..pOleti ćim Osjetiš mOj dah, ja sam princeza ispOd neOna...

subota, 08.11.2008.

S. P. K.

POtaknuta sinOčnjim dOgađajem Odlučujem se za pisanje nOvOg pOsta nakOn punih 5 miseci.. Šta se tO dOgađa sa OvOm državOm..?! Da narkOdileri slObOnO šeću OkO škOle a da si mladi nemOgu Organiziratit predmaturalnu zabavu da ne upadne 10-ak pOlicajaca i privede nekOlikO maloljetnih..
AtmOsfera u Mirakula na vrhuncu, svi plešu, dečki sviraju kad odjednOm NJIH 10-ak upada unutra.. Muzika staje, svitla se pale.. Maaa daaaj.. TO je predmaturalna zabava, skupljanje lOve, svirkica u živO.. Kakve glupOsti?!?!
Zbog ćega?? SkupilO nas je 5-6 i u pOstaju.. Tamo razgOvarali s njima bezze.. Ovi jedan ne baš kulturan izjavljuje : "Kakve su ti tO minđuše pO faci??" I kO nama krOji vlast?! ROditelji su dOšli i sve nas izveli iz pOstaje..
Ta je epizOda završila, bez pOsljedica.. Ali Ostaje pitanje : Di će mladi izlazit??? Di ćemO se zabavit u najbOljim gOdinama života kad nam nedaju ništa... Upadnu na skOrO svaki kOncert u Arta jer nemaju pametnijeg pOsla.. Ja upitam mladOg, simpatičnOg barbu POlicajca : "ZaštO se ne bavite gaserima pO Dugišu, šta vOze bez kaciga, dOzvola a neki i bez pO mOtOra??" A On meni OnO da se malim ribicama lOve velike.. Aha.. To šta ste vi sa svOjim glupim teOrijama uništili jedan petak tO nikOme ništa... Jbg.. Sjebat će nam sve.. Mirakul, Art... POčet ćemO se drOgirat iz dOsadne.. Njima je u planu zaustavit sve dOđanja za mlade.. E pa šta da radimO Onda.. Da kući sidimO sa svOjih 15, 16 ili 17 godina?!?!?!
Pitala sam tOg kulturnOg jeli ima dice. Reka je da nema.. Hmm.. Al je upa jedan Odvratno strOgOg izgleda, sa brkOvima.. I reka da On ima i šta.. Ja ga pitam pa šta, vaša dica ne izlaze?!? On meni kaže da je njegov sin već dva sata u krevetu. Ja OnO e i ? Ima 8 gOdina vjerovatno.. Ne. Ima 21 gOdinu i nikad u živOtu nije OkusiO alkOhol niti cigaretu.. Ajme majko.. Ja kOlutam Očima, najrađe bi se pOtukla sa njim a mater me ušutkava.. Kreteni!! Nek se bave stvarima kOje ih se stvarno tiću, nek se bave glupim vOzačima kOji će nekOme Oduzet život, nek se bave dilerima koji će masi njih Oduzest živOt. nek se bave kriminalOm, nek to maknu sa ulica.. Tek se Onda mOgu nadat da će sve bit kakO treba i mOžda Onda mladi vide da se nekO trudi osiurat nam bOlju budučnOst pa Onda prestanu radit "strahote" kOje rade.. Nek se Ostave nas dOk sve OstalO ne bude štimalO. NismO im mi nikakva prijetnja.. SamO se zabavljamo, cugnemo tu i tamO, ali kO nije?!
Ovaj nOvi način rada PP Makarska će nam sjebati kOncerte i OstalO šta se i prije jedva uspilO organizirat.. ?! I šta ćemo Onda? Ništa! Ostaje nam da visimO pO spOmeniku i svaku već druga 3 dežurna koja će zauzet obrambeni stav i gledati jeli dOlaze pa javljat Ostalima.. Barba pOlicajci.. Mi nećemo kući stat.. MOžete samo još goru štetu napravit...
Predlažem prosvijed!!

- 10:11 - Komentari (28) - Isprintaj - #

nedjelja, 06.04.2008.

I`m still alive..

EvO i mene nakOn duže pauze. Nisam imala vrimena..
MOrala sam ispravljat neke Ocijene..(sad pari da sam pala 12 predmeta ili takO neštO) Tj. samO geOgrafiju. Pazisad.. S jedinice na pOlugOdištu na 3!!!!
ZbOg tOg eventa me držala eufOrija jednO 3-4 dana.. :D
AmO sad redOm..

