Pogled unazad

utorak, 27.03.2012.

Klaustar svetog Dominika (klaustar mrtvih)Klaustar je klasične kvadratne forme, te je sagrađen uz zidove samostana u tridesetim godinama 13.stoljeća. Na zidovima su naknadno nadograđene razne nadgrobne ploče i grobnice.

Stojeći po sredini klaustra vide se četiri strane. Gledajuć s lijevo na desno polazeći od istoka vidi se: zvonik iz 1313. u romaničkom gotičkom stilu, ispod kojeg se pojavljuje kapela Ludovisi uz bok transeta crkve.


Klaustar svetog Dominika Bolonja

Odavde se nastavlja spavaona čija je izgradnja započela još za života svetog Dominika. Ispod nadstrešnice se vide ostaci pročelja prvotnog kapitula ukrašenog freskama sv.Trojstva naslikane od Pietra Giovanni. Malo više na desno se vide dva prozora orginalnih cella spavališta.


Klaustar svetog Dominika Bolonja

Prema jugu se proteže pročelje knjižnice izgrađene između 1464.-1466. godine na koju se naslanja renesansni trijem. Ispod trijema se nalaze razni nadgrobni spomenici. Između njih se zapaža Gospa s malim Isusom kako blagoslivlja sv.Katarinu sijensku i sv.Margitu ugarsku.
Na zapadu se vide ostaci blagavaonice iz 13 st.Na sjeveru se vidi vanjski dio kapele sv. Dominka koja je u cijelosti sagrađena na terenu klaustra u 16.st. U centru klaustra se nalazi stup sa kipom svetog Dominika postavljena 1507. godine kao sjećanje na posjet pape Julija II u Bolonju.


Klaustar svetog Dominika Bolonja

Iz jugozapadnog kuta klaustra je najljepši pogled na cijeli arhitektonski sklop.


Klaustar svetog Dominika Bolonja

27.03.2012. u 00:18 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 25.03.2012.

"Navještenje" blaženog Angelica (Beato Angelico)


Jedan od najpoznatiji kršćanskih umjetnika rođen je u Mugellu početkom 15. stoljeća. Guido de Pietro 1418. godine ulazi u samostan dominikanac u Fiesole, i uzima ime fr. Giovanni.

U tom ambijentu započima svoju karijeru crtača minijatura crkvenih knjiga da bi uskoro prešao na oslikavanja velikih drvenih oltara i freski. Posebno se pokazao u samostanu svetog Marka u Firenci gdje se s drugom subraćom preselio 1436.

Njegova popularnost se brzo širi pa ga 1455. papa Eugenio IV poziva da se preseli u Rim i da oslika "Kapelu od Presvetog" u Vatikanu. Koju godinu poslije (1447-1449) papa Nikola V ga zadužuje da oslika "Kapelu Niccolinu" u Apostolskoj Palači, na kojoj radi sa svojim učenicima.
Zahvaljujući izvarednim i jakim religiskim motivima svojih djela, dobio je naziv Beato Angelico koji je papa Ivana Pavao II 3. listopada 1982. potvrdio svečanom beatifikacijom. Promatranje jednog njegovog djela (osim samog umjetničkog) je i duboko duhovno iskustvo.

Između 1430. i 1432. za crkvu svetog Dominika oslikao je jednu oltarsku palu koja je u sredini imala sliku Navještenja, a u podnožju pet manjih slika sa scenama iz života Bogorodice (Zaruke s Josipom, posjeta Elizabeti, Rođenje, Prikazanje u Hramu, i Uznesenje Blažene Djevice Marije).


Oltarna pala blaženog Angelica

Godine 1611. pala je prodana i preseljena u Španjolsku, a sad se nalazi izložena u muzeju Prado u Madridu.

Ljudska avantura Boga ima svoj početak u misterioznom susretu anđela sa Djevicom, koja je dotad bila nepoznata kao i sam Nazaret u koje se zbio taj događaj. Pomoću arheoloških iskapavanja arheolozi su uspjeli donekle stvorit sliku o tadašnjem ambijentu, ali u djelu Blaženog Angelica nema ni traga tome. On je više volio obiteljski ambijent.


Centralna slika Navještenja

Nalazimo se ispred jednog elegantnog ulaza sa stupovima (nadstrešnice), napravljenog ispred male sobice. Izvana se pruža pogled na jednostavni namještaj i unutrašnjost sobice. Iza kapitela stupa kroz vrata se nazire mali prozor. Možda bi na prvi pogled cijeli ambijent izgledao jednostavan, da nije vitkih stupova i križastog svoda, pod kojima se prostrlo nebo puno pozlaćenih zvijezda. Ovo nam dade naslutit da zadani okvir ne uključuje samo zemaljsku nego i duhovnu stranu.


Gospa motiv iz Navještenja blaženog Angelica

Knjiga koju Marija drži u krilu govori da je zasigurno molila, ili je možda bila sabrana u meditaciji Riječi, kad joj je došla neočekivana posjeta. Možda upravo zbog dugotrajne povezanosti sa Pismom, ono u njoj može naći mjesto da se Utjelovi.

Potvrdu svečanost zgode potvrđuje i skupocjeni išarani mramorni pod, te medaljon smješten između lukova, iz kojeg lik Oca dobrostivo bdije nad cijelom scenom.


Otac motiv iz Navještenja blaženog Angelica

U ovom prikazu svečanog prostora, u realizaciji dotjerane arhitekture, u izboru boje žbuke, te pažljivom korištenju zlata bez daljneg se osjeća duh i iskustvo minijaturista koja je ostala u Angeliku i koja se pokazuje na svim drugim njegovim djelima.

Okviri nadsvođa arhitektonski prestavlja jednu vrstu bifore, geometrijski podjeljena na dva dijela u koje umjetnik smješta dva glavna lika.

