Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/istocnjackesekte

Marketing


Maharadž Dži

Utelovljeni Krišna

Posle Maharišija, na Zapad nastupa mladi guru Maharadž Dži, koji sebe proglašava za Boga, za Gospoda Svemira koji je došao da ostvari novo doba mira za čovečanstvo. Dok je sedeo na visokom prestolu, krunisan zlatnom krunom Krišne, kao “Bogu” su mu se klanjali ničice slepi sledbenici i udivljenici u Americi.

Inače “Misiju Božanske Svetlosti” – Divine Light Mission (u kojoj se praktikuju četiri vrste meditacije) ustanovio je Maharadžijev otac Jogi Rađ Paramhans, a on je preuzeo da je vodi 1966. g. kao osmogodišnje dete. Ovaj oženjeni guru je organizovao mnoge festivale na kojima je frenetično najavljivao kako će uskoro uspostaviti mir u celome svetu. Poznat je i po tome što je voleo da se vozi u sportskim automobilima. i jahtama.Oussuttam Ji Maharaj

Kada su mnogobošci lakonskoj Listri, gledajući Pavlova i Barnabina čudesa hteli ove da proglase za bogove i prinesu im žrtve, ovi su im se odmah suprostavili, ukazujući za sebe da su samo propovednici Božijeg Imena: »U Listri je sedeo jedan čovek nemoćan u nogama, hrom od majčine utrobe, koji nije nikad prohodao. On ču Pavla kad je govorio; kad Pavle pogleda na njega i vide da ima veru u spasenje, reče snažnim glasom: "Uspravi se na svoje noge." – I skoči te hodaše naokolo. Kada pak mnoštvo naroda vide šta učini Pavle, podiže svoj glas govoreći likaonski: "Bogovi postaše kao ljudi i siđoše k nama." – Tako Barnabu nazivahu Zevsom, a Pavla Hermesom, jer je on vodio glavnu reč. A sveštenik Zevsovog hrama, koji se nalazio pred gradom, dovede junce i donese vence pred vrata i htede s narodom da prinese žrtvu. Čuvši to apostoli, Barnaba i Pavle, razderaše svoje haljine, skočiše među narod vičući i govoreći: "Ljudi, šta to činite!? I mi smo ljudi – kao i vi, propovedamo vam Evanđelje – da se od ovih ništavnih stvari obratite živom Bogu, koji je stvorio nebo, i zemlju, i more, i sve što je u njima; koji je u prošlim vremenima pustio sve mnogobošce da idu svojim putevima, ali ipak nije sebe kao dobrotvora ostavio neposvedočena, dajući vam kišu s neba i rodne godine, puneći vaša srca hranom i veseljem." I govoreći ovo jedva odvratiše narod da im ne prinese žrtvu.« ('Dela', 14:8-18)


Post je objavljen 10.01.2011. u 19:25 sati.