Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/karaka

Marketing

Priprava nastavnog sata-Vladimir Vidrić: Dva pejzažaNASTAVNO PODRUČJE: književnost

NASTAVNA JEDINICA: Vladimir Vidrić: Dva pejzaža

TIP NASTAVNOGA SATA: interpretacija pejzažne lirske pjesme

NASTAVNI SUSTAVI: interpretativno-analitički

korelacijsko-integracijski

NASTAVNI OBLICI: skupni, čelni, pojedinačan

NASTAVNE METODE: tekstne, dijaloške, monološke, gledanja, slušanja, pisanja

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: čitanka, bilježnica i olovka, nastavni listić, zvučna čitanka, učenički radovi, bojice, crtež, grafoskop i prozirnica

ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE:

OBRAZOVNE: prepoznati vrstu pjesme

usvojiti pojam antologijska pjesma

prepoznati motive i pjesničke slike

raščlaniti pjesničke slike

prepoznati i imenovati stilska izražajna sredstva slikovitosti

raščlaniti elemente ritma

prepoznati vezani stih

odrediti formu pjesme

ODGOJNE: poticati usvajanje navike čitanja

poticati interes za lirsku pejzažnu pjesmu

uočavati ljepotu prirode

spoznati prirodu kao izvor naših nadahnuća

senzibilizirati učenike za očuvanje prirode

obogaćivati učenički rječnik

spoznati da je čovjek dio prirode

poticati učenike na samostalan rad

razvijati kulturu čitanja i slušanja

FUNKCIONALNE: poticati sposobnosti slušanja, komentiranja, mišljenja, uspoređivanja, povezivanja i zaključivanja, rada na tekstu, kritičkoga mišljenja, iznošenja osobnih stavova,

raščlanjivanja, čitanja u sebi i naglas samostalnog interpretiranja lirske pjesmeTijek/artikulacija nastavnoga sata

1. doživljajno-spoznajna motivacija

a) Zamisli livadu.U tablicu upiši zadane riječi kojima ćeš prikazati taj detalj prirode.

pridjevi glagoli prilozi usporedbe

livada (statično)

livada (dinamično)

b) Pročitaj sljedeće stihove i napiši na što te poziva pjesnik. Možeš li zamisliti takav način opuštanja?

Lezi na livadu,

pišti pomoću vlati trave.

Gledaj u nebo

i uživaj u blagoj dokolici.

2. najava i lokalizacija pjesme, uz objašnjenje manje poznatih riječi

Na uživanje u prirodi odvest će nas hrvatski pjesnik Vladimir Vidrić stihovima pjesme

Dva pejzaža. Pročitat ću vam stihove koji se odnose na prvi pejzaž.

Znate li kako izgleda sjenato stablo, što znači sterati se, a što je hum ?

3. interpretativno čitanje pjesme

4. emocionalno- intelektualna stanka

5. objava doživljaja i njihova korekcija

Zabilježi svoj doživljaj Vidrićevih stihova. Koja ti je slika ostala u sjećanju?

6. interpretacija

Ova je pjesma antologijske vrijednosti, jedna od najljepših Vidrićevih pjesama.

Koji je kraj Hrvatske nadahnuo Vidrića za stvaranje pjesme? Koje godišnje doba prepoznaješ u stihovima pjesme? Citiraj.

Pročitaj pjesmu u sebi i odaberi najljepšu pjesničku sliku (niz motiva povezanih u jednu cjelinu). Objasni svoj izbor.

Kojim osjetilima možemo doživjeti pjesničke slike u pjesmi Vladimira Vidrića?

Opiši dvije slike koje si doživio/jela osjetilom vida i osjetilom sluha? Kojim još osjetilima možemo doživjeti pjesničke slike?

Ispiši motive po strofama.

U kojim se stihovima naslućuje prisutnost čovjeka? Kako je prikazan čovjek?

Sjećaš li se pjesama u kojima je čovjek dio prirode, u kojima se stopio s njom? (Moja zemja, Mali pot). Potvrdi stihovima da je Vladimir Vidrić pjesnik - slikar.

Kojim je stilskim sredstvima Vidrić istaknuo ljepotu pjesničkih slika?

Kojom vrstom riječi pjesnik daje bogatu paletu ljetnih boja Hrvatskoga zagorja?

Zašto se pjesnik odlučio na uporabu glagola?

Kakav je ritam pjesme? Odgovara li sadržaju pjesme? Čime je postignut?

Odredi vrstu rime, vrstu stiha s obzirom na broj slogova, ponavljanje samoglasnika (asoncija). Kako pjesnik završava pjesmu? Zašto je završava elipsom? Pronađi primjer za onomatopeju.

Od koliko se strofa sastoji pjesma? Koliko stihova ima svaka strofa?

Imenuj tu vrstu strofe.

Pjesma je napisana vezanim stihom.

7. sinteza

Poslušaj pjesmu Dva pejzaža u interpretaciji Krune Šarića.

Na str. 59. nalazi se fotografija pejzaža. Prepoznaj motive koji su zajednički fotografiji i pjesmi.

8. zadaci za samostalan rad

a) Pročitaj Vidrićevu pjesmu Pejzaž II i interpretiraj je samostalno kod kuće.

b) Nacrtaj četiri pjesničke slike iz Vidrićeve pjesme Pejzaž I i poveži ih u strip.

c) Nauči krasnosloviti pjesmu Pejzaž I.-Plan ploče/prozirnice

a) Zamisli livadu.U tablicu upiši zadane riječi kojima ćeš prikazati taj detalj prirode.

pridjevi glagoli prilozi usporedbe

livada (statično)

livada (dinamično)

b) Pročitaj sljedeće stihove i napiši na što te poziva pjesnik. Možeš li zamisliti takav način opuštanja?

Lezi na livadu,

pišti pomoću vlati trave.

Gledaj u nebo

i uživaj u blagoj dokolici.Vladimir Vidrić: Dva pejzaža

Pejzaž I

- vrsta pjesme: pejzažna lirska pjesma - ljetni pejzaž Hrvatskoga zagorja

- V. Vidrić, pjesnik-slikar: boje - žuta, zlatna, bijela, plava, crvena - vedre boje

- motivi prirode: I. strofa: trava, cvjetovi, pčele, sjenata stabla, krupni oblaci

II. strofa: __________________________________________

III. strofa: __________________________________________

- čovjek se stopio s prirodom

- pjesničke slike (niz motiva povezanih u jednu cjelinu):

osjetilo vida: u travi se žute cvjetovi

za sjenatim onim stablima

krupni se oblaci bijele

_____________________

_____________________

osjetilo sluha: zuje zlaćane pčele

___________________

___________________

- slikovitost: epitet, personifikacija

- ritam: rima abcb - isprekidana

onomatopeja: zuje

stanke u stihu

ponavljanje samoglasnika (valovito, mirno i spokojno) - asonancija

ponavljanje riječi

elipsa (i s huma se k humu vere)

glagoli

- pjesma se sastoji od tri četverostiha ili katrena

- vezani stih

zadaci za samostalan rad

a) Pročitaj Vidrićevu pjesmu Pejzaž II i interpretiraj je samostalno kod kuće

b) Nacrtaj četiri pjesničke slike iz Vidrićeve pjesme Pejzaž I i poveži ih u strip.

c) Nauči krasnosloviti pjesmu Pejzaž.


Post je objavljen 11.11.2007. u 01:53 sati.