Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Bibliografija izvornih radova objavljenih u časopisu Numizmatičke vijesti od broja 1 do 50 (1939.-1997.)

1. NUMIZMATIKA

1.1 Opće teme

1. BAUER, Antun: Hrvatsko numizmatičko društvo 1942. -1945., XXXVII., 1(48), 1995., p. 5-7.
2. ISTI: Inventiranje numizmatičke zbirke, X., 19, 1963., p. 36 41.
3. ISTI: Kako i gdje izložiti zbirku medalja, XI., 22, 1964., p. 23-27 + 2 tabl.
4. ISTI: Koncepcija i zadaci numizmatičke zbirke, X., 19, 1963., p. 4-16.
5. ISTI: Numizmatičke zbirke u pokrajinskim i lokalnim muzejima, XI., 21, 1964., p. 37-42 + 1 tabl.
6. ISTI: Numizmatički rječnik, VIII., 15/16, 1961., p. 30-31.
7. ISTI: Područje numizmatike kao nauke, XIII., 24, 1966., p. 4-6.
8. ISTI: Postav numizmatičke zbirke u izložbenim dvoranama muzeja, X., 19, 1962., p. 16-23.
9. BAZDAN, Zdravko: Primitivni novac u nacionalnoj i međunarodnoj razmjeni, Case study. Kauri novac, XXXIX., 1(50), 1997., p. 6-15.
10. BROZOVIĆ, Dalibor, dr.: Uz Raymondove kataloge, VI., 13, 1959., p. 26-29.
11. BUCZYNSKI, Aleksander: Bečka financijska politika i krajiški monetarni sustav, XXXVI., 1(47), 1994., p. 146-164.
12. ČEBOTAREV, Andrej: Popis uz Verkovićevu numizmatičku donaciju Velimiru Gaju, XXXII., 1(43), 1990., p. 134-135.
13. DEGMENDŽIĆ, Ivica - koautor, vidi: Faber, Al.: Novi projekt...
14. DOBRINIĆ, Julijan: Analiza novca X-zrakama, XXXVI, 1(47), 1994., p. 174-179.
15. FABER, Aleksandar i koautori: Novi projekt postave numizmatičke zbirke (Prilog Arheološkog muzeja u Zagrebu), X., 19, 1963., p. 25-29.
16. GEIGER, Vladimir: Numizmatička djelatnost biskupa Josipa Jurja Strossmayera, XXIX, 40, 1986., p. 87-95.
17. GORENC, Marcel: Numizmatička zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, X., 19, 1963., p. 23-25.
18. HERKOV, Zlatko: Uloga hrvatskog novca u povijesti Hrvatske, XIX., 30, 1972., p. 23-34.
19. HOLLAS, Rene: Informacija o patinama na bakru i bakrenim slitinama, XXIX., 40, 1986., p. 112-115.
20. HORVAT-KURBEGOVIĆ, Šefka: Oplemenjivanje površina patinama, XXXVI., 1(47), 1994., p. 165-173.
21. JELOČNIK, Aleksander: Naloge in problemi numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja v Ljubljani, XIII., 24, 1966., p. 32-36.
22. JOVANOVIĆ, Slobodan - koautor, vidi: Faber, Al.: Novi projekt postave...
23. JURKOVIĆ, M. Ivan: Utjecaj numizmatike kao pomoćne povijesne znanosti u djelima znamenitih hrvatskih historičara (Tadija Smičiklas), XXXIV., 1(45), 1992., p. 71-87.
24. KRASNOV, Gjuro, ing.: Čišćenje i konzerviranje metalnog novca i medalja, X., 19, 1963., p. 28-30.
25. ISTI: Čuvanje i prezentiranje numizmatičke baštine, XXXIII., 1(44), 1991., p. 3-4.
26. ISTI: Kratak historijat, stanje i problemi hrvatske numizmatike, XIII., 24, 1996., p. 18-23.
27. ISTI: Privatne zbirke i muzeji, XXV., 36, 1982., p. 2-3.
28. ISTI: koautor, vidi: Zmajić, Bartol: Numizmatička društva...
29. ISTI: Zašto se bavimo numizmatikom, IX., 17/18, 1962., p. 36-39.
30. KOVAČ, Damir: Povijest Hrvatskog numizmatičkog društva 1928.-1993., XXXVI., 1(47), 1994., p. 5-7.
31. MAROVIĆ, Ivan: Stanje i problemi numizmatičkog kabineta Arheološkog muzeja u Splitu, XIII., 24, 1966., p. 36-42.
32. MATEJČIĆ, Radmila: Pedagoški rad s omladinom u numizmatičkim zbirkama, XIII., 24, 1966., p. 24-28.
33. MIMICA, Bože: Numizmatika u djelima Franje Račkog, XXXIX., 1(50), 1997., p. 180-184.
34. PLEŠE, Juraj, prof.: Razvoj novaca talirskih veličina, njihovo značenje i karakteristike, X., 20, 1963., p. 11-20.
35. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje: Naučni problemi domaće numizmatike i problem numizmatičkih kadrova kod nas, XIII., 24, 1966., p. 6-12.
36. REŠETAR, Milan, dr.: Numizmatika u Jugoslaviji, V., 11, 1958., p. 15-20.
37. VARDA, Pavao: Aktuelni problemi naše numizmatike, I., 4, 1939., p. 1-2.
38. ZMAJIĆ, Bartol: Bibliografija temeljnih radova i priručnika s područja numizmatike, X., 19, 1963., p. 30-36.
39. ISTI i koautor Krasnov, Gjuro: Numizmatička društva i njihova suradnja s muzejima, X., 19, 1963., p. 41-48


