Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/white4wings

Marketing

§{... SmejeM se, a pLače mi se,,, tRažim Ljek u viNu,,, ViNo pijeM da UBIJEM ISTINU!!! ...}§

oLa Ljudi,,,,pfff, piŠem posTa,,,ja sam Ne noRmaLna, aL oke...bu boLje..da, da,,, Nego..eTo, oPet saM tu,,,da maLo prepričaM situaciju, koJa se drŽi veĆ neko vrijeMe,,, Užas, veeeeLiki uŽas od Života. ToLko toGa mi se dogodiLo, v zadnjih par tjedaNa, da je to straŠno... NeZnam odkuD počeTi,,, Npr, od toGa da si ne zasLužujeM nekaj Kaj oćeM,,,aL,vjerujte... Bum ja to preboLjeLa... jeDnog daNa... Fakat neMam komeTara već na neke Ljude, na neke postupKe, na neKa dogaĐanja... NajvjerojatniJe sam si saMa kriVa. saD se pitajTe zkj! E pa zaTo jer sam naivNa,,, jaaaaako *naivNa!!!!! VjeRujeM na rijeČ,,,i onDa,,, maH,,,ugL. to mie hvaLa... aL oke,,,tj, nije oke... buM preživjeLa,,, aK sam do sad,,,onDa...
PoLožiLa sam osnove kozMetike. I to je uuuuuuffff, koje oLakšaNje...
joŠ samo 3 predmeta,,,oooooo đizsss... No, i kak čoveK neBu piL?!=P
SaMo sam zahvaLna Bogu, aKo nikaj drugo... Bar imam freNde na koje se moreM osLoniti!
hvaLa NiKa, KoŠak, Iva, TiNa!! beZ vaS bi sve biLo drugaČije...
fakat to misLim,,, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj
a LjubaV,,,prokLeta biLa,,, i prokLeti svi mušKi na svijetu! Ines, TiNa & ja se kuŽimo...ooo moj boŽe...
Ne,,sad bi ja FuĐi počeLa....miLi boŽe, zašto si me stvoriO?!!!a oNa poPizdni na to...=P
maH,,,koGa briga,,,

i taaaaK...neKoje stvari neBum niti pisaLa,,,niJe vrijedNo spoMena,,,a ni mojiH živaca više...
to bi biLo to za prrrrrrrrvi posT,,Ljudi, prrvi..:))
zadNji na staroM bLogu je biL 47. :)))
uuuujjj...da, da..
beeeGam,,,neZnam kaj saM uopče tu...=P
PuSeki swiMa, mwaaH :-*

Heart Broken


Post je objavljen 08.05.2008. u 17:10 sati.