Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/11brigada

Marketing

III. bataljun


Jakov Raos - Joko, sin Jurin
zapovjednik 3. bataljuna

Rođen 15. listopada 1921. u Makarskoj. Stolarski radnik. Partizanskom pokretu pristupio 01. 05. 1942. Član SKOJ-a od travnja 1941. Član KPJ-u od rujna 1942.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 577.)


Ante Krstičevič -Gluvić
zamjenik zapovjednika III bataljuna

Rođen 1923. u Pločama. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 19. siječnja 1943. Član KPJ od travnja 1941. Nositelj partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Nikola Marić – Bokež, sin Petrov
Politički komesar III. Bataljuna

Rođen, 26.ožujka 1924., U NOB-u od 13.srpnja 1941. Član SKOJ-a od 1940., član KPJ od 1942., nositelj partizanske spomenice 1941.),

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.
555. i svjedočenje Ivana Gugića)

Ljubo Barbarić
Zamjenik političkog komesara u štabu III bataljuna, ranije politički komesar 3. čete i III. Bataljuna.

Rođen 17.listopada 1917. u Zastražišću na otoku Hvaru. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 10. listopada 1942., član SKOJ-a od studenog 1941., član KPJ od rujna 1942. Nositelj partizanske spomenice 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987. i svjedočenje Ivana Gugića)


Jerko Nobilo, sin Antunov
Vodni delegat 3. bataljuna

Rođen 14. siječnja 1924. u Blatu na Korčuli. Zem¬ljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 16.lipnja 1942., član SKOJ-a od siječnja 1942., član KPJ od ožujka 1944..

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.565. i 631.)

Albert Štambuk sin Vjenceslava
Politkomesar 2. čete III bataljuna

Rođen 30.12.1924 u Selcima na Braču. Kamenoklesar. Partizanskom pokretu pristupio 9. rujna 1943. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. Član KPJ od studenog 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.588.)

Stjepan Nobilo, sin Vickov

Rođen 21. svibnja 1919. u Lumbardi, Korčula. Kamenoklesar. Partizanskom pokretu pristupio 6. rujna 1943. Član SKOJ-a od srpnja 1942. Prema svjedočenju Ivana Gugića bio je član posebno odabrane skupine koju je vodio Simo Dubajić.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.565. i svjedočenje Ivana Gugića.)

Ivo Franković, sin Ivin
komandir 3 čete

Rođen 13. kolovoza 1921. u Boljenoviću kod Dubrovnika. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 08. rujna 1943. Član KPJ od listopada 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.531.)


Post je objavljen 08.01.2010. u 10:54 sati.