Na lijevoj strani prostor je zuzet s anđelom Gabrijelom, obučenim u bogate porporno-zlatne haljine, te okružen pažljivim širenjem svjetla. On se približava Mariji naginjući nježno glavu, sa pokretom koji je više korak nego priprema za klecanje. Njegova glava gleda prema gore, a pogled je "slatko" zagledan u Mariju. Ruke su elegantno savijene i naslonjene na prsa, kao da otkriva tajnu i Božji zahtjev, a u isto vrijeme čuva odgovor koji je Marija upravo dala.


Anđel motiv iz Navještenja blaženog Angelica

Da je odgovor bio pozitian razumje se iz skupa zlatnih zraka koje prolaze između lukova, a poviše glave od anđela. Zrake su poklonjene zemlji iz ruku nevidljivoga tijela (Boga Oca) i na njima se spušta golubica Duha Svetog, "da svojom sjenom osjeni" Mariju te da ona postane majka Jedinorođenog Sina.


Zrake motiv iz Navještenja blaženog Angelica

Tijelo Marije je ogrnuto plavim plaštem, dok ruke izgledaju kao da se skupljaju i stežu prema sebi. Kao što nebo obuhvaća zemlju i Božji misterij obuhvaća Mariju, njenu povijest, i u njoj povijest cijelog čovječanstva. Njena haljina boje krvi nosi u svojim naborima izgled svih žena iz svih mjesta te svih stoljeća povijesti. Gospin lik ima pogled u kojem se tajanstveno mješaju zadivljenost, čuđenje, dragost, povjerenje.


Gospa motiv iz Navještenja blaženog Angelica

Marija sjedeći ( izgleda kao da se nalazi na tronu) i ogrnuta plaštem s rukama na prsima, pokazuje pobožno i spremnost da postane majka Spasiteljeva. To je jedan nijemi dijalog između Marije i Gabrijela koji se odvija u pogledima i gestima tijela. Cijela scena je zapečaćen s visine prisustvom Oca i Svetog Duha, da bi u ovoj tihoj razmjeni riječi odjekivala među ljudima Riječ koja je stvorila svemir.

Nakraju dolazimo do možda najorginalnijeg motiva cijelog djela, a uopće se ne tiče motiva koji je do sad prestavljan. Ako se pogled pomakne van ulaza u kojem smo do sad bili učinit ćemo vremenski i prostorni skok unatrag, i doći na prve početke povijesti.


Izgon iz Raja motiv iz Navještenja blaženog Angelica

Nalazimo se u Edenskom vrtu bogatim prirodom i raznim oblicima stabala, cvijetova i voća. Iz njega izlaze Adam i Eva, nakon što su prekršili prvi savez s Bogom. Udaljuje ih jedan anđeo koji ih nadgleda s neba, s izrazom koji zahvaljujući Angelicu, više sliči zaprepaštenju nego osudi. Obučeni su u kožne haljine, koje je sam Bog, kao povrijeđeni ali još uvijek brižni Otac pripremio da bi zaštitio njihov hod.

Adamov pogled beznadno traži put kojim treba krenuti, a s jednom rukom briše suze pokajnice. Evin pogled je iznenađujuće smiren, okrenut sramežljivo - "ispod oka" prema sceni koja se dešava ispod stupova ulaza. Tako blizu u prostoru, a tako daleko u vremenu.Ruke su skupljene kao za molitvu. To je pogled nade, koje su navjestile riječi prvog Evanđelja, po kojem će doći dan kad će "da" jedne druge žene ponovno spojit raskid od nje prouzrokovan, i kad će njezin potomak satrati glavu starom neprijatelju.

U ovom pogledu se nalazi i naš pogled, pogled griješnika, autora drugi bezbrojnih raskida saveza Božjeg Kraljevstva. Od ovog pogleda i mi nanovo počinjemo, krećući onim pravcom, uključeni u istu avanturu, zato što i u našem "Da" se može otvorit vrata ljudske slobode misteriju božanskog spasenja.


25.03.2012. u 00:01 • 1 KomentaraPrint#

petak, 23.03.2012.

O obdržavanju samostanske stege


Iz Pisma blaženoga Humberta iz Romansa ( 1277.), prezbitera, O obdržavanju samostanske stege

(Djela o samostanskom životu, izd. J.-J. Berthier, vol. I.; Roma, 1888., str. 36)

Zavjetovanjem ste se obvezali na velike stvari

Trudite se, predraga braćo, da se posebno odlikujete onim krepostima koje na osobit način spadaju na obdržavanje samostanske stege. A budući da ste se obvezali na velike stvari, veličinu pokažite i djelima.

Svaki dan napredujte u izvršavanju kreposti, nastojte oko dobra i u tom pravcu brižno radite. Doista, lađa koja vozi protiv struje nazaduje ako se stalno s velikim naporom ne kreće uzgor.


Klaustar samostana u Caleruegi

Sukladno sa staležom u koji vas je Bog postavio, sve bolje i bolje ispunjajte što na nj spada. Kad čujete zajedničku opomenu, primijenite je ne na druge, nego ponizno na sebe. U svakoj vašoj djelatnosti, izbjegavajte krajnosti i uvijek se držite sredine. Budite spremni učiniti uslugu braći, a u tjelesnim potrebama ne budite nikome na teret.

Budite, braćo, ponizni bez pretvaranja, zreli bez namještenosti, gibljivi bez lakoumnosti; bojte se, ali bez očajanja, nadajte se, ali bez preuzetnosti; poslušni bez protivljenja, veseli bez rapuštenosti, strpljivi bez mrmljanja.

Budite, kažem, uredni u vladanju, zdušni u milosrđu, neumorni u ustrajnosti, pobožni u molitvi i oprezni u čuvanju sebe. Premda vam prisutnost ljudi ne treba dodati nešto od čestitostii, ili odsutnost ljudi nešto umanjiti, ipak bolje čuvajte stegu gdje bi, zanemarena, mogla kod mnogih izazvati sablazan, a čuvana navesti na nasljedovanje.

Noć posvetite šutnji i molitvi, a dan vježbanju u krepostima i radu. Dan posvetite bližnjemu, a noć Bogu. Imajte na umu razlog zašto radite, a ne rad sam sebi. Jaki budite dobrim djelima, a slabi zlim djelima.

