Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/sotonaidemoni

Marketing

Kako demonsko zavodi i opseda čoveka?Mnogi ljudi zadojeni pseudookultističkim doktrinama umišljavaju da demoni nisu realna bića, da su oni samo imaginacione personifikacije negativnih energija. Već takav stav pokazuje da je vibracija obmane i laži uspela naći uporište u čovekovom umu. No, i anđeli i demoni su itekako stvarna onostrana bića božanskog, nebeskog porekla. Satani je u interesu da sakrije kako svoje postojanje tako i principe po kojima zavodnićki deluje, a koji u biti predstavljaju izvrtanje božanskih zakonitosti. Mračni hoće da nametne čak i predstavu da je 'satanizam' govoriti o Satani i razotkrivati Zlo. Ljudi koji ođavoljenim ljudima ukazuju na njihove paklene vođe, često su oklevetani kao ‘sektaši’ i ‘mračnjaci’. No satanizam je sve ono što ishodi iz ljubavi prema Laži i iz vere u moć Zla. U horor filmovima, koje u biti režiraju i nadahnjuju sami demoni, pakleni duhovi se prikazuju kao izuzetno moćne snage. Time onostrani aveti igraju na kartu širenja ljudskog straha, jer ko živi u permanentnom strahu od demona i vampira, umesto da se plaši grešenja i bezakoničkog življenja, taj je utoliko lakši i primamljiviji plen Krvnika ljudskog, onog koji plaši i preti raznim prokletstvima i paklovima koji izbijaju iz njega samog, paklovima u kojima se uveliko muči.

Drugi ljudi, pa i vernici, umišljaju da satansko i njegove metode delovanja ne treba upoznati. Onaj ko upoznaje svoj ljudski ego – on upoznaje i satansko koje stoji iza njega i jača ga. Božansko treba upoznati da bi mu se približili i ujedinili se sa njim, a satansko treba prepoznati da bi se udaljili od njega i oterali ga od sebe.

Pisući vernima u rasejanju apostol Petar im ukazuje i sledeće: "Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, Đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere." (I, 5:7) - Satana nije samo Božiji protivnik, već i protivnik svakog Božijeg deteta; i boreći se protiv čoveka od samog početka, on se bori protiv Hrista Boga. Demon, koji nikad ne spava, tu je da zavodi i zavede duhovne slabiće i pospance. I koga Demon zavede on i sam postaje zavodnik, jer zavedeni zavodi, kao što i zastrašeni zastrašuje a ostrašćeni ostrašćuje. Kako je sve komunikacija, odašiljanje i primanje, to i čovek i demon mogu dati i primiti, privući samo ono što imaju u sebi, makar to bilo i u tragovima i mrvicama samo prisutno. Ko nije u komunikaciji i razgovoru sa Bogom, on postaje podeljena ličnost i jedan deo sebe proglašava ‘Bogom’; on komunicira sam sa sobom i preko svoga otuđenog jastva sa Tamom i izvrnutim Bogom, Đavolom. Dokle god se čovek gorko raspravlja i svađa sa sataniziranim ljudima (koje Istini samo duboka patnja može privesti) on pokazuje da je mogući podmet bogoprotivnih snaga. Dokle god nismo čisti i pomazani Božijom Silom, nismo Božija reč, u nikakav razgovor sa Satanom se ne treba upuštati.

Demon, izvrnuti bog, svako Zlo nazivama 'Dobrim' a svako Dobro i Istinu 'Zlom' i 'Lažju'. I čineci Zlo i Laž, Zlotvor ljudski ono što preduzima uvek predstavlja kao 'pozitivno'. (Time on posredno priznaje i pokazuje da je jedino Dobro, Božije Dobro istinska mera svega!) On se služi rečima i principima sličnim Božanskima da bi zaveo i one koji teže Svetlu: "... I sam Satana uzima vid svetlog anđela." ('Korinćanima', II, 11:14 ) - I oni koji odbacuju Put Istinskog Života, oni zaslepljeni blještavilom opačine, lažnog Svetlonošu, onog koji samo spolja blista, koji ne poznaje unutarnji sjaj, prihvataju kao svog vodiča (do ponora propasti).

