Pogled unazad

subota, 28.01.2012.

Sveti Toma Akvinski, Crkveni Naučitelj, zaštitnik katoličkih škola


28. siječnja

Sveti Toma Akvinski, prezbiter, redovnik-svećenik i crkveni i Anđeoski naučitelj, zaštitnik katoličkih škola, učitelj čovječanstva, rođen je u dvorcu Roccasecca u Italiji, god. 1225.


Rodna kuća svetog Tome Akvinskog

Školovao se u opatiji Monte Cassino; studij filozofije i teologije pohađao je u Napulju, Parizu, Kolnu. U ranoj je dobi ušao u Red propovjednika (1244.), protiv volje svojih najbližih. Predavao u najpoznatijim studijskim središtima onoga vremena (u Kolnu, Parizu, Rimu i Napulju). Zajedno s Albertom Velikim sudjelovao u osnivanju generalnog učilišta u dominikanskom Redu.

Istakao se svetošću života i uzornim opsluživanjem redovničkih pravila. Služenje Božjoj riječi - a to je bitna zadaća Reda - kod njega je poprimilo oblik neprestanog teološkog rada u marljivom istraživanju, dubokoj kontemplaciji i priopćavanju istine, pa je sve svoje snage utrošio u služenju Istini. Želeći je postići i prihvaćajući je ma od koga dolazila, htio ju je prenijeti drugima.

Krasila ga je poniznost i vrlo plemenito ponašanje. Bio je odličan učitelj svete nauke i privlačiv propovjednik evanđeoske istine.

Napisao je mnoga djela prepuna božanske i ljudske mudrosti, koja na divan način pokazuju savršeni sklad između Objave i razuma. Gajio je veliku pobožnost prema Kristu Spasitelju, osobito njegovoj muci i euharistijskom otajstvu, što ga je opjevao u bogoslužnim tekstovima. Plamtio je sinovskom ljubavlju prema Bogorodici Djevici Mariji.

Umro je u Fossanovi 7. ožujka 1274., dok je bio na putu za Lionski sabor. Papa Ivan XXII. uvrstio ga je u popis svetaca 18. srpnja 1323., Pio V. proglasio crkvenim naučiteljem, Lav XIII. postavio zaštitnikom katoličkih škola, a Ivan Pavao II. naučiteljem čovječnosti.

Njegov se blagdan, prema načelima obnovljenog bogoslužja, slavi na današnji dan, dan prijenosa njegova tijela u Toulousu.


Grob svetog Tome Akvinskog u Toulousu

Iz Izlaganja svetog Tome Akvinskog, prezbitera

O dvjema zapovijedima ljubavi i o Deset zapovijedi Zakona: Opuscula rheologica 4, izd. Leonina; hrv. prijev. u: Stožeri kršćanske vjere, Split, 1981., str. 143-148.)

Zakon božanske ljubavi pravilo je svih ljudskih čina

Očito je da se svi ljudi ne mogu baviti znanošću; stoga je Krist dao kratak zakon da ga svi mogu upoznati i da se nitko ne može neznanjem ispričavati što ga ne obdržava. To je zakon božanske ljubavi: Kratku riječ objavit će Gospodin na zemlji.

Taj zakon mora biti mjerilo svih ljudskih čina. Kao što je na području umijeća i zanata djelo dobro i ispravno kadje izrađeno po pravilima umijeća, tako je i ljudski čin ispravan i krepostan kadje učinjen u skladu s pravilom, tj. s božanskom ljubavlju; a kad se od njega udaljuje, nije ni dobar, ni ispravan, ni savršen.

Taj zakon božanske ljubavi proizvodi u čovjeku četiri vrednote. Prvo, budi u njemu duhovni život. Očito je daje ljubljeno biće po naravi sjedinjeno s onim koji ljubi; stoga onaj koji Boga ljubi već ga na neki način posjeduje: Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Naravno je svojstvo ljubavi da onoga koji voli preobražava u voljeno biće.


Sveti Toma Akvinski

Zato, ako ljubimo Boga. mi se pobožanstvenjujemo: Tko prianja uz Boga, jedan je duh. Augustin kaže: "Kao što je duša život tijela, tako je Bog život duše." Tako i duša djeluje kreposno i savršeno kad djeluje snagom ljubavi, po kojoj je Bog u njoj prisutan; bez ljubavi on ne djeluje: Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Kad bi neko imao sve darove Duha Svetoga, a ne bi imao ljubavi, ne bi imao pravog života. Ni dar različitih jezika, ni dar vjere niti bilo koji drugi dar, kao npr. dar proroštva, bez ljubavi ne daje život. Ako bi se mrtvo tijelo uresilo zlatom i dragim kamenjem, ostalo bi mrtvo.

Drugo, božanska ljubav omogućuje čovjeku da obdržava Božje zapovijedi. Grgur, naime, piše da božanska ljubav nije besposlena; ona je prisutna, čini velike stvari; ako pak ne djeluje, onda je nema. Opažamo da tko voli, čini velike i teške stvari radi onoga koga voli. Stoga kaže Gospodin: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Tko ispunjava zapovijed i zakon božanske ljubavi, taj ispunjava cijeli zakon.

Treće, božanska ljubav štiti čovjeka protiv protivština. Naime, onomu koji posjeduje ljubav nikakve protivštine ne škode, nego se okreću na dobro: Onima koji Boga ljube sve surađuje na dobro; čak i protivštine i poteškoće postaju ugodnima onome koji ljubi, kako to opažamo u dnevnom životu.

Četvrto, božanska nas ljubav vodi k sreći. Naime, vječno je blaženstvo obećano samo onima koji posjeduju ljubav. Bez nje je sve ostalo nedovoljno za vječni život. A treba znati da se blaženstvo mjeri prema stupnju ljubavi, ane prema stupnju koje druge kreposti. Mnogi su provodili stroži život nego apostoli, pa ipak ovi u blaženstvu nadvisuju sve ostale zbog veličine ljubavi.

Tako smo objasnili četiri učinka ljubavi u nama. No, postoje još četiri učinka. Prvo, ljubav donosi otpuštenje grijeha. Opažamo to u svakodnevnom životu. Ako, naime, netko nekoga uvrijedi, ali ga poslije iskreno zavoli, oprostit će mu uvredu jer ga sada voli. To se najbolje vidi na primjeru Magdalene. Isus, naime, o njoj izjavljuje: Oprošteni su joj grijesi mnogi. Ali zašto? Jer ljubljaše mnogo. Možda će tkogod kazati: "Ako je dovoljna ljubav da se izbrišu grijesi, onda nije potrebno pokajanje." Ali treba primijetiti da nitko ne ljubi ako se uistinu ne kaje.

Drugo, ljubav prosvjetljuje srce. Naime, u Knjizi o Jobu piše: Zbog tmine se ne snalazimo više. Često ne znamo što nam je raditi ili što željeti. A ljubav nas poučava o svemu što nam je potrebno za spasenje: Njegovo nas Pomazanje uči o svemu, jer gdje je ljubav, tu je Duh Sveti, koji sve zna i koji nas vodi po ispravnom putu.