HUMANITARNI KONCERT ZA SRĐANU


U subOtu i nedilju su održana 2 humanitarna kOncerta za mOju malu!
U subOtu nisam bila pa nemOgu punO pričat..
(NinO, BepO, Muco i Ostala ekipa - genijalni ste! Fala vam punO)
U nedilju sam bila s Elf BeštijOm i bilO je dObrO!
Klape su zakOn. Cure su me Oduševile!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
ATHEIST RAP u Splitu


Nema se tu šta punO pričat a slika nemam jer aparat nisam nOsila! {OvO su VranješOve..}
Elf Beštija i ja smO krenili u 4 i pO.. Taman!
S ObzirOm da smO većer prije prOveli u mOjOj vikendici u blizini VelikOg Brda i legli u 4 sata dObrO mi je dOšlO tih uru vrimena za ubit OkO.. :)
Našli smO se na Kenjari sa djelOm ekipe.. DOpizdili nam.. Otišli na DOm..TamO je bilO već bolje! Kupili piće i krenilo je zagrijavanje za koncert!
Elf je biO jakO pametan pa se falabogu dObrO Obuka i nije mu biLo ladnO i nije mOra žicat majice OkOlO..XD
NakOn negOg vrimena spuštamO se u garažu i dOli Opet ista priča, samO šta je punO tOplije..:D
Ulazimo unutra, uzimamo piće i kraj bine se nacrtali.. :D KOncert počinje, nered Odma, pOgO...
LudilO! OvO mi je drugi put da ih gledam.. {Prvi put nisam se mogla micat jer sam tjedan-dva prije s gosp. DalibOrOm pala s mOtOra..}
StvarnO je biLo dObrO i Oni kOji nisu išli mOgu žalit.. :)
Ja nebi bila ja da se ne bacim s bine i da ne ulječem među one bisne zvijeri, takO da sam dOma dOšla mOdre ruke.. Marta kad me vidila rekla je da će mi je amputirat..:(
Prije kraja kOncerta Elf i ja idemO na bus.. Bili smO krepani, gladni. žedni..
Na kOlOdvOru je bilO dOsta ekipe za pOvratak..
U busu se dOgOdiO mali incident kOji je uljepšaO većer.. :D
EtO..

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
NEDJELJNI RUČAK
Danas smO Elf i ja ručali kOd mene dOma..
MOjih nije bilO.. I jadni mi šta ćemO, gladni.. Jaja i hrenOvke XD
EvO pa pOgledajte..
{Elf se mučiO al na kraju je mišiće dObiO:)}

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

jadan..

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

OvakO je izgledalO na pOčetku...

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

OvakO na kraju.. :)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

I Elf je dObiO mišiće Od mOg ručka XD

- 22:39 - Komentari (18) - Isprintaj - #

petak, 21.03.2008.

..HumanOst na djelu..

Sutra u "24 sata" izlazi prilOg O prikupljanju nOvca za mOju malu rOdicu kOja ide na lječenje u Kinu...
Na uplatnicu kOja je OslOvljena na "Udruga arkanđela", pOziv na brOj OdObrenja upisati 99-03..
DOnirati Određenu svOtu nOvaca i tO je tO..
KO izda pizda.. :)
POzdrav Od neumOrne Srđane:)


Image Hosted by ImageShack.us

- 18:28 - Komentari (9) - Isprintaj - #

subota, 08.03.2008.

Zahir. Zahira više nema..


Sve ću preživit

Kao da se vrime zaplelo u švere
Ni lita ni zime ne dotiču mene
Sta je svit
Otkad znan da više tvoj
Ne mogu bit

Jer neman postole
Da u njima krenem
Kroz tvoje snove
Da te usnama prenem
Da ti dam
Sve dare duše svoje
Sve najbolje što znan
Sve najbolje ...

I sve ću priživit
I na sve san friži spreman
A moran se mirit
Što te neman
JARAC - pravi pravcati gonići robova, vjeruju u sudbinu do zadnjeg
slova, riječ 'oprosti' ne postoji u njihovu rječniku. Možete živjeti
pored njih cijeli život, biti u braku a nikada ne saznati što vam imaju
za reči. Osjećaje ne znaju iskazati riječima, pa te umjesto volim te,
često dočeka ajde u kurac.


Image Hosted by ImageShack.us

- 12:45 - Komentari (22) - Isprintaj - #

subota, 26.01.2008.

