Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/capronca

Marketing

Zapisnik sa sastanka 15. 05.

Zapisnik

sa sastanka održanog 15. 05. 2010.

Sastanku je prisustvovalo 6 članova.

Predsjednik udruge otvorio je sastanak i predložio slijedeći

Dnevni red:

- izvještaj o radu,
- dogovor oko organizacije sajma 12. 06. 2010.
- razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD 1)
Do sada smo registrirali udrugu, izradili pečat, pokrenuli blog i obavili dio priprema za sajam.
Sada predstoji izrada iskaznica.
Od članarine smo prikupili 500,00 kuna i od toga smo:

- platili najam prostorije za osnivačku skupštinu - 98,40
- platili biljege za registraciju udruge - 70,00
- platili izradu pečata - 233,70
- platili biljege za za odobrenje lokacije sajma - 70,00

što je ukupno 472,10.

AD 2)
Od priprema za sajam obavili smo slijedeće:
Obezbijedili stolove od Turističke zajednice Koprivnica. Stolove moramo sami postaviti prije sajma i nakon sajma ih raspremiti i vratiti.
Predali smo zahtjev za lokacijsku i obavjestili dio prodavača.

Još treba izraditi plakate, pozivnice i letke.

AD 3)

Sve OK


Post je objavljen 18.05.2010. u 20:46 sati.