Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/darklives

Marketing

biblija novog doba

Mo?da je nastupilo pravo vrijeme da se ljudsko dru?tvo izmijeni iz korijena, odnosno, da prestane robovati vlastitim zabludama. Poruka koju smatram istinitom zastra?uju?a je i tragi╦na, koliko i istinita. Izgleda da je jedina prava i nepokolebljiva religija koja ?e uzdi?i ╦ovjeka i koja je za njega predodre?ena - zlo.
Jer, nijedno dosada?nje uvjerenje usmjereno prema dobrobiti, bilo vlastitoj ili zajednice, nije dalo rezultate koje bismo mogli smatrati epohlanima, a samo je poja╦alo ljudsku ?elju za kr?enjem tih pravila...
To je ╦injenica, sve ijedna religija izjedena je i dovedena na rub propasti zahvaljuju?i silama zla. Pa iako je svaka od tih skupina vizionara poku?avala voditi borbu protiv te "mra╦ne i nesmiljene" sile, ╦ini se kao da je zlo jedino ?to iz dana u dan postaje sve ja╦e i ja╦e, nikad ne mijenjaju?i osnovu, nikad ne propadaju?i. Jedino je ono dosad uvijek ostalo nepora?eno. Religije nastaju i nestaju, a zlo je od pamtivijeka usmjereno samo prema jednom i jedinstvenom cilju koji mu neminovno, uz manje pote?ko?e, polazi za rukom - uni?titi ╦ovjeka i sve ?to je uz njega vezano.
Postoji li netko hrabar me?u nama da se tada zapita, ako je doista tako, nije li Zlo jedina uspje?na, nepobjediva i istinita "religija". Ono je u nama, zli smo i ma ?to u╦inili svoga se koda ne mo?emo rije?iti. paraziti smo na ovom svijetu koji nije prilago?en na?im potrebama, ?irimo svoje asfaltne spore i trujemo zemlju...umiru?i zajedno s njom.
Ako i postoji netko dovoljno smion da izrekne tu najstravi╦niju ocjenu otkako je svijeta, ho?e li imati dovoljno hrabrosti suo╦utu se s navalom pitanja i jezivih odgovora koji ?e, nesumnjivo, poput bujice navrnuti u njegovu glavu? Kamo ?e nas ovo moje razmi?ljanje odvesti, prepu?tam vremenu, ali volio bih ╦uti va?e komentare.

Post je objavljen 17.09.2005. u 17:53 sati.