Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/buhovoarheologija

Marketing

Crkvina na Ozrnju


Na brdu Ozrnj (560m), u jugoistočnom dijelu Buhova, prema Đuri Basleru, nalaze se ostaci prahistorijske gradine, rimskog naselja i kasnoantičke utvrde. Na istaknutom vrhu brijega nalazi se veliki kameni tumulus, a oko njega, kao i na padinama brijega, brojni su ulomci prahistorijske keramike i kućnog lijepka. Oko tumula i na padinama brijega zapažaju se tragovi zidova vezanih malterom, kao i brojni ulomci rimskog građevinskog materijala i amfora. Zidovi od kamena vezanog krečom, koji se zapažaju na vrhu brijega oko tumula, potječu vjerojatno od kasnoantičkog refugija. Brončano i željezno doba, rimsko i kasno antičko doba. (Đuro Basler)

Photobucket
Ostaci stare crkve sv. Jure na Ozrnju

Prema Shematizmu fra Petra Bakule iz 1867., kao i prema narodnoj predaji, na Ozrnju je u razdoblju do dolaska Turaka postojala crkva sv. Jure koja je u vrijeme Turaka u više navrata rušena i obnavljana. Na tom mjestu i danas se nalazi nekoliko zavjetnih križeva.

Photobucket
Križevi na Crkvini (Ozrnju)Post je objavljen 26.01.2009. u 13:34 sati.