Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/isuskraljkraljeva

Marketing

PREVELA SAM ZA VAS ...

DAROVI DUHA SVETOGA
- nastavak -


Karizmatski darovi Duha Svetoga
Proroštvo – Izbavljenje (oslobođenje) – Molitva u jezicima – Poučavanje – Dar ozdravljanja – Dar čudesa – Dar razlučivanja duhova


Pored sedam darova po kojima nalazimo savršenstvo u Kristu i koje svatko tko je kršten posjeduje u različitim količinama za svoje posvećenje, također postoje i duhovni darovi za poučavanje i posvećenje cijele Crkve.
Ovi darovi se primaju u svrhu pomaganja drugima, to su nadnaravni darovi koji potpomažu vjeru onih koji su po njima posebno blagoslovljeni. Obično to nije osoba koja ih prima nego osoba ili osobe koje su zahvaćene tim darovima.
Na primjer proroštvo je najveći od ovih darova. Po njemu imamo snagu uvjeriti druge ljude da je ono što se kaže doista Riječ Božja. To i nije toliko proročki dar kojim se predviđaju budući događaji, nego dar za širenje Svetog Pisma, za širenje pisma Mudrošću kojom poučavamo srca onih koji nas slušaju.
Dar ozdravljanja i dar čudesa – to je Božji odgovor na zastupničku molitvu i dok jedna osoba ozdravlja, drugi postaju svjesni da je Gospodin doista tu u molitvi skupine i to ih ohrabruje da i sami počnu moliti za ozdravljenje.
Ove darove možemo primiti kada osoba prima Krštenje Duha Svetoga. To iskustvo nije drugo krštenje, nego vrlo snažna tjelesna i duhovna potvrda Duha Svetoga. Osoba mora biti vrlo veliki vjernik, vjerovati u Riječi Kristove i mora ispovjediti svoje grijehe, uz iskrenu žalost i pokajanje.
Normalno je da ovo iskustvo primamo kroz polaganje ruku, preko osobe koja je primila pomazanje Duha Svetoga. Pretpostavljamo da ovo isto doživljavamo i u Sakramentu potvrde, ali u stvarnosti to nije slučaj. Osoba pod pomazanjem Duha Svetoga polaže ruke na osobu koja je se pokajala za svoje grijehe i koja svu sebe predaje djelovanju Duha Svetoga. Duh Sveti odgovara na čistoću nakane kojoj se otvorila ta osoba. Uobičajeno je da osobe na djelovanje Duha Svetoga odgovaraju suzama u očima, osjećajima radosti, molitvom u jezicima i počivanjem u Duhu.
Oni koji dožive ovakvo iskustvo Duha Svetoga počinju žeđati za Bogom. Oni nastavljaju pohoditi molitvene susrete, gdje se postupno uključuju u propovijedanje evanđelja, sudjeluju u molitvi za bolesne i neprestano se predaju Božjemu djelovanju na svoj život.
Duhovni darovi su postojali i u prvoj Crkvi, kao što vidimo iz Pavlove poslanice rimljanima (12, 4-13) a onda su se očitovali i kasnije na svetima i po onima koji su tražili Boga.
I mi danas doživljavamo izlijevanje Duha Svetoga u ispunjavanju proroštava Staroga zavjeta (Joel 2, 28).