U molitvi zajedništva, u molitvi 'Oče naš', Sveti Jedan nas uči da se molimo Presvetome Ocu da nas sačuva u iskušenjima, odnosno da nas vodi u iskušenjima, tako da izađemo kao pobednici. Dok je Bog taj koji ispituje naše srce koliko je čisto i spremno da prihvati Svetlost Života, Krvnik ljudski iskušava, mami, navodi na zlo, koristeći ljudske slabosti. Apostol Jakov, brat Gospodnji, u svojoj Poslanici ukazuje vernima: "Nijedan, kad trpi iskušenje, da ne govori: Bog me kuša. Jer Bog se ne da zlim kušati, i sam nikoga ne iskušava. Nego svako podleže iskušenju na taj način što ga njegova sopstvena p o ž u d a vuče i mami; tada požuda začne i rađa greh, a učinjen greh rađa smrt." ('Jakov', 1:13-15 ) - Da čovek u sebi nema grešne sklonosti, grešne pohrane i grešne programe (odgovaranja), Krvnik ljudski ne bi mogao da ga zavede, kao što nije uspeo da zavede ni Isusa nudeći mu u pustinju sva blaga ovoga sveta, Spasitelja koji mu je pobednički i upozoravajuće ukazao: "Ne iskušavaj Gospoda, Boga svoga." Dakle u prvoj instanci, nas zavodi vlastiti ego, naše slepe žudnje, naša nezauzdana čulnost. Bog prepušta da Njegovi služitelji budu iskušani od Oca Laži, jer Svetlo se sme i može meriti sa Tamom, a i Tama iz poraza može puno toga naučiti. No ona se ipak neće predati sve dok na Zemlji bude imala oslonac, pomagače i žrtve ulovljene u mrežu slavoljublja i srebroljublja, mrežu nezasite čulnosti.

Krvnik i tužitelj ljudski, nazvan i Antihrist, slikovito se često predstavlja kao crvena, ognjena Aždaja. Oganj koji 'bljuje' ta Aždaja jesu negativna energetska nadahnuća i odašiljanja, vatra reči pakosti, mržnje, zlobe, zavisti, strasti, gneva,... Ona odašilje iz sebe, iz paklenog bezdanskog ždrela, ono što je pohranila, što je uzela i vampirski isisala od ljudi. Dok je Božiji Oganj, Sveti Duh ta Sila koja u čoveku razgoreva ono lepo, čisto i plemenito, a spaljuje ono nisko, Bogu protivan duh razgoreva sve nisko i izopačeno, pakleno u čoveku, sve ono što pravi bezdan između čoveka i Svevišnjeg. Kada u negativno nastrojenom čoveku Antihrist razgoreva ono nisko i nečisto, takav čovek se najčešće slepo predaje niskim poriva i pogubnim nadahnućima, iživljavanju satanske čulnosti, verujući da će se od pritiskana taj način bolje osloboditi. No satanska čulnost i satanske omame nemaju dna, one su nezasite. Kada u pozitivno nastrojenome čoveku Satana krene da talasa i razgoreva ono negativno što u njemu još tinja, takav čovek onda razgorenu slabost može lakše videti kao takvu, i zauzeti se da je zakonitim požrtvovanim trudom i Hristovim Duhom ugasi, jer on jasno oseća da ona vojuje protiv njegove duševne dobrobiti, protiv Spasenja.

Plen Demonovih gvozdenih kandži nisu samo nesavesni i ostrašćeni ljudi, već i duše umrlih vezane za zemaljsko, za satanski svet, za blještavilo privida.

Zasto demoni mogu 'neprimećeni' da nam se prikradaju i da polažu svoja otrovna zmijska jaja u gnezdo naše duše? Negativni programi koje imamo u sebi, ukoliko su aktivirani, zrače prema vani. Kako isto privlači isto ili slično, magnetični talasi koji izlaze iz nas privlače slično vibrirajuće energije, polja, duše i duhove. Tako je plemenit čovek okružen anđelima Svetla, a onaj ogrezao u zlu vampirskim dušama i demonima. Preko negativnih misaonih tvorevina i slepih žudnji čoveka koji živi za svet, vampirske duše i demoni zrače u njegove komunikacije i potkomunikacije; one ubrizgavaju svoju energiju u odašiljanja negativno programiranog čoveka. (Kako je ta ubrizgavajuća energija s l i č n a onoj koju on sam odašilje, to čovek ne primećuje strani upliv, i sve tumači samo kao talasanje i previranje vlastitih energija. Za čoveka koji ne živi u sebespoznaji, koji ne ispituje ni sebe ni duhove, sve njegovo je 'lepo' i 'dobro', pa ne želi ni protiv toga što vidi kao 'svoje' da se bori, da ga prevladava i otklanja.) Tako se u čoveku bude grube strasti i žudnje, tako se on predaje satani razuzdanosti i pustoši, tako postaje rukavica Antihrista: rob raznih zavisnosti. Tako i postaje progonjen od nezasitih demona, tako počinje hajka: već zavisno od čulne slabosti kojoj je podlegao, čovek počinje sve dublje i dublje da se predaje gurmanluku, konzumiranju duvana, alkoholu, drogi, ekcesnoj i sablažnjivoj seksualnosti, kriminalu, kocki, ... Kada nađu energetsko 'crpilište' (otvorenu slabost) u čoveku, demoni sve čine da ovog opet navedu da čini negativnosti za kojima žude, i koje im obezbeđuju nove robove i nov energetski potencijal za borbu protiv Boga. Đavo koji vara sav svet, koristeći jedan isti princip, svakog čoveka laže oko one slabosti i opsene kojoj njegovo zaslepljeno oko i okamenjeno srce robuje. Duše umrlih takođe, preko nezauzdanih ljudi, preko njihovih požuda i strasti, zadovoljavaju one prohteve i užitke kojima su se i kao ljudi bez kontrole prepuštali. Ukoliko mračne snage na taj način iz čoveka izvuku beskonačno puno životne energije, izmanipulisani čovek na kraju, i kada spozna ko ga je vodio i gurao u misaono i čulno ropstvo, najčešće je preslab da sakupi dovoljno snažnu volju da se odupre zavodnicima. On umire kao avetinjski slabo biće, baš kao što su i nemoćni aveti demonke snage koje beže od priznanja vlastite slabosti tako što nezasito i bezobzirno pljačkaju i zloupotrebljavaju tuđu životnu energiju. Demoni koji imaju vrlo malo vlastite energije, a imaju je premalo jer su se iscrpljivali nezakonitim poduhvatima i borbom protiv Višnjeg, kroz nametanje svoje volje pokušavaju drugima da uzmu energiju, da ih onemoguće da misle i žive po Božijem redu. Avetinjska bića poslušne ljude navode da misle i žive onako kako oni misli da je to ispravno, dakle bezakonički, raspusno. Strani duhovi usađuju svoje programe u ljude, i tako kroz njih žive: određuju njihova osećanja, misli, reči i postupke. Tako imitiraju Boga koji je istinski Život svake duše i svakog čoveka. No da bi čovek našao taj Život on mora da umre za svet i za satanske vrednosti, i da sa Hristom oživi Bogu.