Treće, ljubav u čovjeku pobuđuje savršenu radost. Konačno, ona donosi savršeni mir. Također čovjeka obdaruje velikim dostojanstvom, jer ga od sluge čini slobodnjakom i prijateljem. Ljubav nas ne samo činislobodnima nego i sinovima, tako da se sinovi Božji zovemo i jesmo: Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi. Premda svi darovi dolaze od Oca svjetlila, ipak taj dar, tj. dar ljubavi, nadmašuje sve darove. Sve drugo možemo dobiti i imati bez dara ljubavi i Duha Svetoga, ali s ljubavlju nužno imamo samog Duha Svetoga.Molitva na blagdan svetog Tome Akvinskog

O Anđeoski naučitelju, sveti Toma, vođo teologa, pravilo filozofa, sjajni uresu kršćanskog svijeta i svjetlo Crkve, nebeski zaštitnice svih katoličkih škola, ti si bez zablude dokučio božansku mudrost i velikodušno ju predavao drugima.
Moli božansku Mudrost, Božjega Sina da nam dade duh mudrosti, kako bismo umom shvatili što si naučavao, vršili što si činio i bili dionici one nauke i onih vrlina radi kojih si na zemlji sjao poput sunca.
Daj da jednom uživamo na nebu slatke plodove ovih darova slaveći zajedno s tobom božansku Mudrost po sve vijeke vjekova. Amen.

R. Moli za nas, sveti Toma.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se.
Bože, koji svoju Crkvu proslavljuješ divnitm znanjem blaženoga Tome, svoga priznavaoca i naučitelja, i krijepiš svetim djelovanjem: daj nam, molimo, da i umom shvatimo što je učio i nasljedovanjem vršimo što ]e djelovao. Po Kristu Gospodinu našem. Amen

Molitva sv. Tomi Akvinskom prije nauka

O sveti Toma, pokrovitelju škola, postigni nam, od Boga nepobjedivu vjeru, žarku ljubav, čist život, pravo znanje. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva sv. Tomi Akvinskom Poslije nauka
Neka je hvaljen Krist, Kralj slave, koji po Tomi, svjetlosti svete Crkve, napunja svijet naukom milosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


28.01.2012. u 00:30 • 1 KomentaraPrint#

petak, 27.01.2012.

Deveti dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma zaštitniče teologa

... u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju. (1Kor 1,5)


Sveti Toma Akvinski - Beato Angelico

Sveti Toma, Bog te je pozvao da veliki dio svog života provedeš u akademskim istaživanjima, prvo kao student, a poslije kao profesor teologije. U tvom poslu profesora želio si pomoći svojim studentima da primjene u svoje živote ono što si ih učio. Ti si shvaćao da znanost služi da bi približila ljude Bogu. U svom naučavanju proglašavao si istinu pomažući svojim studentima da postanu bolji kršćani.

Posreduj za sve studente, za one koji nailaze na poteškoće u učenju i za one koji uspješno studiraju. Moli da svi budu otvoreni istini i da joj sve više težu. Da da svi rastu u nauku upoznajući Boga i osposobljavajući se u davanju svojih usluga braći i sestrama po volji Božjoj.
Sveti Toma posreduj posebno za teologe sve dok njihove nauke i istraživanja ne dođu u još dublju spoznaju Objave, i da se podrede uvijek sudu Crkve. Učini da njihovi životi uvjek odrazuju svetost Riječi Božje koju traže.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.


27.01.2012. u 00:38 • 0 KomentaraPrint#

Blaženi Markolin iz Forlija


27. siječnja

Sa današnjim svecem bi se mogao veliki broj kršćana poistovjetit. Njegova akcija je bila tiha i skrivena, a pobožnost prema Gospi neizmjerna.

XIV. stoljeće bilo je vrijeme opadanja redovničkog žara u dominikanskom Redu. Jedan od uzroka je bila i kuga koja je bez milosti pustošila samostane, ostavljajući iza sebe mali broj preživjelih, obeshrabljenih, ustrašenih redovnika koji su izgubili početnu revnost.


Blaženi Markolin

Ali i u takvom stanju nalazi se svetih i požrtovnih redevnika koji se znaju oduprijeti sveopćom opuštenosti.
Potaknut svetom Katarinom sijenskom, Rajmund iz Capue novo-izabrani Učitelj Reda upućuje poziv svim dušama dobre volje da pomognu u ozelenjavanju vrta zasađenog od svetog Dominika. Među mnoštvom koje se odazvalo pozivu zasvjetlila je jedna ponizna zvijezda u liku Markolina Amanija.

Rođen je u Forliju u Italiji 1317.godine. Kao mladić je ušao u Red propovjednika. Odlikovao se ljubavlju prema šutnji i samoći, darom kontemplacije i pobožnošću prema Djevici Bogorodici.

Prezren od braće koja su odbijala reformu Rajmunda iz Capue, ponizni je Markolin dugo razdoblje života proveo u samostanu rodnoga mjesta, predan svetoj službi i djelima ljubavi. Mnoštvo je vjernika dolazilo k njemu kao mužu iskrene molitve i prijatelju siromaha, osobito ojađeni i bolesni, koje je s ljubavlju pomagao i tješio.


Sarkofag sa tijelom blaženog Markolina

Odlikujući se divnom jednostavnošću, čistoćom duše i ljubavlju, obdaren višnjim darovima, umro je u osamdesetoj godini života 24. siječnja 1397. Prema predaji, bio je prior samostana sv. Dominika u Dubrovniku. Njegovo je štovanje potvrdio Benedikt XIV. dana 9. svibnja 1750. Tijelo mu se nalazi u katedrali u Forliju.


27.01.2012. u 00:02 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 26.01.2012.

Osmi dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma,učitelju molitve

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! (Kol 4,2).


Sveti Toma Akvinski - Crivelli

Sveti Toma, ti si znao da je molitva izvor znanja i tako si provodio duge sate u razgovoru s Bogom. Molitva je postala tvoj život. Svaki put kad bi naišao na neki nepremostivi teološki problem ti si molio Boga da te prosvjetli. Sada gledaš Boga licem u lice.

Posreduj za mene sve dok ne postanem osoba duboke molitve. Daj mi milost da mogu uvijek moliti u poniznosti, nadi i postojanosti. Pomozi mi da rastem u duhu molitve, sve dok moj život ne postane molitva. Daj da uvjek nastojim tražiti lik živog Boga.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.

26.01.2012. u 00:37 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 25.01.2012.

Sedmi dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma, branitelj Crkve

«... Crkva Boga živoga, stup i uporište istine» (1 Tim 3,15)


Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma, kao mlad naučio si ljubiti Crkvu tvoju duhovnu kuću. U svom naučavanju i knjigama nastojao si objasniti i obraniti nauk Crkve. Ti si shvaćao da prava mudrost se nalazi u dopuštanju da budemo poučeni od Crkve, zato što je Isus obećao da je Duh Sveti uvijek s njom i da će je uvijek voditi k pravoj istini.

Na kraju svog života si rekao; »Naučavao sam i pisao mnogo... po mojoj vjeri u Krista i svetu Katoličku Crkvu, kojoj ja na prosudbu stavljam sve svoje naukovanje».