Dar proroštva
Prorokovati znači govoriti u ime Gospodnje. Drugim riječima, to znači priopćavati drugima Riječ Božju, odnosno Evanđelje. Svatko tko je kršten pozvan je da bude Kristov svjedok, riječju i djelom. Papa Ivan Pavao II je prorok našega vremena. On je u svim svojim enciklikama naviještao Riječ Božju, isto kao i druge pape.
Biskupi i svećenici također primaju ovaj dar, mada svaki od njih nije sam od sebe otvoren utjecaju Duha Svetoga. Jer, kada govorimo o proroštvu i prorokovanju jedna osoba je tada doista instrument Božji. Ali, neka osoba koja ima prigodu prorokovati, postaje zapreka za širenje poruke Božje.
Kao dar koji primamo od Duha Svetoga, proroštvo se daje kao poruka Gospodnja koju Gospodin daje Svome narodu. Osoba koja primi nutarnji poticaj, prima i snažnu želju da kaže ono je po tom istom Duhu dano i riječi jednostavno počnu nadolaziti (Jr 20, 9).
Ne postoji ništa što bi se trebalo tek otkriti pošto su nam sva otkrivenja dana kroz Sveto Pismo. Zato je dar proroštva znak od Boga da je ON prisutan u molitvenoj skupini ili u zajednici Crkve.
Mnoga proroštva čujemo u karizmatskim skupinama, pošto mnoge druge skupine i apostolati u Crkvi odbijaju pristupiti karizmatskom pokretu.
Međutim, nisu ni sve karizmatske skupine potpuno prihvatljive pošto neke odstupaju od Crkvenog nauka, niječu sakramente, posebno sakrament ispovijedi pred svećenikom, neki drugi niječu pozornost koja se posvećuje Mariji, Majci Božjoj. Stoga se oni posvećuju samo proučavanju Svetog Pisma i na neki način postaju vrlo slični pentakostalcima.
Moramo imati na umu i zapamtiti da je prvi kršćanin i prvi karizmatik bila Blažena Djevica Marija, jer je ona primila potpuno pomazanje Duha Svetoga, i to na takav način što je Ona u svojoj utrobi nosila Utjelovljenu Riječ Božju, našega Gospodina Isusa Krista. Ona je trideset godina živjela s Isusom, zajedno s njime je prošla cijeli put sve do svete planine Kalvarije, da žrtvuje svoga Izaka Gospodinu. Ona je žrtvovala istinskog jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta i koji je Nju preporučio kao majku naše vjere. Ako ne možemo naći mjesto za Blaženu Djevicu Mariju na karizmatskim molitvenim susretima, onda mi nismo pod pravim djelovanjem Duha Svetoga.
Zato, budući karizmatici – budite svjesni – zapamtite – Duh Sveti se nalazi tamo gdje se nalazi i Blažena Djevica Marija. Ako se u vašoj karizmatskoj molitvenoj skupini ne moli krunica, uvjeravam vas da je jako važno biti u zajedništvu s Blaženom Djevicom Marijom – kao što su bili apostoli na dan Pedesetnice.

Izbavljenje
U moje ime, izgonit će zle duhove, govorit će drugim jezicima … itd. (Mk 16, 17), ovo su znaci koji prate vjernike.
Ljudi više ne vjeruju u zle duhove, nasmiju se i na samu pomisao o đavlu, prihvaćaju zlo u svijetu i ne odbacuju ga. Zato da bi jedna osoba bila sposobna drugu osobu izbaviti od zlih duhova, ta osoba mora vjerovati da oni postoje, i mora imati vrlo jaku svijest o Sili Duha Svetoga. Osim ako ne vjerujete da je Duh Gospodnji na vama, i osim ako niste u stanju Milosti, nemojte se ni usuditi prekoravati (izgoniti) zle duhove iz druge osobe, u stvari, ako i pokušate, završit ćete tako što ćete imati strapno iskustvo ako je osoba stvarno opsjednuta. Službena Crkva odobrenje za obavljanje egzorcizma podjeljuje samo određenim posebno obdarenim svećenicima.
Prema Kristovim riječima, moramo istinski vjerovati da bismo bili sposobni primiti silu Božju za istjerivanje zlih duhova, za ozdravljanje, za izvođenje čudesa, itd. (Mk 16, 17-20). Moramo vjerovati u Duha Svetoga kao što kažemo u Vjerovanju: Vjerujem u Duha Svetoga, to znači ja vjerujem u snagu Duha Svetoga, ja vjerujem da sam hram Duha Svetoga i da sam ovlašten privesti druge u Prisutnost Božju.
Zli duhovi će otići na zapovijed osobe koja je pod pomazanjem Duha Svetoga. Big će vidljivi znakovi koji će potvrditi da se dogodio egzorcizam i da je uspješno izvršen

