Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/dveriperunove

Marketing

O Ognju i Simarglu

Ime ovoga bo瀉nstva razlicito je zabiIje瀍no: Nestor ga bilje瀒 razdvojeno na Sim创 i R'gl创, dok ga kasnije spomenici bilje瀍 kao Semor创gl创.
U svakom slucaju je Simargl bio bog lokalnog karaktera, a tvrdnja, da Simargl uopce ne pripada slavenskom Panteonu, kod tolikih vjerodostojnih
spomenika, i suvi歟 je smjela. /L. Liege: op. cit. pg. 124./
Samim imenom vrlo je te歬o odrediti svojstvo ovoga slavenskog bo瀉nstva, i to tim prije, 歵o mu je i ime razlicito zabilje瀍no. Izvori nam opet osim zabilje歬e njegova imena ni歵a vi歟 o njemu ne kazuju. Sva nagadanja slavenskih mitologa o funkcijama ovoga bo瀉nstva su samo hipoteze.
Ipak je tvrdnja Liegeova, da se etimologijom imena Simarglova, pa bilo da se cita zajedno ili razdvojeno, ne dobija na slavenskom jeziku nikakav smisao, i da je ovdje rijec o nekom stranom bo瀉nstvu, neosnovana. Liege zato ipak tumaci "na svoju odgovornost" Simargla kao
Sedmoroglav tj. kao boga sa sedam glava. Dovodilo se ime Simarglovo u vezu sa jednim tekstom iz Biblije koji glasi: "Svaki je narod stvorio sebi bogove. Ljudi Gutini stvori歟 Nergala; ljudi Hamatini nacini歟 Ashila". N. Gedenov, a s njim i Jagic, vide u Simarglu pokvareno grcko: Sem Herakles. Bielovski je na svaki nacin pogrije歩o, kad smatra Simargla za neku zamjenu Svaroga.

Image Hosting by Picoodle.com

Iznosim ovdje jednu zanimljivu etimolosku analizu:
Rijec Simar'gl ili Simar'gl创 analizirat cemo na Sima i r'gl创 kako ih i spomenici cesto navode. Drugi dio rijeci r'gl创 dovodimo u vezu sa korijenom r'g, r'y- a to je na glagol rg-ati ili kao kompozit izrgati. U nas se cesto cuje pridjev izrgan u znacenju izraden, iskidan. Tako se na
primjer ka瀍: "izrgo se od rada". Taj glagol rgati znaci upravo kidati (u nas se cuje jo i glagol gurnuti: to je taj isti glagol: rgnuti grnuti gurnuti).
Znacenje rgati (kidati) mo瀍 se pro歩riti i na glagol tjerati, goniti. Ima u nas rijec "roga" 歵o znaci otkinut komad drveta, kolac, batina (vezuje se stoci za noge da se ne razbje瀍).
Rijec r'gl创rastavili bismo na r'g-l创; nastavak l创 je ne歵o obicno u starosl. jez. na primjer: pek-l创, 歵o znaci pakao. R'gl创 bi dakle znacilo tjeranje, kidanje, gonjenje, odbijanje (gonilac odbijac).
Ako sad sa ovim znacenjem drugog dijela rijeci razmotrimo rijec "Sima r'gl创 ", dobili bismo Simargla kao onoga koji goni Sima. Ako medutim, uzmemo 奱farikovu zabilje歬u toga bo瀉nstva tj. Zima r'gl创, dobit cemo onoga koji goni Zimu, studen. Sima r'gl创 bi prema tome bio bog koji goni i tjera zimu, dakle bog Zimogonja.
Ovaj tumac cini se blizak istini, i daje nam ujedno i pobli瀍 odredenje boga Simargla i njegove funkcije na slavenskom Olimpu.

Post je objavljen 25.07.2008. u 18:17 sati.