Zauzmi se za današnju Crkvu da naraste još jača i da donosi još više duhovnih plodova svijetu. Daj nam svetih svećenika, redovnika, redovnica, laici i da svi postanu sol zemlje i svjetlo svijeta.
Blagoslovi Papu u svom zadatku da vodi Crkvu i učini ga svjedoko Evanđelja koje će obnoviti lice zemlje. Učini da se svi teolozi posvete istraživanju bogastva katoličkog nauka te da otkrivaju i pokazuju istinu za dobro vjernika.

Molim te i za misionare koji brane Evanđelje. Neka se obnovi cijela Crkva pod vodstvom Duha, i nek postane djelotvorni Kristov svjedok u svijetu.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen


25.01.2012. u 00:36 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 24.01.2012.

Šesti dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma, priznavaoče ljubavi

«Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se: nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini;» (1 Kor.13,4-6)


Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma, cijelog svog života bio si voljen zbog ljubavi koju si iskazivao prema drugima. U sveučilišnim raspravama nisi htio ismijavat one koji su raspravljali s tebom nego si ih poštovao i ljubio. Pokazivao si interes za potrebe drugih.

Pomozi mi da se i je učvrstim u ljubavi za Bogom i bližnjim, držeći se uvijek Isusovih riječi: »Po ovome će svi znat da ste moji učenici ako budete imali ljubavi jedni prema drugima» (Iv 13,35).

Pomozi mi da prakticiram ljubav na ispravan način; da se ne zaustavim samo na riječima nego da posvjedočim i s žrtvom. Neka tvoja ljubav i milosrđe krenu od mene i moje obitelji i neka se proširi na sve one koje susrećem.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.

24.01.2012. u 00:35 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 23.01.2012.

Peti dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma, zapaljena ljubavi za Presvetim Sakramentom

Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista kažem vam ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove nemate života u sebi!» (Iv 6,53)


Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma, ti si imao veliku ljubav za Isusom prisutnom u Svetoj Euharistiji, te si provodio mnogo vremena klanjajući se ispred Presvetog Sakramenta. Jednom si rekao da više naučiš stojeći ispred svetohraništa nego u višesatnom učenju. Crkva ti je zahvalna za prelijepe euharistijske pjesme koje si sastavio na zahtjev pape Urbana IV., a povodom tek ustanovljenog blagdan Tijelova.

Moli te daj, da i ja mogu bit zapaljen gorućom ljubavi za Svetu Euharistiju. Pomozi mi da uvjek pobožno prisustvujem svetoj Misi, primajući Svetu Pričest sa velikom zahvalnošću, i da posjećujem Isusa prisutnog u svetohraništu. Daj da kroz druženje s Gospodinom u Euharistiji moje srce može rasti ljubavlju za Boga i bližnjeg.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.


23.01.2012. u 00:34 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 22.01.2012.

Četvrti dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma, u službi Istine

Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega koji je glava Krist (Ef 4,15)


Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma ti si posvetio svoj život u traženje Istine i podučavanju drugih. Posvetio si svoj razum Bogu da bi prodro što dublje u Božju Riječ. Tvoji darovi teologa i filozofa te ubrajaju u najveće doktore Crkve. U svojim raspravama koristio si istinu kao glavno oružje i s poštovanjem si gledao svakog tko ti je proturiječio.

Probudi u meni veliku ljubav za Istinom. Pomozi mi da se približim Božjoj Riječi, da uzmem od nje najpotrebnije za moje duhovno uzdignuće. Drži me uvjek vezanim u istini i nedopusti da ikad odem putevima lažnih nauka.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.

22.01.2012. u 00:33 • 0 KomentaraPrint#

subota, 21.01.2012.

Treći dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma primjeru poniznosti

Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen. (Mt, 23,12)


Sveti Toma Akvinski i Summa

Sveti Toma, kao mladog studenta kolege su te nazivale «nijemim volom». Ne samo da si bio inteligentniji od njih, nego si napade podnosio strpljivo i bez da im se suprostaviš. Bio si obdaren čistim razumom, ali si isto prepoznao da je izvor svakog dara Bog.
Ponizno si podnosio svoju ovisnost o Bogu moleći ga da te prosvjetli, zato što si htio djelovat samo za njegovu slavu.

Sveti Toma, moli za mene da i ja naučim uvijek djelovat s poniznošću, a nikad sa praznom željom da budem cjenjen od drugih. Pomozi mi da tražim samo Božju slavu i da djelujem uvijek nadahnut dobrim namjerama. Učini da postanem ponizan sada, a moja djela neka vječno sjaju u nebu kao nebeske zvijezde.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.


21.01.2012. u 00:33 • 0 KomentaraPrint#

petak, 20.01.2012.

Drugi dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma ljubitelj čistoće

Bog nas, doista nije pozvao na nečistoću nego na svetost (1 Sol. 4,7)


Sveti Toma Akvinski Guericino - detalj

Sveti Toma, ti si bio veliki ljubitelj čistoće. Kad te je obitelj željela odgovoriti od ulaska u Dominikanski red, poslala ti je neku ženu da te navede na grijeh. Ti si se odupro i zauvjek posvetio svoje djevičanstvo Bogu.

Danas smo oktuženi kulturu koja obezvrjeđuje dar ljudske seksualnosti. Ljudske osobe su viđene kao seksualni objekti, a njihovo ljudsko dostojanstvo je obezvrijeđeno. Kao posljedicu toga, imamo društvo koje odobrava abortus i nepoštuje ljudski život od samog početka. Djeca se zloupotrebljavaju, a obitelji su nevjerne.

Moli, sve dok naše društvo ne otkrije vrijednost čistoće. Moli, sve dok radnici u mass medijima ne počmu promicat kršćansko prikazivanje braka i obiteljskog života. Moli sve dok moralni principi kršćanstva ne počmu djelovat kao kvasac u društvu i da donose većem poštovanju ljudskog života.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen.


20.01.2012. u 00:32 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 19.01.2012.

Prvi dan devetnice svetom Tomi Akvinskom


Sveti Toma, pozvan od Boga

Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. (Mt 10,37)


Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma, kao mladić bio si uvjeren da te Bog poziva u redovnički život. Iako je tvoja obitelj bila protiv toga, bio si odlučan u slijeđenju Božijeg poziva. I kad su te braća otela i zatvorila u vlastitu kuću ti nisi odustajao nego si čekao Božji trenutak.

Sveti Toma, moli za sve mlade koji tek trebaju prepoznaju svoj poziv. Pomozi im da budu otvoreni Božjem pozivu. Nadahni ih da naprave izbor nadahnut iz ljubavlju prema Bogu i nesebične ljubavi prema bližnjemu. U bilo kojem životnom staležu da se nalaze, pomozi im da uvide, put njihova izbora kao poziv služenju. Mogu i oženjeni, i samci, i svećenici i sve Bogu posvećene osobe graditi Crkvu kroz svoje živote utemeljene na odanosti, pobožnosti i ljubavi.

Molitva:

Sveti Toma Akvinski, zaštitniče studenata i katoličkih škola. Zahvaljujem Bogu što ti je podario darove razuma i znanja koje si koristio za podizanje Crkve u ljubav.