DObrO jutrO!
JOš uvik slabO vidim nakOn samO 9 sati spavanja..
Nisam navikla takO malO spavat, pOgOtOvO ne petkOm ujutrO -.-
I takO vam jutrOs spavam kad Stari me budi OkO 7 i pO da jesam li sinOć išla vanka krOz prOzOr..
Ma daj skini mi se.. Nisam.. O.K. Odem u sObu i OkO 10 su se Mamah i MeO pOčeli spremat za male maškare...
Bili su gljive a sa svakim ditetOm mOra pO jedan rOditelj.. Kad sam vidila Mamu Obućenu ugljivu mjehur mi je malO pOpustiO..:)
POčela i Ona pilat da zaštO je prOzOr biO OtvOren i di sam bila.. Ajme pOludila sam.. A šta je najveća baza spavala sam u dvenOm i gledala filmOve..

Jučer smO bili u kazalištu.. Mislim, ja sam bila u splitu sa RubOm i ČupavOm BeštijOm, a GOgz, Baterflaj i O su ka išli u kazalište..:)
Baterflaj je tiO bušit bradavicu a ja OnO ispOd jezika.. tO je ovakO trebalO izgledat..
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
A ja uOpće nemam taj zatezać, takO da mi je dva puta bušiO i mučiO se.. Ja plakala, strava e!!
I nije uspilo pa sam se mOrala Odlučit za nekO drugO misto pa sam prObila SMILEY
evo slikica... :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Ah.. Ja sam Oduševljena svOjim nOvim piercOm.. Je da se nevidi al zabOli me je sam ga napravila radi sebe a ne drugih.. :) BOli punO više negO WEB TOUNGE (OnO ispOd)..
Baterflaj mOj je biO razOčaran jel nije bušiO bradavicu, al bušit će Baterflaj nOs uskOrO :)

OkO 22 sata sidamO u Punta i Ruba The Lauda nas u vrlO kratkO rOku Ostavlja ispred Mirakula..
Čupavu Beštiju mi je bOlila glava pa je Otiša leć :`(
Baterflaj, O, GOgz, Teica Sekica i ja čagamO u Mirakula kO na dizalicama:)) Al nismo..:)
POslje odlazimO Teica i ja dO ROkija, ustanovljavamO da je žalOsno pa OdemO dO Kluba navijača...
Teicu zOve mama da Lolita plače pa smO se skupile dOma..

EvO par slikica sa fOtOsešna u ROkija prije par većeri..

Ruka Od Čupave Beštije
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Princeza vilica s krilima
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

NeštO čupavO slatkO:)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Opet ti.. awww.. :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- 11:40 - Komentari (26) - Isprintaj - #

utorak, 15.01.2008.

dOra is On the rOad again... :)

prOšlO je dugO vremena Od starOg pOsta.. Tad nisam imala ni vOlje ni želje pa sam vam pejstala Onu lipu pismicu. Sad se vračam puna elana i materijala za pisanje...:)
Praznike sam prOvela u susjednOj nam SlOveniji... 8 dana u tzv. EurOpi mi je bilO dOvOljnO, tOčnije i više negO dOvOljnO... NemOže se pušit u zatvOrenim javnim prOstorima.. Aaaaww... Jebala te takva država (kOju mOš prOč na rezervi:)) Inaće sve 5 bilO, uzela sam bOard Ove gOdine, kaO usputnu rekreaciju uz skije... MOgu vam reć da mi dObrO ide, s tim da sam već prije bOrdala u malim kOličinama...:) Niz padinu se spustim bez prOblema i padanje ali ćim naravnO dOđem padam.. StrašnO! Čak me i neki mali Od, cirka 6 gOdina skupiO na stazi..On je biO na skijama a ja OnakO hendikepireana s Onim bOardOm stOjim na srid staze i pOkušavam krenit.. I krenem laganO i malo me pOkupi.. Otad me kOlinO neštO zajebaje al` nadam se da nije ništa OpasnO :))
OstalO mi je OkO 350 kuna.. Mislila sam skupljat za tvOra malOg, ali tvOr je pOstaO zabranjena tema dOma mi... TOlikO s sam ih pilala da su mi zamalO kupili tvOra a Onda me iz kuće izbacili..:)


eee, i da vas pitam... Šta je pO vama bOlje, lipše, isplatljivije, zanimljivije, pOpularnije itd, itd

BOARDANJE ili SKIJANJE?!?

neda mi se pisat više.. evO vam par sličica...

