Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/sveomedicini

Marketing

Kako postati M.D. (Medicinae Doctor) ?

Zvanje ljekara - doktora opće medicine se stiče završetkom šestogodišnjeg studija na univerzitetu. Tokom studija se postepeno izmjenjuju opći predmeti kao, na primjer, medicinska hemija, biofizika i humana genetika, nakon toga dolaze, tako zvani, pretklinički predmeti među kojima su anatomija, histologija i embriologija, i tako dalje. Negdje na polovini ovog puta sa pretkliničkih predmeta se prelazi na kliničke predmete, koji odgovaraju istinskoj medicinskoj struci. Nastava se izvodi teorijski (u vidu predavanja) i praktično (većina predmeta ima laboratorije za izvođenje vježbi). Nakon dvanaest uspješno završenih semestara, i odbrane diplomskog rada, te par nekoliko mjeseci u ulozi stažiste, dotadašnji studenti medicine dobiju zvanje doktora opće medicine (ili medicinske prakse). U godinama koje dolaze poslije uspješno završenog studija, postoji mogućnost specijaliziranja određene medicinske grane, ali i mogućnost napredovanja u akademskoj karijeri upisivanjem postdiplomskog studija. Postdiplomski studij vodi ka visokom akademskom stepenu, preko magistra do doktora medicinskim nauka, a vrhunac akademskog napredovanja je na zvanju akademika.

Na Medicinskim fakultetima, sa nekim manjim razlikama, izučavaju se neki od slijedećih predmeta/grana medicine:


Medicinska hemija
Biofizika
Humana genetika
Anatomija
Histologija i embriologija
Fiziologija
Medicinska biohemija
Imunologija i imunohematologija
Mikrobiologija
Patologija
Patološka fiziologija
Farmakologija
1.Farmakologija i toksikologija
2.Klinička farmakologija
Klinička biohemija i laboratorijska medicina
Radiologija
Nuklearna medicina
Ginekologija i akušerstvo
Pedijatrija
1.Neonatologija
2.Neuropedijatrija
3.Dječja hematologija i onkologija
4.Dječja endokrinologija i dijabetologija
5.Dječja kardiologija
6.Dječja pneumologija
7.Dječja nefrologija
8.Dječja reumatologija
9.Dječja gastroenterologija
10.Dječja ortopedija
Interna medicina
1.Angiologija
2.Endokrinologija i dijabetologija
3.Kardiologija
4.Gastroenterologija
5.Hematologija i onkologija
6.Nefrologija
7.Pneumologija-pneumoftiziologija
8.Reumatologija
9.Gerijatrija
Hirurgija

Hirurški zahvat
1.Opća hirurgija
2.Neurohirurgija
3.Torakalna hirurgija
4.Hirurgija srca
5.Vaskularna hirurgija
6.Visceralna hirurgija
7.Urologija
8.Ortopedija
9.Dječja hirurgija
10.Plastična hirurgija
11.Ratna hirurgija
Onkologija
Otorinolaringologija
Neurologija
Psihijatrija
Oftalmologija
Dermatovenerologija
Anesteziologija
Transfuziologija
Infektologija
Epidemiologija
Higijena i ekologija
Porodična ili obiteljska medicina
Fizikalna medicina i rehabilitacija
Medicina rada
Medicinska statistika
Medicinska informatika
Socijalna medicina
Urgentna medicina
Sudska medicina
Sportska medicina
Tropska medicina
Veterinarska medicina
Stomatologija
Oralna hirurgija
Maksilofacijalna hirurgija
Farmacija
Javno zdravstvo


Post je objavljen 24.06.2009. u 18:06 sati.