Zahvaljujem Bogu i na velikom broju i bogastvu teoloških djela što si nam ostavio napisana. Nisi bio samo veliki učitelj, nego i čovjek velikih vrlina koji je želio da mu svetost ispuni srce. Iako te ne mogu slijedit u znanstvenim istraživanjima, mogu te slijedit u poniznosti i ljubavi što su označile tvoj život, kako kaže sveti Pavao «ljubav je najveći dar» dan svima.

Moli za mene da mogu rasti u svetosti i milosrđu. Moli za sve katoličke škole i za one koje ih pohađaju i u njima podučavaju. Posebno te molim podaj mi milost koju te tražim u ovoj devetnici (sad reci svoju nakanu). Amen
19.01.2012. u 00:01 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 18.01.2012.

Sveta Margita Ugarska


18. siječnja

Među ženskim figurama prve generacije dominikanki koje privlače pažnju, sigurno spada i sveta Margarita Ugarska. Sveta Margarita, kći Bele IV., ugarskoga kralja, i Marije Laskaris, kćeri carigradskoga cara, rodila se 1242. u Klisu kraj Splita kao deveto dijete. Prije rođenja, roditelji su je prikazali Bogu za slobodu svoje zemlje.


Sveta Margita ugarska

U prvim desetljećima nakon smrti svetog Dominika, braća dominikanci su imali samostane i u udaljenijim dijelovima Europe. Njihov primjer su slijedile i dominikanske monahinje.
Upravo u jedan takvi samostan svete Katarine u Vesprimu na obali jezera Balaton, je bila dovedena sveta Margita ugarska, te povjerena na odgoj redovnicama svetog Dominika.

U tom samostanu su bile odgajane djevojčice plemića i bogatih obitelji. Kroz učenje, igru, molitvu i kućanske poslove već prema godinama bile su pripremane za plemićki život.

Sveta Margita Ugarska je odmalena vršila pokornička djela i djela milosrđa. Veliku blagost prema sestrama, kojima je željela služiti i u najneznatnijim stvarima, sjedinila je s nastojanjem da uspostavi mir i s neslomivom snagom da prokazuje nepravde.
Bila je ražarena ljubavlju prema euharistijskom otajstvu i Otkupiteljevoj muci, te pobožnošću prema Duhu Svetome i blaženoj Djevici Mariji. Izgarala je kao pomirbena žrtva za oslobođenje svoga naroda od Tatara.

U dvanaestoj je godini položila redovničke zavjete na ruke općeg učitelja Reda Humberta iz Romansa te je neobično brzo napredovala i sasvim se posvetila raspetome Kristu.Kada bi joj otac imajka dolazili u posjete i donosili bogate darove sve bi razdjelila sirotinji.

S mirom u zemlji roditelji su zaboravili na obećanje Bogu i počeli su je nagovarat da prihvati bračne ponude poljskog princa, garantirajuć joj da će osobno zatražit od svetog Oca oslobađanje od zavjeta. Odlučno je odbijala sve ponude te se još više posvečivala molitvi i postu.

Preminula je 18. siječnja 1270. u 28 godini. Pio XII. uvrstio ju je među svetice 19. studenoga 1943. Njezin je grob nestao u XVII. st.


Simbolični "grob" svete Margite ugarske


Iz Povelje o kanonizaciji, pape Pija XII.

(AAS 36, 1944., str. 33-40)

Posvetivši se Zaručniku djevica, neumorno je nastojala da se suobliči Kralju mučenika

Margarita, postavši oduševljena učenica Križa, posve je zaboravila kraljevsku kuću. Njezin je duh tako cvao poučljivošću i poslušnošću da su je sestre okruživale nježnom ljubavlju. Prema Isusu Kristu i Bogorodici Djevici njegovalaje anđeosku pobožnost, koja je nadilazila njezinu dob; odlikovala se plemenitim ponašanjem i ljepotom duše.

Stoga je njezin otac, da bi sebi i svome kraljevstvu sigurnije i uspješnije privukao božansku pomoć, na jednom otočiću na Dunavu sagradio samostan na čast bl. Djevice Marije, i u nj, uz sestre redovnice, smjestio i svoju kćerku Margaritu, "koju je među ostalom djecom nježnije ljubio jer je na njoj opažao očite početke pobožnog i Bogu dragog ponašanja".

U međuvremenu, Margarita, odbivši ženidbenu ponudu jednoga uvaženog poljskog kneza, u dvanaestoj godini položi svečane zavjete pred Humbertom, časnim učiteljem Reda. A kad ju je ozbiljno zaprosio češki kralj, da bi očuvala netaknutu vjernost, zadanu božanskom Zaručniku, i da bi otklonila ovu ili bilo koju drugu prosidbu, zatražila je da javno izjavi zaruke s Kristom i da nosi veo na glavi, a to je, na svoju veliku radost, od ostrogonskog nadbiskupa i postigla.


Smrt svete Margite ugarske

Posvetivši se na taj način Zaručniku djevica, ne držeći nimalo ni do sebe ni do svijeta, mrtveći vlastito tijelo, neprestano se trudila suobličiti Kralju mučenika.
Uvijek je živo željela da se oblači u najjednostavnije haljine i da obavlja najniže poslove: da mete kuću, da čisti prljavštinu, priprema jelo, a najveća joj radost bijaše imati neku tešku dužnost. Bolesnim sestrama, pa i sluškinjama, dok su se druge bojale zaraze, ona je služila s takvom ljubavlju i takvim samoprijegorom da je sve teške i najniže službe prisvajala za sebe.

Otajstva muke Isusove razmatrala je jecajući, i žarko je čeznula za mučeništvom. Najradije je pred Isusom, skritim pod velom kruha, ili pred njegovim likom na križu, izlijevala osjećaje svoga srca. Posvuda je i gotovo neprestance molila, te je propisanim božanskim hvalama nerijetko još nadodavala cijeli psaltir, molitve Bogu Ocu i Duhu Tješitelju, ili pozdrave predragoj Bogorodici Djevici.

Da ublaži srdžbu svemogućega Boga i da na svoj narod privuče Božju blagost, "ronila je obilne suze i trapila tijelo postovima. Obučena u kostrijet, željelaje okajati grijehe svih koji se bezbožno pred Bogom vladaju. Oplakujući bijedu potlačenih, žarkim je molitvama nastojala da Gospodin Isus Krist svojom moćnom desnicom obrani nevine i svetu majku Crkvu, sabranu njegovom dragocjenom krvlju."

Nadalje, Margarita nije svoje djelovanje ograničila samo na mnogobrojne molitve i tešku pokoru, nego se, ražarena apostolskom revnošću i ojačana herojskom snagom, usudila sasvim otvoreno žigosati nepravdu ma tko je činio, pa bio to i nositelj najveće časti i vlasti.

Margarita je triput odbila ponuđene zaruke i s punom slobodom odgovorila da želi očuvati djevičanstvo, obećano Gospodinu Isusu. Taj božanski Zaručnik, uvijek vjeran i darežljiv, odabrao je u srcu svoje službenice slatko boravište i obdario je obilnim nebeskim darovima, te nju, zajedničarku svoje muke, učinio za života i poslije smrti sudionicom svoje utjehe i svoje moći.