1.2 Metalni novac

1.2.1 Antika

1.2.1.1 Rimljani

1. BAURLE, Jorg: Skupni nalaz iz Schwepnitza, XXXIII., 1(44), 1991., p. 19-26.
2. BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja: Jedan skupni nalaz rimskih republikanskih denara iz zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, XXX., 1(41), 1987., p. 15-19.
3. ISTA: Revizija ostave iz Zasioka, XXXI., 1(42), 1989., p. 6-27.
4. ISTA: Rimski novac u zbirci Podvorja (nadopunjeni pretisak iz lokalnog lista "Sućurski muzealac" za srpanj 1994. g.), XXXVIII., 1(49), 1996., p. 21-25.
5. BROZ, Petar K.: Nalaz rimskog carskog novca III. stoljeća n. e. Kurilovec kraj Vel. Gorice godine 1944. (nastavak) (I. dio tiskan je u reviji "Numizmatika V", op. L. K.), XI., 21, 1964., p. 12-22.
6. ISTI: Nalaz rimskog novca (argenteusa) I. tetrarhije u Sisku 6. V. 1953., II., 5, 1955, p. 1-6.
7. DEMO, Željko: Glicerijeva tremisa u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i Luigi Cigoi kao njezin autor, XXX., 1(41), 1987, p. 43-55.
8. ISTI: Iz numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu – Postum (260-268), XXIV, 35, 1981, p. 11-28.
9. ISTI: Iz muzejske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu (II). Serija "DIVI" Trajana Decija i neki problemi vezani uz njih, XXVI, 37, 1983, p. 30-38.
10. ISTI: Nov Nepotov solid salonitanske kovnice, XXXI, 1(42), 1989, p. 41-44.
11. ISTI: Trier - ostava antoninijana druge polovice 3. stoljeća, XXVII, 38, 1984, p. 30-51.
12. DUKAT, Zdenka: Nalazi antičkog novca na području grada Zagreba, XXXIII, 1(44), 1991, p. 27-34.
13. DUKAT, Zdenka - MIRNIK, Ivan: Ostava rimskih denara iz Cesarice (I), XXVII, 38, 1984, p. 7-29.
14. ISTI: Ostava rimskih denara iz Cesarice (II), XXVIII, 39, 1985, p. 30-45.
15. DUŠANIĆ, Slobodan: Neobjavljene varijante novca kolonije Viminacium, V, 12, 1958, p. 27-36 + 1 tabla.
16. GORICKE-LUKIĆ, Hermina: Novac iz grobova rimske Murse, XXXIX, 1(50), 1997, p. 19-32.
17. ISTA: Novac iz nekropola antičke Murse, XXXV., 1(46), 1993., p. 8-19.
18. HABUŠ, Z.: Nepoznati brončani medaljon Dioklecijana, XXI., 32, 1974., p. 11-13.
19. ISTI: Prilog nalazu antoninijana iz prve polovine III. st. u Kurilovcu, XVI., 27, 1969., p. 19-20 + 3 table.
20. ISTI: Prilog nalazu antoninijana u Kominu (Nepoznati tipovi i varijante bakrenih antoninijana iz kominskog nalaza, koji su opisani po Barcsav-Amantu), XVII., 28, 1970., p. 18-21 + 1 tabla.
21. HORVAT, Benko: Novci Domitille senior, supruge cara Vespasiana uz publikaciju jednog dosad nepoznatog novca.
22. HRČIĆ, Stjepan: Prilog nalazu u Cesarici, I., 2, 1939., p. 8.
23. KERAMITČIEV, A(postol): Tri ostavi so moneti od rimsko vreme vo Makedonija, XX., 31, 1973., p. 25 + 2 table.
24. ISTI: Eden naod na doenorimski moneti od selo Dubrovnica krivopalanska, XIV., 25, 1967., p. 9-15 + 2 table.
25. ISTI: Rimski republikanski moneti (od numizmatičkata zbirka na Arheološki muzej vo Skopje), XII., 23, 1965., p. 1-10 + 3 table.
26. KORČMAROŠ, Ladislav: Skupni nalaz kasnorimskog novca iz okolice Prilepa (Makedonija), XXXIX, 1(50), 1997., p. 65-75.
27. KOVAČ, Damir: Neobjavljen antoninijan rimskog cara Aurelijana kovnice Serdica, XXIX., 40, 1986., p. 33-35.
28. ISTI: Prikaz vučice s Romulom i Remom na rimskim novcima, XXX., 1(41), 1987., p. 31-33.
29. MEUCNER, Ivo: Doprinos kovanju kovnice Nikomedija u godinama 312-313., XX., 31, 1973., p. 34-35 + 1 tabla.
30. ISTI: Medaljon cara Proba, VII., 14, 1960., p. 1-2.
31. ISTI: Neki kovovi iz nalaza kod Stoca koje ne poznaje najnovija radnja Sutherlanda "Roman Imperial Coinage" VI. sv., 1967. godine.
32. ISTI: Nepoznat follis Konstantina Velikog, VI., 13, 1959., p. 3-4.
33. ISTI: Prilog kovanju srebrnih denara (argenteusa) Dioklecijanove tetrarhije, V., 11, 1958., p. 1-2.
34. MIRNIK, Ivan - koautor, vidi: Dukat, Zdenka: Ostava rimskih denara iz Cesarice (I.)
35. ISTI - koautor, vidi: Dukat, Zdenka: Ostava rimskih denara iz Cesarice (II.)
36. PEGAN, Efrem, Marcel: Imperator Marcus Aurelius Iulianus, XV., 26, 1968., p. 45-52 + 2 table.
37. ISTI: Nalaz rimskih sestercija iz Strumice kod Knina, XXIX., 40, 1986., p. 4-32.
38. STRMEČKI, Josip: Prilog proučavanju rimske kovnice Stobi, XXXI., 1(42), p. 28-30.
39. ŠIPUŠ, Nikola: Antoniniani cara Dioklecijana i njegovih suvladara iskovani u kovnici Siscija, XXXI., 1(42), 1989., p. 31-36.
40. ISTI: Emisija 1/4 folisa kovnice Siscija, XXVI., 37, 1983., p. 16-20.
41. ISTI: Konsekracijski polufolisi kovnice Siscija, XXVII., 38, 1984., p. 52-56.
42. ISTI: "Nepoznata kovnica" rimskog cara Aurelijana, XXX., 1(41), 1987., p. 20-30.
43. ISTI: Neka razmišljanja o radu rimskih provincijalnih kovnica, XXVI., 37, 1983., p. 21-29.
44. ISTI: Rimski brončani novci s reversom Spes reipublice i njihov opticaj u Posavlju, XXIX., 40, 1986., p. 36-43.
45. ISTI: Rimska kovnica novca u Sisciji, XXXIX., 1(50), 1997., p. 56-64.
46. ISTI: Rimska ostava iz Sirmiuma, XXXV., 1(46), p. 20-30.
47. ISTI: Skupni nalaz sitnih rimskih brončanih novaca iz Siska, XXXVII., 1(48), 1995., p. 46-51.
48. ISTI: Tipovi folisa poslije smrti Konstantina Velikog, XXVIII., 39,1985., p. 19-39.
49. ISTI: Velika kriza u Rimskom carstvu 270. godine, XXXIII., 1(44), 1991., p. 35-42.
50. ZMAJIĆ, Bartol: Kovničke kratice i znakovi na rimskim i bizantskim novcima od IV. do VI. st., III., 6/7, 1956., p. 1-4.
51. ISTI: Kratak pregled rada rimske kovnice Siscia, VIII., 15/16, 1961., p. 19-22.
52. ISTI: Neki problemi rimske numizmatike u Hrvatskoj, XIII, 24, 1996., p. 12-18.
53. ISTI: Nešto o barbarskim imitacijama rimskih carskih novaca od Konstantina Velikog do Julijana (320-363. n. e.).
54. ISTI: Novac Juliusa Neposa (474-489), posljednjeg priznatog Zapadnorimskog cara, IV., 10, 1958., p. 19-24.
55. ISTI: Novci rimskih kolonija i municipija u carsko doba (I-III), XVI., 27, 1969., p. 8-15 + 2 table.
56. ISTI: Novci rimskih kolonija i municipija u carsko doba (nastavak IV), XVII., 28, 1970., p. 10-18.
57. ISTI: Pregled vrsta novaca rimskih careva od Augusta do Anastazija (27. pr. n. e. do 501. n. e.).
58. ISTI: Protucar Vetranije i njegovi novci, X., 20, 1963., p. 2-9 + 1 tabla.
59. ISTI: Rimska kovnica Sirmium. Povijesni razvitak rada kovnice. I. dio, VI., 13, 1959., p. 4-7.
60. ISTI: Rimska kovnica Sirmium. Povijesni razvitak rada kovnice. II. dio, VII., 14, 1960., p. 2-18.
61. ISTI: Rimski medaljoni, IV., 8/9, 1957., p. 18-21.
62. ISTI: Rudnički novci Rimskog carstva, XI., 21,1963., p. 1-11 + 1 tabla.
63. ZUCCON, Bogumil: Brončani novac Konstantinove dinastije nađen kod Medulina u Istri, XXXVII., 1(48), 1995., p. 11-45.
64. ISTI: Nalaz kasnorimskog brončanog novca na lokalitetu Vižula u Istri, XXXVI., 1(47), 1994., p. 23-42.
65. ISTI: Republikanski i ranocarski rimski novac s lokaliteta Vižula u Istri, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 5-20.
66. ISTI: Novac rimskih careva iz III. stoljeća pronađen na lokalitetu Vižula, XXXIX., 1(50), 1997, p. 33-55.


