSLJEDNJA VEČERA (EUHARISTIJA)

TRANSUPSTANCIJACIJA

TRANSFINALIZACIJA i TRANSIGNIFIKACIJA

KONSUPSTANCIJACIJA

SPOMEN (KOMEMORACIJA)

SPIRITUALNA (DUHOVNA) PRISUTNOST

EUHARISTIJSKA ANTI-DIGRESIJA

EKUMENSKA EUHARISTIJA BAZIRANA NA SANIRAJUĆOJ MILOSTI DUHA SVETOGA (GRATIA SANANS MEDICINALIS)


LITERATURA

Kandidat je za pisanje ovoga rada konzultirao literaturu koja obrađuje i istražuje materiju polazeći od njezine geneze (pasha) do ustanovljenja Posljednje Večere te koja obrađuje različite interpretacije o Kristovoj euharistijskoj prisutnosti. Koristio je biblijske i teološke knjige, leksikone, enciklopedije, stručne članke i internet građu. Istraživački rad oblikovao je iz prikupljanja i izbora literature te iz sistematizacije i obrade prikupljenih podataka.

MERITUM DISERTACIJE

Meritum ove disertacije nalazi se u sedmom poglavlju a isčitava se već u samom naslovu rada. Naime, naslov predstavjla formulu koja ukratko sažima bît rada pokazujući da izlječujuća milost Božja djeluje na području euharistije i izlječuje sve nedostatke u tumačenjima kod svih i za sve. Za primjetiti je da materija koju ovaj rad obrađuje spada prvenstveno na sakramentalnu (euharistijsku) teologiju, ali rezultat ima mogućnost implementacije na područje ekumenizma.

Traženje zajedničkoga puta prema zbližavanju kršćana svakako je potreba svih kršćana. Za ostvarenje toga zajedništva potrebno je veliko međusobno poštovanje i onakva ljubav o kakvoj nam Isus govori: ''Zapovijed vam novu dajem: kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.'' (Iv 13, 34-35)

Ovaj rad pruža rješenje sablažnjujućega stanja odvojenih euharistijskih slavlja kršćanskih Crkava.


Post je objavljen 16.02.2011. u 09:00 sati.