Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/skladotvorneskupine

Marketing

Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja


„Rat se začinje u svijesti - mojoj, tvojoj, našoj - stoga trebamo u vlastitoj svijesti gradili obranu mira."

Motto UNESCO-aPremda je svjetski mir bio dugo traženi cilj svih mudrih ljudi i gotovo svake vlade tijekom tisućljeća, svi dosadašnji pokušaji da se ostvari trajni svjetski mir ostali su bezuspješni.

Zato je sasvim razumljiva i opravdana pojava novih mirovnih pristupa koji pokušavaju dati svoj doprinos u zaustavljanju apokaliptičnih tendencija i izgradnji sigurnijeg svijeta.

Dilema: rat ili mir, na sadašnjem stupnju tehničkih i destruktivnih mogućnosti oružja predstavlja najpresudnije raskrižje, ne samo za kraj drugog milenija, već za budućnost i opstanak civilizacije i ljudske vrste uopće. Proučavanje svih putova i sredstava koja teže rješavanju te dileme u korist mira i života - zadatak je pred kojim moraju ustuknuti sve prolazne, a nerijetko i umjetno izazvane podvojenosti i antagonizmi.

Medu novim mirovnim pristupima posebno se ističe Program za stvaranje mira zasnovan na rezultatima znanstvenih eksperimenata i tehnologiji koja kreira koherenciju u individualnoj i skupnoj svijesti i neutralizira stresove i napetosti u pojedincima i društvenim zajednicama.

Prema svom autoru, Maharishi Mahesh Yogiju, ovaj program je službeno nazvan „Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira", a postupak na kojem se zasniva - Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja - koja se sastoji od tehnike transcendenatalne meditacije (TM) i TM-sidhi tehnike (napredne tehnike iz okvira TM-programa).

U posljednjih tridesetak godina napravljeno je preko pet stotina znanstveno-eksperimentalnih radova o ovoj metodi u preko sto šezdeset vodećih svjetskih znanstveno-istraživačkih ustanova i sveučilišta, na svim kontinentima 1. ( U daljnjem tekstu brojke iza riječi označavaju izvore iz popisa literature, što će biti objavljen na kraju bloga )

Pokusi su obavljani u područjima fiziologije, psihologije, ekologije i socijalnih odnosa u elitnim znanstvenim središtima širom svijeta, uključujući i takve kao što su: Harvard, Yale, Princeton, Massachusetts Institute of Technology, Stenford, UCLA i brojni drugi. Rezultati znanstvenih radova objavljuju se u najreprezentativnijim svjetskim medicinskim, psihološkim i socioioškim časopisima 2: Lancet, Science, Experimentia, Scientific American, American Journal of Physiology, Journal of Psycho¬logy, Academy of Managment Journal, Criminal Justice and Behavior, Journal of Moral Education, Journal of Mind and Behavior, Journal of Conflict Resolution, etc..

Empirijska istraživanja Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja (MTJP) nedvoumno su pokazala da njena primjena generira povećanje koherencije ili integracije na fiziološkoj, psihološkoj i socijalnoj razini.

Povećanje fiziološke integracije je praćeno većom stabilnošću i fleksibilnošću autonomnog i središnjeg živčanog sustava 3, povećanjem koherencije funkcioniranja mozga, posebno u čeonom režnju 4, smanjivanjem zdravstvenih problema koji su pojačani stresom, poput visokog krvnog tlaka i kolesterola 5, angine pectoris 6, bronhijalne astme i nesanice 8, redukcijom biokemijskih produkata koji su povezani sa stresom 9, pa čak i obrtanjem procesa biološkog starenja10.

Psihološki razvoj u pravcu povećane integracije se očituje u razvoju kognitivnih funkcija, poput poboljšanja u perccpciji 11 , „polju nezavisnosti" - koje uključuje sposobnost održavanja širokog obuhvata za vrijeme fokusiranja pažnje12 ,inteligenciji 13, stvaralaštvu 14 i akademskom postignuću 15. Pored toga, registrirano je povećanje zadovoljstva i psihološkog zdravlja smanjivanjem negativnih obilježja poput anksioznosti 16 i povećanjem pozitivnih osobina kao što su i samopostovanje 18 .

Poboljšanja u socijalnom ponašanju uključuju razvoj višeg moralnog rezoniranja 19, redukciju u upotrebi alkohola i droga 20 , harmoničniji obiteljski život 21, učinkovitiju rehabilitaciju zatvorenika 22, kao i poboljšanja u horizontalnim i vertikalnim komunikacijama među zaposlenima u poduzećima 23 .

Ovi sveobuhvatni učinci MTJP-a objašnjavaju se generiranjem novog stanja svijesti, transcendentalne svijesti, redovitom praksom tehnike TM i TM-sidhi programa i stabilizacijom iskustava transcendentalne svijesti tokom aktivnosti (što je osnova za razvoj i ostalih viših stanja svijesti 24).

Do 1970. godine znanosti su bila dobro poznata tri osnovna stanja svijesti: budno stanje, sanjanje i spavanje bez snova, međutim, s doktorskom disertacijom Roberta K.Wallacea obranjenom 1970. godine na Odsjeku za fiziologiju UCLA (University of California, Los Angeles) eksperimentalno je dokazano da se tehnikom TM-a doživljava novo stanje svijesti koje posjeduje vlastite specifične, fiziološke parametre živčanog sustava i ljudskog organizma uopće, sasvim različite u odnosu na do tada tri poznata stanja svijesti25 . R.K.Wallace je ovo stanje svijesti još nazvao „budno hipometabolično stanje" ili četvrto stanje svijesti i zahvaljujući tehnici TM-a kojom se sustavno proizvodi, transcendentalna svijest je postala dostupna egzaktnom znanstvenom proučavanju.

Tehniku TM-a je uveo Maharishi Mahesh Yogi, indijski filozof i diplomirani fizičar još 1957. godine, kao psihofiziološku metodu za neutralizaciju stresova i napetosti i razvoj ljudske svijesti 26 .

Do danas se tehnika TM legalno podučava u preko 140 zemalja, uključujući Kinu i Rusiju. Prakticiranje TM-a je potpuno neutralno u odnosu na politička i religiozna uvjerenja, način života, razinu obrazovanja i inteligencije, socijalnu, spolnu ili dobnu pripadnost i može je primjenjivati, praktično, svatko tko može misliti 27. Osim toga, poredbena istraživanja su pokazala da tehnika TM-a ne samo da generira pozitivne promjene u širem opsegu indikatora, već su te promjene i učinkovitije u odnosu na ostale relaksacijske i terapeutske metode 28 .

Jedno od najznačajnijih eksperimentalnih otkrića TM programa predstavljaju znanstvene studije kojima je potvrđena hipoteza da je svega 1% populacije koji zajednički vježba TM-sidhi program, dovoljno da proizvede mjerljiv i cjelovit utjecaj harmonije i integracije na socijalni život bilo koje društvene zajednice u kojima postoji ova kritična masa meditanata.

Ovaj fenomen je poznat pod imenom „Maharishijev efekt" što je zapravo i sama osnova Maharishijevog programa za stvaranje svjetskog mira.

Za razliku od ostalih mirovnih koncepata koji počivaju na teoretskim premisama i konkluzijama, Maharishi je svoju metodu podvrgao egzaktnim znanstvenim provjerama, na vodećim svjetskim sveučilištima, i u tekstu koji slijedi elaborirat ćemo ovaj specifičan Program stvaranja svjetskog mira i na osnovu njega ćemo izraditi i predložiti i mirovni progam za Republiku Hrvatsku.Post je objavljen 05.09.2010. u 19:06 sati.