1.2.1.2 Grci, Iliri, Iliro-grci, Kelti i drugi Grci

1. ZUCCON, Bogumil: Nalaz grčkih brončanih novčića na obali Medulinskog zaljeva, XXXIII, 1(44), 1991, p. 5-9.


1.2.1.2.1 Iliri i Iliro-grci

1. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje: Jedan nepoznat nalaz ilirskog i grčkog novca iz Risna (Rhison), XXX, 1(41), 1987, p. 5-14.
2. - ISTI: Neki problemi tipologije i kronologije ilirskog novca kralja Gencija (I), XVI, 27, 1969, p. 1-7 + 2 table.
3. - ISTI: Jednak naslov kao prijašnji (II), (nastavak), XVII, 28, 1970, p. 1-10 + 1 tabla.
4. - ISTI: O pitanju prekova na emisijama grčko-ilirskih kovnica na Jadranu, XXII, 33, 1979, p. 3-12 + 2 table.
5. - ISTI: Prilog emisijama srebrnog novca ilirskog kraja Baleja, XIV, 25, 1967, p. 1-6 + 1 tabla.
6. - ISTI: Prilog nekim neriješenim pitanjima ilirske numografije, XXVI, 37, 1983, p. 6-15.
7. - ISTI: Uz jedan prijedlog za novu kronologiju Balejevih emisija, XXVIII, 39, 1985, p. 3-11.
8. - ISTI: Uz nalaz doskora nepoznata labeatskog novca. Prilog ikonografiji "plemenskog" novca, XX, 31, 1973, p. 9-24 + 2 table.
9. - VISONA, Paolo: Late bronze coins in Venice's Correr museum, XXVIII, 39, 1985, p. 11-18.
10. - ISTI: Ponovo o AI prekovima, XXIV, 35, 1981, p. 1-10.

1.2.1.2.2 Kelti

1. CASTELIN, C(arel), dr.: Kasnokeltska didrahma u Noriku i karpatskom bazenu, XIX, 26, 1972, p. 1-10 + 1 tabla.
2. - ISTI: Keltische tetradrahmen und ihre Teilstiicke in Noricum, XV, 26, 1968, p. 37-44 + 2 table.
3. 117a. - LIŠČIĆ, Vladimir, dr.: Nalaz barbarskog novca u selu Ribnjačka, IV, 8/9, 1957, p. 1-11 + 1 tabla.
4. ISTI: Regnum Noricum (Noričko kraljevstvo), XXI., 32, 1974., p. 1-10.
5. - ZUCCON, Bogumil: Nalaz noričkog malog srebrnjaka kod Medulina u Istri, XXXII., 1(43), 1990., p. 13-16.


1.2.1.3 Ostale populacije (i države)

1. - BOJANOVSKI, Ivo: Nepoznata varijanta barbarske tetradrahme, XIV., 25, 1967., p. 7-9 + 1 table.
2. - DUKAT, Zdenka - MIRNIK, Ivan: Skupni nalaz makedonskog brončanog novca iz Dojrana, XXIX., 40, 1986, p. 44-49.
3. - LILČIĆ, Viktor - koautor, vidi: ŠELDAROV, Nikola: Monete s natpisom...
4. - MIRNIK, Ivan: Judin srebrnik iz Nina, 33, 1(44), 1991, p. 10-18.
5. - ISTI - koautor, vidi: DUKAT, Zdenka: Skupni nalaz makedonskog...
6. - ŠELDAROV, Nikola - LILČIĆ, Viktor: Monete s natpisom riAINQN, XXXIV, 1(45), 1992, p. 7-11.
7. - UJES, Dubravka: Istraživanja etrurske numizmatike, XXXII, 1(41), p. 6-12.


1.2.2 Bizant

1. BAKOTA, S(rećko): Bizantska ratna kovnica u Saloni, XXI, 32, 1974, p. 13-21.
2. - GERASIMOV, Todor: Uncnovvn Coinage of Nicean emperors, XV, 26, 1968, p. 56-62 + 2 table.
3. - HABUŠ, Zvonko: Ostava kod Skoplja vrlo rijetkog srebrnog bizantskog novca iz 1091. godine, XXVII, 38, 1984, p. 57-67.
4. - MIRNIK, Ivan: O skupnom nalazu bizantskog novca 10.-11. stoljeća iz Maleka kod Nina, XXIV, 35, 1981, p. 29-35.
5. - ZUCCON, Bogumil: Brončani novac iz Teodozijeve dinastije pronađen u Istri, XXXV, 1(46), 1993, p. 31-52.
6. - ISTI: Nalaz minime Teodozija II. i italo-barbarskih nummusa u Istri, XXXIV, 1(45), 1992, p. 12-18.


