Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/vatrogascirab

Marketing

Povijest DVD-a Rab

SJEĆANJE PREDSJEDNIKA JOŠKA VIDASA NA OSNIVANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA RABŽitelji našeg otoka Raba, kao organizirana zajednica ljudi ovog otoka, imala je potrebu organizirati zaštitu od vatre na području svoga otoka.
No kako je ovo mala zajednica, a u svojoj bližoj povijesti malog ekonomskog potencijala, zato se unutar rapske zajednice relativno kasno počelo obilnije razmišljati o organizaciji zaštite od požara.
Prema dostupnim podacima i svjedočenju suvremenika, prvi stvarni pokušaj organiziranja sežu 1938. , kada je grupa entuzijasta pokušala formirati grupu ljudi i osposobiti ih za gašenje požara.
Navedeni povod tom pokušaju bio je požar koji je poharao ''Knežev dvor'' ili kako mi lokalno nazivamo tu zgradu, požar na ''Konteši''.
Kako na otoku nije bilo vatrogasne postrojbe, navedeni požar praktično je uništio unutrašnjost ''Kneževog dvora – Konteše'' , a vatrogasna postrojba iz Senja, koja je za tu priliku bila pozvana kao najbliža, praktično je mogla samo mlazovima vode ohladiti već izgorene zgrade ''Konteše''.
Međutim taj pokušaj formiranja vatrogasne postrojbe, na Rabu nije uspio, i to prema svjedočenju suvremenika, najviše zbog toga što tadašnja općinska vlast taj pokušaj nije podržala, ni u organizacijskim, ni u potrebnim materijalnim sredstvima.
Prilikom uspostave 'banovine Hrvatske, u općem oduševljenju, tim političkim događajem, ista grupa entuzijasta pokušava formirati DVD, kao primjeren oblik organiziranja zaštite od požara, za potrebe tadašnje općine Rab.
Prema svjedočenju općinske vlasti, ovaj put imali su više ''sluha'' za ovaj problem, ali zbog nemogućnosti da odmah izdvoje potrebna materijalna sredstva, nije se odmah prišlo realizaciji ideje, već se čekalo kako bi se prikupila potrebna novčana sredstva, a i da se organizira dovoljan broj ljudi potrebnih za djelovanje vatrogasnog društva.
U tom odugovlačenju proteklo je vrijeme, a već naredne 1941. izbio je II. Svjetski rat, koji je onemogućio realiziranje ideje formiranja DVD-a na Rabu.
U toku II. Svjetskog Rata, kapitulacijom Italije 1943., u čijoj okupacijskoj zoni bio i otok Rab, oslobođenjem koncentracionog logora u Kamporu, kao dio ratnog plijena iz tog logora, zaplijenjena je jedna vatrogasna crpka marke ''Bergoni'' i nešto vatrogasne opreme uz nju.
Ljudi koji ideju formiranja DVD-a na Rabu nisu napustili, tu zarobljenu crpku, zajedno sa opremom, sakrili u Lapidarij sadašnjeg restorana ''Grand'' u Rabu, gdje je sačuvana dočekala oslobođenje otoka 1945.
Po oslobođenju, kad se je prišlo organizaciji ukupnog javnog i gospodarskog života na otoku, stvoreni su objektivni uvjeti da se pristupi u organizaciji zaštite od požara.
Ista grupa entuzijasta, koja je još 1940. pokušala formirati dobrovoljno vatrogasno društvo, formirala je inicijativni odbor u sastavu: Domijan Mihovil, Domijan Slavoljub, Kaldana Košto, Španjol Šime, Jurić Josip i Bačić Ante (Toni), a imenovani inicijativni odbor, na svojoj sjednici održanoj dana 6. veljače 1946. formira Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab koje u kontinuitetu djeluje sve do danas, dakle već punih 60 godina.
Zarobljena vatrogasna crpka ''Bergoni'' bila je okosnica formiranja vatrogasne čete u novoformiranom DVD-u Rab sa zadaćom gašenja požara na otoku Rabu.
Po osnivanju DVD-a Rab, temeljnom zadaćom efikasne vatrogasne zaštite otoka, otvorili su se novi, do tada za entuzijaste nepoznati problemi.
Problem članova bilo je tada najlakše riješiti. Već prilikom osnivanja DVD.-a, točnije prilikom osnivačke skupštine 23. ožujka 1946. donijeta je odluka o formiranju vatrogasne čete koja je tada brojila 34 člana.
Četu su sačinjavali sljedeći drugovi:

Komandir čete Domijan Mihovil
Zamjenik Komandira čete Bačić Ante (Toni)
Vodnik I. Voda Sušić Josip
Vodnik II. Voda i spremištar Benić Martin

PENJAČKO ODJELJENJE:

Kaldana josip
Antonelo Berto
Devčić Ivan
Španjol Josip
Vidas Joško

SPAJAČI I NOSIOCI CIJEVI:

Fakineti Frano
Simitekolo Božo
Travašić Josip
Kaldana Kosto
Valovičić Josip
Kaštelan Lovre
Debelić Ante

MLAZNIČARI:

Ilić Mate
Bakota vinko
Bačić Ante (Tukičić)
Kaloćira Miroslav

POSADA MOTORA (STROJARI):

Sokolić Vinko
Kaloćira Josip
Legac Juraj

POMAGAĆI KOD VOŽNJE MOTORA I OPREME:

Kaldana Dušan
Dumičić Mladen
Grgurić Kosto
Sušić Aleksandar

SANITETSKO ODJELJENJE:

Sandalić Josip
Legac Vjekoslav
Vidović Josip

Ova četa formirana je u Rabu 24. kolovoza 1946., a dvojca pripadnika te čete koja su živa još i danas su Sušić Aleksandar u pričuvi i Vidas Joško koji je od 1959. do dana današnjeg obnaša funkciju predsjednika DVD-a, dakle punih 47 godina.
A ove godine su slavili 60.-u obljetnicu DVD-a i svog rada u DVD-u.
Međutim ni jedan član nije imao potrebnu vatrogasnu obuku, tako da uz nedostatak kvalitetne tehnike i opreme, operativnost te vatrogasne postrojbe nije bila adekvatna tadašnjim potrebama vatrozaštite na Rabu.
Problem adekvatne tehnike i opreme, u to vrijeme, za novo osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo, bio je praktički nerješiv, niti je tada bilo moguće nabaviti adekvatnu tehniku, niti je tada za to bilo potrebnih sredstava, tako da je novo osnovana vatrogasna postrojba bila primorana uvježbavati se i koristiti već spomenutom crpkom ''Bergoni''.
A da to nije bilo nimalo lako, govori nam podatak da ta vatrogasna crpka nije imala sredstvo za vuču, niti je na točkovima imala pneumatske gume, već su sami vatrogasci vukli svojeručno na felgama, što nije bilo nimalo lako, a s obzirom na njezinu težinu i gabarite.
Uz navedenu crpku, društvo je sakupilo cca 90 m tlačnih cijevi, mlaznica, sjekira, krampova, lopata, dvije brentače, tri fenjera (ferala) , nešto užadi i to se je sve skupa vuklo na jednom zaprežnom vozilu koje je društvo kupilo, a koje su vatrogasci također ručno vukli, tako da smo u šali to vozilo nazvali ''navalno vatrogasno vozilo'', što je sve zajedno bilo premalo za ozbiljnu intervenciju.
Prilikom osnivanja DVD-a kao spremište za tehniku i radionica za održavanje iste, uzet je prostor tadašnje crkvice sv. Magdalene u Kaldancu.
To je bio prvi vatrogasni dom, od 1946. – 1963.
Upravni odbor pokušao je od tadašnjih vlasti ishoditi barem taj iako neadekvatan prostor.
Sve navedeno i neki subjektivniji razlozi uvjetovali su pad entuzijazma kod članova novo osnovanog DVD-a tako da se u vrijeme od 1947. do 1950. članstvo osipa, te se na kraju 1949. članstvo DVD brojilo samo 21 člana
1950.DVD Rab dočekuje sa mnoštvom nagomilanih problema, tako da je zaprijetilo i samo gašenje društva.
Sa nastalom situacijom Upravni odbor upoznaje organe lokalnih vlasti, te traži pomoć kako bi se spasilo društvo.
Ovaj put vlasti pozitivno reagiraju, te je DVD-u dodijeljen kredit tadašnjih 1100 dinara, na ime početnih sredstava za izgradnju vatrogasnog doma, a čija je izgradnja neophodna za rad društva.
