Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/ostapbender

Marketing

Razmrdavalica s predumišljajem


*

Koji sam ja diskretni paničar
iliti
Diskretna paničarka
odnosno
Paranoičarka,
Diskretna paranoičarka


*

Ovo je ko neka strofa.Pitanja i zadaci:

1. pogodite kojem književnom pravcu strofa pripada?
2. prepoznajte koju vrstu neposrednog zaključivanja predstavlja gore navedena rečenica?
(Pritom imajte na umu da se pod neposrednim zaključivanjem mogu podrazumevati dve vrlo različite stvari:
A. zaključivanje koje se obavlja putem intuicije, tj. naziranje rešenja nekog pitanja bez njegovog logičkog raščlanjivanja
B. zaključivanje koje se obavlja logičkim putem, u skladu sa izvesnim pravilima, ali kod koga se ima jedna premisa koja obično ima formu predikativnog suda.)

3. Koja gramatička greška je upotrebljena u toj rečenici?
5. Ako ste primetili još neku nepravilnost navedite o čemu se radi.
________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------
Podsetnik:
Imamo više vrsta neposrednog zaključivanja: intuitivno neposredno zaključivanje, neposredno zaključivanje po opoziciji, zaključivanje po analogiji.
Pored neposrednog zaključivanjanja imamo induktivno zaključivanje i to: potpunu i nepotpunu indukciju, indukciju prostim nabrajanjem i indukciju eliminacijom, i imamo deduktivno zaključivanje.

-------------------------------------------------------------------------------A ako niste primetili, rećiću vam da je sve ovo zajedno jedno subjektivno zaključivanje.


Post je objavljen 24.05.2006. u 23:33 sati.