Naposljetku, u međusobnim odnosima obdržavajte ovo pravilo: poglavari nek budu brižljivi, podanici poslušni, svi pak zajedno miroljubivi i složni, u koru pobožni i uredni, na oltaru ozbiljni i puni poštovanja.
Starci neka budu pobožni, a mladi radišni. Živite hvalevrijedno, no ipak ne težite za ljudskom pohvalom. Ne hvalite se kako ste dugo živjeli u redovničkom staležu, nego se hvalite s ono malo dana u kojima ste obdržavali red. Izbjegavajte licemjerje i živite u istini pred Bogom.

Premalo je samo promijeniti odjeću pri ulasku u redovnički stalež, no hvale je vrijedno promijeniti ponašanje i život. Živite u jednostavnosti, neka u vama ne bude ni traga dvoličnosti ili pretvaranja.

Što god je protiv zajedničkog običaja, ili što vas može učiniti osobenjacima - to izbjegavajte kao kugu. Nikada zbog stida ih straha ne napustite stoje pravedno. Bježite od dokolice i ne zauzimljite sobe beskorisno. Nemojte bezumno željeti ono što ne smijete učiniti, a zanemarivati i malo cijeniti ono što treba učiniti.

S najvećom se pažnjom čuvajte da ne biste katkad u radu bili nestrpljivi, ili u poslušnosti zapovijedima nespremni, ili u djelima ljubavi nemarni. Uvijek budite u sigurnom stanju i sigurnoj savjesti, a nikad se nemojte usuditi živjeti u onom stanju u kojem se ne biste usudili umrijeti.

Svom snagom vas, predraga braćo, molim i opominjem - zaklinjući vas onim koji nas je svojom časnom krvlju otkupio i predanom smrću otvorio nam vrata života - da se sjećate svoga zavjetovanja i svoga opredjeljenja: sjećajte se onih puteva kojima su sa žarkim duhom hodali naši prethodnici. Oni već kraljuju s Kristom, uživajući u vječnom pokoju. Kad i mi s pomoću Božjom tamo stignemo, duše će naše uživati u spoznaji Prve Istine, u ljubavi Najvećeg Dobra i posjedovanju Božjeg Veličanstva.

Nek nam se udostoji to udijeliti Onaj koji je počelo bez počela i svrha svega bez svrhe. Amen.

Mudr 7, 7-8. 10
Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti.23.03.2012. u 00:03 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 20.03.2012.

Soba (cella) svetog Dominika


Soba (cella) sv.Dominika se nalazi u prizemlju stare spavaone, u blizini prolaza iz unutrašnjeg predvorja samostana u velik klaustar nazivan još i Terribilia (danas se tu nalazi vojarna).

Sobica pretvorena u kapelu duga je 2.52, široka 2.45, te visoka 2.40 metara. U njoj se nalazi orginalni pod u kojem se vide komadići pečene gline. Na podu se vide tragovi pregradnih zidova između soba i ulaznih vrata. Na potpornom zidu od crvene cigle nalazi se rekonstrukcija prozorčića (finestrelle), u blizini koje se nalazi neizostavna niša za svjetiljku.


Soba svetog Dominika u Bolonji

Na visini od 2.40 metra potpornog zida vide se ostaci četiriju greda koje su služile kao nosači drvenog stopa. Strop je ujedno služio kao pod gorenjeg kata spavaonice koji je imao sličan raspored kao i donji.
U celli se nalazi i moderni oltar.

Na lijevoj strani od ulaza izloženi su neki dokumenti koji se tiču života sv. Dominika: neka pisma preporuke i Bula kanonizacije od 9.srpnja 1234. godine.


Ostaci drvenog groba u koji je bilo položeno tijelo svetog Doinika Guzmana

Sa povijesnog stajališta sigurno je da je teren na kojem se nalazi sobica kupljen od sv.Dominika, i da je ova sobica dio spavaonice koju je dao sagradit on sam. Da je Dominik izdahnuo upravo u ovoj sobi sa sigurnošću se ne može utvrdit. Sigurno je da je izdahnuo unutar zidova ovo spavališta.

U svakom slučaju ovo mjesto je stato pohađano od sv. Domnika i zasigurno zaslužuje malo pažnje.

20.03.2012. u 00:01 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 18.03.2012.

Kapitularna dvorana u samostanu svetog Dominika u Bolonji

Iz sakristije se kroz hodnik dolazi do Kapitularne dvorane. Na zidovima predvorja se nalazi slika Prijenos relikvija sv. Dominika koji se dogodio 1943., a naslikana od Carla Donatia iz Verone 1946. godine.
U kapeli Kapitula se nalaze vrijedne freske. Na desnoj strani oltara je freska nepoznatog umjetnika iz 14.st i prikazuje sv. Dominika a to je ujedno najstariji prikaz svetog Dominika.


Najstariji prikaz svetog Dominika Guzmana

Sa lijeve strane se nalazi sv. Petar Mučenik od G.B.Cremoninia. Jedan natpis na podu podsjeća na sklonište u kojem su se za vrijeme drugog svjetskog rata bile sklonjene relikvije sv. Dominika.
U jedanest luneta kapitularne sale se nalaze slike od Donatija, a prikazuju blagdane dominikanskog Reda.

Kapitularna dvorana se nalazi na mjestu gdje se dodiruju crkva i samostan. Po tradiciji to je mjesto službenih susreta (kapitula) zajednice i u njoj se treba nalazit veliki križ.

Ovo je mjesto: iz kojeg prior upravlja zajednicom, u kojem redovnici razgovaraju o problemima života i apostolata, ovdje se prebrojavaju glasovi kad su izbori odgovornih za upravljanjem zajednice, izabiru odgovorne osobe za upravljanje zajednicom, te mjesto u kojem se poduzimaju sve odluke za dobro braće i zajednice.