Pored toga su društvu dodijeljena i sredstva za nabavku vatrogasne opreme.
Ovime je otklonjena opasnost od gašenja društva.
Rad DVD-a je poboljšan upisivanjem novih članova u DVD.
Odlukom upravnog odbora 1951. započinju radovi izgradnje vatrogasnog doma, ali kako dodijeljeni kredit nije bio dostatan, izgrađeni su samo temelji zgrade vatrogasnog doma
1953. organizira se prvi vatrogasni tečaj za pripadnike vatrogasnog društva. Navedeni tečaj polazi 23 vatrogasca i iste te 1953. organizira se i izvodi prva javna vježba vatrogasne postrojbe, kada DVD Rab dobiva i svoju prvu zastavu, poklon turističkog društva Rab.
Svrha javne vježbe bila je da se široj javnosti, a posebno lokalnim vlastima pokaže koliko je značajno imati opremljenu i obučenu vatrogasnu postrojbu, sposobnu za intervenciju u svakoj požarnoj opasnosti na otoku. A sve to je pokrenuto prvom obukom vatrogasnih kadrova DVD-a.
Problem prostora i dalje je otvoren, društven zajednica ne daje potrebna sredstva za nastanak izgradnje vatrogasnog doma, tako da DVD u 1956. započinje svojim skromnim sredstvima od 600 000 tadašnjih dinara i dobrovoljnim radom svojih članova sa izgradnjom doma.
Međutim navedena sredstva nisu bila dovoljna za završetak izgradnje, tako da je ista bila ponovno obustavljena.
I opet je s problemom bila upoznata lokalna vlast i otvoreno smo naglasili kako prijeti rasformiranje društva ukoliko se ne izgradi potreban prostor, a s problemom je upoznata i javnost.
Sve te akcije konačno rezultiraju da se troma vlast pokreće, dobivaju se potrebna sredstva, u čijem prikupljanju učestvuje privreda otoka i građani svojim prilozima, koji po otoku prikupljaju članovi DVD-a Rab.
Prikupljenim sredstvima se dobiva i kredit, te konačno do 1963. nakon punih 12 godina, izgrađen je vatrogasni dom u kojem i danas djeluje DVD Rab.
Vatrogasni dom na korištenje predao je predsjednik općine Rab Kocijan Nikola predsjedniku DVD-a Vidas Jošku.
Tada je konačno riješen na početku naveden problem, prostora za rad i smještaj tehnike i opreme.
Te godine napuštena je crkvica sv. Magdalene, dotadašnji vatrogasni dom.
Daljnja aktivnost usmjerena je na nabavi potrebne tehnike i opreme, tako da je 1965. nabavljeno prvo vatrogasno vozilo društva, te dvije vatrogasne crpke sa potrebnom opremom.
Suradnja sa organima vlasti je sve bolja, članstvo DVD-a z godine u godinu raste.
Formira se prva pionirska četa u DVD-u čime je osiguran izvor novih kadrova.
Organiziraju se tečajevi protupožarne zaštite, čime se operativnost vatrogasne postrojbe stalno povećava.
Budućnost DVD-a Rab je osigurana.
Ugled DVD-a Rab raste , sve je prihvatljiviji kod građana otoka Raba.
Značajna akcija na otoku, od radnih akcija je bila, primjerice akcija raščišćavanja gradskog parka Komrčar nakon što je olujna bura 1967. porušila i polomila veliki broj stabala u njemu.
Tada su vatrogasci iz parka izvukli 85 kamiona drvenih trupaca.
Ova akcija posebno je odjeknula među građanima našeg otoka.
Osposobljavanje članova postaje stalna praksa DVD-a. Svi novi članovi polaze obuku za čin vatrogasac, u društvu djeluje sve veći broj vatrogasnih dočasnika.
Društvo se uključuje u kulturne manifestacije na otoku, gdje god je to moguće.