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
pOgled iz gOndOle
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
mOj bOard
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
ja i stari kližemO:)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
brat astrOnaut:) buahahahahha...

- 22:23 - Komentari (22) - Isprintaj - #

nedjelja, 30.12.2007.

I hate the world today
You're so good to me
I know but I can't change
Tried to tell you
But you look at me like maybe
I'm an angel underneath
Innocent and sweet
Yesterday I cried
Must have been relieved to see
The softer side
I can understand how you'd be so confused
I don't envy you
I'm a little bit of everything
All rolled into one

I'm a bitch, I'm a lover
I'm a child, I'm a mother
I'm a sinner, I'm a saint
I do not feel ashamed
I'm your hell, I'm your dream
I'm nothing in between
You know you wouldn't want it any other way

So take me as I am
This may mean
You'll have to be a stronger man
Rest assured that
When I start to make you nervous
And I'm going to extremes
Tomorrow I will change
And today won't mean a thing

Just when you think, you got me figured out
The season's already changing
I think it's cool, you do what you do
And don't try to save me

I'm a bitch, I'm a tease
I'm a goddess on my knees
When you hurt, when you suffer
I'm your angel undercover
I've been numb, I'm revived
Can't say I'm not alive
You know I wouldn't want it any other way

- 19:01 - Komentari (14) - Isprintaj - #

utorak, 18.12.2007.

DadO - štO reći više da ti kažem..

Punker, klOšar, neradnik...

Ma nije.. DObar mOmak.. Uvjerit ćete se u daljnjem tekstu.. :)

Image Hosted by ImageShack.us


Dakle, svijetlO dana ugledao 24.05. davne 1986 godine. Osim DalibOra pOnOsni (khm khm..) rOditelji imaju jOš dva sina.. Starijeg Mira i malOg AntOnia kOji ima 9 gOdina. Presladak je... :)
Živi tOčnO na granici između Baške VOde i Brela, al` pO njegOvOm to je Baška VOda. DObrO DadO, kakO gOd ti kažeš..:)
GOdine 2004 DadO završava SSS, smijer kOnObari i pOstaje OvO štO je sad. A tO šta je prOcijenite sami.. Heh:)
KaO štO ste primjetili Dalibor sluša muziku. I tO ne bilO kakvu. DadO sluša punk. Je. I tO vOli više Od ičega. Osim Od mene... NO, O tOme ćemO pOslje...
Utakmice. NOgOmet. ObOžava. Ne tOlikO kOlikO prije, al vridnO je znat.. :) I vridnO je znat da je u tuči između Hrvatskih i Engleskih navijača DadO dObiO šaku u glavu i da to mOžete vidit na OvOm videuPO cilO litO radi u hOtelu i te pare zimi trOši na pijančevanje, kOncerte, CD-Ove i sličnO..
ObOžava tetOvaže. Ima ih..kOlikO OnO... 5!!! Na leđima MADBALL i natpis A.C.A.B., na nozi EXPLOITED, na prsima OmOt Od RANCIDA, te najnovija na ruci RISE AGAINTS..

DadO van, ljudi mOji uvik ima najmanje pO dvi cure.. :) Šarmer tOtalni.. Kad prOđe kraj škOle prOzOri se pOpune pOhOtnim, ljepuškastim licima djevojčica.. hehehe :) I dOk OvO pišem jedna curica uzdiše za DadOm, jedna za kOju se nikad nebi nada.. NIKAD.. Sad će me pilat.. Znam.. :)
TrenutnO nema nikOga, pa cure navalite!!! E! :)

Ja vam njega ObOžavam. Najdraže mi je kad DadO dOđe u Makarsku, uzme filmOva u videOteci i puuunO svega nećega za jest.. Ja jedem a DadO gleda film. Hehehe..
MalO zna bit agresivan.. POtuka se cirka 56 213 puta.. Al tO je OnO šta sam ja vidila.. :)

Image Hosted by ImageShack.us
DadO i ja prije 2 i pO gOdine.. Bez smijeha mOlim..:)

BiO mi je suvOznik u kObnOm padu i suučesnik u najgOrem Opijanju u živOtu. Je, krasan učinak na mene ima.. :)
Al svejednO sam ja u Oba slučaja gOre prOšla.. :) Kad smO s mOtOra pali, dObrO nisam bez kOlina Ostala, a kad smO pOpili bOcu višnjevače i kO zna kOlikO piva prije tOga ja sam se pO šanku penjala i pila direktnO iz bOca... :))
StOka mi je jednOm kaO kupiO leće.. :) On ih je kupiO, al ja sam ih platila..:)

DadO vOli pit, tO ste istO vjerOjatnO ustanovili.. Kad je pijan ili je agresivan ili slOži neku jaaaadnu facu, pOlublaženOg Osmijeha.. TO tribate sami vidit.. PresmišnO.. Ili se dere TULULULULULU sa rukama u pOdručju ušiji i takO maše, nO tO su naše interne...:)

Image Hosted by ImageShack.us


Dadu mOžete nać u kafe baru Stipe ili za šankOm u ROkija.. Sljedeću subOtu ide sa mnOm u Marinete, jel takO?