1.2.3 Od seobe naroda do danas

1.2.3.1 Hrvatska

1. ANTOLJAK, Stjepan: Mišljenja - Gjuro Krasnov: Novac Bijelih Hrvata u Češkoj X. stoljeća, XXXV, 1(46), 1993, p. 175.
2. - BELOŠEVIĆ, Janko: Prethodno priopćenje o sadržaju srednjovjekovnog novca i nakita 14. do 15. st. u Pridrazi kod Novigrada, XXXIX, 1(50), 1997, p. 88-100.
3. - BENAŽIĆ, Aleksandar: Polumjesec sa zvijezdom kao zemaljski simbol na hrvatskom novcu, XXXIX, 1(50), 1997, p. 76-87.
4. - BROZ, Petar, K.: Dubrovačka minca-debeljak, III., 6/7, 1956., p. 6-7.
5. - ISTI: Kovani novac tzv. Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme okupacije od 1941-1945., XIV., 25, 1967., p. 31-41.
6. - CVETKO, Krešimir: Nepoznata varijanta obola bana cijele Slavonije i Hrvatske Nikole Banica od Lendave (1343.-1346.), XXIX., 40, 1986., p. 65-69.
7. - DOBRINIĆ, Julijan: Jedna neobjavljena varijanta dinara Nikole III. Zrinskog, XXVII., 38, 1984., p. 69.
8. - ISTI: Prvi hrvatski frizatik hercega Andrije, XXXV., 1(46), 1993., p. 53-55.
9. - DOLENEC, Irislav: Izvorni otkovi ili krivotvorine otkova od jednog križara iz 1849. godine zagrebačke kovnice? (Tiskano i kao separat zbog pogreške u slaganju rukopisa.), XXXV. 1(46), 1993., p. 86-92.
10. - GABRIĆ, Nikola R: Skupni nalaz novaca grada Splita u Trilju, XIV., 25, 1967., p. 15-17 + 1 tabla.
11. - GORICKE-LUKIĆ, Hermina: Novac Nikole Zrinskog u Muzeju Slavonije u Osijeku, XXXVII., 1(48), 1995., p. 52-70.
12. - IVANČEVIĆ, Vinko: Antun Obad - posljednji kalupar dubrovačke kovnice, V., 11, 1958., p. 10-12.
13. - KORČMAROŠ, Ladislav: Da li su u srednjem vijeku hrvatski plemići, odnosno odličnici Hrvatske, koji su od suverena dobili pismenu povelju o pravu kovanja novca, isto pravo i koristili?, XXXV., 1(46), 1993., p. 71-85.
14. - ISTI: Parvorenje novca i sankcije protiv krivotvoritelja na području Hrvatske i Slavonije od XIII. do XVI. stoljeća, XXXVI, 1(47), 1994., p. 50-61.
15. - ISTI: Plemićka obitelj Buzad-Banffy (Banić) de Alsolendva i djelovanje kovnice u Lendavi (Alsolendva) sredinom XV. stoljeća, XXXV., 1(46), 1993., p. 62-70.
16. - ISTI: Prestanak kovanja slavonskih banovaca i rad zagrebačke kovnice do 1540. godine.
17. - ISTI: Slavonski banovci - Bibliografija, XXXIX., 1(50), 1997., p. 117- -137.
18. - KRASNOV, Gjuro: Još dva neobjavljena primjerka novca Šubića-Bribirskih, XVIII., 29, 1971., p. 1-2 + 1 tabla.
19. - ISTI: Kratak pregled srednjovjekovne numizmatike Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, XXIII., 34, 1980., p. 3-14 + 24 table.
20. - ISTI: Kune i lipe, trajni novac Republike Hrvatske, XXXVII., 1(48), 1995, p. 78-125.
21. - ISTI: Nepoznata sigla na novcu Nikole III. Zrinskog kao novi dokaz o kovanju tih novaca u Gvozdanskom.
22. - ISTI: Novac Bijelih Hrvata u Češkoj X. stoljeća, IV., 1(45), p. 19-37.
23. - ISTI: Novac Republike Hrvatske, XXXV., 1(46), 1993, p. 95-123.
24. - ISTI: Novi hrvatski novac, XXXIV., 1(45), 1992., p. 5-6.
25. - ISTI: Novi prilog istraživanju novaca Šubića-Bribirskih, XX., 31, 1973., p. 44-45 + 1 tabla.
26. - ISTI: Prilog istraživanju novaca Šubića Bribirskih, XVI., 27, 1969., p. 21-27 + 3 table.
27. - ISTI: Problemi kovanog novca "Nezavisne Države Hrvatske" (1941.-1945.), XXX., 1(41), 1987., p. 71-87.
28. - ISTI: Srebrni groš Subića Bribirskih s početka XIV. st., XXXII., 1(43), 1990., p. 17-26.
29. - ISTI kao koautor, vidi: Pogačnik, Albin: Dvije nepoznate varijante...
30. - LEDERER, Hinko: Dva nalaza staroga novca, I., 4, 1939., p. 7-8.
31. - LJUBIŠIĆ, Miho: Nepoznati kontramarkirani dubrovački dinar, IV., 10, 1958., p. 25-27.
32. - MAROVIĆ, Ivan: Pokusni dubrovački talir iz 1751. god., XII., 23, 1965., p. 10-12 + table.
33. - MATIĆ, Branko: Jedan specifičan otkov 2 kune, XXXVII., 1(48), 1995., p. 158-160.
34. - MAŽURAN-SUBOTIĆ, Vesna: Neuspjeli pokušaj osnivanja državne kovnice novca u prostorijama Gliptoteke HAZU 1942. godine, XXXVII., 1(48), 1995., p. 71-77.
35. - MEIXNER, Ivan, dr.: Nepoznati srednjevjekovni novac s natpisom CROATIA, XI., 21, 1964., p. 22-24 + 1 tabla.
36. - MIRNIK, Ivan: Baltazar Adam Krčelić kao numizmatičar, XIX., 30, 1972., p. 39-49.
37. - ISTI: O blagu 15. stoljeća iz Hrvatskog Zagorja, XXXI., 1(42), 1989. p. 37-40.
38. - ISTI: Skupni nalaz sitnog srebrnog novca XII-XIV. stoljeća iz Nerezišća, XXI., 32, 1974., p. 22-31.
39. - ISTI: Skupni nalaz slavonskih banovaca iz Bihaća, XXXV., 1(46), 1993., p. 56-61.
40. - ISTI: Skupni nalaz zlatnog i srebrnog novca 16-17. st. iz Virovitice XXII., 33, 1979., p. 16-45 + 10 tabli.
41. - POGAČNIK, Albin - KRASNOV, Gjuro: Dvije nepoznate varijante dinara Nikole III. Zrinskog (1493-1554), XXIX., 40, 1986., p. 69-70.
42. - RENGJEO, Ivan: Kovnica Nikole III. Zrinskog u Gvozdanskom, VIII., 15/16, 1961., p. 1-19 + 3 table.
43. - ISTI: Novci i spomenice ugarskih i austrijskih vladara s imenima i grbovima naših zemalja, IV., 10, 1958., p. 1-19 + 2 table.
44. - ISTI: Slavonski banovci bana Nikole (1323-1325), V., 11, 1958., p. 2-9.
45. - ISTI: Talir grofa Nikole IV. Zrinskog-Sigetskog, IV., 8/9, 1957., p. 12-15.
46. - ISTI: Taliri kralja Matije II. (1608-1616) sa tri hrvatska grba, III., 6/11, 1956., p. 10-15.
47. - ISTI: Zadarski opsadni novac iz godine 1813, II., 5, 1955., p. 6-9.
48. - ROSA, Karlo: Dalmacia - Croacia na talirima kovnica Ja'hvmov i Vratislav, XXXI., 1(42), 1989., p. 51-59.
49. - ISTI: Dalmacia - Croacia - Sclavonia na novcima ugarskih kovnica od 1359-1623. godine, XXXII., 1(43), 1990., p. 55-74.
50. - ISTI: Dalmacia - Croacia na talirima i talirskim veličinama u austrijskim kovnicama od 1528.-1558. godine, XXXIII., 1(44), 1991., p. 98-124.
51. - ISTI: Pregled kovanog novca s karakteristikama hrvatskih zemalja od 1194.-1918. godine, XXXIV., 1(45), 1992., p. 48-61.


1.2.3.2 Bosna

1. BASLER, Đuro: Numizmatičke bilješke iz Bosne, XXX, 1(41), 1987., p. 68-70.
2. - DOBRINIĆ, Julijan: Neobjavljena sigla na dinaru bosanskog kralja Stefana II. Tomaševića.
3. - GLAVAŠ, Tihomir: Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica, XXX., 1(44), p. 62-97.
4. - KORČMAROŠ, Ladislav: Nepoznat denar Nikole Iločkog, XXXI., 1(41), 1989., p. 47-50.
5. - KRASNOV, Gjuro: Nepoznate sigle na bosanskim novcima Stjepana II. Tomaševića, XXVI., 37, 1983., p. 42-47.
6. - MIRNIK, Ivan: Prilog proučavanju velikog bosanskog zlatnika, XXXIX., 1(50), 1997., p. 101-109.
7. - RENGJEO, Ivan: Dvije neobjavljene varijante novca bana Tvrtka (1353.- -1377.), IV., 8/9, 1957., p. 11-12.
8. - ISTI: Kovnica Stjepana II. Tomaševića, VI., 13, 1959., p. 7-12.
9. - ISTI: Kraljevski novac Tvrka I., I., 2, 1939., p. 1-3.
10. - ISTI: Neobjavljeni dinar Stjepana Tomaševića, I., 4, 1939., p. 2-6.
11. - ISTI: Nepoznati bosanski novac, I., 1, 1939., p. 3-5.


1.2.3.3 Kotor

1. KORČMAROŠ, Ladislav: Kotorski novac (I), XXXII., 1(43), 1990., p. 23-54.
2. - ISTI: Kotorski novac (II), XXXII., 1(44), 1991., p. 48-58.


1.2.3.4 Slovenija

1. POGAČNIK, Albin: Novci akvilejskog opata Bertolda, kovani u jednoj kranjskoj srednjovjekovnoj kovnici, XXIII., 34, 1980., p. 14-16.
2. RENGJEO, Ivan: Slovenske kovnice XIII. stoljeća uz granicu Hrvatske, V., 12, 1958., p. 20-26 + 1 tabla.


1.2.3.5 Crna Gora
1. DOBRINIĆ, Julijan: Prilog numizmatici grada Bara, XXXIII., 1(46), 1991., p. 59-62.


1.2.3.6 Srbija

1. BROZ, Petar K.: Kovani novac knjaževine i kraljevine Srbije od god. 1868-1918. sa dodatkom okupirane Srbije 1941-1944. g.
2. LUSCHIN-EBENGREUTH, A.: Srpske imitacije mletačkih matapana (prijevod članka iz 1930. god.).


1.2.3.7 Jugoslavija

1. BROZ, Petar K.: Jugoslavenski kovani novac I. dio, V., 12, 1958., p. 4-13.
2. - ISTI: Jugoslavenski kovani novac II. dio, VI., 13, 1959., p. 17-26.
3. - ISTI: Jugoslavenski kovani novac III. dio, VII., 14, 1961., p. 24-33.
4. - ISTI: Jugoslavenski kovani novac IV. i V. dio, IX., 17/18, 1962., p. 30-36.
5. - ISTI: Jugoslavenski kovani novac VI. dio. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, XI., 22, 1964., p. 30-33.
6. - KOPAČ, Viktor: Prigodni kovani novac prigodom VIII. Mediteranskih igara, Split 1979., XXIV., 35, 1981., p. 41-45.
7. - KRASNOV, Gjuro: Jubilarni kovani novac SFR Jugoslavije (Prigodom 25. obljetnice II. zasjednja AVNOJ-a), XVIII., 29, 1971., p. 33-37 + 1 tabla.
8. - ISTI: Projekt prigodnog novca u povodu 270. obljetnice Sinjske alke, XXIX., 40, 1986., p. 71-77.


