Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/aurora16

Marketing

Anđeli čuvari

Kada govorimo o anđeoskoj lestvici treba shvatiti da je to prevashodno lestvica služiteljskih ovlašćenja i gospodskih dužnosti. U Nebu i na zemlji uvek je istinski veliki i najveći onaj koji je revnosni i odgovorni služitelj svima, koji sve čini u Hristu i za Hrista, jer Hrista Duha vidi i potvrđuje u svemu i svakome. Svi Nebeski anđeli su Božije oči, Božji zastupnici, starešine, čuvari, stražari i posmatrači. Nebesnici sa dna lestvice se pojavljuju kao anđeli čuvari ljudi i čovečanstva, oni u sredini su starešine pojedinih planeta i sunčanih sistema, dok najviši anđeli, Arhanđeli, stoje kao nadglednici nad sedam Nebeskih Sfera, sedam Nebesa; oni su čuvari sedam Svetih Zakonitosti.

U svom dijalogu i traktatu o besmrtnoj duši (PhaidMn – 'Fedon'), Platon iznosi da rastelovljena duša ne odnosi sa zemlje ništa no ono što je od sebe svojim odgajanjem napravila, i da na putu do suda ima duha-pratioca, kao što ga je imala od rođenja do smrti: »Svakoga pokojnika njegov demon, koji ga je zaštićivao još za života njegova, potraži da vodi na neko mesto gde se ima suditi onima koji su se skupili, pa po tome otuda putuju u Had sa onim vođom koji ima naređenje da ih odavde prati tamo. A kad tamo dobiju ono što su zaslužili, i kad proborave onoliko vremena koliko treba, onda ih drugi vođa opet vodi ovamo u mnogim i dugim periodima godina.« (Pogl. 57 – prevod: Miloš Đurić) – Kod Platona je demon (ho/h daímMn – 'bog', 'božanstvo') božanstveni duh-čuvar. Tek kasnije oni postaju otpali čuvari i duhovi strahote.

Helenski enciklopedista Plutarh pravi reminiscenziju na drevna shvatanja duhova-čuvara: »... Hesiod nam govori o milosrdnim duhovima koji su dobri i neiskvareni. Naziva ih još 'čuvarima ljudi', kazujući da im omogućuju izobilje i imaju tu kraljevsku povlasticu. Platon ih drži tumačima i slugama koji zauzimaju položaj između bogova i ljudi. Oni prenose zaklinjanja i usrdne molbe ljudi na Nebo, a natrag donose odgovore i dobra koja potiču od bogova.« ('O Isidi i Osiridu', pogl. 26)

Isus ukazuje da anđeli čuvari bezazlene dece svagda u Nebu gledaju Božije Lice ('Matej', 18:10).

Kada je u kući Jovana Marka hrišćansko bratstvo čulo da je apostol Petra oslobođen (od strane Božijeg anđela) iz Herodove tamnice i da kuca na ulaznim vratima, svi su se zaprepastili: »Na to oni govorahu: to je njegov anđeo.« ('Dela', 12:15)

Po Herminom 'Pastiru' (sredina II stoleća), čoveka za vreme njegovog zemaljskog života ne prati samo Svetlo već i Tama, i razuman i uzdržljiv čovek svoje srce otvara samo za nadahnuća Pravednosti: »Dva su anđela sa čovekom: jedan /anđeo/ Pravednosti, a drugi /anđeo/ Zla. /.../ Dobro je ići za anđelom Pravednosti, a odreći se od anđela Zla.« (Prg. 36)


Post je objavljen 08.10.2010. u 19:40 sati.