ČOvik se trudi OkO makarske mladeži, Organizira kOncerte.. Ali izgleda da nam i taj mali pOticaj neznaći ništa jer smO sami Od sebe truli i nikakvi za pOduzest neštO.. DadO, tebi svaka čast.. !! Ali dOk ExplOited ne dOvedeš, ništa ti se ne priznaje.. :)

DadO, ke te ja vOlim i ke ti mene, znam.. :) Ovi pOst je pOklOn za BOžić, s tim da ti meni ipak kupuješ nešto.. :)

POst nije OvakO treba ispast.. IakO smO se ObOje trudili, nismO se mOgli sitit nekih zajedničkih dOgađaja kOji bi vas interesirali. AAaaaaa.. !!! Neću takO.. Bezze je pOst.. :((
(Uvjerite me da nije:))

- 22:53 - Komentari (40) - Isprintaj - #

nedjelja, 02.12.2007.

baum.. ilitiga kakO smO pOstali bauštelci...

Zadnja dva tjedna u 2. L razredu vladala je napetOst zbOg uređivanja razreda. SastaviO se OdbOr za tO i krenuli smO u Osmišljavanje nOvOg lOOka naše drage učiOnice.. :)
Plan je biO: dva zida lila, dva pastelnO zelena, bršljan ka neki iznad plOče i anđeo veliki na zidu.. Sve je tO lipO bilO zamišljenO, a kakO je realizacija uspila dOznajte u nastaku.. :)
Dva dana zaredOm smO išli s barba JOkicOm (a.k.a. PepicOmrofl) u Kingtradea.. Ali ipak je biLo zanimljivije kad smO same, Petra, Anja i ja išle... KO 3 lude OdamO pO OnOm Kingtradeu.. Budale 3.. Ljudi nas blidO gledaju, a mi s Onim kacigama pardiramO pO dučanu, Petra prObaje čizme za lOvit ribu, ja s Onim valjcima i Onim šta staviš na glavu kad ideš varit.. Anja je bila kOlikO-tOlikO Ozbiljna.. Naručile bOju i Ostale pOtrebne stvari za bOjanje..
Sutradan s JOkicom gore pO tO...

JOkica: "PunO će vam bit 20 litara za dva zida."
Ja:" Ne, ne, ne.. Uzmi 20 l."
JOkica:" Šta će vam 15 litara da bi ObOjale 4 supa(između prozora)?
Petra:"BOlje da Ostane viška negO da zafali.."

I takO, izpizdimO JOkicu i OdemO nazad u škOlu..
Sutradan Opet išle gOre.. POkupit naručene stvari.. U autu umirale Od smija.. IsprObavale sprejeve JOkici iza glave.. ZamalO da nije dOša ljubičase glave u škOlu.. :)
U subOtu ujutrO kupi se ekipa (ja sam malO zakasnila:)) :Pepz, Anja, Tinko, Ojdana, Goga, Mare, Glorija, Tinko, Tuna, Čulav, Šarić, Bilić ,Josipa, Vlasta, MatinO... Nadan se da nisam nikOga izOstavila..
E da, i razrednica naša.. OkO 11 nas je NenO dOša slikat za novine.. A jake mu nOvine kad mu mi pOpunjavamO prOstOr ..:)
ObOjamO zidOve i sad kreće Oni bitniji diO.. CRTANJE.. Anja i Gogz su crtale neki bršljen OkO plOče, a ja, Petra i MatinO anđela.. Anđela je par OsOba uspilO sjebat svOjim crtačkim spOsObnOstima.. TakO da je najblaže rećenO ispa nakaradan..
Ormari.. ZamalO zabOravih na njih.. Katastrofa.. Mare jadne je cilO vrime se trudila OkO njih ali jebiga.. Neka grozna bOja je bila..
U tO je Martin dOša al` je uskOrO mOra ić ća jer su se hOOligani vOzali pO škOli s bajkOm.. :)
ZafalilO nam razrijeđivaća i razrednica zOve svOg mOmka da nas Odvede.. Lik nas dOvede dO gori i kaže :"ajde, cure vidimO se.." Ja i GOga ga blidO gledamO. ma di ćeš ti?!? I takO smO nazad mOrale pješke.. kmeeč..
Svi živčani, gladni, žedni, oće dOma... DOvršili jadnOg anđela (kOji je pO meni i mOjim krlima crtancerek)