Od 1220. do danas u ovoj kapitularnoj dvorani su se dogodili bezbrojni kapitularni sastanci, kapituli provincije, te preko 30 Generalnih kapitula. Kad bi ovi zidovi imali oči, uši i jezik bili bi u stanju ispričat veliki dio povijesti dominikanskog Reda.

Na ovom je mjestu Dominik oblikovao savijest svojih sinova pod svjetlom Božje Riječi. Ovdje je uoči Duhova 1220. i 1221. vodio prva dva Generalna kapitula koji su još i dan danas modeli po kojima se nadahnjuje dominikanski Red.

Da nema modernih slika i freski koje prikazuju blagdane Reda kapitularna sala bi bila jako siromašna tek ukrašena jednim velikim križem. Upravo je taj križ onaj koji treba pričat na ovom mjestu. Na njegovu primjeru poslušnosti, nevinosti i siromaštvu se trebaju nadahnjivat fratri. Iz drva križa on trebaju uzimat energiju da bi bili sol zemlje i svjetlost svijeta.

18.03.2012. u 00:30 • 0 KomentaraPrint#

petak, 16.03.2012.

Dođi sa mnom, prijatelju...Ljubljeni Zaručnik duša, zadovoljan djelima milosrđa svoje zaručnice, počeo ju je, nama za pouku, ponovno kušati i poticati na još plemenitija djela ljubavi.

Upravo je bio otpjevan Treći čas Časoslova u spomenutoj crkvi. Vjernici su već bili napustili crkvu, a Katarina se po običaju zadržala duže u molitvi. Pripremajući se za odlazak kući, siđe niz stepenice kapele Sestara od pokore koja se nalazila na povišenom mjestu.


Kapela Volte u crkvi svetog Dominika u Sijeni

U taj čas ukaza joj se naš Gospodin u obličju mlada čovjeka, siromašna putnika vrlo oskudno obučena. Zamoli je da mu za ljubav Božju dade nešto što bi mogao staviti na sebe.

Katarina osjeti potrebu više nego ikada prije da iskaže milosrđe pa mu reče: Počekaj, dragi prijatelju, samo čas dok se vratim iz kapele i dat ću ti nešto da obučeš. Vrati se u kapelu, vrlo čedno svuče sa sebe donju haljinu bez rukava koju je nosila ispod gornje zbog hladna vremena i sva radosna dade je siromahu.

Kad je on to primio, zamoli ponovno: Gospođo, dali ste mi vunenu haljinu. Smijem li vas zamoliti i za neku pamučnu? Ona spremno pristane i reče mu: Dođi sa mnom, prijatelju, i dat ću ti što želiš.

Zaručnica je išla prva, a za njom Zaručnik pod tuđim obličjem. Ona uđe u očevu kuću, pođe do sobe gdje se nalazila odjeća očeva, uzme košulju i donje rublje i sva radosna dade sve siromahu. Kad on to primi, reče: Gospođo, kako mogu nositi ovu haljinu bez rukava? Dajte mi nešto da budem potpuno odjeven.

Bez uzbuđenja, dapače vrlo spremno pođe ponovno u kuću i stane tražiti neki komad odjeće s rukavima. Nađe na vješalici novu košulju koju još nitko nije nosio. Pripadala je nekoj služavki. Potrči natrag, odreže rukave i ljubezno ih pruži siromahu.

Kad je i to dobio, opet je nešto tražio. Onaj koji je nekoć iskušavao Abrahama reče: Eto, gospođo, odjenuli ste me. Neka vas nagradi onaj za čiju ste ljubav to učinili. No imam prijatelja u bolnici i njemu je potrebno odijelo. Ako mu želite nešto poslati, rado ću mu ponijeti i reći ću mu da je od vas. Njezino se plemenito srce raznježilo i lice joj zasja kao nikada prije.

Stala je razmišljati gdje bi mogla nešto naći da pošalje sirotanu u bolnici. Znala je dobro da svima u kući dodijava, osim ocu, zbog pretjerane dobrote i darežljivosti, tako da su bili prisiljeni svoje stvari držati pod ključem, kako bi je spriječili da ih razdijeli siromasima. Zaključila je da ne bi bilo pametno uzimati nešto od služinčadi.

Drugo joj nije preostalo nego da svuče sa sebe ono što je nosila, a ni sama nije imala do sitnica na sebi. Tražeći rješenje, nije se znala odlučiti za drugo nego da dade haljinu što ju je nosila. Ljubav je nalagala: da, a djevojačka čednost je govorila: ne. Jedna je ljubav pobijedila drugu.

Ljubav prema dušama bližnjih nadvladala je ljubav prema njihovim tjelesnim potrebama. Kad bi hodala bez haljine po ulicama, tako je razmišljala, dala bi povod grijehu, a dušu treba više ljubiti nego tijelo. Nikakvo djelo milosrđa ne smije biti uzrokom sablazni.

Zato odgovori sirotanu: Dragi prijatelju, kad bih mogla hodati po ulici bez haljine dala bih ti je najvećim veseljem. No to je nemoguće. Budući da ne mogu pronaći nikakvo odijelo, molim te, nemoj se uvrijediti. Kad bih zaista nešto imala, bila bih presretna da ti dadem što Tražiš.


Katarina poklanja odjeću prosjaku

On joj smiješeći se odgovori: »Vidim da ste mi spremni dati sve što možete; zbogom!« Kad se siromah udaljio, Katarini se učini da raspoznaje na njemu neke znakove po kojima bi mogao biti Onaj koji joj se obično prikazuje i s njom se prijateljski razgovara. Ostala je u nedoumici ne znajući je li zaista to bio On ili drugi. Zaključila je da ne bi bila vrijedna takva posjeta i vrati se uobičajenom dnevnom poslu.

Iduće noći dok je molila, ukaza joj se Spasitelj svijeta, naš Gospodin Isus Krist u obliku onoga siromaha noseći u ruci haljinu koju mu je dala, ukrašenu biserima i draguljima. Reče joj: Poznaješ li, draga kćeri, ovu haljinu?« Ona odgovori da je poznaje, ali da nije bila ukrašena draguljima.

