Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/karaka

Marketing

Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Pjesma o kuji -priprema iz profila


Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Pjesma o kuji
NASTAVNO PODRUČJE: književnost
NASTAVNA JEDINICA: Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Pjesma o kuji
TIP NASTAVNOGA SATA: sat interpretacije lirske pjesme s motivom životinje
NASTAVNI SUSTAVI: interpretativno-analitički
korelacijsko-integracijski
problemsko-stvaralački
NASTAVNI OBLICI: skupni, čelni, pojedinačan rad
NASTAVNE METODE: tekstne, dijaloške, monološke, gledanja, slušanja, pisanja
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: čitanka, zvučna čitanka, bilježnica i olovka, ploča i kreda, prozirnica i grafoskop, fotografija, internet stranice
ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE:
OBRAZOVNE: prepoznati vrstu pjesme (lirska pjesma s motivom životinje)
raščlaniti motive u pjesmi
prepoznati pjesničke slike
prepoznati ugođaj u pjesmi
uočiti epske elemente u lirskoj pjesmi
raščlaniti elemente ritma
ODGOJNE: poticati interes za čitanje pjesama o životinjama
spoznati važnost i vrijednost veze čovjeka i životinja
spoznati da je odnos prema životinjama povezan i s odnosom prema ljudima
obogaćivati učenički rječnik
poticati učenike na samostalan rad
razvijati kulturu čitanja, slušanja, pismenog i usmenog i izražavanja
FUNKCIONALNE: poticati sposobnosti doživljavanja, slušanja, komentiranja, mišljenja, uspoređivanja, povezivanja i zaključivanja, aktualiziranja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, iznošenja osobnih stavova, raščlanjivanja, čitanja u sebi i naglas, interpretativnog i usmjerenog čitanja, samostalnog istraživačkog rada

Tijek/artikulacija nastavnoga sata
1. doživljajno-spoznajna motivacija
a) igra pantomime
Tri će učenika pantomimom pokušati pokazati po tri životinje. Prepoznaš li životinju, njezino ime zapiši u bilježnicu
(mačka, ovca, puž, kornjača, riba, ptica, kokoš, majmun, pas).
Podcrtaj životinje koje imaš kao kućne ljubimce, a zaokruži one koje bi volio imati.
b) Prisjeti se naslova književnih i filmskih djela u kojima se govorilo o životinjama i napravi svoju top listu, počevši od onoga koje te se najsnažnije dojmilo. (Bambi, Divlji konj, Ružno pače, Mačak u čizmama, Tom i Jerry, Lassie se vraća kući, Kralj lavova, Čelična stupica)
2. najava i lokalizacija pjesme, uz objašnjenje manje poznatih riječi
Ruski je književnik Sergej Aleksandrovič Jesenjin bio inspiriran tužnim događajem s psima. Napisao je Pjesmu o kuji. Kako biste je razumjeli, objasnit ću vam manje poznate riječi.
3. interpretativno čitanje pjesme
4. emocionalno-intelektualna stanka
5. objava doživljaja i njihova korekcija
U svoju bilježnicu zabilježi dojam o pjesmi te slike koji si zapamtio/la, a najsnažnije su te se dojmile.
6. interpretacija
Pročitaj pjesmu u sebi i reci koji je tužan događaj potaknuo pjesnika na pisanje pjesme. Izdvoji najsnažnije slike. Kojoj skupini pjesama pripada ova pjesma?
Kakav je pjesnikov odnos prema kuji i štenadi, a kakav prema gospodaru?
Potvrdi odgovarajućim stihovima. Kakav je tvoj odnos prema gospodarovu postupku?
Događaji su u pjesmi prikazani stupnjevito. Kujino se raspoloženje mijenja ovisno o događajima. Zapiši događaje te raspoloženja i postupke kuje.
Što pjesnik oslikava pjesničkim slikama? Pronađi slike vanjskog prostora, unutarnjeg prostora, postupke kuje i gazde.
Kakav je tvoj odnos prema životinjama? Znaš li za postupke ljudi prema životinjama slične onima o kojima si čitao u pjesmi? Izreci svoje mišljenje.
Imenuj stilska izražajna sredstva kojima je pjesnik pojačao tragičnost događaja.
Odredi ritam i elemente ritma u pjesmi. Prepoznaj ustroj pjesme.
7. sinteza
Poslušaj još jednom Pjesmu o kuji u interpretaciji Dragana Despota
Pogledaj fotografiju na str. 67., pročitaj podatke o dalmatineru i pokušaj povezati s pjesmom Sergeja Aleksandoviča Jesenjina.
8. zadaci za samostalan rad
a) Napiši sastavak s temom Moj kućni ljubimac
b) Mnogi ljudi ostavljaju životinje na ulici. Puno je napuštenih pasa i mačaka.
Napiši kako bi se mogao riješiti taj problem.

Plan ploče/prozirnice
a) igra pantomime
Tri će učenika pantomimom pokušati pokazati po tri životinje. Prepoznaš li životinju, njezino ime zapiši u bilježnicu (mačka, ovca, puž, kornjača, riba, ptica, kokoš, majmun, pas).
Podcrtaj životinje koje imaš kao kućne ljubimce, a zaokruži one koje bi volio imati.
b) Prisjeti se naslova književnih i filmskih djela u kojima se govorilo o životi-njama i napravi svoju top listu počevši od onoga koje te se najsnažnije dojmilo. (Bambi, Divlji konj, Ružno pače, Mačak u čizmama, Tom i Jerry, Lassie se vraća kući, Kralj lavova, Čelična stupica)

Sergej Aleksandovič Jesenjin: Pjesma o kuji
- lirska pjesma s motivom životinje
- tema: tužna kuja
- likovi: kuja
gospodar - ubija štenad
- događaji u pjesmi prikazani su stupnjevito
DOGAĐAJ RASPOLOŽENJE I POSTUPCI KUJE
oštenila sedmero štenadi nježna, češlja ih jezikom
tmuran stiže gazda, trpa štenad trči snijegom, slijedi mu tragove
__________________________ ____________________________
__________________________ ____________________________
- epski element: slijed događaja
- pjesničke slike oslikavaju vanjski prostor, unutarnji prostor, postupke gospodara i kuje
- slikovitost pjesničkih slika: epitet, metafora, usporedba
- ritam: rima, inverzija, opkoračenje, onomatopeja
- ustroj pjesme: sedam četverostiha ili katrena
zadaci za samostalan rad
a) Napiši sastavak s temom Moj kućni ljubimac
b) Mnogi ljudi ostavljaju životinje na ulici. Puno je napuštenih pasa i mačaka.
Napiši kako bi se mogao riješiti taj problem.Post je objavljen 21.11.2007. u 21:37 sati.