..pOleti ćim Osjetiš mOj dah, ja sam princeza ispOd neOna...

četvrtak, 29.11.2007.

(BI)SERIći

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

***PrOf. ČOvić: "AntOnia, jesi li ti sa ili bez j?"
AntOniA: "Bez."
Paula : "I ja istO!!"

*** PrOf xy(nesićam se kOji):"Tamara,izadji odgovarat."
Antonio: "Ajde ionako ces dobit topa!"
Tamara: "Jel' to jedinica?"

*** PrOf. Brkić: "Paula, šta je stanična stijenka?"
Paula:"Jel tO ono za razmnOžavanje ?"


*** PrOf. Španje :"DOra, kad ti misliš ispravit Ove dvi jedinice?"
DOra: " U pOnediljak, prOfesore javit ću se 100%! ( I nastavljam ja pO svOme.. blablabla pivam, plešem, skaćem)
Španje: "NemOra tO bit pOnediljak"

*** PrOf. Španje: "Paula, kOje su Odlike pOlisa?"(autonomija)
Paula:" Jel tO Ona ANATOMIJA???"

*** GlOrija: "Kisik i zrak - jel tO istO?"

*** PrOf. Brkić:
"KOje su razlike između biljne i životinjske stanice?"
Paula :" CIJANOBAKTERIJE"

*** PrOf. Ivančić: "PO kOme je napravljena Pasija? " (pO J.S.Bachu)
PerO : "PO Melu Đibsonu"

*** ....nacionalni ispiti iz matematike.
PrOf :"KO nema OlOvku? "
Barbara dize ruku.
PrOf:"Ko nema ravnalO? "
Barbara dize ruku.
Prof: "Pa mala s ćime si ti dOšla?"
Barbara: "S AUTOM "

*** DOra i PavlinOvićka se svađaju.
DOra: "VIDIT ĆETE VI KAD VAS MOJ OTAC OPIZDI ŠAKOM!!!"

***..kOntrOlna iz kemije
GlOrija : "Šta je tO detergent??"

*** Tuna kašlje cili sat.
DOra: "Crkni Tunolf Ruda!!!" (lik se zOve RudOlf Tuna)

*** PrOf. ROsO :" Jeben van 4 bOga!!!"

***...lik ulazi u razred i pita ima li katriga viška. Uzima je i odlazi.
GlOrija :"Al je to katriga?? Ja sam mislila da je katriga klupa:"

*** ROsO zgazi na zvaku u razredu i OtOvri vrata, a isprid vrata bila 1 stepenica, i pOčeO lupat đOnOm cipele Od stepenicu.
PrOf. ROsO: VI NISTE KONJI,VI STE KONJINE!!!

*** Anja: "Sv. JerOnim je blagdan u VelikOm brdu."

*** PrOf. ROsO: "ObOjajte prOzOre u svijetlu bOju da vam se nevidi svjetlOst izvanka!" (???)

*** PrOf. Srzić: " Šariću, nemOžeš se ti takO prema meni pOnašat, nismO ja i ti zajednO Ovce pasli!"
Razred je u čudu gleda!?!

*** DOra :" "Mare, zvale su te 70-e da im vratiš papuče."
Mare : ?!
DOra:" "Al` nekažem zbOg papuča, negO ta tvOja majica i kOsa!"
GOga :" Pa zaštO su Onda tražile papuče??!"

TO je samo mali diO glupOsti iz 2.L razreda...Svi gOvOre da smO najgOri, ne učimO ništa, neOdgojeni, vaki-naki..
Ali mi smO samO skupina 16-OgOdišnjaka, željnih zabave i dObrog prOvOda... NemOjte nam zamirit, nemislimO zlO (svaki put)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- 15:17 - Komentari (46) - Isprintaj - #

nedjelja, 25.11.2007.

sliČČice.. :)

sad sam s AnjOm izmjenjivala neke stare fOtkice.. pa me inspriralo na nOvi pOst.. u kOjem neće bit punO priće.. samO slikice... neke srcu mOm drage..
uz sliku ide Objašnjenje situacije.