On na to odgovori: Jučer si veoma darežljivo dala ovu haljinu da njome zaogrnem svoju golotinju. Tvoja me ljubav stoplila i očuvala me od studeni i sramote. Za uzvrat ti dajem sa svoga svetoga tijela haljinu koju drugi neće vidjeti, ali ti ćeš je osjećati. Grijat će te izvana i iznutra da ne patiš od pogubne studeni sve do dana kad te budem zaogrnuo slavom i časti pred anđelima i svecima.

Nato iz svoga otvorenog boka izvuče haljinu koja se sva sjala, crvenu poput krvi, napravljenu upravo za nju. Svojim je rukama slavi na njezino tijelo i reče: Ovu haljinu sa svime što predstavlja dajem ti u svojinu dok budeš hodala po zemlji. Ona ti je znak i zalog slave kojom ću te, kada dođe vrijeme, zaogrnuti u nebu. Tad viđenja nestane.

Snaga koju je taj dar donio bila je tolika da joj je ojačala ne samo dušu nego i tijelo. Od toga vremena nikada se nije trebala odijevati zimi više nego ljeti. Bila joj je dovoljna jedna haljina nad jednostavnom košuljom. Nikada nije nosila nešto drugo. Kako mi je rekla, nije joj bilo potrebito. Osjećala je da je ta odjeća stalno na njoj i drugo joj nije trebalo.

Želim svratiti pažnju čitatelja na osobitu milost što ju je Katarina pritom primila. Slijedeći primjer velikog svetog Nikole, dijelila je milostinju potajno. Poput slavnog svetog Martina darivala je vlastitu odjeću i zato je, kao i on, bila nadarena viđenjem Spasitelja i od njega pohvaljena.

16.03.2012. u 00:01 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 13.03.2012.

Druge kapele lijevog broda (22,23,24,25,26) bazilike svetog Dominika u Bolonji

Vestibul bočnih vrata (22)

Desno se nalazi nadgrobni spomenik Alesandra Tartagnia, a sa strane grobnica obitelji Volta s središnji kipom svetog Prokola.


Grobnica Alesandra Tartagnia


Kapela svetog Josipa (23)

Poviše oltara je slika svetog Josipa i svetog Antuna opata od Bertusia. Sa desne strane je sveti Antun padovanski, te sa lijeve sveta Tereza od Isusa.

Kapela svetog Petra mučenika (24)

Na oltaru slika Sveca dok kleči od Giuseppe Pedratti. Desno je sveta Katarina de Ricci, a lijevo sveta Agneza de Montepulciano obe od Pietra Dardania.


Sveti Petar mučenik

Kapela od Svetog Rajmunda (25)

Na oltaru slika Svetac hoda po vodi poznato djelo Ludovica Caraccia. Sveti Rajmund je bio nasljednik svetog Dominika u upravi Reda. Izvrsan pravnik i političar.


Sveti Rajmund hoda po vodi

Kapela od Blaženog Česlava (26)

Slika sveca je djelo Lucia Casalini - Torelli

13.03.2012. u 00:09 • 2 KomentaraPrint#

nedjelja, 11.03.2012.

Kapele lijevog broda (18,19,20,21) bazilike svetog Dominika u Bolonji

Kapela svetog Ludovika Bertranda (18)

Sliku Sveti Ludovik Bertrand moli pred Raspelom je naslikao Aleksandar Tiarini. Sveti Ludovik je jedan od prvih misonara u Amerci zbog toga se još naziva "misionarom dvaju kontinenata".
Desna slike prikazuje Blaženog Petra Gerania, dok lijeva prikazuje svetog Alberta Velikog.


Sveti Ludovik Bertrand moli pred Raspelom

Poviše oltara se nalazi relikvijar svete Dijane d'andalo.


Relikvijar svete Dijane d'Andalo

Kapela od Predragocjenjene Krvi (19)

je djelo Antonia Morandia zvanog Il Terribilia, započeta 1551. godine. Desno poviše oltara nalaz se Navještenje od Dionisia Calvaertia. U luneti Rasprava svete Katarine djevice i mučenice.
Poviše oltara je središnja slika svetog Mihovila Arhanđela od Jakova Francia, dok je lijevo sveti Martin de Porres pomaže siromašne djelo Renza Magnanini.


Sveti Martin de Porres pomaže siromašne

Martin de Porres je bio pravi "milosrdni anđel" za siromašne i robove u gradu Limi u prvim godinama španjolske kolonizacije.

Kapela Blaženog Benedikta XI dominikanaca (20)

Na oltaru se nalazi slika Blaženik uznesen na Nebo djelo Felica Torellia. Benedikt XI je bio kratko vrijeme papa (8 mjeseci), ali je isto ostavio tragove svog pastoralnog djelovanja.


Blaženi Benedikt XI

Kapela od Ružarija (21)

Nebo i zemlja slave Gospu od ružarija u apsidi je oslikana od Angela Michela Colonna i Augustina Metella između 1655. i 1657. godine.Dva pjevališta su oslikana od Carla Francesca Dottia. Orgulje koje su u ovoj kapeli služile su mladom Mozartu za vježbu dok je bio učenik padre Martinia u Bolonji.


Orgulje u crkvi svetog Dominika u BolonjiKapela od Ružarija

Na vrh oltara se nalaze dva anđela između kojih je medaljon sa svetim Ivanom Evanđelistom oslikanim od Giuseppa Marchesia. 15 otajstava krunice koji okružuju nišu sa slikama BDM od Ružarija završene su 1601.


Kapela od Ružarija

Ovdje se nalazi i grob Guida Renia.

11.03.2012. u 00:48 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 06.03.2012.

