Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/int505

Marketing

505 - trim 4.

4. Vang (priteg buma, kicker)

Vang je kontrola koja utječe primarno na dvije stvari:
- zatvorenost zadnjeg poruba glavnog jedra (tj. izvijenost)
- dubinu glavnog jedra, tj. veličinu trbuha

Što imate više sile na vangu, dobit ćete zatvorenije i pliće jedro. Kod jedrenja uz vjetar, na laganim uvjetima vang ne dirate, tj. ostavite ga otpuštenim bez sile, te ga polako zatežete kad zapuše 10-tak čvorova vjetra kako bi kontrolirali zatvorenost zadnjeg poruba glavnog jedra. Nakon 15 čvorova vjetra zatežete ga kako bi smanjili trbuh i uspjeli držati brod ravnim. Nakon 20 čvorova zatežete koliko god možete, ali naravno, nemojte slomiti jarbol :)

Ako jedrite na jakom nestabilnom vjetru, npr. na buri, sa puno naglih refula, bolje je koristiti više sile na vangu kako bi zatvorili glavno jedro, a manje na škoti glavnog jedra. Zašto? Zadnji porub glavnog jedra zatvoren sa vangom je mekaniji nego kad ga zatvorite sa velikom silom na škoti glavnog jedra (pitanje točke gdje sila djeluje), te se na taj način lakše otvori prilikom jakog refula, te vam osigura dodatni dio sekunde koliko vam treba da otpustite škotu glavnog jedra i zadržite brod ravnim (ili spriječite prevrtanje u ekstremnim refulima).

Kod jedrenja po boku, kad je škota glavnog jedra otpuštena, vangom primarno kontrolirate zatvorenost zadnjeg poruba glavnog jedra, tj profil jedra. Vang počinjete koristiti malo prije nego u jedrenju uz vjetar. Ako na jakom vjetru po boku ne možete držati brod ravnim ni uz puno sile na cuningammu, onda je potrebno vang malo otpustiti kako bi se glavno jedro lakše otvaralo na refulima (i kako bi smanjili kupanje buma u moru).

Kod jedrenja niz vjetar vang koristite ovisno o tome da li jedrite direkno u krmu kad vam je upadni kud prividnog vjetra preko 160 stupnjeva ili jedrite sa prividnim vjetrom više po boku ili naprijed. U slučaju krme, vang koristite kako se bum ne bi podizao previše prema gore i gornji dio glavnog jedra ne bi previše otvarao. U slučaju jedrenja sa prividnim vjetrom po boku ili naprijed, vangom kontrolirate profil jedra, tj. zadnji porub glavnog jedra i vang postaje kritična kontrola.

Vang dodatno utječe i na savijenost gornjeg dijela jarbola, te time dodatno smanjuje trbuh u gornjem dijelu jedra, te malo i na napetost prednjeg štraja, što opet utječe na oblik prednjeg jedra, tj. smanjuje trbuh i pomjera trbuh nazad. Ako na jačem vjetru zaboravite na pre-bend jarbola, tj. jarbol ostane savinut u donjem dijelu, vang će pretjerano utjecati na savijanje jarbola (pogledajte tekst o mast ram kontroli).

Na 505 jedrilici vang je riješen sa prijenosom 16:1 ili čak više, npr. 24:1, te je dostupan kormilaru sa obje strane broda na boku kako bi mogao jednostavno podešavati zategnutost bez saginjanja u brod. Prijenosi su riješeni putem kaskada kao na slici:


Vang


Post je objavljen 08.08.2007. u 12:09 sati.