Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/znanostnavlast

Marketing

Analiza svete stolice

Ljudsko gledanje u dno čaše od davnina je prisutno ali je omeđeno stanjem osobe,intelektualnim društvenim znanjima i razlozima.Svaka ljudska djelatnost ima konkretne ciljeve koji se mogu jednostavno usporediti sa bilo kojim proizvodnim procesom.Nešto šta se gradi ima svoje oblike pa tako za usporedbu brod iz brodogradilišta možemo prepoznati i bez nacrta ako posjedujemo široko društveno znanje(intelektualno društveno znanje).Ako se gleda religijski onda će se reći Noeva arka umjesto teretnog broda.Vršenje analize u pijanom stanju ima želju utvrditi imali još pića u čaši a pijani razlog može biti želja za pićem nove čaše ili prekid pića.Tu dolazimo do logike.Tri su stupnja logike.1-logika omeđena sveukupnim ljudskim znanjima.2.Namjerno iskrivljena zbog moralnih razloga-manipulativna.3.Čista logika inače vrlo rijetka i jedino moguća ako je promatrani predmet čvrsto u ruci to jest u čaši ili je predmet promatranja fiksiran.Svi društveni procesi se isto tako mogu promatrati analogijom izgradnje broda.Ovi rukopisi su za napredne pa ću analizirati izgradnju broda Katoličke crkve u kojoj bi se trebala vozati znanost.Opus Dei kao alat za kontrolu znanosti naj više je izražen u Njemačkoj.Socijalna filozofija kao nešto "humano"ima u stvari cilj da obezbjedi svećenstvu primat nad upravljanjem ljudima."Sveto pismo"koje je bilo primjenjivano u prošlosti uz prisustvo različitih sekti ipak možemo usporediti sa onom bibljijskoim-"Postoji stvar slivena koja po rukah i ustah himbenih svećenikah daje krivih i lažnih odgovorah"Za razliku od raznih "novih"
svitaka Stari i novi uvit jasno definira Krsta po judejsku-Mešiah što bi moglo značiti kao svećenički poglavica ili kralj.Josip zaruči Mariju s tim da je mogao vjenčati tek poslije 10 do 12 mjeseci.U mađuvremenu Marija zatrudni sina Isusa Krsta.Postoje dvije mogućnosti kako se isus rodio:1-da je Marija zgriješila sa drugim čovjekom i bojeći se ondašnjeg zakona koji glasi:ako zaručnica zgriješi sa drugim muškarcem i učinila preljub bijaše kamenovana kao da je vjenčana žena.Plašeči se kamenovanja proglasi za oca njenoga sina Boga to jest da je to bogomdano dijete.2.Druga mogućnost nam proizilazi iz njihovog rodoslovlja.Donese Matija rodoslovlja na dan vjenčanja koje je glasilo ovako:Ireneo,Tartulian,Atanasio,Augustin,Jeronim,Grgur,Niseno i Eukerio i mnogi drugi.Eusebio pak;Ambrosio,Justin,Niceforo,Teofilakto,Eutimio,Beda.To nam govori da su Joakim Marijin otac i Jakov Josipov otac bila rođena brača,sinovi Natana koji je istodobno bio djed Mariji i Josipu.Pošto su učinili rodoskrvnuće proglasiše ga Bogom danog.Postali su prognanici iz iz Egipta kasnije donesu imitaciju Amon Ra religije-I bihu prvo,bradasta zvizda na sliku mača,koja se nadvisila nad grad.Svitlost,koju davahu sivajuće munje,bijaše tolika,da se mogaše prikladiti ju svitlosti sunca.Kako pak iz onog gustog oblaka,i kojem biaše skriven Jehova,izhodjahu nepristrajne munje,koje zato mogu biti nazvane zdrači,tako ove munje zove Habakuk,roge,kako je i u latinskom prinesenju,ali ista rič rog,govoreći o svitlosti ne znači drugo nego zdrake,i zato,s.pismo,da reče,da Mojses imaše sjajno lice,govori,da imaše lice rogato,buduć da iz njegovog lica izhodjahu zdraci svitlosti.Spusti se vječni otac u presjajnom oblaku da pokaže svoje veličanstvo.Iz ovog oblaka proglasi vječni otac Isusa za svog jedinog sina.Zapisano je da je glas vječnog oca bio združen sa velikom grmljavinom koja je proizašla iz sjajnog okruglog oblaka.Katolička crkva kao imitacija religije Amon RA sačuvala je iste te korijene a budući da je produkt mitologije nužno manipulira zbog svog samog opstanka ali kao klasa u društvu.Sama ambicija da se odvaja od društva u vidu klase dovodi je i u pitanje klasne borbe.Na mala vrata put do vlasti.Borba protiv znanosti i kontrola nad znanošću je u stvari borba protiv "racia"da se ne dotaknu temelji postanka religije te da se na taj način sačuva vlast.Temelj upravljanja i psihološko znanje dakle otkriva da upravljanje ne vrše Biskupi već organizacija u organizaciji kojoj je primarna odrednica vlast.Kontrola nad znanošću u stvari ima za cilj da znanost crkvi izgradi brod u kojoj će se ona vozati.Mješavina mitologije i klase polako se pretvara u filozofsku političku stranku koje neće još dugo smatrati ljude stadom ovaca.Sam taj pravac prisiljava crkvu da odbaciva sve intelektualno to jest racio jer bajka može živjeti samo u bajkovitom svijetu.Nasuprot toga život je realan i ne može živjeti u bajci.Bajka ne daje sigurnost
tako da samo realne stvari dokazuju da čvrsto stojimo na zemlji.Religija može iznjedriti samo klasu parazita koji će zaboraviti pojam Države i Nacije.

Post je objavljen 21.01.2007. u 12:04 sati.