Kada čovek svoju podsvest i svest prepuni negativnim programima, tada oni po principu automatizma diktatorski deluju na čoveka, koji počinje da se pred njima oseća potpuno bespomoćan. U takvom stanju, demonu treba samo neznatno energetsko ulaganje da bi razgoreo negativno programirenog čoveka, pokrenuo ga za nova zla i nove opačine. Dakle, on vrlo malo ulaže energije, a puno dobija i isisava. Međutim, kad hoće zavesti naprednog duhovnog tragaoca, on mora uloziti puno energije, i biti na velikom riziku da i taj silni ulog izgubi, odnosno da ta energija bude preokrenuta u pozitivnu od strane svetlog čoveka, odnosno vraćena Bogu.

Što je čovek više izvan sebe kroz razna gruba čulna uzbuđenja, fantaziranja, kroz gnev i afektivne izlive, to se otvara veća mogućnost da njegov duševno-telesni hram zaposednu onostrana avetinjska bića. Suprotne snage preko našeg 'ja' koje nismo spoznali i očistili, preko naših nezakonitih komunikacija, koje odgovaraju njihovom načinu mišljenja i delovanja, počinju da upravljaju nama ljudima, pa i da nas zaposednu. Dakle, ko ne živi za Boga i u Bogu, Unutarnjem Kraljevstvu, njemu se može destiti da drugi živi u njemu i kroz njega. Duboko predat zlu čovek može imati i čitavu legiju demona priljubljenih za auru svoje duše, vampira koji vise na njoj poput zrna grožđa.

U biti, čoveka manipulativno obuhvata samo ona energija koju je raznim negativnostima odaslao; jer Demon dobija operativnu energiju iz ljudskih protivzakonitih čini, od negativne setve u duši, njivi života. Kada čovek prestane da greši, vraćaće mu se i okruživaće ga sve manje negativne energije. Dakle, uvek je izlaz u tome da se zakonito živi, da se prekine sa negativnom emisijom, sa negativnim delima, da se očiste negativni programi i negativna odgovaranja u mozgu i duši, te da se unesu novi, koji su i stari, božanski programi, čiste pohrane; da se zauzda jezik; da se misli dovedu u red; da se oplemene pet čula: da se čula nauče da traže plemenite utiske i doživljaje, da uživaju u onom što je lepo i čisto; dakle da njegov svet bude zakonita, vegetarijanska hrana, plemenita muzika i harmonični zvuci, harmonični ambijentalni utisci i panorame, plemeniti mirisi,... Izlaz je uvek u povezivanju sa Bogom i sa bližnjima koji žive za Boga. Jer čovek povezan sa Lepim i Svetim je jak čovek, jak u Bogu i Bogom. Demonsko, po principu 'Podeli (zavadi), veži za sebe, vladaj vezanim', uvek ima cilj da čoveka što više odvoji od Boga, da razgori u njemu netrpeljivost prema bližnjem, neprihvatanje drugog čoveka. A drugoga čoveka kao Božije dete ne prihvata onaj koji ne živi u sebespoznaji, ko ne živi u kružnom toku čišćenja duše: molitvi, kajanju, praštanju, ispravljanju pogreški,... Ono što osećamo prema drugom čoveku u biti osećamo i prema Bogu koji je Život svakog čoveka. I ukoliko više u bližnjemu gorko vidimo i borbeno tražimo svoga protivnika, utoliko više nas Protivnik Božiji obuzima.


Post je objavljen 09.10.2010. u 12:36 sati.