1.2.3.8 Ostale zemlje (i narodi)

1. CASTELIN, Karei, dr.: Praški groš 1300-1547., XVI., 27, 1969., p. 27-33 + 2 table.
2. - DEMO, Željko: Kroz historijat proučavanja istočnogotskog novca, XXV., 36, 1982., p. 4-10.
3. - GEDAI, Istvan: Tirolski taliri u Mađarskoj, XXXIX., 1(50), 1997., p. 113-116.
4. - MEIXNER, Ivo, dr.: Kovnica Sirmium u vrijeme seobe naroda, X., 20, 1963., p. 9-13 + 1 tabla.
5. - ISTI: Nepoznati novac gepidskog kralja Kunimunda, III., 6/7, 1956., p. 4-5.
6. - ISTI: Tri nepoznata novca kralja Teodorika, XV., 26, 1968., p. 53-55 + 1 tabla.
7. - METCALF, D.M.: Odjeci imena mletačkog dužda Lorenza Tiepola (Imitacije mletačkih groša na Balkanu), XX., 31, 1973., p. 35-44 + 3 table.
8. - MIRNIK, Ivan: Nalaz francuskog novca U. st. iz Novog Vinodolskog, XXXIII., 1(44), 1991., p. 43-47.
9. - ISTI: Skupni nalaz ugarskog novca iz Sarajeva, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 26-30.
10. ISTI: Tragovi skupnih nalaza zlatnika srednjega i novoga vijeka u Arheološkom muzeju u Zagrebu, XXXVI., 1(47), 1994., p. 43-49.
11. - NICOLAE, Eugen: Hibridna aspra Sulejmana I., XXXIV., 1(45), 1992., p. 62-63.
12. - ISTI: Skupni nalaz turskih aspri iz Varta Moldovijei (okrug Sučeva - Rumunjska), XXXIX., 1(50), 1997., p. 110-112.
13. - VISONA, Paolo: Novac iz Ancone na istočnoj obali Jadranskog mora, XXXIX, 1(50), 1997., p. 16-18.
14. - ZUCCON, Bogumil: Nalaz Teodorikove četvrtsilikve na lokalitetu Vižula kod Medulina (Istra), XXX., 1(41), 1987., p. 34-42.


1.3 Papirni novac

1. BAZDAN, Zdravko: Novčanica: od tiranije i inflacije do demokracije, XXXVII., 1(48), 1995., p. 208-214.
2. - ISTI: Politekonomska analiza krivotvorenja novčanica. Case study: DFJ - SFRJ, XXX, 1(44), 1991., p. 148-157.
3. - ISTI: Upadi u monetarne sustave krivotvorenjem novčanica, XXXV., 1(46), 1993, p. 167-174.
4. - BEŠTAK, Branko: Novčanice i novčani bonovi Republike Bosne i Hercegovine, XXXVII., 1(48) 1995, p. 126-157.
5. - GEIGER, Vladimir: Krivotvoreni vodeni znakovi na novčanicama i vrijednosnim papirima, XXXIV, 1(45), 1992, p. 136-142.
6. - ISTI: Naši likovni umjetnici autori jugoslavenskih novčanica među­ narodnog razdoblja (1918.-1941.), XXVII, 38, 1984, p. 91-99
7. - ISTI: - ŠODAN, Damir: O filigranologiji i vodenim znacima na papirnom novcu, XXX, 1(41), 1987, p. 88-93.
8. - ISTI - autor: O krivotvorenju i krivotvorinama novčanica, XXXI, 1(42), 1989, p. 100-112.
9. - KATALINIĆ, Ljubo: O japanskim starim novčanicama, XXV, 36, 1982, p. 20-25.
10. - ISTI - KRASNOV, Gjuro: Stare kineske novčanice iz zbirke Attilio Monaco, bivšeg talijanskog diplomata u Kini, XXII, 33, 1979, p. 13-15.
11. - KRASNOV, Gjuro - koautor, vidi: Katalinić, Ljubo: Stare kineske novčanice...
12. - ISTI - koautor, vidi: Kupa Mihalv: Jedan posebni rat...
13. - ISTI: vidi: Kupa, Mihalv: Mađarska nostrifikacija...
14. - ISTI - autor: Probni otisci Zagrebačkih novčanica iz 1942. godine, XXXIX, 1(50), 1997, p. 144-151 + 6 tabla u boji.
15. - KUPA, Mihalv - KRASNOV, Gjuro: Jedan posebni rat između SHS i Rumunjske 25. IX. 1919, XXVII, 38, 1984, p. 70-75.
16. - ISTI: Mađarska nostrifikacija jugoslavenskih novčanica od 1.000 dinara (datiranih s 1. prosinca 1931. g.) u Bačkoj godine 1941, XXI, 32, 1974, p. 35-38.
17. MATEJČIĆ, Radmila: Krune "Čita di Fiume" i problem valute u Rijeci od godine 1918-1924., X., 20, 1963., p. 54-71.
18. - ISTA: Lira "B", papirni novac u emisiji Gospodarske banke za Rijeku, Istru i Slovensko primorje u Rijeci. Iz godine 1945-1947., V., 11, 1958., p. 23-29.
19. - ŠODAN, Damir - koautor, vidi: Geiger, Vladimir: O filigranologiji...
20. - ZLAMALIK, Vinko: Nacrti za novčanice Bele Čikoša Sesije, XXV., 37, 1983., p. 80-86.
21. - ZLATKOVIĆ, Branislav: Novčanice emigrantske vlade kralja Petra II. štampane za vrijeme II. svjetskog rata u Engleskoj.


1.4 Žetoni (rabotne marke, supstituti i srodni otkovi)

1. KRASNOV, Gjuro, ing.: Tantuzi Rudnika Sisevac u Istočnoj Srbiji, XII., 23, 1965., p. 17-21 + 1 tabla.
2. - ISTI: Turski novac sa ćirilskim natpisom, XXV., 36, 1982., p. 13-15.
3. - ISTI: Žetoni sa signaturom "B. P." i natpisom "Mesing", XXVII., 38, 1984., p. 76-77.
4. - RENGJEO, Ivan: Vukovarske vlastelinske rabotne marke, V., 12,1958., p. 17-19.


1.5 Vrijednosnice (asignati, bonovi, supstituti, prinudni novac, dionice i si.)

1. GEIGER, Vladimir: Novčanice Bele Crkve iz godine 1849., XXVIII., 39, 1985., p. 54-57.
2. - KATALINIĆ, Ljubo - KRASNOV, Gjuro: O asignatima i drugom papirnom novcu u Francuskoj od 1701-1800. godine, XXIV., 35, 1981., p. 38-40.
3. - KRASNOV, Gjuro - koautor, vidi: Katalinić, Ljubo: O asignatima i drugom...
4. - ISTI: vidi: Kupa, M.: Srpski asignati...
5. - KUPA, M, dr.: Srpski asignati u Vojvodini 1848. godine, XX., 31, 1973., p. 46-48 + 1 tabla.
6. - MAROVIĆ, Ivan: Papirnate novčanice iz Zadra izdane za vrijeme opsade 1809. god., XII., 23, 1965., p. 12-17 + 1 tabla.
7. - RENGJEO, Ivan: Asignacije bana Jelačića, IX., 17/18, 1962., p. 4-13.
8. - ISTI: Karlovački papirni novac iz god. 1848. i 1849., V., 11, 1958., p. 13-14.
9. - ISTI: Papirne novčanice vlastelinstva Adamović u Čepinu, VII., 14, 1961., p. 19-24.
10. - ISTI: Papirne novčanice vlastelinstva Eszterhazv u Dardi, IX., 17/18, 1962., p. 18-20.
11. - ISTI: Sisački papirni novac iz godine 1949., V., 12, 1958., p. 13-16.
12. ISTI: Virovitički papirni novac iz godine 1849., III., 6/7, 1956., p.16-17.