Jezici
Na dan Pedesetnice, apostoli su primili dar jezika, mogli su govoriti narodu drugih nacionalnosti koji bi ih razumjeli na svom materinjem jeziku.
Međutim, ovaj dar se ne odnosi samo na jezike koje samo neke druge osobe mogu protumačiti. Sv. Pavao kaže da ako netko govori drugim jezicima, ondje bi trebala biti druga osoba koja bi protumačila što će on govoriti u korist cijele skupine. Također postoji i molitva slavljenja i klanjanja u jezicima, koja je najuobičajenija. Ovi načini molitve vrlo blagotvorno djeluju na dušu. To su jezici kojima se izražava komunikacija samo između duše i Boga (1 Kor 14, 2). Sv. Pavao preporuča da jednom kada primimo dar jezika, osoba bi trebala težiti i nastojati da primi dar proroštva, jer jezici izgrađuju pojedine osobe dok proroštva izgrađuju cijelu Crkvu. On kaže ne priječite govorenje u drugim jezicima (1 Kor 14, 39).
Mi ne znamo kako moliti i trebamo pomoć Duha, tako On ostvaruje, očituje Svoju u nama i za nas u uzdasima, jecajima, jezicima ili kroz neku drugu manifestaciju koja očituje naša najdublja osjećanja ljubavi prema Bogu (Rim 8, 26).
Mnoga ozdravljenja se događaju u trenutku polaganja ruku na osobu nad kojom se moli, osobito kada se moli u jezicima (Dj 19, 6). Postoji određeni misterij u ovome daru, pošto samo Bog zna jezik Duha. Također se priopćavaju i vizije (objave), kako bi se očitovalo da se Gospodin proslavlja u jezicima.
Oni koji nemaju ovaj dar, možda će se smijati ili će kritizirati one koji ga imaju, dopustite mi da vas uvjerim da je ovaj dar uistinu stvaran (Iz 28, 10-11). Kada sam ga ja primio bio sam svaki puta u suzama kada bih ga koristio, a primio sam ga kao rezultat slavljenja Gospodina u jezicima svaki dan.
Želim podijeliti s vama moje osobno iskustvo s ovim darom. Molio sam nad svojom sedmogodišnjom kćerkom koja me je molila da se pomolim da i ona primi ovaj dar i koja je istinski željela slaviti Gospodina u jezicima. Dok sam jednom rukom vozio auto, drugu ruku sam položio na nju, nekoliko minuta kasnije ona je slavila Boga u jezicima. Plakala je govoreći mi: Ne znam zašto plačem, ali sam sigurna da govorim u jezicima.
Međutim, štoviše i s ovim darom moramo biti oprezni, pošto i neki ljudi koji su opsjednuti zlim duhovima također mogu govoriti u jezicima i mogu prevariti druge. Tako, umjesto slavljenja oni mogu proklinjati Boga. Moramo zbog toga uvijek moliti za razlučivanje.

Poučavanje
Ovo je vrlo koristan dar koji dozvoljava ljudima da prošire Sveto Pismo i pronesu istinski nauk Crkve. On nije ograničen samo na svećenike i vjernike; pretpostavlja se da bi svatko trebao biti svjedok za istinu.
Apologetika vrlo dobro radi kada stavlja zajedno dijelove Biblije kombinirane sa naukom Crkve kako bi objasnila određene Teme o vjernosti Katoličkoj Crkvi.
Poučavanje se može obaviti na temelju zadobivene spoznaje ili to može biti nadnaravni dar izražavanja materinjim jezikom, tj. propovijedanje o Božjoj slavi i veličajnosti, o otajstvu njegovoga stvaranja, o veličanju Sina Božjega i prekrasna poučavanja o Blaženoj Djevici Mariji. Ova velika otajstva možemo, poučavanjem u Mudrosti, dalje širiti. Otajstvo Presvetoga Trojstva, na primjer, mnogo više bi se cijenilo, kada bismo nešto više znali i naučili od neke osobe koja je pomazana ovim darom. Ne postoje nikakve ljudske riječi kojima bi se objasnila otajstva, jer ona su ono jesu, ali ona bi se mogla staviti u riječi koje bi onda dirnule dušu neke osobe, a Duh Sveti bi im podijelio ono što im po njihovom značenju, po značenju tih otajstava, nedostaje.

