Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/rodoslovlje

Marketing

Nastavnik vjeronauke, Gornji Vakuf - Uskoplje

Nastavnik vjeronauke, Gornji Vakuf - Uskoplje Bosna i Hercegovina
Opis poslaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA GORNJI VAKUF -
USKOPLJE
JU OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“


Na osnovu Zakona o osnovnoj školi člana 57. (Sl. novine SBK-a br. 11/08) Pravila
škole „Voljevac“ člana 98. i Odluke Upravnog odbora br. 03-1235 / 08. raspisuje se:
KONKURS
za prijem na odre|eno radno vrijeme
1. Nastavnik vjeronauke - 10 časova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac
2. Nastavnik engleskog jezika - 10 časova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac

Kandidati se primaju na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2009. godine.
Za radna mjesta potrebna je odgovarajuća stručna spreme predvi|ena Zakonom o
osnovnoj školi i Nastavnim planom i programom.

Uz prijavu priložiti:
- Dokaz o stručnoj spremi
- Dokaz o položenom stručnom ispitu
- Izvod iz matične knjige ro|enih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Saglasnost od nadležnog Muftijstva za
rad u školi (za kandidata pod rednim brojem
1.)
Po prijemu kandidata dostaviti ljekarsko
uvjerenje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Datum objave
06. Aug 2008.
Oglas ističe 15. Aug 2008.

Post je objavljen 07.08.2008. u 00:00 sati.