Molitva sv. Margariti Ugarskoj

Pripjev: Blažena Margarito, koja si ovdje na zemlji svima žalosnima pružila utjehu ljubavi, pomozi s nebesa i nama bijednima i isprosi nam život s blaženima na nebu.

R. Moli za nas, blažena Margarito.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, ljubitelju i čuvaru djevičanstva, čijom milošću je tvoja službenica Margarita združila ljepotu djevičanstva sa zaslugom dobrih djela, daj, molimo, da uzmognemo obnoviti čistoću duše duhom spasonosne pokore. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


18.01.2012. u 00:01 • 2 KomentaraPrint#

subota, 07.01.2012.

Sveti Rajmund iz Penyaforta, crkveni pravnik


7. siječnja

Današnji svetac daje jasnu poruku, nikakva karijera, fakulteti, katedre i časti, nesmiju u nama "ubiti" jednostavnost, poniznost i poslušnost. Posebno se časti kao zaštitnik pravnika i zakonodavaca koji bi zasigurno u njemu trebali vidjet uzor.

Sveti Rajmund je potekao iz plemićke obitelji u mjestu Penvafortu u Kataloniji (Španjolska), u blizini Barcelone.
Učio je u školama najvećih učitelja i prvaka svoga vremena, te je kao iznimno nadareni i marljivi učenik već sa dvadeset godina postao docent prava.
Želeći uzavršiti svoje studije kao tridesetogodišnjak odlazi u Bolonju prijestolnica "dvaju prava", civilnog i crkvenog.Sveti Rajmmund iz Pennafort "plovi" na plaštu

U Bolognji ovaj španjolac ostvaruje izvaredne rezultate te uskoro dobiva "licentia ubique docendi" tj. najveći akademski stupanj koji je jedan srednjovjekovni pravnik mogao dobiti. Ta licenca je davala mogućnost poučavanja u cijelom kršćanskom svijetu, što se u ono vrijeme smatralo izuzetnom povlasticom.

Kao izuzetni profesor prava i moralist mogao je tražiti velike novčane nadoknade od studenta kojima je predavao, ali je on ipak odlučio predavat besplatno znajući da svako znanje dolazi od Boga. Ova njegova velikodušna gesta privukla je pozornost stanovnika Bolonje. U to vrijeme nastaje i njegovo čuveno djelo: "Summa iuris" – Pravna suma.

Godine 1219. odazivajući se pozivu biskupa Berengara, vraća se u Barcelonu. Tu je postao kanonik a neko vrijeme i generalni vikar. Otvarala mu se sjajna crkvena karijera koju on ne želi.

Kao svećenik barcelonske Crkve oduševljava se dominikanskim Redom i njegoviom misijom "spašavanjem duša", te mu pristupa 1222. prigrlivši redovničko siromaštvo, poniznost i poslušnost. Kao izvrsan propovjednika biva pozvan u Rim od pape Grgura IX te imenovan njegovim ispovjednikom i savjetnikom. Po papinom nalogu Rajmund je sabrao sve dotadašnje papinske pravne uredbe u jednu zbirku od 5 svezaka poznatu pod naslovom: "Decretales Gregorii IX ".

Kao brižni odgojitelj svećenika napisao je Rajmund i jedno djelo za ispovjednike, s ciljem da im pomogne oko što pravilnijeg i plodonosnijeg opsluživanja ovog sakramenta.

Poslije Jordana Saskog na svoju žalost bio je izabran za trećeg učitelja Reda (1238.) te se pokazao odvažnim apostolom. Na srcu mu je bio apostolat među Židovima i pomagao je misije Braće Blažene Djevice Marije od Otkupa i ostalih prosjačkih redova u Sjevernoj Africi.
Posebno se zanimao za dijalog s muslimanima, te je poticao misionare da uče arapski i proučavaju Kuran.
Nakon dvije godine odrekao službe i vratio u Kataloniju, gdje se posvećuje sređivanju propisa Kanonskog prava.

Umro je u Barceloni 6. siječnja 1275., gotovo stogodišnjak. Ostao je zapamćen kao veliki pravnik i moralist, ali isto tako i kao čovjek velike jednostavnosti, poniznosti i neumornog apostolskog rada. Cijenili su ga pape, kraljevi i biskupi.

Godine 1601. Klement VIII. ga uvršćuje među svece. Njegov prvi grob je bio u posebnoj kapeli samostanske crkve svete Katarine. Crkva je sekularizirana 1835. a grob je od 1838 smješten u katedrali u Barceloni.


Kapela sa grobom svetog Rajmunda iz PennafortaMotiv sa groba svetog Rajmunda iz Pennaforta

Molitva Sv. Rajmundu iz Pennafort

Pripjev: Blaženi Rajmumde, koga slavi istinitost nauke i resi djevičanska čistoća, pouči nas putu spasenja i isprosi nam čistoću srca, da tvojim molbama postignemo vječne radosti.

R. Moli za nas, blaženi Rajmunde.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se. Bože, koji si izabrao blaženoga Rajmunda da bude slavni djelilac sakramenta pokore, i koji si ga čudesno preveo preko morskih valova, dozvoli da po njegovu zagovoru uamognemo činiti idostojnu pokoru i stići u luku vječnoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


07.01.2012. u 00:01 • 1 KomentaraPrint#

srijeda, 04.01.2012.

Sveta Zdislava iz Lemberka, Majka obitelji


4. siječnja

Poznato je da su se kršćanske obitelji odavno stavljale pod zaštitu Svete Nazaretske Obitelji, a i sam Crkva joj je posvetila prvu nedjelju po Božiću. Današnjim danom želim podsjetit na još jedanu manje poznatu sveticu koja se također časti kao zaštitnica obitelji a potječe iz dominikanske obitelji. Riječ je o svetoj Zdislavi iz Lemberka.

Rodila se u Križanovu u Moravskoj danas republici Češkoj oko 1220. Udata za Havela (Gallus), gospodara Lemberka, rodila je i dobro odgojila četvero djece.
Stupivši u Treći red, postala je gorljiva učenica sv. Dominika, pomagala je braću propovjednike u Češkoj i od svoga muža postigla da je braći dominikancima sagradio dva samostana (Turnov i Jablonne).


Dvorac obitelji Lemberk

Odlikovala se obiteljskim krepostima, a ujedno se predala služenju siromasima, ništa ne popuštajući u skrbi za obitelj.

Preminula je u Jablonnem 1252. u 32 godini, a njezini posmrtni ostaci počivaju u tom gradiću u dominikanskoj crkvi sv. Lovre koju je njen muž dao podignit. Blaženom ju je proglasio 1907. papa Pio X., a svetom 1995. papa Ivan Pavao II.


Bazilika u kojoj je pokopana sveta Zdislava


Glavni oltar sa slikom svete Zdislave


Bočni oltar sa posmrtnim ostacima svete Zdislave

Divna svjedokinja Evanđelja

Iz Homilije pape Ivana Pavla II. u povodu kanonizacije sv. Zdislave

Ljudski lik svete Zdislave, koja je rođena u Moravskoj i živjela u sjevernoj Češkoj u XIII. st, odlikuje se izvanrednom sposobnošću sebedarja.