Ozdravljenje – Čudesa
Ozdravljenje se događa kada se dogodi promjena srca i pokajanje, kada molimo Gospodina da nam udijeli svoje Milosrđe. Gospodin je naš iscjelitelj (Izl 15, 26).
Ozdravljenje se može dogoditi samo nakon pokajanja i opraštanja. To je zapreka kod mnogih koji traže ozdravljenje, razlog je taj da oni možda još imaju ozlojađenost (ljutnju) prema nekome, prema samima sebi ili prema Bogu.
Dok molimo za ozdravljenje nepokretne osobe, Gospodin najprije ozdravlja dušu, zatim tijelo (Mt 9, 2-6)
Kada govorimo o daru ozdravljanja, pod tim podrazumijevamo ljude koji imaju dar molitve za ozdravljenje drugih i Gospodnji odgovor kroz njihovo ozdravljenje.
Oni koji su angažirani u ovakvu vrstu zastupničke molitve, moraju žarko moliti da Gospodin oprosti grijehe bolesnoj osobi. Ako možete jednu osobu dovesti do pokajanja za njezine grijehe, onda postoji velika mogućnost za njezino ozdravljenje.
Mi moramo biti proklamatori pokajanja, neustrašivi kritičari. Moramo savjetovati ljude da idu na ispoviejd kada sagriješe ili najmanje jednom u mjesecu, kako ne bismo izgubili osjećaj za grijeh.
Dok molimo za druge, moramo tu osobu donijeti pred Gospodina, u poniznosti i skrušeno, što predstavlja vrata za ulazak u Njegovu Prisutnost, moramo moliti da ta osoba živi molitve, moramo ispovjediti svoje grijehe Gospodinu i moliti Njegovo oproštenje. Moramo oprostiti svakome u svome životu, štoviše i onima kojih se ne sjećamo. Moramo zahvaliti Bogu Ocu za dar Svoga Sina, kojega smo mi priznali kao našega Gospodina, Boga i Spasitelja. Molimo se Bogu Ocu u ime Isusa Krista Njegovoga Sina. Moramo moliti da Predragocijena Krv Isusova oslobodi tu osobu svih zlih duhova. Moramo moliti po zaslugama trpljenja, agonije, muke i smrti Našega Gospodina Isusa Krista i po snazi Njegovih svetih rana. Trebali bismo uvijek tražiti zagovor Bezgrešnog Srca Marijina i moliti po zaslugana njezinih presvetih suza.
Osoba nad kojom se moli, mora se odreći sotone, svijeta i svih stvari koje vode u grijeh. Sve ove molitve su podložne Svetoj Volji Božjoj i zavise od Njegove Volje, ne od naše volje. Na kraju molitve, moramo ponovno zahvaliti Bogu za uslišanje naše molitve, moramo vjerovati da će nam Gospodin odgovoriti prema našim molitvama jer pouzdanje u Njega je protočna cijev za Njegovo Milosrđe. Molitvu zaključujemo zahvalivanjem i klanjanjem.
Nakon molitve, moramo prikazati ove nakane Gospodinu dok Ga primamo u Svetoj Euharistiji i moliti Ga da ih pokrije Svojom Predragocijenom Krvlju.
isus je isti, jučer, danas i zauvijek. On je doista prisutan u nama, osobito dok naviještamo Njegovu Riječ (Mk 16, 20).
Mnoga čudesa se događaju u našem poniznom služenju, koje nastupa nakon ovih molitava. Hvala ti Bože!

Razlučivanje
Po ovom daru, primamo nutarnji osjećaj koji nam kaže da li su neke stvari u redu ili nisu. On je vrlo koristan kada moramo moliti za nekoga, jer tako primamo posebno prosvjetljenje koje nas vodi u molitvi.
Razlučivanje je također vrlo korisno kada se prvi put susrećemo s nekom osobom za koju trebamo moliti, ili kada slušamo proroštvo. Postoje mnogi glasovi u svijetu, moramo znati koje trebamo izbjegavati. Moramo moliti svakodnevno za ovaj dar, jer đavao je otac laži i on će uvijek nastojati pronaći način da nas prevari. Neprestano nas bombardiraju herezama, sablaznima, lažima, krivim pričama i uništavajućim riječima. Kao Isusovi učenici, moramo slušati samo jedan glas, Njegovu Riječ. Salomon je molio za Mudrost i Bog mu je dao veliki dar razlučivanja (1 Kr 4, 29-30). Isto tako i mi moramo moliti Boga koji je sama Mudrost, da nas izobilno ispuni.

Preuzeto s Interneta
Neslužbeni prijevod s engleskog - amater


Post je objavljen 16.10.2008. u 08:26 sati.