Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/jurop

Marketing

Europska unija i mladi

U državama EU živi približno 50 milijuna mladih u dobi od 15 do 25 godina. Stoga je i Europska unija razvila citav niz programa za razmjenu srednjoškolaca i studenata te njihovih profesora. Srednjoškolske i fakultetske diplome priznaju se jednako u svim državama clanicama.Programi EU za mlade


Europska komisija razvila je poseban Program za mlade (Youth Programme) o kojem se informacije mogu naci na Internet stranici Opce uprave za obrazovanje i mlade.
Cilj je programa promicanje mobilnosti, medukulturalnog ucenja i solidarnosti medu mladim ljudima u cijeloj Europi, a i šire. Program ukljucuje dvije komponente koje su otvorene prema trecim zemljama: Europska volonterska služba (European Voluntary Service) i program Mladi za Europu (Youth for Europe).

Europska volonterska služba omogucuje mladima da provedu do 12 mjeseci u inozemstvu kao volonteri na razlicitim projektima.

Program Mladi za Europu nudi mogucnost susreta izmedu grupa mladih te nastoji na taj nacin pridonijeti njihovu neformalnom obrazovanju.

Što radi MEI za mlade

Mladi su jedna od glavnih ciljanih skupina u aktivnostima Ministarstva za europske integracije , stoga MEI cijeli niz aktivnosti usmjerava k mladima i njihovu ukljucivanju u proces europske integracije RH.

To su, primjerice, ove aktivnosti:
• stipendije za poslijediplomske europske studije u inozemstvu,
• potpora udrugama mladih koje se bave EU,
• zimska škola o europskim integracijama za studente hrvatskih sveucilišta.


Udruge mladih koje se bave EU u Hrvatskoj

Euroyouth klub - EYC je organizacija mladih unutar s ciljem suradnje naše mladeži s mladima Europe. Jurišiceva 1, 1000 Zagreb
Europski parlament mladih Hrvatske , Aleja Zinke Kunc 3, 10000 Zagreb
Europska udruga studenata prava -ELSA Trg Maršala Tita 3, 10000 Zagreb
Europska udruga studenata prava - ELSA Osijek, Radiceva 13, 31000 Osijek
Europska udruga studenata prava ELSA Rijeka, Hahlic 6, 51 000 Rijeka
Europska udruga studenata prava ELSA Split, Ulica domovinskog rata 8, 21 000 Split
Europski dom Dubrovnik , Frana Supila 6, 20000 Dubrovnik
Europski dom , Slavonski Brod, A. Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Europski dom Vukovar , Školska 63, 33227 Borovo
Europski dom Zagreb Jurišiceva 1, 1000 Zagreb
Europski pokret Hrvatska , Jurišiceva 1, 10000 Zagreb
Europski pokret Rijeka , Vukovarska 58, 51000 Rijeka
Europski pokret Varaždin , A. Cesarca 1, 42000 Varaždin


Post je objavljen 23.02.2007. u 11:23 sati.