Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/grlogasci

Marketing

POKAZNA VATROGASNA VJEŽBA 2009 ''FANTASTIK''
1.UVOD
Vježba se organizira u skladu sa odlukom Zapovjedništva VZO Dubravica u sklopu provedbe Plana rada za 2009. godinu, Elaborat su pripremili zapovjednik i zamjenik zapovjednika VZO Dubravica temeljem pribavljene dokumentacije i izvida na samom terenu odnosno na lokaciji kod vatrogasnog doma „ Pavao Štoos“ u Dubravici.
Vježba se organizira s ciljem provedbe i organiziranja i osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja općine Dubravice, u sklopu provedbe Plana rada Vatrogasne zajednice općine Dubravice.
Zadatak i cilj vježbe je uvježbavanje koordiniranog djelovanja više DVD-a, odnosno svih 4 DVD-a s područja VZO Dubravice, sustava zapovijedanja na intervencijama, sustava uzbunjivanja, upoznavanje sa vatrogasnom opremom i tehnikom s kojom raspolažu DVD-a, te provjera vatrogasne tehnike i opreme.

Naziv vježbe: FANTASTIK 2009

Tema vježbe : Gašenje požara na stambenoj zgradi, s vanjskom i unutarnjom navalom

Lokacija : stambena zgrada u ulici Pavla Štoosa u Dubravici, vlasnika Ivice Horvat

Vrijeme održavanja: 12. prosinca 2009 godine u 16,30 sati

Sudionici vježbe : - središnja vatrogasna postrojba DVD Dubravica
- vatrogasno odjeljenje 1. kategorije DVD Bobovec
- vatrogasna odjeljenje 2.kategorije DVD Prosinec i Vučilčevo

Odgovorna osoba : zapovjednik VZO Dubravica Dragutin Vidmar


2. AKTIVNOSTI U PRIPREMI VJEŽBE

Vlasnik objekta osigurava nesmetan pristup zgradi, osigurava slobodnu zonu rada ispred i unutar zgrade.

Obavještavanje županijskog centra 112 o održavanju vatrogasne vježbe i uključivanju sirene.

Obavještavanje mještana putem plakata o održavanju vatrogasne vježbe i uključivanju sirene.

Organiziranje sastanka sa zapovjednicima koji sudjeluju u vježbi.

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice općine Dubravica priprema elaborat u čijoj izradi sudjeluje:
1. Dragutin Vidmar, vatrogasni časnik I klase, zapovjednik VZO Dubravica
2. Mario Čuk, vatrogasni časnik, zamjenik zapovjednika VZO Dubravica

3. CILJEVI I ELENENTI VJEŽBE

CILJEVI VJEŽBE:

Koordinacija međusobnog djelovanja vatrogasni odjeljenja vatrogasnih društava sa središnjom vatrogasnom postrojbom.

Vježba gašenja požara sa provjerom uzbunjivanja, mogućnosti dolaska i pristupa samoj vježbi te raspoloživosti vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Koordinacija i djelovanje više vatrogasnih odjeljenja sa središnjom vatrogasnom postrojbom.
Uvježbavanje gašenja požara na ovakvoj vrsti objekta, uvidjeti eventualne nedostatke i probleme koji nastaju prilikom ovakvih intervencija.

ELEMENTI VJEŽBE :

Gašenje požara kotlovnice i prostorija u zgradi s unutarnjom i vanjskom navalom.

4. LOKACIJA VJEŽBE

LOKACIJA VJEŽBE

Vježba se odvija na prostoru oko stambene zgrade i unutar same zgrade u prizemlju.
Zgrada se nalazi u centru Dubravice na samom raskrižju ulice Pavla Štoosa i Rozganske ceste.
Za vježbu će se koristiti prostor ispred i oko stambene zgrade

Zemljopisni položaj je određen smjerom koordinata.