O tom svjedoči njezino ponašanje u obitelji, gdje je, kao supruga Havela, gospodara Lemberka - prema riječima moga časnog prethodnika Pavla VI. - bila "primjer supružničke vjernosti, podrška obiteljske duhovnosti i čestitog ponašanja". O tom svjedoči također njezino velikodušno zalaganje u pomaganju bližnjih, posebno bolesnika, kojima je posvetila takvu brižljivu skrb te se i danas spominje kao "iscjeliteljica".

Sveta Zdislava, gorljivo živeći duhovnost dominikanske trećoredice, znala je sebe učiniti darom, prema Isusovoj riječi: "Blaženije je davati nego primati" (Dj 20,35). To je, eto, tajna velike simpatije koju je njezin lik uvijek izazivao, već za života, a i poslije sve do naših dana.

Njezin primjer veoma je aktualan, posebno s obzirom na vrijednost obitelji, koja - kako nas i ona poučava - mora biti otvorena Bogu, daru života i potrebama siromaha.

Naša je svetica divna svjedokinja "Evanđelja obitelji" i "Evanđelja života", za koje se Crkva, više nego ikada, zalaže da ga širi u ovom prijelazu iz drugog kršćanskog tisućljeća u treće.

04.01.2012. u 00:01 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 01.01.2012.

1. siječnja Svetkovina svete Bogorodice Marije - Marija NAŠA nadaEvo bliži se kraj jedne, i dolazi početak jedne Nove Godine. Pitam se, u kakvom to raspoloženjem i skakvom nadom ulazim u 2012. godinu? Dali će Nova biti kao i stara? Hoće li biti kakvih pomaka naprijed? I u materijalnom i u duhovnim? Tisuću i dva pitanja.

Ali pogled na novi katolički kalendar probudi u meni neku nadu. 1. siječnja Svetkovina svete Bogorodice Marije. Rekoh sebi - baš si budala! Ma tko ti može biti bolji primjer i podrška za nadolazeću godinu, kao Ona. Ona, Žena, Majka, koja nije samo dan-dva, ili par mjeseci svog života stavila u Njegove ruku, nego cijeli svoj život.Beato Angelico - "Gospa s Djetetom"

Majka koja me poziva da isto učinim već na prvi dan Nove 1212. godine. Da potpuno predam svoj život u Božje ruke, da životom budem "Glasnik Velikog Kralja" ..... da mu dam svoje povjerenje da bi me mogao učiniti bogatijim. Bogatijim za duhovna i unutrašnja iskustva, bogatiji u radosti, u ophođenju s drugima, bogatiji u ljubavi, u razumijevanju tajni života, bogatiji u jednostavnosti ....

Znam da Njegov put neće biti uvijek lagan i ugodan, ali uz našu Majku vjerujem da će donekle biti ostvariv.
Da bi Ona čim prije "spustila svoje milostive oči na nas" ovdje donosim Litanije Dominikanskog Red. Red se u raznim nevoljama služio ovim litanijama da bi postigao od svoje Majke brzu pomoć. I uvijek je bio na čudesan način oslobođen od svih nevolja i svih neprijatelja.

Polovicom XIII. stoljeća (1252.–1260.), kad je Red bio izložen po Vilimu iz Saint Amourea raznim nasrtajima, blaženi Humbert, Učitelj Reda, naredio da se litanije mole u cijelom Redu i Red je bio čudesno oslobođen od svih neprijatelja. Neka ove litanije pomognu i nama u našim svakodnevnim nevoljama i padovima.

Svim čitateljima bloga želim obilje Božjeg blagoslova u Novoj 2012.

Litanije dominikanskog Reda:

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože smiluj nam se,
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, ufanje ucviljenih i slatka utjeho nevoljnih, moli za nas!
Sveta Marijo, presveta Majko Kristova,
Sveta Marijo, Bogorodice i Djevice,
Sveta Marijo, Majko nepovrijeđena,
Sveta Marijo, Majko neoskvrnjena,
Sveta Marijo, Djevo djevica,
Sveta Marijo, Djevice vjekovita,
Sveta Marijo, puna Božje milosti,
Sveta Marijo, kćeri vječnoga Kralja,
Sveta Marijo, Zaručnice i Majko, Kristova,
Sveta Marijo, svetište Duha Svetoga,
Sveta Marijo, Kraljice nebesa,
Sveta Marijo, Gospođo Anđela,
Sveta Marijo, Božje ljestve,
Sveta Marijo, rajska vrata,
Sveta Marijo, naša Majko i Gospođo,
Sveta Marijo, naše pravo ufanje,
Sveta Marijo, nova Majko,
Sveta Marijo, vjero svih vjernika,
Sveta Marijo, savršena Božja ljubavi,
Sveta Marijo, naša Cesarice,
Sveta Marijo, vrelo slatkosti,
Sveta Marijo, Majko milosrđa,
Sveta Marijo, Majko vječnoga Kneza,
Sveta Marijo, Majko pravoga savjeta,
Sveta Marijo, Majko prave vjere,
Sveta Marijo, naše uskrsnuće,
Sveta Marijo, po kojoj se obnavlja svaki stvor,
Sveta Marijo, koja rađaš vječnu Svjetlost,
Sveta Marijo, koja nosiš onoga, koji sve nosi,
Sveta Marijo, jakosti Božjega utjelovljenja,
Sveta Marijo, pohrano nebeskoga blaga,
Sveta Marijo, roditeljice Stvoritelja svih stvari,
Sveta Marijo, pohrano Vječne namisli,
Sveta Marijo, naše pravo spasenje,
Sveta Marijo, bogatstvo vjernika,
Sveta Marijo, prekrasna Gospođo,
Sveta Marijo, dugo puna veselja,
Sveta Marijo, Majko prave radosti,
Sveta Marijo, naš pute do Gospodina,
Sveta Marijo, odvjetnice naša,
Sveta Marijo, prejasna zvijezdo neba,
Sveta Marijo, sjajnija od mjeseca,
Sveta Marijo, koja svjetlošću sunce natkriljuješ,
Sveta Marijo, Majko vječnoga Boga,
Sveta Marijo, koja tjeraš tmine vječne noći,
Sveta Marijo, koja brišeš osudu naše propasti,
Sveta Marijo, vrelo prave mudrosti,
Sveta Marijo, svjetlosti prave znanosti,
Sveta Marijo, naša neprocjenjiva radosti,
Sveta Marijo, naša nagrado,
Sveta Marijo, željo nebeske otadžbine,
Sveta Marijo, ogledalo Božjega razmišljanja,
Sveta Marijo, nad svim blaženima preblažena,
Sveta Marijo, svake hvale predostojna,
Sveta Marijo, preblaga Gospođo,
Sveta Marijo, utješiteljice onih koji se tebi utječu,
Sveta Marijo, predobrostiva,
Sveta Marijo, preobilna svakom slatkošću,
Sveta Marijo, krasoto Anđela,
Sveta Marijo, cvijete Patrijarha,
Sveta Marijo, poniznosti Proroka,
Sveta Marijo, blago Apostola,
Sveta Marijo, hvalo mučenika,
Sveta Marijo, blaženstvo svećenika,
Sveta Marijo, uresu djevica,
Sveta Marijo, ljiljane čistoće,
Sveta Marijo, među svim ženama blagoslovljena,
Sveta Marijo, spasenje svih izgubljenih,
Sveta Marijo, hvalo svih pravednika,
Sveta Marijo, koja znadeš Božje tajne,
Sveta Marijo, najsvetija među svim ženama,
Sveta Marijo, preslavna Gospođo,
Sveta Marijo, bisere nebeskoga Zaručnika,
Sveta Marijo, Kristova palačo,
Sveta Marijo, neoskvrnjena Djevo,
Sveta Marijo, Gospodnje svetište,
Sveta Marijo, slavo Jeruzalema,
Sveta Marijo, veselje Izraela,
Sveta Marijo, Božja kćeri,
Sveta Marijo, preljubezniva Kristova Zaručnice,
Sveta Marijo, zvijezdo mora,
Sveta Marijo, pruži svoju ruku i takni naše srce, da nas prosvijetliš i oslobodiš od grijeha,
Sveta Marijo, kruno na glavi nebeskog Kralja,
Sveta Marijo, predostojna svake počasti,
Sveta Marijo, prepuna svake slatkosti,
Sveta Marijo, zaslugo nebeskoga kraljevstva,
Sveta Marijo, vrata nebeskoga života,
Sveta Marijo, vrata zatvorena i otvorena,
Sveta Marijo, po kojoj se ulazi do Gospodina,
Sveta Marijo, neraspadljiva ružo,
Sveta Marijo, dragocjenija od svih čistih,
Sveta Marijo, žuđenija od svakoga blaga,
Sveta Marijo, uzvišenija od neba,
Sveta Marijo, čistija od Anđela,
Sveta Marijo, veselje Arhanđela,
Sveta Marijo, ushićenje svih Svetih,
Sveta Marijo, hvalo, časti, slavo i uzdanje naše,