2. MEDALJE I MEDALJERSTVO

1. - ANGELI-RADOVANI, Košta: Slojevi oko središta, XXVIII, 39,1985., p. 58-62.
2. - CRLENJAK, Brane: Biformnost medalje, XXX., 1(41), 1987., p. 94-97.
3. - ČEBOTAREV, Andrej: Zabranjena medalja s likom Johannesa Rongea, XXXII, 1(43), 1990, p. 100-102.
4. - DOČKAL, Kamilo, dr.: Stare medalje u zbirci Diecezanskog muzeja u Zagrebu, III, 6/7, 1956, p. 7-10.
5. - DUŠIĆ, Rudolf: Desetgodišnjica poduzeća "IKOM", IV, 1, 1958, p. 33-34.
6. - FABRY, Edgar: Spomenica uz 70. obljetnicu života Gjure Krasnova, XXXIV, 1(45), 1992, p. 3-4.
7. - GEIGER, Vladimir: Folksdojčerska značka i medalja za Đakovo i Đakovštinu, XXXII, 1(43), 1990, p. 97-99.
8. - GVOZDANOVIĆ, Nenad: Medalja liturgijske obnove u Hrvata: jučer, danas, sutra, XXXI, 1(42), 1989, p. 72-74.
9. - JANEŠ, Želimir: Viđenja i ocjene skulpturnosti, XXIX, 40, 1986, p. 77-83.
10. - JEGER, Ivan: Kako nastaje medalja, XI, 22, 1964, p. 15-18 + 3 table.
11. - KAPOR, Ambroz, ing.: Jedna medalja općine Korčulanske, XIV, 25, 1967, p. 18-21 + 1 tabla.
12. - KOPAČ, Viktor: Branislav Dešković akademski kipar venecijanske škole, XXVII, 38, 1984, p. 100-108.
13. - ISTI: Kruno Bošnjak akademski kipar i medaljer, XXVI, 37, 1983, p. 55-61.
14. - ISTI: Medalja Željka Janeša povodom izložbe "Medalja u Hrvatskoj", XII, 23, 1965, p. 43-45 + 1 tabla.
15. - ISTI: Novi rektorski lanac Sveučilišta u Zagrebu, XVII, 28, 1970, p. 27-30 + 4 table.
16. - ISTI: Oživljeno medaljerstvo, XI, 22, 1964, p. 19-22 + 2 table.
17. - ISTI: Sinjske medalje i plakete, XIV, 25, 1967, p. 56-59 + 1 tabla.
18. - ISTI: Spomen zlatnik, X, 20, 1963, p. 1 + 1 tabla.
19. - ISTI: Spomenica kraljice Izabele regentice mladog Ivana Žigmunda de Zapolja (Povijest pisana na novcu), XIX, 30, 1972, p. 34-39.
20. - ISTI: Stipe Sikirica akademski kipar i medaljer, XXVI, 37, 1983, p. 51-54.
21. - ISTI: Velibor Mačukatin akademski kipar i medaljer, XXV, 36, 1982, p. 16-19.
22. - ISTI: Zdravko Brkić akademski kipar i medaljer, XXIII, 34, 1980, p. 19-21.
23. ISTI: Žeton I. Numizmatičkog simpozija, XIII., 24, 1966., p. 45-46 + 1 tabla.
24. - KRASNOV, Gjuro: Apsorbiranje najpozitivnijih značajki hrvatskog medaljerstva u medaljama Zdravka Brkića, XXXV., 1(46), 1993., p. 136- -148.
25. - ISTI: Asocijacije na apstraktni svijet u medaljerstvu Antuna Motike, XXIX., 40, 1986., p. 85-87.
26. - ISTI: Biserna ogrlica medalje Ante Starčevića, XXVII., 38, 1984., 109- -114.
27. - ISTI: Emil Bohutinskv - veteran klasične realističke medalje, XXXIII., 1(44), 1991., p. 140-143.
28. - ISTI: Etnos i mistika na medaljama Ivice Antolčića, XXXIII., 1(44), 1991., p. 144-147.
29. - ISTI: Frane Šega - Nestor slovenskog medaljerstva, XVIII., 29, 1971., p. 9-33 + 5 tabli.
30. - ISTI: Frane Šega - Nestor slovenskog medaljerstva (nastavak) XIX., 30, 1972., p. 49-53.
31. - ISTI: Harmoničan sklad i pjesničko poigravanje u medaljerstvu Šime Klaića, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 31-36.
32. - ISTI: Makedonske medalje. Dva primjerka iz Hrvatske i Srbije, XX.,31,1973., p. 61-63.
33. - ISTI: Mataušićeva interpretacija medaljerskih mogućnosti, XXXVI., 1(47), 1994., p. 82-95.
34. - ISTI: Medalje u čarobnim rukama Velibora Mačukatina, XXXI., 1(41), 1989., p. 68-72.
35. - ISTI: Medaljer Ivan Jeger, X., 20, 1963., p. 72-80 + 2 table.
36. - ISTI: Medaljerski opus Brane Crlenjaka u progonstvu, XXXVII., 1(48), 1995., p. 168-170.
37. - ISTI: Medaljerski opus Vladimira Stovičeka, XVII., 28, 1970., p. 21- -27 + 4 table.
38. - ISTI: Mozaik razmatranja o medalji Koste Angeli Radovanija, XXXIX., 1(50), 1997., p. 166-176.
39. - ISTI: Natjecateljske medalje Univerzijade '87, Zagreb, XXX., 1(41), 1987., p. 98-103.
40. - ISTI: Novi medaljerski rad Vanje Radauša (Povodom 30. godišnjice rada Dr. Ive Meixnera), X., 20, 1963., p. 71-72 + 1 tabla.
41. - ISTI: Obiteljske medalje naših iseljenika u Peru, XXII., 33, 1979., p. 46-47 + 2 table.
42. - ISTI: Obogaćivanje medalje Krune Bošnjaka sakralnim i nacionalnim elementima, XXXIV., 1(45), 1992., p. 97-101.
43. - ISTI: Prva spomenica radničkih društava u Dalmaciji, XX,, 31, 1973., p. 58-60.
44. - ISTI: Rijetka medalja s dvojezičnim natpisima, XXIX., 40, 1986., p. 84-85.
45. - ISTI: Simfonija u metalu Maje Krstić-Lukač, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 37-41.
46. - ISTI: Spomen medalja I. Hrvatskog tabora u Istri 1871. godine, XI., 21, 1964., p. 25-28 + 1 tabla.
47. - ISTI: Spomenica iz doba Narodnog preporoda u Splitu, XXVI., 37, 1983., p. 48-50.
48. - ISTI: Spomeničko-skulpturalna strukturalna vizija medalje S. Luketića, XXXVI., 1(47), 1994., p. 96-101.
49. - ISTI: Starije i novije korčulanske medalje, XI., 22, 1964, p. 1-10 + 2 table.
50. - ISTI: Stipe Sikirica - sljedbenik medaljerske tradicije, XXXII, 1(43), 1990, p. 90-96.
51. - ISTI: Trpimir Ivančević hrvatski medaljer u Čehoslovačkoj, XXI, 32, 1974, p. 39-44.
52. - ISTI: Zadarski medaljoni - hrvatske pramedalje, XXXVI, 1(47), 1994, p. 62-81.
53. - ISTI: Zlatna medalja obitelji Mikuličić iz Lime, XXIV, 35, 1981, p. 46-47.
54. - ISTI: Značajni jubileji na medaljama naših umjetnika, XIV, 25, 1967, p. 54-56 + 2 table.
55. - LEDERER, Hinko: Robert Frangeš-Mihanović kao medaljer, I, 2, 1939, p. 4-8 + 1 tabla.
56. - MANDL, Dragutin: Graverski rad Josipa Radkovića, IV, 8/9, 1957, p. 15-18.
57. - ISTI: Nepoznata medalja Ive Kerdića, V, 11, 1958, p. 22.
58. - ISTI: Valdec kao medaljer, IV, 10. 1958, p. 27-32.
59. - MATEJČIĆ, Radmila: Riječka jubilarna medalja iz godine 1796, VI, 13, 1959, p. 13-16.
60. - MAŽURAN-SUBOTIĆ, Vesna: Arhitekt Stjepan Planić kao medaljer, XXX, 1(41), 1987, p. 109-110.
61. - ISTA: Masonska plaketa Rudolfa Valdeca, XXXIX, 1(50), 1997, p. 161-165.
62. - ISTA: Plaketa Ksenije Kantoci u zbirci Gliptoteke HAZU, XXXIV, 1(45), 1992, p. 94-96.
63. - ISTA: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića, XXXII, 1 (43), 1990, p. 75-79.
64. - MESINGER, Bogdan: Dvanaest hrvatskih medaljera, XXXI, 1(42), 1989, p. 75-78.
65. - ISTI: Želimir Janeš - nadahnuti otkrivač novih stvaralačkih mogućnosti medaljerstva, XIX, 30, 1972, p. 67-68.
66. - MIRNIK, Ivan: Medalje i pečat grofa Lavala Nugenta, XXXVII, 1(48), 1995, p. 161-167.
67. ISTI: Nepoznata medalja Ivana Meštrovića, XXXV., 1(46), 1993., p. 128-135.
68. - ISTI: Pariška plaketa Bosne i Hercegovine, XXXI., 1(42), 1989., p. 64- -67.
69. - ISTI: Portretna medalja velike hrvatske umjetnice Milke Trnine, XX., 31, 1973., p. 63-66.
70. - ISTI: Prilog poznavanju medalja bana Jelačića, XXXIV., 1(45), 1992., p. 88-93.
71. - ISTI: Robert Frangeš-Mihanović - nekoliko nepoznatih dokumenata, XXXII., 1(43), 1990., p. 80-89.
72. - ISTI: Spomenica s vjenčanja nadvojvode Karla i baronese Francesce Thvssen-Bornemisza, XXXVI., 1(47), 1994., p. 102-103.
73. - SAKAČ, Mirjana: Zavjetna pločica pomoraca Perasta, XXXV., 1(46), 1993., p. 124-127.
74. - STARČEVIĆ, Ante: Fenomen medalje, XXXI., 1(42), 1989., p. 60-63.
75. - TODOROVIĆ, Nada: Kako je nastala zbirka medalja Narodnog muzeja u Beogradu, XIII., 24, 1966., p. 28-31.
76. - ISTA: Medalje i plakete Slavke Petrović-Sredović, XIV., 25, 1967., p. 41-54.
77. - ISTA: Medalje, plakete i reljefi Mile Vod, XVI., 27, 1969., p. 33-39 + 2 table.
78. - ISTA: Medalje, plakete, pečati i zlatnici Nebojše Mitrića, XIX., 30, 1972., p. 54-66 + 2 table.
79. - ISTA: Medaljerski opus Frana Menegela Dinčića, XXIV., 35, 1981., p. 48-59.
80. - ISTA: Medaljerski opus Ive Simonović Despić, XXV., 36, 1983., p. 26- -35.
81. - ISTA: Medaljerski rad Frana Menegela Dinčića, XI., 21, 1964., p. 30- -37 + 1 tabla.
82. - ISTA: Medaljerski radovi Đorda Jovanovića u zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu i Srpske akademije nauke i umetnosti, XXII., 33, 1979., p. 49-57.
83. - ZLAMALIK, Veno: Medaljerski rad Grge Antunca, III., 6/7, 1956., p. 17-22.
84. ISTI: Medaljerski rad Ivana Meštrovića (uz osvrt na monografiju Ž. Gruma), IX., 17/18, 1962., p. 14-17.
85. - ISTI: Medaljerski rad Vanje Radauša, V., 12, 1958., p. 1-3.
86. - ZMAJIĆ, Bartol: Medalje Miroslava Krleže, XI., 21, 1964., p. 29 + 1 tabla.
87. - ISTI: Utjecaj rimskih carskih medaljona na stil renesansnih medalja, XI., 22, 1964., p. 11-15 + 2 table.
88. - UZORINAC, Ivo: Francesco Laurana (Franjo Vranjanin), XII., 23, 1965., p. 21-43 + 4 table.
89. ŽIVKOVIĆ, Nikola: Medalje iz Leskovca, XII., 23, 1965., p. 46-48 + 1 tabla.


