Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/dvdgeneralskistol2008

Marketing

Godišnja Skupština 14.03.2009.


Dana 14.03.2009. održana je Skupština DVD-a Generalski Stol. Evo kratkog izvješća!

U nazat nekoliko godina praksa je da se Izvješće započinje s brojem vatrogasnim intervencijama. Nažalost ta je brojka iz godine u godinu sve veća. Tako su operativci DVD-a Generalski Stol izašli 29 puta na intervencije bilo na poziv Centra 112 ili operativno dežurnog JVP. Od toga četiri puta na lažnu dojavu. Ukupno je sudjelovalo 250 članova to je skoro 9 po intervenciji te odazivom možemo biti zadovoljni. Pri tom je utrošeno oko 800 radnih sati.
Održano je 10 radnih akcija, 10 prepumpavanja vode mještanima na području Općine. Ovdje nisu spomenuti ostali manji radovi kao što su pregled I opreme vozila, vježbe za takmičenje sastanci upravnog I nadzornog odbora I zapovjedništva I sl. Nakon nekoliko godina ponovno smo sudjelovali na vatrogasnim takmičenjima I ostvarili zadovoljavajuće rezultate s obzirom da je to većini takmičarske ekipe bilo prvo sudjelovanje na natjecanju.Također smo učestvovali I na jednoj relejnoj vježbi.
Po prvi puta smo osigurali operativne članove od mogucih ozljeda I izvršili liječnički pregled za iste. U protekloj godini upućeno je 14 članova na dočasnički tečaj koji su svi uspješno završili. Suradnja sa lokalnom samoupravom I novoustrojenom VZO kao I sa Društvima I udrugama je vrlo dobra, a financiranje je u zakonom propisanim okvirima. Društvo danas broji 62 člana od toga 12 članova mladeži. Pri čemu valja istaknuti 20 operativaca koji ne žale vremena I truda kada se ukaže potreba za njihovom nazočnošću.
U radu Društva bilo je u protekloj godini kao I u protekloom četverogodišnjem mandate ovog UO I vjerojatnih propusta a mogle su se neke stvari i bolje odraditi, ali s obzirom da se rad Društva temelji na entuzijazmu I ljubavi članova prema humanom pozivu vatrogasca bez ikakove materijalne nadoknade te nam stoga nemojte uzeti za krivo ako smo negdje učinili kakav propust .
Tajnik DVD-a: Damir Kolić

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost

Post je objavljen 06.04.2009. u 20:01 sati.