Kćeri Božja, Marijo, pazi nas,
Kćeri Joakimova, Marijo, ljubi nas,
Kćeri Anina, Marijo, primi nas,

Janje Božje, vrata nade, privedi nas k Sinu.
Janje Božje, djevičanski ljiljane pridruži nas k Njemu.
Janje Božje, daj nam kraljevstvo pokoja poslije progona.

Oče naš ... Zdravo Marijo... Oče naš...

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
R. Učini me dostojnim da te hvalim, Djevo presveta.
O. Daj mi krepost protiv neprijatelja tvojih.
R. Gospodine uisliši molitvu moju.
O. I vapaj moj k tebi da dođe.

Pomolimo se:

Brani, molimo Gospodine Bože, odvjetovanjem blažene i slavne Bogorodice Marije i svih Svetih tvojih, našu kuću i zajednicu od svake protivnosti i milostivo štiti od neprijateljskih zasjeda. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

01.01.2012. u 00:01 • 0 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.< siječanj, 2012 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Veljača 2013 (1)
Siječanj 2013 (1)
Prosinac 2012 (4)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (4)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (6)
Lipanj 2012 (3)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (5)
Ožujak 2012 (11)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (15)
Studeni 2011 (5)
Listopad 2011 (11)
Rujan 2011 (13)
Kolovoz 2011 (14)
Srpanj 2011 (10)

Opis bloga


Na internet portalima hrvatskog govornog područja skoro pa da i nema podataka (ili ih ja bar do sad nisam pronašao rofl) o bazilici sv. Dominika u Bolonji, u kojoj se nalazi grob utemeljitelja dominikanskog Reda (sv. Dominika). Nadam se da ću taj mali nedostatak ovim blogom ublažit. S vremenom će se nadodavati još (meni) neke zanimljive teme. Ako ste zainteresirani za jedno malo virtualno hodočašća na neka dominikanska mjesta - krenimo wave.


Molitva za dominikanska zvanja

Dobri Isuse, poučeni od Tebe, molimo Gospodara žetve da pronađe dovoljan broj radnika za dobrobit i spasenje duša. Osjećajući veliku potrebu svećenika, redovnika i redovnica, molimo Te po zagovoru Tvoje neoskvrnjene Majke, Kraljice svete Krunice i svetog oca Dominika da umnožiš Red braće propovjednika.

Izlij u obitelji, zavode i sjemeništa milost apostolskog zvanja. Ražari u srcima mladića i djevojaka sveti oganj ljubavi prema Bogu i prema dušama. Pripremaj one koje si odabrao, potakni ih da i oni ovu milost mole i po njoj žive.

Čuvaj ih od grijeha i mnogih pogibelji kojima su izloženi. Prosvijetli im pamet, očisti im srce, učvrsti im volju, pomagaj ih da svagdano i marljivo njeguju sjeme posijano u njihovoj duši. Dovedi ih putem čistoće, rada i težnje za višim ciljem do potpune spoznaje Istine.

Milostiva majko Marijo, koja svagdano prikazuješ Isusu svoje sinove i kćeri kao što si mu prikazala i svetog oca Dominika, daj da budu dostojni povjerenja koje si im iskazala.
Izmoli svome Redu vjernih vršitelja njegovih redovničkih predaja. Udijeli mu mnogo svetih i revnih osoba, prema duhu svetog Dominika.
Učini da budu vjerni pomagači Spasitelju duša. Amen.

Molitva za proglašenje svetom blažene Ozane Kotorske

Svemogući Bože, tvoja je službenica bl. Ozana Kotorska svetim životom povezivala narode različite vjere i kulture i bila im je uzor pravog jedinstva. Molimo te da što prije bude proglašena svetom kako bi je zajedničkim slavljem zazivali narodi Istoka i Zapada, te u miru i jedinstvu promicali tvoje kraljestvo na zemlji, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Po Kristu Gospodinu našem.

pogledunazad@gmail.com

Free Site Counter

Za pisanje na chatu potrebno je upisat ime i poruku. E-mail nije obavezan.


Kalendar Reda Propovjednika

Svaki svetac u Crkvi je original. Nitko ne imitira drugoga. Kao što je svaka osoba u povijesti čovječanstva original, tako i Božja milost stvara originalne svece. U svakom svecu ćemo naći nešto što nema u drugom.

Prema knjizi: Fr. Innocentius Venchi O.P., Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum, Postulatio Generalis, Romae 2001. i prema dopisu Generalne postulature u Rimu od 22. VI. 2001.)