3. FALERISTIKA, SFRAGISTIKA I GRANIČNA PODRUČJA

1. BEŠTAK, Branko: Medalja za hrabrost, XX., 31, 1973., p. 54-58 + 1 tabla.
2. - ISTI: Nauka o odlikovanjima u sklopu numizmatičkog rada, XIV., 25, 1967., p. 59-70 + 1 tabla.
3. - ISTI: Orden i medalje zasluge za narod, XXII., 33, 1979., p. 63-69 + 2 table.
4. - ISTI: Orden jugoslavenske zvijezde, XXI., 32, 1974., p. 44-54.
5. - ISTI: Orden partizanske zvijezde, XXIV., 35, 1981., p. 60-66.
6. - ISTI: "Partizanska spomenica 1941", XVI., 27, 1969., p. 40-49 + 1 tabla.
7. - ISTI: Spomen medalja JNA, XXV., 36, 1982., p. 44-49.
8. - ISTI: Švedski orden Jehove, XXXIX., 1(50), 1997., p. 192-193.
9. - ISTI: Znak crvenog križa na odlikovanjima, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 98-116.
10. - DUŠANIĆ, Svetozar: Vizantijski pečat iz Kostolca, XXIII., 34, 1980., p. 17-18.
11. - GVOZDANOVIĆ, Nenad: Pečat biskupa Petra od Sape (u Albaniji) pronađen u Hvaru 1988. godine, XXXII., 1(43), 1990., p. 131-133.
12. - KRASNOV, Gjuro: Da li je postojalo odlikovanje Hrvatske pravoslavne crkve?, XXXIII., 1(44), 1991., p. 125-139.
13. - ISTI: Kronologija evolucijskog stvaranja odlikovanja Republike Hrvat­ ske, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 42-88.
14. - ISTI: Masonski znakovi u Hrvatskoj i Makedoniji, XXXVII, 1(48), 1995., p. 199-207.
15. - ISTI: "Svetinjice" slovenskih tabora, XIV, 25, 1967, p. 26-30 + 1 tabla.
16. - ISTI: Zbirka odlikovanja "Dr. Veljko Malinar", XXVI, 37, 1983, p. 2-5.
17. - LEDERER, Hinko: Dvije medalje iz nekadanje Vojne krajine, V, 11, 1958, p. 12.
18. - MALINAR, Veljko: Ilindenska spomenica, XXIII, 34, 1980, p. 21-24.
19. - ISTI: Kolajna Poglavnika Ante Pavelića za hrabrost, XXXVII, 1(48), 1995, p. 171-183.
20. - ISTI: Kraljevski mađarski orden Svetog Stjepana, XXVI, 37, 1983, p. 62-69.
21. - ISTI: Medalja kraljice Drage, XXX, 1(41), 1987, p. 111-120.
22. - ISTI: Medalja za unapređenje poljoprivrede, XXII, 33, 1979, p. 58- -62.
23. - ISTI: Odlikovanja "Nezavisne Države Hrvatske", XXXII, 1(43), 1990, p. 113-130.
24. - ISTI: Odlikovanja "Nezavisne Države Hrvatske". Red za zasluge, XXXIX., 1(50), 1997., p. 199-212.
25. - ISTI: Odlikovanja "Nezavisne Države Hrvatske" - Vojnički red željeznog trolista, XXXVI., 1(47), 1994., p. 115-127.
26. - ISTI: Orden Carola I, XXVII., 38, 1984., p. 115-126.
27. - ISTI: Orden i Medalja rada, XXV., 36, 1982., p. 36-43.
28. - ISTI: Orden Takovskog krsta, XXVIII., 39, 1985., p. 63-76.
29. - ISTI: Red krune kralja Zvonimira, 34, 1(45), 1992., p. 102-127.
30. - ISTI: Spomenica na borbu za oslobođenje sjevernih krajeva Jugoslavije 1918.-1919., XXXI., 1(42), 1989., p. 79-87.
31. - ISTI - PRISTER, Boris: Uvod u nauku o odlikovanjima, XXIX., 40, 1986., p. 95-104.
32. - MOŠIN, Vladimir, dr. prof: Pečati Nikole protospatara, zadarskog stratega i kapetana Dalmacije, XIX., 30, 1972., + 1 tabla.
33. - PAČARIĆ, Stjepan: Vatrogasna odlikovanja u "Nezavisnoj Državi Hrvatskoj", XXXI., 1(42), 1989., p. 88-99.
34. - ISTI: Vatrogasne spomenice u Hrvatskoj do II. svjetskog rata, XXIX., 40, 1986., p. 105-112.
35. - PRISTER, Boris: Likovni prikazi na medaljonima ordena (I.), XXXVI., 1(47), 1994., p. 104-114.
36. - ISTI: Likovni prikazi na medaljonima ordena (II.), XXXVII., 1(48), 1995., 184-194.
37. - ISTI: Odličja za ratne zasluge Republike Hrvatske, XXXIV., 1(45), 1992., p. 128-135.
38. - ISTI: Orden legije časti u Napoleonovo doba, XXXV., 1(46), 1993., p. 149-163.
39. - ISTI: Originali, duplikati, kopije i falsifikati odlikovanja, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 89-97.
40. - ISTI: Spomen znak "Društva hrvatskih domobranaca za oslobođenje Međimurja 1918719.", XXXIX., 1(50), 1997., p. 194-198.
41. - ISTI: Ugarsko-hrvatski Red zmaja, XXXII., 1(43), 1990., p. 103-112.
42. - ISTI - koautor, vidi: Malinar, Veljko: Uvod u nauku o odlikovanjima, XXIX., 40, 1986., p. 95-104.
43. - ISTI: Znakovi Društva "Braće hrvatskog zmaja", XXXIII., 1(44), 1991., p. 158-173.
44. - RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje: Još o "medaljonu Ilirskog plemena Jasa", XV., 26, 1968., p. 31-37 + 1 tabla.
45. - ZMAJIĆ, B(artol): Odlikovanja zagrebačkih kanonika, XXI., 32,1974., p. 31-34.