TAKTIČKA ANALIZA LOKACIJE

Parkiralište se nalazi ispred stambene zgrade, a ulaz u stambenu zgradu je s ulice Pavao Štoos.
Pristup parkiralištu je sa ulice Pavla Štoosa s desne strane ulice u smjeru Rozge.
U okruženju kuće se nalazi, gledano u smjeru ulaza u kuću,s lijeve strane vatrogasni dom Pavao Štoos, s desne strane nalazi se trgovina i skladišni objekt.
U prizemlju zgrade nalazi se kotlovnica, spremište i ostale prostorije. Očekuje se da će na parkiralištu biti veći broj parkiranih vozila jer se u blizini nalazi trgovina.
Za vježbu će se koristiti prostor ispred i unutar kuće.5. SUDIONICI VJEŽBE

POPIS SUDIONIKA VJEŽBE:


DVD Dubravica – središnje vatrogasna postrojba
- navalno vozilo DAF ZG 9200AD, 8 vatrogasca
- autocisterna FAP ZG 635IF, 3 vatrogasca

DVD Bobovec – vatrogasno odjeljenje 1.kategorije
- vozilo za prijevoz vatrogasaca s
vatrogasnom opremom Volkswagen
ZG 7766BI 6 vatrogasaca

DVD Prosinec - vatrogasno odjeljenje 2.kategorije
- vozilo za prijevoz vatrogasaca
IMV ZG 318HA 4 vatrogasca

DVD Vučilčevo – vatrogasno odjeljenje 2. kategorije
- vozilo za prijevoz vatrogasaca
TAM ZG 669JV 4 vatrogasca


ZADAĆE SUDIONIKA VJEŽBE:


DVD Dubravica
- Gašenje požara sa unutarnjom navalom,hlađenje zgrade trgovine s vitlom za brzu navalu i dobava vode za vatrogasno odjeljenje DVD Bobovca.
DVD Bobovec
- Gašenje požara sa vanjskom navalom, sa svojom opremom se priključuje na vatrogasnu autocisternu središnje postrojbe.
DVD Prosinec
- Osiguranje ulice Rozganske ceste te propuštanje prometa( stacionirani kod parkirališta za groblje

DVD Vučilčevo
- Osiguranje raskrižja ulice Pavla Štoosa i Rozganske ceste te propuštanje prometaMJESTO POLASKA SUDIONOKA VJEŽBE


DVD Dubravica ,vatrogasni dom Pavao Štoos, Dubravica

DVD Bobovec , vatrogasni dom ,Rozganski Bobovec

DVD Prosinec , vatrogasni dom , Prosinec

DVD Vučilčevo , vatrogasni dom, Vučilčevo

6. PLAN VATROGASNE VJEŽBE

TAKTIČKA PRETPOSTAVKA POŽARA

U kotlovnici dolazi do kvara cirkulacijske pumpe na kotlu tople vode, dolazi do naglog povećanje tlaka u kotlu, te zbog neispravnosti sigurnosnog ventila kotao eksplodira.
Eksplozijom kotla oštećuje se plinska instalacija koja dovodi plin do plamenika, plin izlazi iz cijevi i odmah se zapali.
Uslijed plamena koji se širi iz plinske instalacije požar se širi u kotlovnici, iz kotlovnice se proširuje na skladišni prostor i ostale prostorije.

VATROGASNA INTERVENCIJA

Zapovjednik VZO Dubravica započinje intervenciju unaprijed određeno vrijeme.

Zapovjednik VZO Dubravice zaprima dojavu o požaru od vlasnika kuće.
Označava uzbunu preko SMS uređaja prema standardnom operativnom postupku za ovaj tip vatrogasne intervencije, izdaje naredbu za izlaskom DVD Dubravica – središnje postrojbe s navalnim vozilom DAF i autocisternom FAP

Na intervenciju izlazi PP Zaprešić koja započinje regulaciju prometa u ulici Pavla Štoosa.

Na intervenciju izlazi središnja vatrogasna postrojba DVD Dubravica.