Anja, Petra i ja - na tulumu u dade.. kad se pilO "OnO plavO" i kad je bilO uzrOčnO pOsljedičnih veza ilitiga bljuki bljuki...
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Jele i ja- ma šta da kažem.. Obožavan tOg malOg ludog čovika :))
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

mOj dragi prijatelj HrvOje iz Zgb-a, kOji je tu svakO ljetO.. i jedva ćekam kad će Opet dOć
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

mOj malo tabO i ja - u busu kad smO u Bugarsku išli... veselO nam bilO
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ja na tekmi.. jOj šta mi fali OdbOjka.. kmeeč..
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

petrO spava u busu - na putu iz BeOgrada
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

anjo u hOtelu - inaće njOj se baš sviđa Ova slika :P
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

gOgzz i ja na kOncertu
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ja mazim nekOg dida pO glavi a On ništa ne kOnta.. baš mi je smišnO bilO :))
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

mikica mikiiii tralalalalala.. ;)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

šečer na krajuuu.... :)) princ+princeza:)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- 13:55 - Komentari (14) - Isprintaj - #

nedjelja, 18.11.2007.

kOncert...Opet

Jućer sam dO 4 sata bila luda kO misec.. Stari mi je biO sra da neću na kOncert.. I takO vam kOd mene uvik biva.. Sere cili dan da neću ić i Onda u 4 ure dOđe mi u sObu i kaže : "A ajde Oćeš ić na kOncert?". I ja bi njemu Onda Oči iskOpala.. ZnamO i ja i On da ću Otić ali mOra prvO glumit autOritet i pizdit i nekraju me pustit.. Manje važan diO pOsta..

Dakle, malO prije 17 sati smO se našli na kOlOdvOru, redOm: GlOrija, Jele, Martin, DadO, Siniša, Paka, MucO, AntOnini, Krža i ja.. ja mislim da je tO tO..
U busu je zajebancija bila predObra.. Siniša i DadO su malO Jelu ispižđivali..
Ja sam na Dubcima snig vidila i mOm Oduševljenju nije bilO kraja dObrih pO ure.. EUFORIJA!!bangrofl

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us

U Split smO stigli OkO i neštO ( ma zamisi, a?), te se Odma uputili u Pauline na čevape.. Ja ih bOgu fala nisam jela.. Kad bi ljudi znali šta se stavlja u njih nebi ih nikO jeO.. al neću sad prOstaćit pO blOgu ka šta sam sinOć pOkušavajuči zgadit ljude da se Ostave čevapa.. Nije mi išlO... :) POtOm smO se u Obližnjem dučanu Opskrbili alkOhOlom.. I krenili put Gripa.. vinO se OtvaralO plastičnim upaljačima jer dOtični mOmak D.Č. nije reka da ima Otvarač.. IstO se mišalO u kesama.. Je da je litra vina i litra kOle stala u bOcu Od litra ali nije bitno.. pozdrav Jeli cerek

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us

OkO 20 sati ušli u dvOranu kakO bi pOgledali utakmicu.. rezultat je biO razočaravajuči ali tO nas nije spriječilO u daljnjem zabavljanju..
Isprid mene je sidija neki ludi čOvik..Mi smO ga zajebavali, a neki su se čak i sprijateljili s njim... :))
Mazila sam nekOg dida pO glavi.. Ma prezakOn je bilO... :)
O 3 retaja šta su čuvali stvari i 528 zastavica ka Oči u glavi neću punO pisat... SamO ću napOmenit da sam mu zakinila 2 zastavice jer mi je cilO vrime, kad bi mu god dOtakla jaketu sra neštO.. :)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

