Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/crnalegijabj

Marketing

Image Hosted by ImageShack.usAntun Radić, književnik i političar; rođen 11. VI 1868. u Trebarjevu Desnom, umro 10. II 1919. u Zagrebu. Stu­dent slavistike u Zagrebu i Beču, gdje diplomira, a 1892. doktorirao je u Zagrebu s tezom iz hrvatske književno­sti. Najprije radi kao nastavnik srednje škole (1892-97), a zatim uređuje Zbornik za narodni život i običaje, Južnih Slavena JAZU (do 1904). Svojim radom u redakciji Zbornika utro je put hrvatskoj etnologijskoj znanosti.
Premda je prije pripadao krugu napredne omladine, istupao je protiv Moderne u hrvatskoj književnosti. Usprotivio se shvaćanju o neograničenoj slobodi umje. stvaranja i isticao potrebu kontinuiteta u književnosti stvaralaštvu.
Sma­trao je da književnost mora izraziti narodne osjećaje. Prou­čavanje ruske literature i njegov interes za etnologiju nave­li su ga na razmišljanja o narodnoj kulturi. Prava je kultura - po njegovu mišljenju - kultura sela. Tražio je da se narodna kulturna baština, a to nije samo folklor, uskladi s tokovima suvremene tehničke civilizacije. Kš­ćanstvo je smatrao dijelom kulture, ali je ipak žive narodne tradicije isticao kao temelj kulturne vrijednosti. Takva shvaćanja postala su idejna podloga njegova političkog djelovanja. Smatrao je da seljaštvo mora postati politički subjekt. God. 1899. pokreće list Dom, namijenjen hrvatskom selu. Tim listom pripremio je političko organiziranje seljaštva. S bratom Stjepanom osniva 1904. Hrvatsku pučku seljačku stran­ku. Svojim člancima u Domu postao je tumač programa stranke. God. 1910. i 1911. biran je za zastupnika u Hrvatskom saboru. Isticao je nacionalnu posebnost Hrvata, ali se ujedno zalagao za bratstvo Južnih Sla­vena. Osuđivao je svaku hegemoniju. Mada je osuđi­vao kapitalizam, njegove reformne ideje nisu prelazile okvire postojećeg društvenog sustava. Živio je u teškim materijalnim prilikama jer je sve do 1917 - dvije godine prije smrti - bio bez stalnog namještenja. Te je godine postao profesor Klasične gimnazije u Zagrebu. Njegova sabrana djela objavljena su u XIX sv. (Za­greb 1936-1939).
Post je objavljen 14.07.2005. u 05:08 sati.