Lijevi tranzet (pobočni brod 15,16,17) bazilike svetog Dominika u Bolonji

Kapela Svetog Križa (15)

Nakon prolaska kroz željeznu ogradu sa desne strane se vidi Uzašašće BDM. od Vicenza Spasinellia, a na oltaru Krista polažu u grob od Pier Francesca Cavazza. Lijevo je zadnja strana spomenika Tadeju Pepoliu. Na zidu koji djeli ovu i sljedeću kapelu spomenik je Re Enzu sinu Federica II. Spomenik je isklesan od Giuseppa Mazza.


Spomenik kralju Enzu

Kapela svetog Mihovila arhanđela (16)

Prošla restauracija je pokazala zadivljujuću arhitekturu tranzeta iz XIV stoljeća. Desno se nalazi prednja strana spomenika Tadeju Pepoli,poviše sveti Kristofor, dok se na oltaru nalazi oslikani Križ remek-djelo Giunta Pisano.


Kapela od Križa

Orginalno se križ nalazio po sredini crkve nad pregradom koja je razdvajala crkvu na dva dijela.
Lijevo naniže sveti Toma Aqvinski i sveti Benedikt freska iz XIV stoljeća.


Freska sveti Toma Aqvinski i sveti Benedikt


Kapela svetog Srca (17)

Do 1950. godine u njoj se nalazio relikvijar sa Glavom svetog Dominika. Ispod oltara se nalazi tijelo blaženog Jakova iz Ulme velikog majstora vitraja.


Blaženi Jakov iz Ulma

Lijevo od oltara je grob sa poprsjem teologa Serafina Capolli.


Poprsje Serafina CapolliNa zidu je slika blaženog Jakova iz Ulme oslikana od Jacinta Bellinia. Naniže freska Gospe s Djetetom i svecima iz XIV stoljeća.

06.03.2012. u 00:09 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 04.03.2012.

Kor bazilike svetog Dominika u Bolonji (14)

Penjući se par stepenica dolazimo do veličanstvenog kora nad kojim dominira oltar sa slikom Poklon Kraljeva od Bartolomea Cesia. Njegove su i slike sv.Nikola (lijevo) i sv. Dominik (desno).
U podnožju središnje slike oltara nalazi se još jedna manja od Vicenza Spisanellia, a prestavlja Čudo kruhova.Kor u Bolonji

Nadolje u apsidi vidi se posebni dio korskih sjedala (7 mjesta) koje su najbolje djelo fra Damjana Zambellia.
Od lijevo na desno nižu se :
Epizode iz života svetih Kuzme i Damjana,
Čudo svetog Nikole iz Barija,
Čudo svetog Dominika,
Sveta Marija Magdalena do Isusovih nogu,
Mučeništo svete katarine aleksandrijske,
Scene iz Evanđelja.

Na lijevo i desno se nižu svečana korska sjedala ukrašena od fra Damjana, izrezbarena od subrata Stjepana iz Bergama, a završena od njegovog učenika fra Bernardda iz Bolonje. Kao predložak za intarzije koristili su slike iz knjige Giacoma Barozzi da Vignole.


Kor u Bolonji, motiv

Ovaj monumentalni kor sa svake strane broji 28 viših i 23 niža sjedala - sve skupa 102.
Na 56 gornjih sjedišta, Stari Zavjet je prikazan na desnoj strani, dok su na lijevoj epizode iz Novog Zavjeta.


Kor u Bolonji, motiv


Niski ormar posredini kora je djelo fra Damjana, dok su tri ploče stalka za knjige od fra Antonija Cossettia iz Vicenze - restauratora kora iz 1744-45.


Kor u Bolonji, motiv


Dvije slike na ulazu u kor prestavljaju :
Svetog Tomu Akvinskog (desno) od G.B.Bertusio, te Svetog Vinka Fererskog (lijevo) od Giuseppa Pedrattia. Glavni oltar je djelo od Alfonsa Torregliania.

04.03.2012. u 00:35 • 0 KomentaraPrint#

petak, 02.03.2012.

Imajte pouzdanje! Izvor ćete ljubavi naći u boku raspetog KristaOvdje donosim dio pisama svete Katarine sijenske, upućenog novacima Reda svete Marije od Maslinskog vrta.

Pismo 36; izd. P. Misciattelli, vol. I., Firenze 1970., str. 136-142


Sveta Katarina sijenska

Izvor ćete ljubavi naći u boku raspetog Krista

Predragi moji sinovi u slatkom Isusu Kristu. Ja Katarina, službenica i sluškinja slugu Isusa Krista, pišem vam u predragocjenoj krvi njegovoj želeći vas vidjeti sinovima sve do smrti poslušnima, koji uče od nevinog Jaganjca: on je bio Ocu poslušan sve do sramotne smrti na križu.

Dobro pripazite da je on put i pravilo koje morate slijediti, ne samo vi nego i sve stvorenje. Hoću da ga stavite pred oči vaše pameti. Gledajte kako je ta Riječ poslušna!

Doista, on ne bježi od napora što ga je od Oca primio, nego mu u susret ide s velikom željom. To je izjavio na Posljednjoj večeri rekavši: Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Blagovati pashu isto je što i ispuniti volju Očevu i želju Sinovljevu. I videći da mu više nema zemaljskog života (naime, gledajući već sebe kao prinosnicu Ocu za nas), raduje se te u radosti traže: Svom sam dušom čeznuo.

Ovo je pasha o kojoj govoraše: sebe dati za hranu i u poslušnosti Ocu žrtvovati žrtvu svoga tijela. I prije je Isus blagovao pashu sa svojim učenicima, ali nikada kao sada. O neprocjenjive, preslatke i prežarke ljubavi!

Riječ vidi da ju je Otac izabrao i daje ljudsku narav primila kao zaručnicu. Ona vidi da joj je naređeno proliti svoju krv za nas kako bi se na nama ispunila volja Božja te se tako posvetimo njezinom krvlju.

Želim, dakle, da se nikada ne bojite: svaki ropski strah budi daleko od vas! S onim slatkim Pavlom i vi s ljubavlju recite: "Izdrži danas, dušo moja.U Kristu raspetom sve mogu; u meni je, naime, po želji i ljubavi onaj koji me jača."
Ljubite, ljubite, ljubite! Tko živi u svijetu, tim morem mora plivati svojim rukama, a tko je u svetom redovničkom staležu, pliva rukama drugoga, tj. svoga reda.