Voditelj vatrogasne intervencije analizira situaciju na terenu, dolazi do slijedećih podataka :
- u kući je nastao požar u kotlovnici te se širi kroz vrata u ostale prostorije u prizemlju.
-
Sukladno situaciji na terenu voditelj intervencije postupa na slijedeći način:
- središnja postrojba djeluje unutarnjom navalom sa dvije vatrogasne grupe opremljeni sa IA
- zbog razvoja požara u razbuktanoj fazi,a zbog nedostatka ljudstva obavještava zapovjednika zajednice o nastaloj situaciji
- zapovjednik uzbunjuje putem SMS sistema vatrogasno odjeljenje DVD Bobovca,
i vatrogasnom sirenom daje znak za požar

Zapovjednik zajednice dolazi na intervenciju i preuzima vođenje vatrogasne intervencije od voditelja vatrogasne intervencije

- DVD Bobovec dolazi na intervenciju javlja se zapovjedniku intervencije, koji izdaje naredbu da se sa svojom opremom priključe na autocisternu, djeluju sa vanjskom navalom prema žarištu požara s dvije vatrogasne grupe
- Zbog sigurnosti sudionika na vatrogasnoj intervenciji zapovjednik zajednice uzbunjuje putem SMS DVD Vučilčevo i Prosinec, raspoređuje ih na prometnice da vrše regulaciju prometa i osiguravaju mjesto intervencije

ZAVRŠETAK VJEŽBE

Vježba je završena kad:
- svi sudionici vježbe izvrše svoje zadaće
- posprema kreće prema nalogu zapovjednika intervencije


VREMENSKI TIJEK VJEŽBE


Vrijeme: Događaj:

- 16,30 h - dojava od vlasnika objekta
- 16,31 h - uzbunjivanje središnje postrojbe putem SMS
- 16,35 h - dolazak članova središnje vatrogasne postrojbe u
vatrogasni dom Pavao Štoos
- 16,37 h - izlazak na vatrogasnu intervenciju središnje postrojbe
- 16,45 h - uzbunjivanje putem sirene
- 16,46 h - uzbunjivanje vatrogasnog odjeljenje DVD Bobovec putem
SMS uređaja
- 16,51h - dolazak na mjesto intervencije vatrogasnog odjeljenja DVD
Bobovec
- 16,55 h - uzbunjivanje vatrogasnih odjeljenja DVD Prosinec i
Vučilčevo
- 16,58 h - dolazak na mjesto intervencije vatrogasnih odjeljenja DVD
Prosinec i Vučilčevo

7. SUSTAV UZBUNJIVANJA I RADIO VEZA


Uzbunjivanje će se vršiti preko SMS uređaja (ECOALARM) i vatrogasne sirene koja se nalazi na vatrogasnom domu Pavao Štoos u Dubravici.

Za vrijeme izvođenja vježbe koristiti će se radio veza koju koristi vatrogasna postrojba.

Radni kanal je broj 8.


8 . SIGURNOSNA PRAVILA NA VATROGASNOJ VJEŽBI

Svi zapovjednici na vatrogasnoj vježbi moraju se držati svih sigurnosnih mjera sukladno pravilima struke kako ne bi došlo do ozljeđivanja.

Zahtjeva se od svih sudionika vježbe poseban oprez, posebno prilikom uključivanja i sudjelovanja u prometu vatrogasaca, ne izlaziti iz zone održavanja vježbe.

Svi sudionici vatrogasnih odijelenja trebaju koristiti osobnu zaštitnu opremu prema pravilima struke i zadaćama koje obavljaju.
Obavezno korištenje izolacionih aparata vrijedi za navalnu i vodnu grupu koja djeluje sa unutarnjom navalom.

Stanovnici i gledaoci ne smiju se kretati unutar zone rada i ne smiju ometati rad sudionika vježbe.U Dubravici 4.prosinca 2009.

Zapovjednik VZO Dubravica

Dragutin Vidmar

________________________________Post je objavljen 11.12.2009. u 08:42 sati.