Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/lenguaespanola

Marketing

Prezent (Presente)

- prezent može označavati:
1. radnju koja se događa u trenu kada govorimo: yo escribo – pišem
2. radnju koja se ne događa u trenutku govora, ali je teajala prije i trajat će nakon: Me levanto a las ocho. – Ustajem u 8.
3. u pogodbenim rečenicama indikativ prezenta zamjenjuje futur: Si mańana hace buen tiempo saldré. – Ako sutra bude lijepo vrijeme, izaći ću. U ovoj rečenici hace ima futursku vrijednost
- prezent se tvori od glagolske osnove i odgavarujećeg nastavka u odgovarajućem licu, sukladno tipu konjugacije
- u španjolskom jeziku postoje tri tipa konjugacije:
1. –ar
2. –er
3. –ir
- dakle svi glagoli u španjolskom jeziku u infinitive završavaju na neki od tih nastavaka

tip 1.

npr. hablar

1. hablo
2. hablas
3. habla

1. hablamos
2. habláis
3. hablan DAKLE HABLAR, COMER I VIVIR SU INFINITIVI

tip 2.

npr. comer

1. como
2. comes
3. come

1. comemos
2. coméis
3. comen

tip 3.

npr. vivir

1. vivo
2. vives
3. vive

1. vivimos
2. vivís
3. viven

- dakle gore su primjeri glagola konjugiranih u prezentu
- ako glagol završava na –ar, ili –er ili –ir odbija mu se taj nastavak i na glagolsku osnovu dodaje se odgovarajući nastavak

lice
Jed. -ar -er -ir
1. -o -o -o
2. -as -es -es
3. -a -e -e
Monozina
1. -amos -emos -imos
2. -áis - éis - ís
3. -an -en -en

- dakle tu je tabela koja pokazuje koji se nastavak dodaje za koje lice, ovisno na koji nastavak glagol završava
- uzmimo za primjer glagol esperar (cekati)
- on pripada po nastavku prvoj konjugaciji i njemu se odbija nastavak –ar iz infinitiva – ostaje nam cant- što se naziva glagolskom osnovom i sada se dodaje odgovarajući nastavak

1. espero
2. esperas
3. espera

1. esperamos
2. esperáis
3. esperan

npr. želimo reći vi očekujete mnogo zadaće. Vosotros esperáis mucha tarea.

VAŽNO JE NE ZABORAVLJATI NAGLASKE U DRUGOM LICU MNOŽINE!!!

Post je objavljen 10.02.2008. u 23:22 sati.