Ma lipO u pOnediljak Otiđite u 2.L, Odma dO ravnatelja.. Pa mi recite na šta OnO lići...
mah


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

baj d wej.. slikice će većeras.. :)

- 14:32 - Komentari (32) - Isprintaj - #

četvrtak, 29.11.2007.

(BI)SERIći

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

***PrOf. ČOvić: "AntOnia, jesi li ti sa ili bez j?"
AntOniA: "Bez."
Paula : "I ja istO!!"

*** PrOf xy(nesićam se kOji):"Tamara,izadji odgovarat."
Antonio: "Ajde ionako ces dobit topa!"
Tamara: "Jel' to jedinica?"

*** PrOf. Brkić: "Paula, šta je stanična stijenka?"
Paula:"Jel tO ono za razmnOžavanje ?"


*** PrOf. Španje :"DOra, kad ti misliš ispravit Ove dvi jedinice?"
DOra: " U pOnediljak, prOfesore javit ću se 100%! ( I nastavljam ja pO svOme.. blablabla pivam, plešem, skaćem)
Španje: "NemOra tO bit pOnediljak"

*** PrOf. Španje: "Paula, kOje su Odlike pOlisa?"(autonomija)
Paula:" Jel tO Ona ANATOMIJA???"

*** GlOrija: "Kisik i zrak - jel tO istO?"

*** PrOf. Brkić:
"KOje su razlike između biljne i životinjske stanice?"
Paula :" CIJANOBAKTERIJE"

*** PrOf. Ivančić: "PO kOme je napravljena Pasija? " (pO J.S.Bachu)
PerO : "PO Melu Đibsonu"

*** ....nacionalni ispiti iz matematike.
PrOf :"KO nema OlOvku? "
Barbara dize ruku.
PrOf:"Ko nema ravnalO? "
Barbara dize ruku.
Prof: "Pa mala s ćime si ti dOšla?"
Barbara: "S AUTOM "

*** DOra i PavlinOvićka se svađaju.
DOra: "VIDIT ĆETE VI KAD VAS MOJ OTAC OPIZDI ŠAKOM!!!"

***..kOntrOlna iz kemije
GlOrija : "Šta je tO detergent??"

*** Tuna kašlje cili sat.
DOra: "Crkni Tunolf Ruda!!!" (lik se zOve RudOlf Tuna)

*** PrOf. ROsO :" Jeben van 4 bOga!!!"

***...lik ulazi u razred i pita ima li katriga viška. Uzima je i odlazi.
GlOrija :"Al je to katriga?? Ja sam mislila da je katriga klupa:"

*** ROsO zgazi na zvaku u razredu i OtOvri vrata, a isprid vrata bila 1 stepenica, i pOčeO lupat đOnOm cipele Od stepenicu.
PrOf. ROsO: VI NISTE KONJI,VI STE KONJINE!!!

*** Anja: "Sv. JerOnim je blagdan u VelikOm brdu."

*** PrOf. ROsO: "ObOjajte prOzOre u svijetlu bOju da vam se nevidi svjetlOst izvanka!" (???)

*** PrOf. Srzić: " Šariću, nemOžeš se ti takO prema meni pOnašat, nismO ja i ti zajednO Ovce pasli!"
Razred je u čudu gleda!?!

*** DOra :" "Mare, zvale su te 70-e da im vratiš papuče."
Mare : ?!
DOra:" "Al` nekažem zbOg papuča, negO ta tvOja majica i kOsa!"
GOga :" Pa zaštO su Onda tražile papuče??!"

TO je samo mali diO glupOsti iz 2.L razreda...Svi gOvOre da smO najgOri, ne učimO ništa, neOdgojeni, vaki-naki..
Ali mi smO samO skupina 16-OgOdišnjaka, željnih zabave i dObrog prOvOda... NemOjte nam zamirit, nemislimO zlO (svaki put)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- 15:17 - Komentari (46) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se