Posebno se angažira na obnovi karnevala, u čemu i uspijeva, tako da se i danas karnevalske svečanosti na Rabu vezuju uz ime DVD-a Rab.
Društvo se aktivno uključuje u protupožarnu obuku građana.
Protupožarna zaštita organizira se i u privatnim poduzećima, gdje su članovi DVD-a nositelji aktivnosti.
Vatrogasno društvo organizira dežurstvo interventnog odjeljenja kod klase ''Vrlo velika opasnost'' u vatrogasnom domu, tako da se u što kraćem vremenu dođe do zgarišta i gasi.
U ljetnim mjesecima imamo organiziranu motriteljsko-dojavnu službu na brdu Kamenjak,kao i odličnu suradnju sa šumarijom Rab i njihovim patrolama na terenu, te Policijskom postajom Rab i Inspektorom Zaštite od požara.
Ugled DVD-a Rab već prelazi granice Raba.
Mjesna zajednica Novalja moli DVD Rab da pomognemo formiranju DVD-a u Novalji. S time u vezi 1975. naša pionirska postrojba izvodi javnu vježbu u Novalji, kao čin propagande vatrogasne zaštite među pučanstvom u Novalji.
Što sve zajedno rezultira formiranje DVD-a Novalja.
U okviru svojih mogućnosti pomažemo i drugim DVD-ima u Hrvatskoj.
Dobivanjem nove tehnike i opreme postojeće vatrogasno spremište postaje pretijesno, te se 1976. započinje dogradnja garaže.
Radove izvode članovi DVD-a svojim dobrovoljnim radom.
DVD formira muški pjevački zbor koji postiže zavidne uspjehe, čak i gostovanjem u inozemstvu u Beču gdje predsjednik DVD-a Vidas Joško prima priznanje od gospodina Halubeka, predsjednika svjetske vatrogasne organizacije za uspješan rad Društva.
Zbor je prestao djelovati smrću kapelnika Franja Habazin
Članstvo DVD-a stalno raste, tako da 1976. broji već 72 člana, s čime se svrstavamo u veća DVD u Hrvatskoj. Istovremeno pionirska postrojba broji 28 članova.
Tih godina broj podupirajućih članova doseže 122.
Tako 1982. pomažemo i formirati DVD Lopar koji se te godine osniva.
Iste godine osniva se i vatrogasni savez općine Rab, u čiji sastav ulaze DVD ''Rab'', DVD ''Lopar'' i tada postojeći IDVD ''Velebit'' na Golom otoku.
Te godine DVD Rab broji 78 članova, DVD ''Lopar'' 36 članov, a IDVD ''Velebit'' 43 člana, tako da tada na Rabu djeluje već 157 aktivnih vatrogasaca, a 1946. počeli smo svoj povijesni hod sa samo 34 vatrogasca.
1987. vatrogasno društvo formira sekciju Limene glazbe DVD-a Rab koja djeluje i danas pod vodstvom maestra Gregora Emerika.
Te 1987. postavljena je spomen ploča na gradskom groblju u Rabu, našim umrlim članovima našeg vatrogasnog društva.
1989. upućuje se 7 dočasnika na obuku za čin vatrogasnog časnika,.te iste godine proizvedeni su u čin časnika.
Samoprijegor vatrogasaca i visoka protupožarna kultura naših otočana tajna je uspjeha, nas, vatrogasaca DVD-a Rab.
Društvo je djelovalo aktivno i u Domovinsko ratu, poštujući prioritet mobilizacije, mlađi pripadnici operativne postrojbe DVD-a mobilizirani su u Hrvatsku vojsku, gdje su na ličkoj bojišnici na prvoj liniji bili uključeni u obrani domovine.
Time je DVD Rab dao svoj doprinos u Domovinskom ratu i to sa 47 svojih članova.
16 članova bilo je na prvoj liniji bojišnice u sastavu HV-a, a 33 člana u specijalnom vatrogasnom vodu Civilne Zaštite u Rabu, i tu smo zadaću obavili časno.