kOncert je pOčeO OkO 22 sata.. Prve su se na binu pOpele E.N.I., Cure su bile O.k., al se nisu uklapale u cilu većer..
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
NakOn njih ĐUBRIVO, pO meni zvijezde većeri jer je na njima atmOsfera bila nabOlja...
Odsvirali su 5-6 pisama, najveće hitove. Iliju, Vaša kčerka je kurva, Đubrad, Šta je, POrnO star.. nesićam se..
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sljedi DinO DvOrnik kOji je pO Običaju napraviO ludnicu... neki debili su raidili šutku.. uffff...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
dugoočekivane MAJKE, razlOg zbOg kOjih su mnOgi dOšli.. publika se OdjednOm napunila starijOm ekipOm i svi su mirOvali i slušali.. Bare je bila - E.. ili trema ili eufOrija.. neznam kOji mu je đava bija.. zujoroflrofl
Odsvirali su 4- pisama.. Od kOjih sam ja zapamtila Ja sam budučnOst..
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
na pOzOrnicu se penju LET3.. Oni su bili istO zakOn.. svirali su Riječke pičke, kOntinentijo, ErO s OnOga svijeta, Dijete u vremenu... na kraju su svirali Izgubljeni i bacali su perije pO publici...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sve u svemu lip kOncertič.. MalO smO lunjali splitOm u pOtrazi za hranOm i Onda na kOlOdvOr.. zajebavali smO se u čekaOnici i u dva sili na bus.. Unutra bila grupa glupih engleza koji su se takO napadno cerili i hihOtali.. dOšlO mi je a nekOga zavalim high-kick... :) Dajte ljudi, imajte Obzira.. 2 ure, neki Oće spavat...

3 i pO Makarska-kOlOdvOr-kuća-krevet-zzzZZZZZ

- 13:18 - Komentari (29) - Isprintaj - #

nedjelja, 11.11.2007.

..tO štO svira tO su ruke..

.. vrijeme je za nOvi pOst.. neznam O ćemu da pišem ali Oni stari mi je dOpizdilO gledat.. a i piše mi se.. malO prste razgibavam.. i Osjećam se ko Carrie iz sex i grada :) zeka peka....
o kOncertu deep purplea i infO sajmu mi se nije dalO pisat.. te dvi teme su svi Obradili.. pa ja baš neću..
al` evO ukratkO:

--->na kOncertu mi je bilo O.K.. nisu mi neštO supernapeti pa da sam skakala u prvim redOvima a i imala sam fibru i grlO me bOlilO takO da sam s mijOm i ivanOm sidila na vrhu tribina i uživala u pOgledu.. :)

---> na sajmu mi je zakOn bilO.. je da sam pO ure nakOn dOlaska smOčila nOge u ObližnjOj lOkvi i da mi je zagreba već bilO prikO glave.. al dObro..
i ako zanemarimO par gnjavatOra u busu.. neki lik iz b.v. ćin je uša u bus u 6 i pO pOčeO puštat cajke na mObitelu.. OnO, nemOš virOvat.. tila sam ga udušit..zatuč.. i jOš neka ženska šta ima kvOcijent inteligencije ka prOsječna temperatura u sibiru.. ajmeee... šta mi je tlak dizala.. glupa cura ka ku..c i svi je zajebavaju.. a Ona nije umukla Otkad smo krenili.. Onda više nisam bila ljuta ni živčana nego mi je bilO ža jadne cure.. :P
vidila sam se s anOm i tO je tO.. lip izletić sve u svemu;)

--->e da, 09. je petri biO rOđendan.. prOslavile smo ga:Petra, anja i ja.. nigdi pOsebnO.. TURNEJA PO ŠANKOVIMA pOčeli u OpravdanOg završili u rOkija.. :)

--->eh.. u subOtu u splitu.. majke, let3 i đubrivO.. nemam pOjma ni di ni kad tOčnO.. al znat će se tO jOš.. i mOglo bi se Otić na tO..

---> Ovaj tjedan pOčinjem učit i ispravljat Ocijene.. :P

---> MJESEC DAAAANAAA! :) :P jeeees... a ka da je gOdina prOšla


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

etO vam svima jedan beeelj :))

baj d wey - jele sritan rOđendan! :):P

- 22:38 - Komentari (21) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se