Imajte pouzdanje! Izvor ćete ljubavi naći u boku raspetog Krista; hoću da se u tom mjestu nastanite. Ustanite, dakle, s najvećom i najžarčom željom, idite, uđite i ostanite u tom slatkom prebivalištu; ni zloduh ni bilo koji drugi stvor neće vam oduzeti milost ili vas spriječiti da dostignete svoj cilj, tj. gledati i kušati Boga. Ništa više ne kažem.

Ostanite u svetoj i slatkoj Božjoj ljubavi. Ljubite, ljubite se međusobno.02.03.2012. u 00:01 • 1 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.< ožujak, 2012 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Veljača 2013 (1)
Siječanj 2013 (1)
Prosinac 2012 (4)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (4)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (6)
Lipanj 2012 (3)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (5)
Ožujak 2012 (11)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (15)
Studeni 2011 (5)
Listopad 2011 (11)
Rujan 2011 (13)
Kolovoz 2011 (14)
Srpanj 2011 (10)

Opis bloga


Na internet portalima hrvatskog govornog područja skoro pa da i nema podataka (ili ih ja bar do sad nisam pronašao rofl) o bazilici sv. Dominika u Bolonji, u kojoj se nalazi grob utemeljitelja dominikanskog Reda (sv. Dominika). Nadam se da ću taj mali nedostatak ovim blogom ublažit. S vremenom će se nadodavati još (meni) neke zanimljive teme. Ako ste zainteresirani za jedno malo virtualno hodočašća na neka dominikanska mjesta - krenimo wave.


Molitva za dominikanska zvanja

Dobri Isuse, poučeni od Tebe, molimo Gospodara žetve da pronađe dovoljan broj radnika za dobrobit i spasenje duša. Osjećajući veliku potrebu svećenika, redovnika i redovnica, molimo Te po zagovoru Tvoje neoskvrnjene Majke, Kraljice svete Krunice i svetog oca Dominika da umnožiš Red braće propovjednika.

Izlij u obitelji, zavode i sjemeništa milost apostolskog zvanja. Ražari u srcima mladića i djevojaka sveti oganj ljubavi prema Bogu i prema dušama. Pripremaj one koje si odabrao, potakni ih da i oni ovu milost mole i po njoj žive.

Čuvaj ih od grijeha i mnogih pogibelji kojima su izloženi. Prosvijetli im pamet, očisti im srce, učvrsti im volju, pomagaj ih da svagdano i marljivo njeguju sjeme posijano u njihovoj duši. Dovedi ih putem čistoće, rada i težnje za višim ciljem do potpune spoznaje Istine.

Milostiva majko Marijo, koja svagdano prikazuješ Isusu svoje sinove i kćeri kao što si mu prikazala i svetog oca Dominika, daj da budu dostojni povjerenja koje si im iskazala.
Izmoli svome Redu vjernih vršitelja njegovih redovničkih predaja. Udijeli mu mnogo svetih i revnih osoba, prema duhu svetog Dominika.
Učini da budu vjerni pomagači Spasitelju duša. Amen.

Molitva za proglašenje svetom blažene Ozane Kotorske

Svemogući Bože, tvoja je službenica bl. Ozana Kotorska svetim životom povezivala narode različite vjere i kulture i bila im je uzor pravog jedinstva. Molimo te da što prije bude proglašena svetom kako bi je zajedničkim slavljem zazivali narodi Istoka i Zapada, te u miru i jedinstvu promicali tvoje kraljestvo na zemlji, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Po Kristu Gospodinu našem.

pogledunazad@gmail.com

Free Site Counter

Za pisanje na chatu potrebno je upisat ime i poruku. E-mail nije obavezan.


Kalendar Reda Propovjednika

Svaki svetac u Crkvi je original. Nitko ne imitira drugoga. Kao što je svaka osoba u povijesti čovječanstva original, tako i Božja milost stvara originalne svece. U svakom svecu ćemo naći nešto što nema u drugom.

Prema knjizi: Fr. Innocentius Venchi O.P., Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum, Postulatio Generalis, Romae 2001. i prema dopisu Generalne postulature u Rimu od 22. VI. 2001.)


SIJEČANJ

3. BI. Stjepana Ojuinzani
sretan 4. Sv. Zdislava iz Lemberka u Češkoj
sretan 7. Sv. Rajmund iz Penvaforta
10. BI. Gundisalvo Amarantski
10. BI. Ana Monteagudo
11. BI. Bernard Scamacca
sretan 18. Sv. Margarita Ugarska
19. Bl. Andrija iz Peschiere
19. Bl. Antun della Chiesa
22. Bl. Marija Mancini
23. Bl. Henrik Suzon (Seuse)
27. BI. Markolin iz Forlija
sretan 28. Sv. Toma Akvinski
29. BI. Vilana de' Botti

VELJAČA

3. BI. Petar iz Ruffije
3. BI. Antun Pavoni
3. BI. Bartolomej Cerveri
sretan 4. Sv.Katarina de Ricci
Pepelnica ne dolazi prije.
sretan 7. Godišnjica pokojnih otaca i majki
sretan 12. BI. Reginald Orleanski
sretan 13. BI. Jordan Saski
16. BI. Nikola Paglia
18. BI. Ivan iz Fiesola ili bi. Angelico
sretan 19. BI. Alvar iz Cordobe
19 BI. Kristofor iz Milana
24. BI. Konstancije iz Fabriana

OŽUJAK

11. Pepelnica ne dolazi poslije
22. Uskrs ne dolazi prije.
24. Vigilija Navještenja Gospodnjega
25. Navještenje Gospodnje