SIJEČANJ

3. BI. Stjepana Ojuinzani
sretan 4. Sv. Zdislava iz Lemberka u Češkoj
sretan 7. Sv. Rajmund iz Penvaforta
10. BI. Gundisalvo Amarantski
10. BI. Ana Monteagudo
11. BI. Bernard Scamacca
sretan 18. Sv. Margarita Ugarska
19. Bl. Andrija iz Peschiere
19. Bl. Antun della Chiesa
22. Bl. Marija Mancini
23. Bl. Henrik Suzon (Seuse)
27. BI. Markolin iz Forlija
sretan 28. Sv. Toma Akvinski
29. BI. Vilana de' Botti

VELJAČA

3. BI. Petar iz Ruffije
3. BI. Antun Pavoni
3. BI. Bartolomej Cerveri
sretan 4. Sv.Katarina de Ricci
Pepelnica ne dolazi prije.
sretan 7. Godišnjica pokojnih otaca i majki
sretan 12. BI. Reginald Orleanski
sretan 13. BI. Jordan Saski
16. BI. Nikola Paglia
18. BI. Ivan iz Fiesola ili bi. Angelico
sretan 19. BI. Alvar iz Cordobe
19 BI. Kristofor iz Milana
24. BI. Konstancije iz Fabriana

OŽUJAK

11. Pepelnica ne dolazi poslije
22. Uskrs ne dolazi prije.
24. Vigilija Navještenja Gospodnjega
25. Navještenje Gospodnje

TRAVANJ

1. Bl. Antun Nevrot
13. BI. Margarita iz Citta del Castella
14. BI. Petar Gonzalez (f 1246.)
17. BI. Klara Gambacorta
18. Bl.Sibilina Biscossi
19. BI. Iznard iz Chiampa
sretan 20 Sv. Janja (Agneza) iz Montepulciana
sretan 27. BI. Ozana Kotorska
28. Sv. Ljudevit Marija Grignon
sretan 29. Sv. Katarina Sijenska
sretan 30. Sv. Pio V

Uzašašće ne dolazi prije

SVIBANJ

1. Spasovo ne dolazi prije
sretan 3. BI. Emilija Bicchieri
5. Sv. Vinko Fererski
7. Bl. Albert iz Bergama
8. Zaštita BDM nad Redom propovjednika
10. Sv. Antonin iz Firence
11. Duhovi ne dolaze prije
12. BI. Ivana Portugalska
sretan 13. BI. Imelda Lambertini
16. BI. Egidije iz Vaozele
15. Bl. Andrija Abellon
19. BI.Franjo Coll Guitart
20. BI. Kolumba iz Rietija
21. Bl. Jacint Marija Cormier
24 Prijenos sv. oca Dominika
27. BI.Andrija Franchi
28. BI. Marija Bartolomeja Bagnesi
29. BI. Vrlim Arnaud
30. Bl. Jakov Salomoni

LIPANJ

2. BI. Sadok (oko 1260.) i 48 drugova
3. Uzašašće ne dolazi poslije
4. Sv. Petar iz Verone
sretan 8. BI. Dijana i Cecilija
10. BI. Ivan Dominici
12. BI. Stjepan Bande
13. Duhovi ne dolaze poslije.
18. BI. Hozana iz Mantove
20. BI. Margarita Ebner
23. BI. Inocent V.

SRPANJ

4. BI. Katarina Jarrige
4. Pier-Giorgio Frassati
7. BI. Benedikt XI.
8. Bl. Hadrijan Fortescue
9. Sv. Franjo Fernandez de Capillas i drugovi kineski mučenici
19. Sv. Ivan iz Kolna
13. BI. Jakov iz Varazzea
sretan 17. BI. Česlav Poljak
sretan 22. Sv. Marija Magdalena
24. Bl. Ivana iz Orvieta
24. Bl. Augustin iz Bielle
27. Bl. Robert Nutter

KOLOVOZ

sretan 2. BI. Ivanica od Aza

sretan 3. BI. Augustin Kažotić iz Trogira
sretan 8. Sveti Dominik
9. BI. Ivan iz Salema
12. Bl. Ivan Juraj Toma Rehm
12. Bl. Aimon Taparelli
15. Uznesenje B.D.M.
sretan
17. Sv. Jacint Poljak
sretan 18. BI. Manes
19. BI. Jordan iz Pise
sretan 23. Sv.Ruža Limska
26. BI. Jakov iz Bevagne
sretan28. Sveti Augustin

RUJAN

2. Bl. Gvala iz Bergama
2. Bl. Ingrid iz Skanningea
4. BI. Katarina iz Racconigija
5. Godišnjica pokojnih ukućana i dobročinitelja Reda
6. BI. Bertrandiz Garriguea
7. Mihael Czartorysky (1944.)
7. Bl.Julija Rodzinska (1955.)
sretan 18. Sv. Ivan Macias
22. BI. Franjo de Posadas
22. BI. Hijacint Serrano Lopez i 19 drugova mučenika
24. BI.Dalmacije Moner
25. BI. Marko iz Modene
26. BI. Lovro iz Ripafratte
sretan 28. Japanski mučenici:
Sv. Dominik Ibanez de Erquicia,
Sv. Jakov Kyshey Tomonaga
Sv. Lovro Ruiz iz Manile i 13 drugovaLISTOPAD

3. BI. Dominik Spadafora
4. Sv. FranjoAsiški
sretan 5. Bl. Rajmund iz Capue
BI. Bartolomej Longo
sretan 7. Gospa od Ružarija
8. BI. Ambrozije Sansedoni
8. BI. Matej Carreri
sretan 9. Sv. Ljudevit Bertran
11. BI. Jakov iz Ulma
13. BI. Magdalena Panatieri
14. BI. Marija Poussepin
19. BI. Janja od Isusa Galand
21. Bl.Petariz Cittadel Castella
22. GODIŠNJICA POSVETE CRKVE
25. BI. Petar Geremia
26. BI. Damjan Finalborgo
27. BI. Bartolomej iz Vicenze
30. BI. Benvenuta Boiani
30. BI. Terencije Albert O'Brien
bl. Petar Higgins

STUDENI

1. Svi sveti Svetkovina
sretan3. Sveti Martin de Porres.
5. BI. Šimun Ballachi
6. Bl. Alfons Navarrete i 125 drugova, japanski mučenici
sretan7. Svi sveti Reda propovjednika
sretan8. Godišnjica sve pokojne braće i sestara Reda
14. BI. Ivan Liccio
15. Sv. Albert Veliki
16. Bl. Lucija iz Narnija
19. BI. Jakov Benfatti
sretan24. Vijetnamski mučenici
27. BI. Margarita Savojska

PROSINAC

1. BI. Ivaniz Vercellija
8. Bezgrešno začeće bl. Djevice Marije
16. BI. Sebastijan Maggi
22. Godišnjica odobrenja Reda
24. Vigilija Rođenja Gospodnjega
25. Rođenje Gospodinovo


Virtualno hodočašće u baziliku sv. Dominika - Bolonja


wave Dominikanci u Bolonji

wave Unutrašnjost bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapele u desnom brodu bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapela svetog Dominika u Bolonji

wave Arka svetog Dominika u Bolonji

wave Druge kapele desnog broda bazilike

wave Desni tranzet bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Sakristija bazilike svetog Dominika

wave Muzej bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kor bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Lijevi tranzet bazilike svetog Dominika u Bolonji.html

wave Druge kapele lijevog broda bazilike svetog Dominika u Bolonji

wave Kapitularna dvorana u samostanu svetog Dominika u Bolonji.

wave Soba (cella) svetog Dominika

wave Klaustar svetog Dominika (klaustar mrtvih)

free counters
Free counters

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se