4. MISCELANEA

1. - BEŠTAK, Branko: Odlikovanja na poštanskim markama, XXXVIII., 1(49), 1996., p. 117-138.
2. 397. - DOBRINIĆ, Julijan: Analiza dubrovačkih olovnih plombi, XXXVII., 1(48), 1995., p. 195-198.
3. - DOKLESTIĆ, Ljubiša: Historijat numizmatičkog djelovanja Stjepana Verkovića u drugoj polovici XIX. stoljeća, XXVII., 38, 1984., p. 78-90.
4. - HERKOV, Zlatko: Ponovno o imenu grada Zagreba u prošlosti, XXXIV., 1(45), 1992., p. 64-70.
5. - KRASNOV, Gjuro: Cjelokupna povijest Hrvatskoga numizmatičkog društva (1928.-1993.) (Poseban dodatak 49. broju Numizmatičkih vijesti. Stranica 19 + 1 tabla).
6. - ISTI: Gdje su živjeli stari Hrvati?, XXVI, 37, 1983., p. 39-41.
7. - ISTI: Znameniti hrvatski numizmatičari (Poseban dodatak 34. broju Numizmatičkih vijesti, 30 str. + 19 slika).
8. - MACAN, Trpimir: Hrvatski povijesni prostor, XXXVII, 1(48), 1995, p. 8-9.
9. - MATEJČIĆ, Radmila: Medalje vrst nakita u folklornoj baštini kvar­ nerskih otoka, XI, 22, 1964, p. 27-29 + 2 table.
10. - MATIĆ, Branko: Replika u srebru papirnog novca grada Osijeka iz 1919. godine, XXXIX, 1(50), 1997, p. 138-145.
11. - MIMICA, Bože - MIMICA, Iva: Numizmatička zbirka Franjevačkog samostana na otoku Košljunu, XXXIX, 1(50), 1997, p. 185-191.
12. - MIMICA, Iva - koautor vidi: Mimica, Bože: Numizmatička zbirka Franjevačkog...
13. - PANDŽIĆ, Miljenko: Pregled i kronologija hrvatskih banova početkom XII. st, XXVIII, 39, 1985, p. 46-53.
14. - ISTI: Pregled i kronologija hrvatskih hercega i banova (1144.-1225.), XXIX, 40, 1986, p. 50-65.
15. - ISTI: Pregled i kronologija hrvatskih hercega i banova (1225.-1260.), XXX, 1(41), 1987, p. 56-67.
16. - ISTI: Uz 900. godišnjicu osnutka Zagrebačke biskupije, XXXVI, 1 (47), 1994, p. 8-22.
17. - PROBST-OHSTROFF, Giinter: Die "Krainerische Wahrung", XV, 26, 1968, p. 63-70.
18. - ZLATKOVIĆ, Branislav: Skripofilija - skupljanje starih dionica i obveznica, XXXVI, 1(47), 1994, p. 128-141.


5. BIOGRAFIJE I NEKROLOZI

1. BATOROVIĆ, M(ato): Ivan Rengjeo (1884-1962), XXI, 32, 1974, p. 58-63.
2. - KOPAČ, Viktor: Profesor Ivan Rengjeo (Uz sedamdesetpetu godišnjicu života), VI, 13, 1959, p. 1-3.
3. - ISTI: Prof. Šime Ljubić (1822-1896), XXI., 32, 1974., p. 55-57.
4. - KRASNOV, Gjuro: In memoriam - Ivan Meixner, XXVIII., 39, 1985., p. 2.
5. - LIŠČIĆ, V(ladimir): Phil. dr. Karei Castelin (povodom 70-godišnjice), XX., 31, 1973., p. 5-6.
6. - ISTI: Prof. dr. Antun Mayer, IV., 8/9, 1957., p. 21-22.
7. - STIPČEVIĆ, Aleksandar: Anselmo Bandur (u povodu 250. obljetnice smrti), XXXVI., 1(47), 1994., p. 142-145.
8. - ZLAMALIK, Veno: Ivo Kerdić, VIII., 15/16, 1961., p. 23-30.
9. - ZMAJIĆ, Bartol: Anselmo Banduri 1671-1743. (Prigodom tristote obljetnice rođenja).
10. - ISTI: Benko Horvat 1873-1955. (U spomen 100-godišnjice rođenja), XX., 31, 1973., p. 1-5.
11. - ISTI: Dr. Antun Bauer (prigodom 25-godišnjice muzeološkog rada), VI., 13, 1959., p. 29-30.
12. - ISTI: Ivan Rengjeo - In memoriam, IX., 17/18, 1962., p. 1-3.
13. - ISTI: Josip Brunšmid (1858-1929). Povodom stogodišnjice rođenja, V., 11, 1958., p. 20-21.
14. - ISTI: Ivan Kukuljević-Sakcinski (1816-1889) i numizmatika u Hrvatskoj. (Prigodom 150-godišnjice rođenja), XIV., 25, 1967., p. 22-26.

Autor: Ladislav Korčmaroš
Izvor: Numizmatičke vijesti, br. 51, 1998.

Coins Banknotes Militaria Store

Post je objavljen 11.11.2005. u 16:42 sati.