TRAVANJ

1. Bl. Antun Nevrot
13. BI. Margarita iz Citta del Castella
14. BI. Petar Gonzalez (f 1246.)
17. BI. Klara Gambacorta
18. Bl.Sibilina Biscossi
19. BI. Iznard iz Chiampa
sretan 20 Sv. Janja (Agneza) iz Montepulciana
sretan 27. BI. Ozana Kotorska
28. Sv. Ljudevit Marija Grignon
sretan 29. Sv. Katarina Sijenska
sretan 30. Sv. Pio V

Uzašašće ne dolazi prije

SVIBANJ

1. Spasovo ne dolazi prije
sretan 3. BI. Emilija Bicchieri
5. Sv. Vinko Fererski
7. Bl. Albert iz Bergama
8. Zaštita BDM nad Redom propovjednika
10. Sv. Antonin iz Firence
11. Duhovi ne dolaze prije
12. BI. Ivana Portugalska
sretan 13. BI. Imelda Lambertini
16. BI. Egidije iz Vaozele
15. Bl. Andrija Abellon
19. BI.Franjo Coll Guitart
20. BI. Kolumba iz Rietija
21. Bl. Jacint Marija Cormier
24 Prijenos sv. oca Dominika
27. BI.Andrija Franchi
28. BI. Marija Bartolomeja Bagnesi
29. BI. Vrlim Arnaud
30. Bl. Jakov Salomoni

LIPANJ

2. BI. Sadok (oko 1260.) i 48 drugova
3. Uzašašće ne dolazi poslije
4. Sv. Petar iz Verone
sretan 8. BI. Dijana i Cecilija
10. BI. Ivan Dominici
12. BI. Stjepan Bande
13. Duhovi ne dolaze poslije.
18. BI. Hozana iz Mantove
20. BI. Margarita Ebner
23. BI. Inocent V.

SRPANJ

4. BI. Katarina Jarrige
4. Pier-Giorgio Frassati
7. BI. Benedikt XI.
8. Bl. Hadrijan Fortescue
9. Sv. Franjo Fernandez de Capillas i drugovi kineski mučenici
19. Sv. Ivan iz Kolna
13. BI. Jakov iz Varazzea
sretan 17. BI. Česlav Poljak
sretan 22. Sv. Marija Magdalena
24. Bl. Ivana iz Orvieta
24. Bl. Augustin iz Bielle
27. Bl. Robert Nutter

KOLOVOZ

sretan 2. BI. Ivanica od Aza

sretan 3. BI. Augustin Kažotić iz Trogira
sretan 8. Sveti Dominik
9. BI. Ivan iz Salema
12. Bl. Ivan Juraj Toma Rehm
12. Bl. Aimon Taparelli
15. Uznesenje B.D.M.
sretan
17. Sv. Jacint Poljak
sretan 18. BI. Manes
19. BI. Jordan iz Pise
sretan 23. Sv.Ruža Limska
26. BI. Jakov iz Bevagne
sretan28. Sveti Augustin

RUJAN

2. Bl. Gvala iz Bergama
2. Bl. Ingrid iz Skanningea
4. BI. Katarina iz Racconigija
5. Godišnjica pokojnih ukućana i dobročinitelja Reda
6. BI. Bertrandiz Garriguea
7. Mihael Czartorysky (1944.)
7. Bl.Julija Rodzinska (1955.)
sretan 18. Sv. Ivan Macias
22. BI. Franjo de Posadas
22. BI. Hijacint Serrano Lopez i 19 drugova mučenika
24. BI.Dalmacije Moner
25. BI. Marko iz Modene
26. BI. Lovro iz Ripafratte
sretan 28. Japanski mučenici:
Sv. Dominik Ibanez de Erquicia,
Sv. Jakov Kyshey Tomonaga
Sv. Lovro Ruiz iz Manile i 13 drugovaLISTOPAD

3. BI. Dominik Spadafora
4. Sv. FranjoAsiški
sretan 5. Bl. Rajmund iz Capue
BI. Bartolomej Longo
sretan 7. Gospa od Ružarija
8. BI. Ambrozije Sansedoni
8. BI. Matej Carreri
sretan 9. Sv. Ljudevit Bertran
11. BI. Jakov iz Ulma
13. BI. Magdalena Panatieri
14. BI. Marija Poussepin
19. BI. Janja od Isusa Galand
21. Bl.Petariz Cittadel Castella
22. GODIŠNJICA POSVETE CRKVE
25. BI. Petar Geremia
26. BI. Damjan Finalborgo
27. BI. Bartolomej iz Vicenze
30. BI. Benvenuta Boiani
30. BI. Terencije Albert O'Brien
bl. Petar Higgins

STUDENI

1. Svi sveti Svetkovina
sretan3. Sveti Martin de Porres.
5. BI. Šimun Ballachi
6. Bl. Alfons Navarrete i 125 drugova, japanski mučenici
sretan7. Svi sveti Reda propovjednika
sretan8. Godišnjica sve pokojne braće i sestara Reda
14. BI. Ivan Liccio
15. Sv. Albert Veliki
16. Bl. Lucija iz Narnija
19. BI. Jakov Benfatti
sretan24. Vijetnamski mučenici
27. BI. Margarita Savojska

PROSINAC

1. BI. Ivaniz Vercellija
8. Bezgrešno začeće bl. Djevice Marije
16. BI. Sebastijan Maggi
22. Godišnjica odobrenja Reda
24. Vigilija Rođenja Gospodnjega
25. Rođenje Gospodinovo


Virtualno hodočašće u baziliku sv. Dominika - Bolonja


wave Dominikanci u Bolonji

wave Unutrašnjost bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapele u desnom brodu bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapela svetog Dominika u Bolonji

wave Arka svetog Dominika u Bolonji

wave Druge kapele desnog broda bazilike

wave Desni tranzet bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Sakristija bazilike svetog Dominika

wave Muzej bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kor bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Lijevi tranzet bazilike svetog Dominika u Bolonji.html

wave Druge kapele lijevog broda bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapitularna dvorana u samostanu svetog Dominika u Bolonji.

wave Soba (cella) svetog Dominika

wave Klaustar svetog Dominika (klaustar mrtvih)

free counters
Free counters

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se