Suradnja sa demokratskim vlastima na otoku je primjerena, iako u teškim materijalnim uvjetima izazvanim ratom, poglavarstvo Grada Raba pruža nam svu moguću materijalnu i drugu pomoć, u okvirima svojih mogućnosti.
Već poslovnička privrženost naših građana DVD-u i dalje je primjerena.
Tako da u toku Domovinskog rata, pored svih teškoća koje je sobom donio, uspijevamo uz pomoć građana i samostalnih privrednika Raba formirati i potpuno opremiti radionicu za punjenje, održavanje i ispitivanje vatrogasnih aparata pod tlakom, kao djelatnost od interesa za Rab.
Suradnja sa istim i danas je na visokom nivou.
DVD Rab ima povelju o bratimljenju sa DVD Šalka Vas iz Republike Slovenije, te povelje o suradnji s PGD Laško, DVD Bosiljevo i DVD Hrvatska Kostajnica.
Surađujemo sa DVD Lopar, DVD Novalja, DVD Lun, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke i vatrogascima iz Republike Njemačke, iz grada Konigsbrunn, te sa drugi vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj.
Od MUP-a ovlašteni smo obučavati vatrogasce u DVD-ima i građane u poduzećima i ustanovama, tako smo pored obuke naših vatrogasaca, na zahtjev radnih organizacija i ustanova u tijeku od 1994. do danas obučili po programu protupožarnog minimuma tisuće djelatnika tih organizacija i ustanova.
Vatrogasno društvo Rab ima svoju radionicu za kontrolu,punjenje i servisiranje vatrogasnih aparata. Za to i održavanje vatrogasne tehnike zaposlena su i dvojca djelatnika.
Slučajnost je, ali DVD Rab započelo je svoj povijesni put 1946., dakle do danas punih 60 godina.
Za sav ovaj rad vatrogasno društvo dobilo je bezbroj vatrogasnih odlikovnja i priznanja za svoj dugogodišnji i nesebični aktivni rad saveznih, republičkih, županijskih, lokalnih i međunarodnih organizacija među kojima je i međunarodna organizacija za zaštitu i spašavanje (CTIF) .
A predsjednik DVD-a Rab dobio je srebrnu medalju od predsjednika CTIF-a Waltera Eggera za svoj nesebičan i dugogodišnji rad u društvu.
Kao što su naši prethodnici osnovali DVD Rab 6.veljače 1946. i prionuli poslu bez obzira na teškoće koje su imali, te posljedice koje je na ovom otoku ostavio II. Svjetski rat i Domovinski rat, ili baš njima usprkos i mi idemo dalje.

TRENUTAČNO BROJEVNO STANJE VATROGASACA DVD-a RAB U LIPNJU 2008.:

ČIN:

Vatrogasac:37
Vatrogasac I. stupnja:11
Vatrogasni dočasnik:21
Vatrogasni dočasnik I. stupnja:18
Vatrogasni časnik: 7
Vatrogasni časnik I. stupnja: 7
Viši vatrogasni časnik: 1
Viši vatrogasni časnik I. stupnja: 0
Viši počasni vatrogasni časnik: 3
Neispitani vatrogasac: 0
Vatrogasac- Muzičar: 36
Vatrogasac – Pripadnik vatrogasne mladeži: 12

Predsjednici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab od 1946. bili su:

Jurić Josip
Kaloćira Josip
Ilić Mate
Fakineti Franjo
Vidas Joško

Tajnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab od 1946. bili su:

Domjan Slavoljub
Godinić Josip
Šćerbe Franjo
Vezelić Franjo
Tonsa Zlatko
Vidas Joško ml.


Zapovjednici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab od 1946. bili su:

Domijan Mihovil
Marijan Grubišić
Ribarić Ilija
Jaška Josip

Post je objavljen 17.06.2008. u 21:16 sati.